Slava Ukraine

Lehenumber 11. detsember 2019 Nr 49 Archives - Eesti Kirik

Advendilaat ja julbasar

sdr

Tallinna vanalinn võtab tulijad vastu magusa jõululõhnaga. Raekoja platsist on saanud jõululaada plats. Niguliste kirik uhkeldab oma kauni jõulukuusega. Kiriku taga Rüütli tänaval patseerivad ringi jultomte’d ja kutsuvad sisse astuma Rootsi-Mihkli kiriku julbasar’ile. Teisel pool tänavat astub uksest sisse-välja toomkooli advendilaada rahvas. Rootsi-Mihkli kogudus kinnitab, et seekord tehti eriti palju ettevalmistusi, et külastaja leiaks valikust vahvaid kingitusi ja ...

Peapiiskopi üleskutse lehe tellimiseks

0. oktoobril saatis peapiiskop Urmas Viilma kirja 70 kogudusele, kes tema hinnangul saavad kõige enam aidata ajalehe Eesti Kirik edasise ilmumise jätkumist. Lehe tellimiskampaania eel kogudustele saadetud kirjas muretseb peapiiskop, kuidas saaks Eesti Kiriku lugejaskonda suurendada ja seeläbi ka ajalehetoimetuse majanduslikult keerulist olukorda ning toimetulekut parandada. Peapiiskop kirjutab: „Palun, et kaaluksite tõsiselt järgmiseks aastaks Eesti Kiriku ajalehe ...

Ilmunud on seinakalender „Eestimaa kirikud 2020“

EELK kalender 2020.indd

Kahekümne esimest aastat ilmuv Eestimaa kirikuid tutvustav kalender sisaldab seekord väikese valiku taasiseseisvunud Eestis valminud uusi pühakodasid ja taastatud ajaloolisi kirikuid. EELK: Nõmme Lunastaja kirik, Viimsi Püha Jaakobi kirik, Järvakandi Pauluse kirik, Karula kirik, Heimtali Peetri kirik ja Harkujärve kirik; baptistide Tallinna Mähe ja Tartu Kolgata pühakoda; Pirita klooster (katoliku kirik); Lasnamäe kirik (MPEÕK) ning oikumeenilised meremeeste kodu kabel ...

Eesti Kiriku uued tellimishinnad 2020. aastaks

Tänu ilmumiskulude säästlikule planeerimisele on olnud võimalik viimasel kolmel aastal ajalehe tellimishinda mitte tõsta. Paraku oleme jõudnud olukorda, kus ajalehe väljaandmise põhiliste kulukomponentide (trükikulu, lehe kojukanne jne) jätkuv hinnatõus ei võimalda enam senist tellimishinda säilitada. Seoses sellega on SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu kehtestanud uued tellimishinnad 2020. aastaks, mis hakkasid kehtima alates 1. novembrist 2019. • Aastatellimus 35 €, 6 ...

Tükid piiskopimantlist

viin1

Ilmselt on mõistel „kultuur“ taga terve tähenduspilv. Mulle meeldib mõelda, et kultuur on inimese kohanemisvõime instrument. Töö instrumendiga on protsess, kus me kasutame eelnevate põlvede pärandit ja loome ka pidevalt uut. Uut, mille väärtuslikkus selgub ajas. Uue loomise vajadus võib tuleneda meie füüsilise keskkonna muutustest, aga ka meie vaimsetest vajadustest, olgu selleks siis usk, uudishimu, äng, igavustunne vms. Kindlasti ka vajadus ühiseluliste reeglite järele. ...

Pastoraat on avatud

luhamets_joel_nh

Detsembri algul avati Tartu teoloogia akadeemia uus oma kodu, mis on ühtlasi ka kristlike organisatsioonide kokkusaamise paigaks. Uued avatud ruumid Tartus Riia tänavas said nimeks Pastoraat. Kõik sündmused, mis toimuvad, tunduvad loomulikud. Tegelikult tuleb Pastoraadi valmimist pidada suureks Jumala imeks, usus elamise märgiks, lootuse kuulutajaks. Minu jaoks on sellel kristliku koolituse töö korraldamise keskusel õige mitu sõnumit. Tuleb minna ajas palju tagasi. Aastal ...

Kolmkümmend aastat hiljem

Rain_Soosaar_oige copy

Tänavu tähistatakse endistes idabloki riikides 30 aasta möödumist kommunistlike režiimide kokkuvarisemisest. Pidupäevaürituste kõrval pakub aga kõneainet ka küsimus, kui tugev on Ida-Euroopa maades praegu 1989. aasta pärandina maksvusele pääsenud liberaalne ja demokraatlik ühiskonnakorraldus. Üllatavalt paljud nende riikide kodanikud ei leia nimelt erilist põhjust pidutsemiseks. Äsja NMS Market Researchi läbi viidud küsitluse järgi leiab näiteks iga kolmas üle 40-aastane ...

Eesti õpilased Euroopa tipus

Möödunud nädala sündmustest tõuseb esile sõnum Eesti põhihariduse heast tasemest. Nõnda kinnitab ülemaailmse rahvusvahelise õpioskuste uuringu PISA 2018 tulemuste kohta avalikustatud raport. Süda paisus uhkusest kuuldes, et meie põhikoolilaste oskused on Euroopa absoluutses tipus ja seda koguni kõigis kolmes uuritud valdkonnas: matemaatikas, lugemises ja loodusteaduses. Küsimus intelligentsuse kohta näitab, et Eesti õpilased on avatud ja valmis õppima. Sedagi sai teada, et ...

Eesti Piibliseltsi tervitus

jõulumark2019

Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. Lk 2:10–11 Hea sõber! Jõuluaeg on jälle käes. Koos uue ootusega on aeg vaadata ka tagasi möödunule. Piibli- ja keeleaasta hakkab lõppema. Käesoleval aastal möödus 280 aastat eestikeelse Piibli esmailmumisest. Anton Thor Helle koos oma abiliste ja ka varasemate piiblitõlkijate poolt tehtuga on jätnud sügava jälje meie ...

Peapiiskop Urmas Viilma advendikõnest

vastuvõtt

4. detsembril pidas peapiiskop Urmas Viilma Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus kutsutud külalistele advendikõne. Kõnes jagas ta oma mõtteid ühiskonnaelu aktuaalsetel teemadel: kliimadiskussioonist, vägivallast ja naiste instrumentaliseerimisest, sõnelemisvabadusest ja sekularismist kui uuest ideoloogiast. Iga-aastaseks traditsiooniks kujunenud advendimõtiskluses täheldas peapiiskop Urmas Viilma, et lõppev aasta oli riigi jaoks rikas mitme auväärse juubeli ja tähtpäeva ...

Juba kümme aastat Eestis

TV7logo

Kolmandal advendipühapäeval, 15. detsembril tähistab telekanal Taevas TV7 kümne aasta möödumist eestikeelsete saadetega alustamisest Eestis. Pidu 10. sünnipäeva tähistamiseks peeti pealkirja all „Uus algus“ küll juba 7. detsembril. Tallinnas Telliskivi loomelinnakus meenutati sõnavõttude ja videoklippide varal kümneaastast arengut: tagasihoidlikult alustanud kanalil on nüüdseks oma stuudio ning lõviosa programmist eestikeelne omatoodang. „TV7 sünd sai võimalikuks tänu ...

Lühiuudised

Martna1

Martnasse tuli tunnustus Martna Püha Martini kogudus pälvis Läänemaa parima kodanikuühiskonna toetaja tiitli. Martna koguduse juhatuse esimehe Anu Huusi (pildil) toredad algatused ja ideed on teinud kirikust kogukonna silmis kihelkonna keskuse ning kogudusest usaldusväärse koostööpartneri nii omade kui võõraste seas.         EKNi oikumeeniline preemia Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia antakse Pirita kloostri kabelis 18. ...

Kirikuvanemad on koguduse suur rikkus

Vöörmündrite ehk kirikuvanemate institutsioon pole tänapäeval oma tähtsust minetanud, leiab Tartu Peetri koguduse õpetaja praost Ants Tooming. Tänavu 150. aastapäeva tähistanud Peetri kogudus on üks vähestest meie luterlikus kirikus, kus kirikuvanemad on koguduse asutamisest kuni tänapäevani ametis olnud. Küllap just seetõttu kutsuti Tooming 25. novembril oma kogemusi tutvustama Tallinna Peeteli kogudusse. Huvi on aga märgata mujalgi. Nii on kirikuvanemate tegevus Toominga ...

Parkano sõpruskogudus abiks Kursi kiriku orelit remontimas

Parkano koguduse organist Sami Salomaa ja Reijo Lempinen käisid korrastamas Kursi kiriku orelit. Parkano koguduse rahvas külastas Kursi kogudust juuni lõpus, jumalateenistusel oli kaasas ka Parkano koguduse organist Sami Salomaa, kes laulis kirikulistele ühe laulu, mida ta ka ise orelil saatis. Nii sai Sami tutvust teha pilliga, mis talle kohe väga meeldima hakkas. Sami pani tähele, et orel vajab väikest remonti, ja nii tekkis mõte, et võiks sügisel orelile hoolduse teha. ...

Fanny de Siversi kirjad Eesti sõpradele

Veidemann,Rein

28. novembril meenutati Tallinna Jaani kirikus esseisti, filosoofi ja keeleteadlast Fanny de Siversit ning esitleti tema kogutud teoste teist osa „Inimeste ja loomade maailm. Kirjad Eesti sõpradele“. Koostaja on teoloogiadoktor Arne Hiob ja väljaandja kirjastus Gallus. Esimene köide „Kogu mu elu on advendiaeg“ ilmus 2018. aastal ning kolmandat köidet on oodata autori 100. sünniaastapäeva paiku. Fanny de Sivers on tuntuks saanud ajalooliste, usundilooliste ja filosoofiliste ...