Slava Ukraine

Lehenumber 4. märts 2020 Nr 9 Archives - Eesti Kirik

Loodut hoidev kirik

Lase lahti sellest, mida sa muuta ei saa ... Naatan Haamer Aastapäevad tagasi hakkasime oma koguduse inimestega mõtisklema, milline on kiriku roll ja koht praeguses maailmas. Maailmas, kus me ei tea tegelikult, milline saab olema meie laste tulevik planeedil Maa – või kas see üldse saab planeedil Maa olema. Erinevaid lahendusi on aastate jooksul välja pakutud omajagu. Nii näiteks kõneleb Stephen Hawking oma raamatus „Lühikesed vastused suurtele küsimustele“, et ...

Tartu ülikooli usuteaduskond avas uksed

Noored said tutvuda õppimisvõimalustega TÜ usuteaduskonnas. Kätlin Liimets 26. veebruaril toimusid Tartu ülikooli lahtiste uste päevad gümnasistidele. Usuteaduskond tutvustas end töötoaga „Palveränd Mekasse – miks ja kuidas?“. Kolmapäeval kogunes Tartusse arvukalt gümnasiste. Sisutihedal päeval osaleti inspireerival konverentsil, uudistati erialade messi, küsiti nõu akadeemilise testi infotunnis ja kohtuti õppejõudude ning üliõpilastega. Et transport takistuseks ei ...

Et kanda pikka aega head vilja

Merille Hommik „Üle maailma on paljusid erinevaid viise, kuidas evangeeliumiga inimesteni jõutakse. Eestisse on jõudnud eelkõige USA-s ja Lääne-Euroopas loodud meetodid. Aga eestlane on omanäoline! Meil on mingi oma viis, kuidas suhtleme ja teistega sõbruneme, kuidas ellu uusi asju vastu võtame. Kui püüame üksühele rakendada mõnda näiteks USA-s hästitoimivat evangelismivormi, siis võib vabalt juhtuda, et meie sõnumit mõistetakse hoopis nii: kirikus on ...

Põgus põkkumine jätab jälje

Ajakirjanduse ja laulupidude isa Johann Voldemar Jannsen on 1862. aastal oma toimetatud Perno Postimehes kirjutanud: „Kui mönni mees teaks, kuida mönni mees mönnes asjas munnade peal peab käima, siis saaks mönni mees mönda meest mönni kord wähhem maenitsema.“ Silmas pidas ta tsaaririigi aegset tsensuuri. See tsitaat on mu mällu jäänud õpinguajast ülikoolis. Oli ju toonagi aeg, kui ajakirjanikud omandasid oskuse „munade peal käimisest“. Aeg, mil ettevaatlikkus oli ajalehe ...

Hommikumõtisklusega päevale vastu

Paar nädalat tagasi olen ühel laupäeval teel Valgast Riiga. Sedapuhku olen transpordivahendina plaaninud kasutada bussi, mis väljub üsna varastel hommikutundidel ning mille väljumiseni jääb minu bussijaama jõudes oma kümme pikka minutit. Ettenägeliku reisijana otsustan enne sõitu veel kiiresti tualetis ära käia, et saaks ilma liigsete muredeta keskenduda bussiakna taga toimuvale või raamatu lugemisele.  Valga bussijaam on ühtlasi ka Valga raudteejaam: vana ...

Piiridest üleminek

„Kui ma hüüan, siis vasta mulle, mu õiguse Jumal! Kitsikuses andsid sa mulle avaruse. Ole mulle armuline ja kuule mu palvet!“ (Ps 4:2)  Paastuaeg ja endale seatud piirangud võivad minna üle piiri. Sellest on kahju, et luterlikul kirikul pole kindlaid paastureegleid. Saab muidugi vaadata teiste kirikute piiride poole. Ja ma vaatasin! Esimest korda tundsin, mis tähendab liiga palju endalt nõuda. Et see on patt! Esimest korda mõistsin Martin Lutherit, kui ta sai ...

Misjonikeskus otsib vabatahtlikke

EELK Misjonikeskus otsib oma kodulehe kaudu inimesi, kes sooviksid anda vabatahtliku panuse organisatsiooni töösse. Vabatahtlikku tegevust iseloomustab see, et rahalist ega muud materiaalset tasu sellest ei saada. Peale selle eeldatakse, et inimene ei tee seda käsukorras ning kasu ei saa mitte tema enda pere, vaid teised inimesed või kogu ühiskond. Misjonikeskuse kodulehel rõhutatakse, et nemad ootavad oma vabatahtlikelt lisaks ristiusu tunnistamist, head tahet, ...

Eesti Lipu Seltsi lugu

Eesti Lipu Selts kinkis rahvusülikooli 100 aasta juubeliks sinimustvalge narmastega kandelipu. Lipu õnnistasid Tartu Jaani kirikus õpetajad Triin Käpp ja Naatan Haamer. 2 x ELS arhiiv Jüri Trei annab lipuseltsi poolt Tartu ülikooli rektorile Toomas Asserile üle narmastega kandelipu. 2004. aasta algul, kui kogu Eesti ja väliseesti seltsid, kogudused, koolid ja paljud isamaalised ühendused valmistusid tähistama Eesti lipu 120. aastapäeva, otsustas ligi poolsada ...

KÜSK alustas uue koosseisuga

Siseministeeriumi juures töötava Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) nõukogu sai uued liikmed.  KÜSKi eelmise nõukogu liikmete ametiaeg lõppes 22. jaanuaril ja rahvastikuminister Riina Solman korraldas avaliku konkursi vabakonnapoolsete nõukogu liikmete leidmiseks. Nõukogusse kandideeris neljale vabaühenduste esindaja kohale 18 väärikat kandidaati.  Uuteks liikmeteks kinnitati 17. veebruaril vabaühenduste esindajatena Aage Õunap, Avo Üprus, Irene Käosaar ja ...

Otsused

Konsistooriumi veebruarikuu istungil Türi koguduse õpetaja Teet Hanschmidti ametiaega on pikendatud 22. veebruarini 2021. Sangaste koguduse õpetaja Ivo Pilli ametiaega on pikendatud 6. aprillini 2025. Rein Keskpaik on vabastatud Kose koguduse diakoni ametikohalt ja arvatud emerituuri alates 10. veebruarist. Keila koguduse õpetaja Arnd Matthias Burghardtile, kes valiti aasta vaimulikuks, määrati preemia 1000 eurot ja see on ette nähtud palverännakul ...

Eesti Kiriku lugejatega ja tegijatega koos elatud elu

Eesti Kiriku toimetuse tänane pere astub lehe taas­ilmumise 30. aastapäeval teie ette oma näo ja ülilühikese mõttega, mis püüab kinni ühe hetke või paarkümmend aastat.  Kaido Soom, teoloogiline konsultant, Eesti Kirikus 2008. aastast: Vahel tekib tunne, et meie ajalehel on vähe lugejaid. Selle kummutas õhtu, mil mulle tuli külla sõber, kes töötab Omnivas (Eesti Post). Nähes laual lebamas ajalehte Eesti Kirik, kortsutas ta kulmu ja küsis: „Ka sina loed seda?“ Ma ...

Uudiseid praostkondadest

Tartu praostkond Äksi pastoraadis on ideaalne korraldada laagreid. Äksi ja Kursi koguduse arvnäitajad on stabiilsed Äksi koguduse õpetaja Esa Pekka Luukkala, kes on ka Kursi koguduse hooldajaõpetaja, kinnitab teenitavatest kogudustest ülevaadet tehes, et head näitajad kaaluvad halvad üles: „Olles äsja koostanud nõutavad sõnalised aruanded, oli hästi näha, et mõlemas koguduses jäid arvnäitajad samaks ja sellest on mul vaimulikuna muidugi väga hea ...

Saue kogudusel seisab ees kiriku ehitus

Koguduse ansambel laulmas kirikutoas. Keskel Juha Väliaho, vasakul istub õp Matthias Burghardt. Saue koguduse arhiiv EELK noorim kogudus tegutseb aktiivselt ja valmistub kirikut ehitama. Luterlikku kirikutööd alustati Tallinna külje all asuvas rohkem kui 5000 elanikuga Saue linnas 2012. aastal. Esialgu tegutseti Keila koguduse tiiva all. Iseseisev Saue Pauluse kogudus asutati 18. oktoobril 2018 ja võeti 25. novembril kirikukogu otsusega vastu EELKsse. Ülehomme ...

30 aastat Eesti Kongressi avaistungist

Eesti Kongressi ja kodanike komiteede liikmeid ning kõiki huvilisi oodatakse 7. märtsil kell 12 Estonia kontserdisaali, kus tähistatakse Eesti Kongressi 30. aastapäeva kontsertaktusega „Rahva vabadus“.  Sissepääs teemapäevale on prii, korralduse hõlbustamiseks oodatakse oma osavõttu eelnevalt registreerima aadressil aktus@eestikongress30.ee. Kõnelevad president Kersti Kaljulaid, Eesti Komitee esimees 1990–1992 Tunne Kelam ja peaminister Jüri Ratas. Päevakohase ...

Harkujärvel pakutakse head teed

Esimesel teevikuõhtul pakub Avo Üprus külalistele Hiina teesorti Po Erh.  Kirikusaali ülesseatud riiulitel ootavad raamatud lugejaid. 2 x Koguduse arhiiv Harkujärve kogukonnakirikus ühendati vabariigi 102. aastapäeva ja koguduse teise sünnipäeva eel raamatud ja tee. „Kui mitmes koguduses pakutakse kirikukohvi ja Pilistveres töötab suviti kohvik Ingel, siis Harkujärvel kutsutakse kirikuteele ja avatakse selleks lugemistoaga teevik,“ selgitas koguduse õpetaja Avo ...