Lehenumber » Väljaanded » 30. oktoober 2019 Nr 43

Eesti rahvusest vaimulike sotsiaalsed suhted ja kommunikatsioon ühiskonnaga 19. sajandil 6. osa

6. Rahvusliku liikumise tegelased jagunesid kahte leeri: Hurda-Jannseni Postimehe mõõdukaks ja Jakobsoni Sakala radikaalseks erakonnaks. Jagunemine toimus ka eesti rahvusest teoloogide hulgas. Suurem osa neist kuulus mõõdukate erakonda, kuid üksikud, nagu näiteks Aleksander Sõrd, Heinrich Raska, Hugo Treffner, liitusid jakobsonliku radikaalse erakonnaga. Lõhenes ka Eesti Kirjameeste Selts, kust lahkus koos Hurdaga enamik vaimulikke ja ...

Osadust ja piiblitarkust

Simuna kogudus korraldas laupäeval koostöös Soome Rahu Sõna misjonäridega piiblipäeva, mis osutus sisukaks ja osavõturohkeks. Õpetaja Enn Salveste sõnul alustati Simuna koguduses iga-aastaste piibliseminaridega juba üle kümne aasta tagasi. Algatus tuli lestadiusliku taustaga luterlikult misjoniühenduselt Lõuna-Soome Rahu Sõna. Seni on seminare peetud kord aastas märtsikuus. Tänavu leiti, et kuna huvi ettevõtmise vastu paistis olevat suur, on põhjust kokku tulla ka teist ...

Palve

rõõmu kandmine

Kui Sinu Sõna, mis lausud, läheb välja, siis sõna tabab inimest. Sinu Sõna muudab nii, et see puudutab meid ja nõnda saab meist sõna kandja ehk sõna pidaja. Siis, ei, mitte meie ei rutta ajas, vaid aeg justkui ruttab meist mööda ja me kestame üle aja. Ükski vahemaa ei tundu enam liiga pikk, ükski inimene pole liiga võõras. Käies teistega sama teed, pole olemas ühtegi, kellele Jumal poleks loonud oma aega, ta oma ehedust ja kohta ja tähendusrikkust. Ja muud Su Sõna ei ...

Olgu meil äratundmist tõelisest väärtusest

georg.glaase1

Ja Jeesus hakkas taas neile mõistu kõnelema: „Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla. Taas ta läkitas teisi sulaseid: „Öelge kutsutuile: Vaata, mu söömaaeg on valmis, mu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulma!“ Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale, mõned aga võtsid sulased kinni, teotasid neid ja tapsid nad ...

Eestpalve

Jumal, kõige pühaduse läte! Täname Sind, et kutsud kõiki pühade osadusse. Aita meil tulla Su lähedale! Aamen.

Pühade osadus

Apostel Paulus kirjutas: „Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed“ (Ef 2:19). Nende sõnadega pidas apostel silmas tohutut murrangut Jumala valitud rahva ja ülejäänud paganliku maailma vahel. Vana Testamendi ajal ei tohtinud ümberlõikamata inimesed tulla Jumala pühamusse ega süüa ka paasatalle, millega meenutati Iisraeli rahva pääsemist Egiptuse orjusest. Nüüd aga, Jeesuse kui tõelise Paasatalle ohvri tõttu, ...

Piibli keelest riigikeeleni. Emakeelne Piibel 280

Eesti Piibliselts2015

Eesti Piibliseltsi XXVI piiblipäev on 2. novembril usuteaduse instituudis Tallinnas Pühavaimu 6. Kl 10.30 kogunemine. Kl 10.50 avamine ja tervitused: UI rektor dr Ove Sander, EPSi esimees piiskop Tiit Salumäe, rahvastikuminister Riina Solman. Kl 11 ettekanded: Tõnu Tender (EKI) - Eesti keele aasta ja Piibel; Mart Rannut (EPS) - Sihtkeele kultuurimõjurid piiblitõlkes; Jaan Bärenson (EPS) - Eestikeelse Piibli mitu juubelit; Ray Pritz (Iisraeli PS) - Uusheebrea ...

Usupuhastuspüha palvus

Usupuhastuspüha palvus neljapäeval, 31. oktoobril kell 11–12 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. Teenivad peapiiskop Urmas Viilma ja koguduse õpetaja Arho Tuhkru.

Näituse „Käsikirjade ristteel“ avamine

Tartu ülikooli raamatukogus avatakse 4. novembril kell 12 näitus „Käsikirjade ristteel“. Enne näituse avamist toimub raamatukogu konverentsisaalis sümpoosion, kus kõneldakse nii käsikirjapärandist ja huvitavatest näidetest kui ka „Käsikirjade risttee“ uurimissuuna ideest.

Raamatu „Eluga rahul“ esitlus ja autori loeng

Huvilised on oodatud teisipäeval, 12. novembril kl 16–19 Saara Kinnuneni raamatu „Eluga rahul“ esitlusele ja autori loengule usuteaduse instituuti (Tallinn, Pühavaimu 6). „Minevik on ühtedele jõuallikas, teistele taak. Mineviku kogemused mõjutavad meeleolu, elujõudu, suhteid, mina-pilti ja kogu meie ülejäänud elu. Minevikku ei saa muuta, kuid sellega on võimalik ära leppida. Kuidas leppida eluga nii, et jaksaks elada? Kuidas välja uurida, kust jõu kuhtumine ähvardab? ...

„Jüri Arraku Kunsti­aed“ esitlus

Kunstiaed esikaas (Small)

„Jüri Arraku Kunsti­aed“ esitlus on Tallinnas Kirjanike Maja musta laega saalis 6. novembril kl 18.

Loengusari „Jalutades Jumala aedades“

Tallinna Kaarli koguduse loengusarja saab kuulata kogudusemajas Toompuiestee 4 igal teisipäeval algusega kl 18.30. Sissepääs vaba. Kõik huvilised on oodatud! 5. november Liina Kilemit. Millesse usub tänapäeva eestimaalane? 12. november Marge-Marie Paas. Pühakud ja märtrid. Isa Eduardi lugu. 19. november Einar Laigna. Piibel kui ajaloofilosoofiline dokument. 26. november Anu Allikvee. Surmateema Euroopa kunstis. 3. detsember Einar Laigna.

Heli ja valguse kontsert „Helgus“

Rolf Roosalu ja Tiit Kikas koos bändiga sõlmivad kokku heli ja valguse 5. detsembril kl 19 Tallinna Kaarli kirikus, 7. detsembril kl 19 Tartu Peetri ja 8. detsembril kl 17 Viljandi Pauluse kirikus algavad kontserdil. Rolf Roosalu ja Tiit Kikas on muusikaline kooslus, mida just väga tihti ei kohta. Kontserdi muusikaline repertuaar saab olema mitmekülgne. Musitseeritakse improvisatsioonilistel teemadel ning kõlavad ka tuntud laulud eesti ja inglise keeles. Mõlema artisti ...

Õnnitleme

Enn Auksmann 30. oktoobril – 50 Hermann Kalmus, diakon 1. novembril – 43 Arvo Orav 2. novembril – 53 Martin Lall, diakon 2. novembril – 55 Kirikumuusikud 31. oktoobril Merle Liblik 31. oktoobril Helle Nittim Ordinatsioon 31. oktoobril – 14 Elve Bender (10.12.2000) Lembit Tammsalu 31. oktoobril – 6 Peeter Krall (24.03.2011) Miina Piir Aivo Prükk (04.09.2005) Joona Matias Toivanen, misjonär (11.12.2011) Diina Tuulik 31. oktoobril – 4 Urmas Karileet ...