Slava Ukraine

Lehenumber 12. veebruar 2020 Nr 6 Archives - Eesti Kirik

Raamat sõelutud mõtetest ja sõnasõelmetest

Viilma_raamat_8407

Trükivalgust on näinud peapiiskop Urmas Viilma raamat „Valguse tähed. Sõelutud mõtteid ja sõnasõelmeid“. Teos sisaldab tsitaate ning mõtteid autori Tallinna piiskopliku toomkoguduse õpetajana ja peapiiskopina peetud jutlustest, karjasekirjadest, kõnedest ja artiklitest ning on pühendatud viie aasta täitumisele piiskopiks pühitsemisest ja peapiiskopi ametisse seadmisest 2. veebruaril 2015. Kuulutame valgust Raamatu eessõnas kirjutab autor: „Meie ümber on palju sõnu. Keegi on ...

Kogudus sai endale õpetaja

Timo Svedko

Tartu Maarja kirikus oli 9. veebruaril introduktsiooniteenistus – kaheksa kuu järel sai kogudus taas endale õpetaja. Jaanuari keskel oli koguduse nõukogu valinud üksmeelselt koguduse vaimulikuks juhiks Timo Švedko. Kolmas pühapäev enne paastuaega sai Tartu Maarja kogudusele suurpäevaks, sest pärast kuudepikkust mõtlemis- ja ootusaega rõõmustatakse taas oma õpetaja üle. Et pidupäevale oli oodata rohkesti osalisi, peeti teenistus taastatavas kirikus. Ja tõesti – tulijad ei ...

Jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus

Nõmmediakon

Pühapäevane jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus oli tavalisest pidulikum. Fotole on jäädvustatud hetk jumalateenistuse eelsest protsessioonist. Esiplaanil on Katri Aaslav-Tepandi, keda sel päeval ordineeriti diakoniks. Tema järel tuleb diakon Marek Alveus, edasi sammuvad ordineerimist assisteerinud koguduse õp Toivo Treiblut ja assessor Ove Sander. Viimasena siseneb pühakotta peapiiskop Urmas Viilma, kes diakoniordinatsiooni läbi viib. Diakon Aaslav-Tepandi õpib usuteaduse ...

Fred Jüssiga tarbimisvõidujooksul

Merillelt06

29. jaanuaril tähistas 85. sünnipäeva Fred Jüssi. Linastus äsja valminud film „Olemise ilu“ ning teles on näidatud mitmeid varasemaid intervjuusid ja filme nii Frediga kui Fredist. Eks Fredi lugu – ühes teleintervjuus Frediga ütles Tõnis Mägi, et Fred räägib 60 aastat ühte ja sama lugu – kõnetab inimesi erinevalt, seetõttu järgnevad mõtted on mitte üksnes Fredist, vaid ka sellest, kuidas need mind kõnetasid. Fredil ei ole mitte elufilosoofia või maailmanägemus (teooria või ...

Alguses oli Sõna

KukkMihkel2_2016

Küllap meist paljud mäletavad koolipõlves loetud lugu taluperenaisest, kes läks poodi sulge ja tinti ostma. Muidugi tahtis ta teada, kas sulg ka hea on. Kaupmees oli lahke pakkuma paberit, et emand saaks uut sulge proovida. Aga ostja ei leidnud kuidagi sobivat sõna, mida paberile kirjutada. Kaupmees pani ette üht ja teist, kuid ükski sõna polnud emanda meelest piisavalt väärikas. Lõpuks kirjutas ta sinna „Suur leivaahi“. Oli küll hea sulg ... Eestlaste suhtumist sõnasse kui ...

Kokkutulemine Pastoraadis

Veidi salapärasest konverentsist „EELK identiteet?“ 19. küünlakuu päeval Pastoraadi nime kandvas vastses kirikukeskuses Tartus. Sõna konverents tähendab lihtsalt kokkutulemist. Isegi koristustalgud on konverents. Selleks on vaja nelja komponenti: vajadus, kogukond, koht ja korraldaja. Vajadus. 2019. a kirikukogu sügisesel istungjärgul tutvustati konsistooriumi poolt ellu kutsutud õigusreformikomisjoni (ÕRK) kolmeaastase töö kontseptsiooni: milline saab olema uus EELK ...

Teaduse tulevik

Äsja tähistasime suurejooneliselt emakeelse ülikooli juubelit. Selle põhjal võiks arvata, et eestlased peavad teadusest lugu. Viimastel nädalatel meediat jälgides on jäänud aga hoopis vastupidine mulje. Eriti humanitaar- ja sotsiaalteadlased hoiatavad nimelt tõsiste tagajärgede eest, kui teaduse rahastamist ei suurendata ning raha jagamise süsteemi ei muudeta. Riik ei tee nende sõnul piisavalt, et tagada Eesti-teemaliste uuringute jätkumist ja noorteadlaste ...

Anne Burghardt nõuniku ametis

Alates 1. veebruarist on õp Anne Burghardt konsistooriumis osalise koormusega rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete nõunik. Tegemist on äsja loodud ametikohaga, mida finantseerib Luterliku Maailmaliidu (LML) Saksa rahvuskomitee ning esialgsete plaanide kohaselt kestab rahastus kuni peapiiskop Urmas Viil­ma LMLi asepresidendiks olemise aja lõpuni aastal 2023. Burghardti ülesandeks on peapiiskopi toetamine ja nõustamine LMLi ja Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) tööd ...

Ingeri kirikus toimus juhtide vahetus

Laptev_piispaksi-2

Laupäeval, 8. veebruaril toimus Peterburi Maria kirikus piiskop Aarre Kuukauppi lahkumisteenistus ja pühapäeval, 9. veebruaril pühitseti sealsamas Maria kirikus Ingeri kiriku uueks piiskopiks Ivan Laptev. Avaldati tänu Aarre Kuukauppile, kes on kirikut juhtinud piiskopi ametis 24 aastat. See on kiriku jaoks olnud pikk aeg ja toonud kaasa suuri muutusi. Kui algselt oli Ingeri kirik ennekõike ingerisoomlaste kirik, siis ühiskonnas toimunud protsessid nagu ingerisoomlaste ...

Sastamala kogudus Soomes sai uue õpetaja

Pühitsemistalituse jumalateenistusest võttis osa ka Eesti sõprade esindajana Saarte praostkonna praost Anti Toplaan. Sastamala koguduses on üle kümne kiriku. Seni Turu piiskopkonda kuulunud kogudus kuulub 1. jaanuarist Tampere piiskopkonda. Küünlapäeval Tyrvää kirikus peetud missal teenis Tampere piiskopkonna piiskop Matti Repo, kes koos assistentidega seadis koguduse õpetaja ametisse Vesa Auréni. Anti Toplaane sõnul on ta varasemalt olnud Soome maaväe vanemkaplan. „Soome ...

Otsused

Konsistooriumi jaanuarikuu istungil Otsustati vabastada Thomas-Andreas Põder EELK vikaarõpetaja kohustustest ja määrata ta Tartu praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. jaanuarist. Samuti otsustati vabastada EELK vikaarõpetaja kohustustest Anne Burghardt, kes määrati Lääne-Harju praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. jaanuarist. Lembit Tammsalu kinnitati Audru koguduse õpetajaks alates 1. veebruarist. Praost Tõnu Taremaa vabastati Tõstamaa koguduse hooldajaõpetaja ...

Liive Koppel on meelevaldne kirikuehitaja kunstis

Liive80_0091

Issand on kinkinud Liive Koppelile erilise ande, millega ta jätkuvalt iga päev inimesi teenib. 4. veebruaril sai tal eluaastaid 80. Laupäeval avas ta suure juubeli puhul Tartus ülikooli raamatukogus isikunäituse. Paljud tunnevad seda kena ja armast inimest. Olgu siis isiklikult või tema maalide või sõna kaudu. Sõnugi ei kasuta ta kuidagi möödaminnes, vaid austusega, mõttega. Võiks öelda, et neis kajastub elukogemus, sest aastatega on seda ju kogunenud. Kuulama paneb Liive ...

Petroskoi koguduse sünni juures oli EELK

petroskoi

Ingeri kiriku Petroskoi (Petrozavodsk) kogudus tähistas 50. aastapäeva. Luterliku koguduse loomise juures õigeusklikul Venemaal ja toona religioonivaenulikul maal mängis olulist osa EELK vaimulikkond. Algusaegadel kuuluski 10. juunil 1969. aastal Venemaal registreeritud kogudus EELK koosseisu. Koguduse koduks kohandati eramu Gvardeiskaja tänaval. Inimeste vajadus jumalateenistuste järele oli nii suur, et tare ei mahutanud kõiki, seisti tänaval ja kuulati jumalasõna läbi ...

Poolesaja aasta jagu luuletusi

pihlakane-purre-lydia-ader

Lydia Ader on anderikas inimene, kes oma mõtteid väljendab luules. Ta on välja andnud luulekogu „Pihlakane purre“ (fotol kaanepilt), kuhu on koondatud loomingut aastatest 1965–2019. Ei jäta ühtki inimest ükskõikseks kaunid maastikud, laiaharulised männid või lihtsad lilled. Nii kirjutab Lydia: „Tammik ümiseb kõigile ühtemoodi sosinat peast. / Mida iganes sisaldab puude laulu võrratu sõnum, / seda tunnetab vaid täpselt / üksnes terane kuulaja ...“ (Luuletus ...

Lasnamäe osakogudus sai uue juhi

Pootsmaa

Tallinna Püha Vaimu koguduse tiiva all tegutseva Lasnamäe Markuse koguduse algatusgrupi juht on alates 1. veebruarist usuteaduse üliõpilane Margus Pootsmaa. Loodava koguduse juures tegutsev Soome misjonär Kirsti Malmi selgitab, et algatusgrupi juhi ülesanded sarnanevad vaimuliku ülesannetega. „Uue koguduse rajamise puhul on muidugi lisaks vaimuliku osaduse eest hoolitsemisele oluline osa väljapoole suunatud tööl ja võrgustiku kasvatamisel Lasnamäe kogukonnas,“ lisab ta. ...