Lehenumber » Väljaanded » 11. märts 2020 Nr 10

Inglismaa kirikueluga tutvumas

Eesti vaimulikud Briti parlamendi ülemkoja hoones. Hoonet tutvustas neile ülemkoja liige Rochesteri piiskop James Langstaff (keskel). Erakogu Grupp EELK vaimulikke käis tutvumas kirikueluga Inglismaal Rochesteri piiskopkonnas. Porvoo osaduskonna kaudu on EELK-l altari- ja kantsliosadus muu hulgas Briti saarte anglikaani kirikutega. EELK partneriks Inglise kirikus on saanud Rochesteri piiskopkond. Vastavalt 2016. aastal Rochesteri piiskopi James Langstaffi ja meie ...

Koos õdedega palvetan oma teel

Naiste palvepäevaks oli moodustatud projektkoor, et ka lauluga pöörduda Kõigekõrgema poole.  Rita Puidet   Läinud laupäeval oli ülemaailmne naiste oikumeeniline palvepäev. Palvetama koguneti ka Nõo kirikusse, kus oli vähemalt seitsme koguduse naisi. Juba enne algust oli pühakoda saginat täis – kes harjutas viiulimängu, kes tõi suupisteid lauale, harjutas kooslaulmist, kirikumees aga lisas bullerjani ahju halge, et osagi külmast kirikust soojaks saada. ...

Ilmus uus postmark Eesti kirikute sarjas

Postmargil on Paldiski Nikolai kirik. Eesti kirikutele pühendatud postmarkide sarjas ilmus 27. veebruaril Paldiski Nikolai kiriku postmark. Margi on kujundanud tunnustatud margikunstnik Riho Luuse, kes on ka teiste kirikutele pühendatud postmarkide autor. Paldiski Nikolai kiriku postmark on mõeldud Eesti-siseseks saatmiseks nominaaliga 0,65 eurot. Mark on trükitud trükikojas Vaba Maa ning selle tiraaž on 25 000. Koos postmargiga ilmus ka esimese päeva ümbrik. ...

Doktoritöö lahkab kogudustega liitumise põhjusi

Religioonisotsioloog Liina Kilemit kaitses eelmisel nädalal usuteaduskonnas doktoritööd. Indrek Peedu 2. märtsil Tartu ülikooli usuteaduskonnas kaitstud doktoritöö järeldused pakuvad rohkesti mõtteainet Eesti kristlike kirikute töötegijatele. Väitekirja „Kristlike kogudustega liitumise põhjused“ autor Liina Kilemit on EELK usuteaduse instituudi religioonisotsioloogia õppejõud. Tema töö põhineb 2015. aastal Eesti Kirikute Nõukogu korraldatud uuringutel „Usust, elust ja ...

Kiili vald märkas ja tunnustas Jaane Lendi

Töö sunnib Jaane Lendi ka laaduri rooli. Erakogu Jüri koguduse nõukogu liige ja vennastekoguduse eestseisuse liige Jaane Lend on pälvinud Kiili valla tänukirja. „Kiili on küll väike vald, aga meie suurepärased inimesed ja tugevad kogukonnad teevad meie valla suureks ja tugevaks,“ ütles vabariigi aastapäeva kõnes Kiili vallavolikogu esimees Merje Einmann, võib lugeda Kiili valla lehest.Teiste seas ei jäänud märkamata Nabala palvemaja uue kõrvalhoone ehitus, mis sündis ...

Kogudus avas külalistele pastoraadi uksed

XIX sajandil ehitatud Maarja-Magdaleena pastoraadis on ruumid nii kogudusele, rahvamajale kui rahvaraamatukogule.  The Prince of Tartu, Vikipeedia Maarja-Magdaleena kogudus korraldas 1. märtsil oma pastoraadis avatud uste päeva, et tähistada uue küttesüsteemi valmimist. Koguduse õpetaja Aivo Prükk selgitas Eesti Kirikule, et varem köeti kogu maja ahjude abil, nüüd aga seati üles radiaatorid ning keldrisse ehitati puiduga köetav keskküttekatel. Selle testimisperiood ...

Üheskoos ollakse inimeste teenistuses

Alates detsembrist toimuvad Viimsi kirikus teisipäeviti katoliku missad. Viimsi alevikus elab kaks ja pool tuhat inimest, keda vaimulikult teenivad kohalik luteri kogudus ja vabakogudus Haabneemes. Vallas on pühakodasid rohkem, needki kuuluvad luteri kirikule. Möödunud aastal pöördus katoliku piiskop Philippe Jourdan kirikuvalitsuse poole palvega pidada Viimsi kirikus regulaarselt katoliku missat. Siis ei pea inimesed nädalasiseseks teenistuseks katedraali minema. ...

Kirikute Maailmanõukogust Norra esipiiskopiks

Olav Fykse Tveiti jaoks on oluline, et kirik kiidab heaks ka teisi usu väljendusvorme peale teadmiste, näiteks ülistust. Kirkebilder, Vikipeedia Olav Fykse Tveit on praegu Kirikute Maailmanõukogu peasekretär, kuid valiti ühehäälselt Norra luterliku kiriku uueks esipiiskopiks. Norra kiriku esipiiskop pole peapiiskop, vaid teda kutsutakse preses’eks ehk esipiiskopiks (primus inter pares). Ta on nagu Rootsi peapiiskopi puhul piiskop erilise esindusmandaadiga. Esipiiskop ...

Võimusuhted vastuolusid põhjustamas

Kirikuvalitsemise küsimused on praegu aktuaalsed mujalgi Euroopas, kusjuures katoliiklikes riikides on selleks iseäranis ainet andnud paavst Franciscuse „klerikalismi“ kritiseerivad sõnavõtud. Järgnevalt refereerin Euroopa ühes religioosseimas riigis Poolas toimuvat debatti sealsele ajakirjandusele toetudes. Võimu pahupool Katoliiklusele omane hierarhiline ülesehitus ja autoritaarne juhtimisstiil on nimelt eriti sügavalt juurdunud just sellistes konservatiivsetes riikides ...

Tahkuranna suurmees Hendrik Soovik

Tänavu märtsis möödub 100 aastat Hendrik Sooviku (14. jaanuar 1844 – 12. märts 1920) surmast. Võiste raamatukogu kodukohahuviliste eestvõttel toimub laupäeval, 14. märtsil Võiste surnuaias ja Tahku Tares suurmehe mälestuspäev. Kavas on päevakohased ettekanded. Üheksateistkümnes sajand oli Liivimaa ajaloos eriline. Oli rahu sajand. Tõusis hariduslik ja kultuuriline tase. Sajandit võib nimetada ka köstrite sajandiks. Täpsemini köster-koolmeistrite sajandiks, kuna üldjuhul oli ...

Eestlaste kogudus USAs tähistas 70. aastapäeva

Los Angelese koguduse juhatuse esimees on 30 aastat olnud Heino Nurmberg. 2002. aastal Los Angelese kogudust külastades Sirje Semm pildil koos Rein Neggo (vasakul) ja koguduse liikmest muusiku ning arhitekti Jaak Kukega (piiskop Jakob Kuke poeg). 2 x Erakogu Los Angelese eestlaste kogudus on üks suuremaid, kui mitte suurim Ameerika Ühendriikides.Kogudus tähistas 8. märtsil asutamise 70. aastapäeva jumalateenistusega, kus teenis koguduse õpetaja Enn Auksmann ja ...

Koguja leiab elu mõtte osaduses Jumalaga

„Tühisuste tühisus,“ ütleb Koguja, „tühisuste tühisus, kõik on tühine!“ Koguja raamatus kordub sõna „tühisus“ sageli. Kui raamatut kiiruga lugeda, võib tekkida tunne, et elul puudub mõte ja see on tühine. Ometi oleks see vale arvamus. Koguja raamatu võti pole mitte elu tühisust näitavates peatükkides, vaid nendes salmides, kus Koguja viib lugeja igaviku äärde. Kui Issanda kartus kirgastub, siis naaseb taas elu mõte. Kes on Koguja? Koguja raamat on üks Vana Testamendi luule- ...

Mis keeles räägib Jumal? 1. osa

Ilmar Tomusk Eesti palvushommikusöögil 4. detsembril 2019 peetud kõne.1.Lugupeetud Eesti ja eesti keele sõbrad. 2019. aastal tähistame eesti keelele riigikeele staatuse andmise sajandat aastapäeva, seega on tänagi paslik rääkida keelest. Kuna meie palvushommikusöök on kristlik üritus, küsime kõigepealt, mis keeles räägib Jumal. Ja loomulikult huvitab meid see, kas ta räägib eesti keelt.Selles, et ta räägib, veendume kohe, kui avame Piibli esimese lehekülje ja loeme: ...

Palve

Foto: Mikk Leedjärv Meil Kristus on aluseks seatud,teist alust ei ollagi saa.Ta elavaks kiviks on saanudja meidki teeb elavaks Ta.Ta tahab meid vormida, muutaja hoonesse laduda siis;meid üksteise külge nii liita,et kaoksid kõik vaenud ja riid.(KLPR 240 1. ja 2. salm, sõnade autor Elvi Vares, 1928–1983)

Eestpalve

Issand, hoia meie pilku oma lunastaval armul ja päästa meid ära kurjast!