Slava Ukraine

Lehenumber 1. aprill 2020 Nr 13 Archives - Eesti Kirik

Doktoritöö teatrikeelust teatrikeelu ajal

Tiina-Erika Friedenthal kaitses Tartu ülikooli usuteaduskonnas suurepäraselt doktoritöö teatrivastasusest kui nähtusest. Kätlin Liimets 9. märtsil kaitses Tartu ülikooli usuteaduskonnas Tiina-Erika Friedenthal doktoriväitekirja „Võitlus ja väitlus teatri üle Eesti- ja Liivimaal 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses“. 2012. aastal alustatud väitekirja, vormilt monograafia juhendajad olid dr Urmas Petti ja dr Liina Lukas. Dr Petti ja dr Marju Lepajõe mälestusele on ...

EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu otsustati edasi lükata

28. märtsil pöördusid EELK konsistoorium ning EELK Kirikupäeva ja Laulupeo Sihtasutus kõigi koorilauljate, pillimängijate, vaimulike ja kiriku teiste töötegijate poole teatega, et EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu „Rõõm üle maa“ otsustati ühiselt aasta võrra edasi lükata ning korraldada 2.–4. juulil 2021 Viljandis. Pöördumisele laulupeo ja kirikupäeva korraldajate ja osaliste poole kirjutasid alla peapiiskop Urmas Viilma, jumalateenistuselu, kirikumuusika ja ...

Ei tea, mis elu tuua võib

Merille Hommik. Juhtunud on midagi, mida me ei osanud vist uneski näha: meie kõrgematel tuuridel töötav ühiskondlik masin sattus laupkokkupõrkesse haigusepuhanguga. Masin seiskus, vaid mõned selle elutähtsamad osad jäid veel tööle. Linnatänavad meenutavad Jens Sigsgaardi ja Arne Ungermanni lasteraamatus „Palle üksi maailmas“ kirjeldatut, ehkki seal oli tõepoolest tegemist unenäoga. Järsk pidurdamine on vallandanud šoki, milles need, kes ei vaagu praegu hinge või ei tööta ...

Vajalik säilitada usk ja lootus

Vaatamata keerulisele olukorrale käib looduse elurütm oma rada ning päike kiusab sunnitult kodus olijaid. Oma südames valmistume palmipuudepühaks ja suure nädala päevadeks. See on aeg, kus loodus ärkab ning meiegi vabaneme talvisest kammitsusest, kuid tänavune kevad ei ole tavapärane ning jääb meile ilmselt kauaks meelde.    Kuigi oleme jõudmas suurde nädalasse, ei saa me pühade aega pühitseda ristirahvale tavapärasel moel. Teatud kurbusega kuulen vahel ...

See haigus ei ole surmaks

Kõik, mis täna toimub Eestis, Euroopas ja maailmas, on enamiku inimeste jaoks täiesti erakordne, uskumatu, kirjeldamatult häiriv. Võimalik, et inimesed, kes mäletavad veel II maailmasõda, on kogenud oma elu jooksul midagi sama ootamatut. Enamiku jaoks on tunded siiski segased: kas karta või kahetseda; kas töötada või masenduda, et enam tööd ei ole; kuidas elada või olla? „Miks?“ on kohane küsimus. Johannese evangeeliumi 11. peatüki 4. salmis ütles Jeesus: „See haigus ei ...

Teisiti saabunud kevadel

Võib julgelt prognoosida, et tänane naljapäev jääb kesise saagiga. Kui päevauudised sarnanevad rindeteadetega ja meeled on ergud globaalsete sündmuste arengust, tundub tõesti kohatu 1. aprillist tavapärast lusti lõigata. Henrik Visnapuu värssi seatud mõte, et sel aastal tuleb kevad teisiti, läks täide, aga soovimatult radikaalses võtmes. Kahjuks ei kirjuta alanud kevad ennast ajalukku märkidega looduses. Koroonateema on endasse neelanud kõik teised, kaasa arvatud ...

Matustest eriolukorras

Seoses kehtiva eriolukorraga on rahvastikuminister Riina Solman saatnud kirikutele ja teistele usulistele ühendustele juhised matuste, laulatuste jt usuliste talituste läbiviimiseks. Minister toonitab vajadust käituda ka usuliste sündmuste puhul vastutustundlikult, nii et oleks tagatud meetmed, hoidmaks ära võimalikku nakatumist. Selleks on tema sõnul kõige olulisem piirata talitusest osa võtvate inimeste hulka, õieti viia see miinimumini.  Et kaitsta inimeste ...

Elust Soomes ja Austraalias

Vanem abielupaar kaitsemaskides Sydney kesklinnas Macquarie tänaval. Jessica Hromas, The Guardian Dagmar Õunap, eestikeelse kogudusetöö koordinaator Soomes: Soomes on olukord selline, et eestikeelne kogudusetöö on hetkel n-ö pausil. Märtsis peeti kohalike jõududega sõnajumalateenistust, mille viis läbi Soomes elav EELK reservvaimulik Üllar Nõlv. Palvetati ja lauldi Taizé laule. Kõik kogunemised on hetkel tühistatud, kontserte ei toimu ja tundub, et ka perelaager ...

Ülemaailmne ühispalve ja paavsti läkitus

Valga Peetri-Luke koguduse õpetaja Margus Suvi (vasakul) ja Valka Lugaži koguduse õpetaja Andris Reiters aga otsustasid meieisapalve lugemiseks kokku saada Eesti-Läti piiril. Erakogu Erinevate konfessioonide vaimulikud palvetavad üheskoos. Paavst Franciscus kutsus kõiki maailma kristlasi seoses maailma tabanud koroonaviiruse epideemiaga lugema paastumaarjapäeva, 25. märtsi keskpäeval meieisapalvet. Üleskutsega ühinesid paljud teiste konfessioonide kirikujuhid, teiste ...

Lühiuudised

Soome kirik autasustab Püha Henriku rist on Soome kiriku kõrge aumärk. Soome kirik annab autasud Aarre Kuukauppile, Birgitta Rantakarile ja Tuomas Maggale. Soome luterliku kiriku peapiiskop Tapio Luoma on otsustanud anda Püha Henriku risti Ingeri kiriku emerituuri siirdunud piiskopile Aarre Kuukauppile ja sotsiaalnõunik Birgitta Rantakarile ning Mikael Agricola risti filosoofiadoktor Tuo­mas Maggale. Püha Henriku rist antakse soomlastele ja välismaalastele ...

Solidaarsus põhineb kristlikul ligimesearmastusel

Tuleviku tajumine läbi oma lähedaste inimeste elude on vanaduse suur väärtus, leiab peagi oma 80. sünnipäeva tähistav professor Marju Lauristin. Foto pärineb 2014. aastast. Ave Mõistlik , Vikipeedia 7. aprillil tähistab 80. sünnipäeva Marju Lauristin. Sünnipäevaintervjuu hinnatud sotsiaalteadlase, õppejõu ja avaliku intellektuaaliga tuli kujunenud olukorda arvestades 19. märtsil teha telefoni teel. Ka vestluse ajal ei saanud koroonaviiruse põhjustatud kriisist mõistagi ...

Uudiseid praostkondadest

Võru praostkond Salome ja Olli Olenius on koos lastega saabunud Põlvasse avatud meelega peretööd tegema. Erakogu Misjonäride tulek kasvatas koguduse lootust Märtsi algusest on Põlva koguduses tööl misjonärid Soomest, Salome ja Olli Olenius.  Põlva kogudus on esitanud misjonikeskusele palve saata nende kogudusse tööle mõni misjonär. Palvet võeti kuulda ja kui SLEY misjoniühendus Soomest taas Eestisse misjonäre saatis, võeti Salome ja Olli Olenius rõõmuga ...

Kirikute nõukogu kutsub loodu(s)t armastama

Diskussioonis osalejad (vasakult): Andres Põder, Mervi Kalmus, Tauri Tölpt, Anne Burghardt, Helle Liht, Meego Remmel. Tiiu Pikkur Eesti Kirikute Nõukogu korraldas 11. märtsil EEKBKL Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris loodu(s)hoiuteemalise teoloogilise arutluse 2020. aasta teemal „Armastame loodut“, kus sõna said oma ala asjatundjad kodu- ja välismaalt. Seminari avades sõnas kirikute nõukogu asepresident pastor Meego Remmel, et tegu on esimese ja sissejuhatava ...

Oikumeeniline kohtumine Tallinnas

Pildil (vasakult) Andris Krauliņš (Läti ELK), Riina Solman, Triin Salmu, Mari-Anna Auvinen (Soome Oikumeeniline Nõukogu), Anne Burghardt. Haldi Leinus 10.–12. märtsini said Tallinnas kokku Põhjamaade ja Baltikumi oikumeeniliste sekretariaatide esindajad, et teha kokkuvõtteid möödunud aastast ning arutleda ühtsuse ja lepituse teemade üle. Üritus lõppes vahetult enne seda, kui koroonaviiruse levimine hakkas ka rahvusvahelist kirikuelu tõsiselt piirama. Leppimisest ja ...

Mis keeles räägib Jumal? 4. osa

4. Eesti rahvakooli algust tähistab 1987. aastal Kambjas avatud memoriaal Hando Runneli sõnadega „Kiri algab kirikust, rahvas algab raamatust“. Memoriaali autor oli möödunud nädalal meie hulgast lahkunud skulptor Endel Taniloo. 18. sajand annab meile eestikeelse piibli, esimene eestikeelne tervikpiibel ilmus aastal 1739. Piiblit ei saa pidada pelgalt usutekstiks, selle tõlkimine on mõjutanud sadade keelte arengut. Piiblitõlke mõju eesti kirjakeele ja eestikeelse ...