Slava Ukraine

Lehenumber 25. märts 2020 Nr 12 Archives - Eesti Kirik

Rahu, mis oleks üle mõistuse

Tartu Peetri kirik oli avatud palvepäevadel kõikidele, kes soovivad pühakojas palvetada. Kätlin Liimets. On kaunis ja kosutav, kui päikesepaiste täidab toa. On kaunis ja kosutav, kui Püha Vaim täidab oma rõõmu ja rahuga meie ihu, hinge ja vaimu. Möödunud pühapäeval, mis kandis vanakiriklikku nime Laetare ehk ladina keelest tõlkides ’rõõmustage’, küsiti, kust leida keerulises eriolukorras, vaikselt hiiliva hirmu ja ahastuse meeleseisundis rõõmu. Allikas on jätkuvalt ...

Sinodikoosolekud ei saa praostkondades toimuda

Väljakuulutatud praostkondade sinodikoosolekud on lükatud planeeritud kuupäevalt edasi või toimuvad teises, tavapäratus vormis.  Sinodinõupidamiste kalendrisse kandmise ajal ei võinud keegi ette teada, et seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega kehtestatakse Eestis eriolukord, millest tulenevad korraldused hakkavad mõjutama ka kiriklikku elukorraldust.  Sinodihooaja pidi avama Lääne praostkond emakeelepäeval, 14. märtsil. „Juba kesknädalal tundus ...

· · · / — — — / · · ·

Merille Hommik. SOS on tuntud hädaabisignaal, tõlgendatud kui „päästke meie hinged“ või „päästke meie laev“. Miski on halvasti, vajame abi. Vajadust päästa maailm hüüab Greta Thunberg  ning deklareerivad loodus- ja keskkonnakaitseorganisatsioonid. Riigid üritavad kokku leppida CO2 emissiooni vähendamises, et pidurdada kliima soojenemist. Kus on siin karid?  Oluliseks kariks on nn ühispõllu tragöödia. Kui talunikud karjatavad lehmi ühisel karjamaal, siis iga ...

Kriisiaja õppetundidest

12. märtsil kuulutas Eesti Vabariigi Valitsus välja eriolukorra, et tõkestada koroonaviiruse levikut Eestis. Eriolukorra meetmed on muutnud suure osa Eesti inimeste elukorraldust. Tõepoolest, pärast 1991. aasta augustiputši, 1992. aasta talongimajandust ja 1994. aasta Estonia katastroofi pole minu põlvkond nii ulatuslikku kriisi pidanud sisenema.  Eriolukorras kehtestatud avalike kogunemiste piiranguid on laiendatud ka kogudustele. 13. märtsil EELK konsistooriumi ...

Mis mõte sel kõigel on?

Hilisõhtul oma aknast üles tähtede poole vaadates kujutlen meie ühist planeeti Maad kui meie ühist suurt-väikest kodu. Oleme üks pere, kogu inimkond. Kui olemegi selle unustanud, on see teadmine viimaste nädalate, päevade kestel alasti ja teravalt end meelde tuletanud. Uus ja tundmatu viirus COVID-19 on meid liitnud tugevamalt ühte kui ükski hea tahte organisatsioon ja manifest.  Ja me küsime, mida peame tegema, mida mõtlema, mis meid aitab, mis viib meid edasi ...

Elust Saksamaal ja Rootsis

Kristel Neitsov-Mauer, EELK vikaarõpetaja Saksamaal:  Eestlastest kirikurahvas Saksamaal käib koos piirkonniti ja sedagi üsna harva, vaid mõne korra aastas. Käesolev kriis mõjutab muidugi inimeste teenimist, nt järgmised kokkusaamised Bonnis – nii kultuuri- kui seenioride päevad – on ära öeldud. Seega ei toimu sellel poolaastal seal ka jumalateenistusi. Järgmine regulaarne üritus Bonnis on novembris ning seejärel on mitmes paigas advendi- ja jõuluteenistused, ...

Peaministri tänusõnad

Austatud Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud ja kogudused! Eesti on koroonaviiruse leviku tõttu sattunud raskesse seisu. Sarnaselt paljudele teistele maailma ja Euroopa Liidu riikidele on Eestis kuulutatud välja eriolukord, et lähikontaktide piiramise kaudu tõkestada viiruse levikut ning majandusmeetmete abil leevendada lööki meie inimeste toimetulekule. Nende sammude elluviimine sõltub paljude eestimaalaste kindlameelsusest, abist ning valmisolekust olukorra ...

Elust tühjade tänavatega Brüsselis

Brüsseli elanikud juubelipargis mõnusalt aega veetmas. Pargid on koroonakriisi ajal kujunenud väga populaarseteks paikadeks.Priit Rohtmets Belgias on 23. märtsiks diagnoositud umbes kolm ja pool tuhat koroonaviirusesse nakatunut. Võrreldes lõunapoolsete Euroopa maadega on see arv väike.  Seni on haigus nõudnud ligi kaheksakümnend inimelu. Viimastel päevadel on nii haiglates lamavate inimeste kui ka surmade arv hüppeliselt kasvanud. Kõige rohkem on viirus levinud ...

Lühiuudised

Liiva kalmistu kabel taas avatud Lõppenud on üle aasta kestnud Tallinnas asuva Liiva kalmistu kabeli remont ja kabel on taas avatud. Leht Nõmme Sõnumid annab teada, et pärast 2018. a detsembri alguses toimunud tulekahju on kabel taas avatud. 1935 Herbert Johansoni projekti järgi valminud kabel on muinsuskaitse all ja seda kasutatakse eelkõige matusetalituste pidamiseks. Tegu on kõrge paekivist sakraalhoonega ja seda peetakse üheks funktsionalismi näiteks Eestis. ...

Mida kirik õpetab Jeesuse emast neitsi Maarjast

Bartolomé Esteban Murillo (1617–82) maal „Maarja kuulutamine“. Repro Fra Angelico (11387–1455). Fragment freskost „Maarja kuulutus“. Repro 25. märtsil tähistame paastumaarjapäeva, mille teemaks on ingel Gabrieli ilmumine neitsi Maarjale, et kuulutada Jeesuse sündimist.  Maarjapäevi on mitu. Eestis tähistatakse enim paastumaarjapäeva, mis langeb alati paastuajale. Sellele osutab ka päeva nimetus. Nii valmistab päev ette üheksa kuu pärast saabuvaid jõulupühi. ...

Hingake, tehke seda, mida teha saab, ja siis jälle hingake

Ma ei ütle, et jääge rahulikuks, sest see ei ole iial üht ärevuses inimest rahustanud.  Toit on teil loodetavasti varutud – järgmistel nädalatel on mõistlik kodus püsida ning kohtuda inimestega vaid sotsiaalmeedia vahendusel. Nõnda saab haigusekandjad kõige kiiremini lokaliseerida, isoleerida ja tervendada. Mina aga küsin: milles õieti seisneb tänane hirm/mure? Enne vastamist palun hingake sügavalt sisse, nii et tunnete, kuidas lisaks kopsule ka kõhuke õhuga ...

Eriolukorras personaalne hingehoidja

18. märtsist käivitus hingehoidjate poolt telefoninõustamine, millega hooldekodud ja raviasutused saavad personaal­se hingehoidja.  Selleks on sotsiaalministeeriumi haiglate ja hoolekande kaplanaat kokku kutsunud väljaõppinud hingehoidjate kriisirühma, et toetada patsiente, kliente ning personali. Eriolukorra tõttu on hooldekodudes ja haiglates viibivate inimeste suhtlemine omastega piiratud. Praegune ärev olukord halvendab inimeste vaimset ja hingelist seisundit ...

Töö liigub keeleõppelt kooli juhtimisele

Helene ja Joona Toivanen kohtusid pärast jumalateenistust Myanmari luteri kiriku piiskopi ja tema abikaasaga. Erakogu Sõnumeid Myanmarist on saatnud misjonärid Helene ja Joona Toivanen, kes on kaugel Aasias tööl möödunud aasta augustist. Helene ja Joona Toivaneni saadetud sõbrakirjas on uudiseid nii sellest, kuidas neil endil läinud on, aga ka olukorrast Hiinaga piirnevas Myanmaris. Viimasest kirjast võib lugeda, et viiruse võimaliku leviku takistamiseks on riigis ...

Tarkus ja mõnus vennameelsus

Emeriitpiiskop Pavils Bruvers Lätist. Illimar Toomet Tartu Pauluse kirikus peeti osaduspäeva. 10. märtsil Tartu Pauluse kirikus toimunud osaduspäev – alles teine – ei äratanud küll tähelepanu meedias, ent arvata 40 osalejat Eesti eri nurkadest laadisid endid nii tarkuse kui mõnusa vennameelsusega. Heast kalaroast rääkimata. Kogu sündmus osutus EELKs viimaseks(!) enne eriolukorra raudriivide sulgumist. Ajastus oli tõelises prohvetite vaimus. Luterlikud teoloogid ...

Õpime, et ise õpetada

Titta Hämäläinen oma rõõmsa meele ja avatud suhtlemisega on oodatud koolitaja. Erakogu Märtsi esimesel laupäeval oli Tartus Pauluse koguduses lastetöötegijate koolituspäev. Kahel korral on Laste- ja Noorsootöö Ühendus sel aastal pidanud koolitust, et jagada tarkust, kuidas õpetada lapsi mõistma kirikuaasta sündmusi. Kui kevadine stardipäev toimus jaanuaris Tallinnas Püha Vaimu koguduses, siis teine koolitus toimus lõuna-eestlastele Pauluse koguduse ...