Lehenumber » Väljaanded » 8. jaanuar 2020 Nr 1

Jõuluaja heateod ja märkamised

Jõuluaja üheks märgatavaks eripäraks on tahe teha head, aidata nõrgemaid ja üksikuid. Tartu Salemi koguduses mõeldi Süüria sõjaohvritele; Tallinnas pakuti kõhutäit vähekindlustatuile ja üksikutele. „Kuidas teha jõuluajal head nii, et see tõepoolest loeb?“ küsib Salemi baptistikoguduse pastor Toivo Pilli. Vastus koguduse jaoks peitus jõulueelses heategevusmüügis, millega abistati sõjapõgenikke Tartousi linnas Süürias. Projekti partner on Tartousi evangeelne kogudus, abi ...

Palve

Merille pilt

jäta süda vaiki, või viivuks, kui võid kuule vaikust ja Vaimu mäletad ristivett ja rahu, mis hinges, kui vesi ristimisvaagnal sillerdas sinna tagasi, et minna edasi

Eestpalve

Jeesus, Sina oled meid ristimises varustanud Püha Vaimu anniga ja võtnud Jumala lasteks. Aita meil järgida oma kutsumust kristlasena maailmas ja koguduses! Aamen.

Ristimise and

Jõulud ja Jeesuse lapsepõlvelood on jäänud seljataha. Saabuval pühapäeval mõtleme juba täiskasvanud Jeesusele, kes seisis oma avaliku tegevuse alguses. Jeesus läks Ristija Johannese juurde meeleparandusristimisele, järgides oma kutsumust: jumalikku olemust ja alandlikku loomust. Johannes kinnitas Jeesuse ristimise järel: „Ma nägin Vaimu tuvina taevast laskuvat ja tema peale jäävat“ (Jh 1:32). Nii nagu karjased olid sõime järgi ära tundnud oma Päästja, tundis Johannes Vaimu ...

 „PIIBLIKURSUS TÄISKASVANUTELE” VI lend

„Ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu“ (Hesekieli 36:26).  Pole ühtegi teist raamatut maailmas, mis midagi niisugust väidaks! Samas on läbi sajandite loendamatu hulk inimesi, kes seda väidet on kinnitanud! Alates 24. ja 25. jaanuarist algab Misjonikeskuse piiblikursus täiskasvanutele. Kursuse sihtgrupiks on piiblihuvilised, kes on huvitatud süsteemsest lähenemisest piibliõppele, osaduse kaudu usuelu tugevdamisest ning vaimsest kasvamisest. Kursus on ...

Näitus Marje Singi elust ja loomingust

Tartu Salemi kirikus on avatud näitus „Marje Sink – otsides taevast“. Näituse avamisel viibinud helilooja poeg Tunne Kelam on öelnud: „Marje Sink oli esimene Tallinna Konservatooriumis kompositsioonialase hariduse saanud eesti naishelilooja, kelle looming suruti õige varsti pärast 1938. a Artur Kapi käe all lõpetamist pooleldi põranda alla. Keeldunud täitmast okupatsioonivõimude tellimustöid ja jäädes truuks kristlikele veendumustele, heideti Marje Sink Heliloojate Liidust ...

Algab alliansspalvenädal

Euroopa ja Eesti Evangeelne Allianss kutsuvad kõiki kogudusi ühinema palveks allianssnädalal 12.–19. jaanuarini. Seekordse abimaterjali on koostanud Hispaania Evangeelne Allianss üldpealkirjaga „Teel Koju“. Vaata www.allianss.ee.

Mäeväli orelitöökoda

reklaam

Näitus on jõudnud Tartusse

Tartu Jaani kiriku tornis on avatud näitus „Dannebrog 800 – Taani lugu Eestis“. Näitus on koostatud Rahvusarhiivi, Tallinna Linnaarhiivi ja Välisministeeriumi arhiivi materjalide põhjal ja on varem üleval olnud Rahvusraamatukogus ja Rahvusarhiivis. Näitus käsitleb Taani lipu Dannebrogi sünnilugu Tallinnas 800 aastat tagasi ning annab ülevaate ka Taani kuningavapi mõjust Eesti riigivapi kujunemisele. Samuti saab näitusel ülevaate kahe maa pikaajalistest kaubandussidemetest, ...

Näitus on jõudnud Tartusse

Tartu Jaani kiriku tornis on avatud näitus „Dannebrog 800 – Taani lugu Eestis“. Näitus on koostatud Rahvusarhiivi, Tallinna Linnaarhiivi ja Välisministeeriumi arhiivi materjalide põhjal ja on varem üleval olnud Rahvusraamatukogus ja Rahvusarhiivis. Näitus käsitleb Taani lipu Dannebrogi sünnilugu Tallinnas 800 aastat tagasi ning annab ülevaate ka Taani kuningavapi mõjust Eesti riigivapi kujunemisele. Samuti saab näitusel ülevaate kahe maa pikaajalistest kaubandussidemetest, ...

Oru mõisakoolis

Reedel, 10. jaanuaril kell 19–23.30 vaikuserännak. Hea võimalus peatada aastavahetuse karusell ning leida süvi. Kogunemine Oru mõisas kella 19, orienteeriv lõpp 23.30. Osavõtutasu 10 €. (Ööbimise korral hind kokkuleppel.) Rännakut juhendab õpetaja Tauno Kibur. Laupäeval, 11. jaanuaril kl 9.30 koolitus „Otsida inimest“. Teema „Aitaja eetika“. Loengut peavad Aare Rüütel (MTÜ Kadunud) ja Tuhala Kaarli koguduse õpetaja Tauno Kibur. Osavõtutasu 10 eurot. Hea osaline! Kui ...

Soome kristlike nõustajate assotsiatsiooni VIII konverents

Konverentsil kõneldakse psühholoogiliste teadmiste ja ristiusu koosmõjust. Loenguid peavad professor Antti Laato, lastepsühhiaater dotsent Jari Sinkkonen, teoloogiadoktor ja psühholoogiadoktor Harri Koskela, dotsent Pekka Lund Sinipaelaliidust ja õiguspsühholoog, traumaterapeut Judith van der Weele Norrast. Konverents toimub 24.–26. jaanuarini ja on mõeldud sotsiaal- ja tervishoiuala spetsialistidele, psühhoterapeutidele, kasvatus- ja haridustöötajatele, koguduste ...

Täname

TALLINNA PIISKOPLIK TOOMKOGUDUS ENE ARRO Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Jaanus Tammiste, diakon 8. jaanuaril – 47 Hannele Päiviö, dr 9. jaanuaril – 63 Avo Üprus 10. jaanuaril – 66 Arvet Ollino 10. jaanuaril – 49 Vallo Ehasalu, abipraost 10. jaanuaril – 47 Toomas Nigola 10. jaanuaril – 39 Johann-Christian Põder, dr, reservis 11. jaanuaril – 43 Valdo Reimann 14. jaanuaril – 61 Kirikumuusika Liidu liige 14. jaanuar Agnes Laasimer Ordinatsioonitähtpäev 6. jaanuaril – 5 Annely Neame, diakon 6. jaanuril – 2 Margus Suvi 9. ...