Slava Ukraine

Lehenumber 22. mai 2019 Nr 23 Archives - Eesti Kirik

Usuteaduse instituut ootab uusi üliõpilasi

EELK Usuteaduse Instituudis oli 10. mail avatud uste päev, kus sai tutvuda õppimisvõimalustega, külastada avatud loenguid ja seminare ning kohtuda üliõpilaste, õppejõudude ja töötajatega. Usuteaduskonna dekaani prof Randar Tasmuthi sõnul on avatud uste päevi peetud juba vähemalt paarikümnel aastal ja huvilisi on jätkunud. Kogudustele on jagatud ka järgmise õppeaasta õppimisvõimalusi tutvustavaid trükiseid. Prof Tasmuth loodab, et kogudustes info levib: „Tegelikult see on ka ...

Akadeemilise elurikkuse keskel

Möödunud nädala laupäeval kutsus Tartu ülikool Emajõe Ateenasse kokkutulekule oma vilistlasi. Isiklikult võin kinnitada, et kutseid osaleda tuli mitmeid, nii elektroonilisi kui suulisi, ametlikke kui privaatseid. Hästi südamlikult tõi mõtted ülikoolis õppimise aegadesse tänase ansambli Duo Traat taasesitatud vana laul „Armsas Tartus vana ülikool“ (laulu on võimalik kuulata internetiaadressil https://www.youtube.com/watch?v=DDOexs_nhMM), mille umbes viiskümmend aastat tagasi ...

Preestrid ja jumalateenijad

Mõni aasta tagasi palusin Soomes oma vaimulikul preestril isa Ionil õnnistada minu kodu ja tööruum. Aeg oli kokku lepitud ja ettevalmistused tehtud. Veidi enne seda sündmust oli mul plaanipärane kohtumine oma hingehoiuterapeudiga, kelle juures olen käinud reflekteerimas oma olukordasid ning keerulisemaid kliendijuhtumeid. Hingehoiuterapeut avaldas imestust, miks ma vajan preestrit õnnistama oma kodu. Ta lisas, et kodu õnnistamist võib teha ükskõik kes kristlastest. Ma ei ...

Kevad tõi Tartu Vaimu välja

Ei oska päriselt ette kujutada, missugune nägi Tartu välja nelisada või kakssada aastat tagasi. Aga arvan, et tubli annus vaimsust oli linnas juba siis, kui esimesed studioosused linnapilti ilmestasid. Veel enam siis, kui Toomele vana kiriku varemetesse raamatukogu rajati. Nädal tagasi koguneti just sinna meenutama meie üht suurkuju, kes paraku liiga vähe tähelepanu on pälvinud. Sel aastal, kui tähistame laulupeo 150. aastapäeva, tuleb meenutada ka esimese laulupeo, aga ka ...

Kirikud Euroopa valimistest

23.–26. maini toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. 28 liikmesriigis valitakse 23.–26. maini ühtekokku 751 saadikut, kes hakkavad järgmise viie aasta jooksul esindama Euroopa Liidu enam kui 500 miljonit elanikku. Eestis on valimispäev 26. mai, mil valimisjaoskonnad on avatud kella 9–20. Täna on aga viimane päev, mil saab eelhääletada jaoskonnas või interneti teel. Teiste seas on valimistest osa võtma kutsunud üles Euroopa Kirikute Konverents (EKK), mille 114 ...

Suure potentsiaaliga praostkonna aasta

Võru praostkonna sinod algas jumalateenistusega Võru kirikus ja 2018. Issanda aastale vaadati ühiselt tagasi sinodikoosolekul Jaagumäe toidukeskuses. Kohal olid piiskop Joel Luhamets ja kantsler Andrus Mõttus. Üheteistkümnest kogudusest koosnev Võru praostkond kuulub nende hulka, kus luterlaste osakaal elanikkonnas on suurem kui paljudes teistes piirkondades: Põlvamaal on meid 16,8% ja Võrumaal lausa 29%. Sellest statistikast jäävad välja 12-liikmeline Petseri kogudus, mis ...

Lühiuudised

Mustamäe leht-1

Sirvides uut koguduse ajalehte Läinud aasta novembrikuus nägi trükivalgust Mustamäe väikese koguduse ajalehe esinumber. Sellest ajast on see ilmunud iga kuu alguses, kokku juba seitse numbrit Maarja Magdaleena koguduse Ajalehte. Iga ajaleht sisaldab rubriike: vaimulik mõtisklus, tagasivaade koguduse tegevusele, leeritund, portree, päevateema, nuputamist lastele ja koguduse kuukava. Järjekorras seitsmendas, maikuu numbris saab lugeda mõtisklust taevaminemispühast, ...

Tuumikkoguduste uuring Lõuna-Eestis

Võru praostkonna 11 koguduse juhtorganite liikmete ja töötegijate seas toimus veebruaris ja märtsis elektrooniline küsitlus. Võru sinodil tegi praost Üllar Salumets küsitlusest ülevaate. Küsitlusele vastas 59 töötegijat (40% juhtorganite liikmetest), kellest vaid viis ei kuulunud juhtorganitesse. Vastanute sooline tasakaal oli peaaegu võrdne (47,5% mehed) ja enamik vastanuist olid perekonnaseisult abielus (59%) või vallalised (13,6%), vabaabielus elas 12%. Oma panust ...

Ühine eesmärk loob kogudusele tulevikku

Tartu Maarja kirik avati Jannseni sünniaastapäeval linnarahvale. Läinud neljapäeva varahommikul avas Maarja kogudus linnarahvale taastatava kiriku uksed. Ehitusfirma Eviko on teinud kiriku taastamise I etapis suurepärast tööd. Nii oli juba varakult selge, et linna kultuuriosakonna plaanitud Jannseni sünniaastapäeva tähistamisel saab kasutada ka Maarja kirikut. Eks see muidugi tõi kogudusele natuke lisavaeva, sest kirikusse tuli pingid tassida, need üle pesta, ehitusjärgus ...

Diakooniakooli üliõpilased kohtusid Eestis

Eestis viibisid aprillis rahvusvahelise diakoonia- ja sotsiaaltöö akadeemia Interdiac õppejõud ja viielt maalt pärit üliõpilased, et siin läbi viia oma korraline õppesessioon. „Õppesessiooni käigus tehti paikvaatlusi, mida hiljem reflekteeriti ning hinnati, samuti kuulati loenguid ja peeti seminare ning sooritati ka eksameid,“ teeb päevadest kokkuvõtte Eesti-poolse korraldustoimkonna liige, EELK diakooniatalituse juhataja Avo Üprus, täpsustades, et tudengid olid pärit ...

Potteri kasti ja Joseph Fletcheri kristliku eetika kasutamine religioossete põgenike teema käsitlemisel 2. osa

2. Mõnel juhul on religioossuse rõhutamine asjakohane, näiteks isik põgeneb religioossete gruppide konflikti tagajärjel. Oluline on religioossus aga põgeniku tuleviku seisukohalt: kas religioossed põgenikud on suutelised religioosse tava ehk piirangute tõttu kohanema sihtriigis? Seega teave religioossete konfliktide ja religioossete iseärasuste kohta oleks oluline ning kirikud peaksid teavitama nii oma kogudusi kui ka koguduseväliseid isikuid. Kant on defineerinud ...

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas nõukogu avaldus: Euroopa valimised – viis kujundada ühtsust mitmekesisuses

idee100_A4

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, 3. mai 2019 23.–26. maini 2019 toimuvad kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides Euroopa Parlamendi valimised. Iga viie aasta järel on Euroopa Liidu kodanikel võimalus määrata valimistega Euroopa Parlamendi koosseis. Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas kutsub üles osalema Euroopa Parlamendi valimistel ning jätkama Euroopa eluruumi aktiivset kujundamist senisel lepituse ja rahumeelse kooselu teel. Euroopa – lepituse ...

24. mail on pastor Jaan Maiori 120. sünniaastapäev

Jaan Maior (1899–1999) on jätnud Eesti kultuuri- ja kirikulukku jälje, mis ei kustu. See, kuidas Võrumaa talurentniku paljulapselise pere ärksa vaimuga pojast sai koolitatud ja mitmel alal tegus haritlane, peegeldab imetlusväärset püüdu vaimuvalguse poole ning võimekust ennast valitud erialal teostada. Paralleelselt Tartu ülikooli usuteaduskonnas õppimisega tudeeris Jaan Maior Tartu kõrgemas muusikakoolis ning viiulimängu praktiseeris elu lõpuni. Seltskondlikkus, sõnakus ...

Palve

Küll maasikmoos ja koogid maitsvad head! Neid lapsena sai ikka juurde palutud. Ja ema marjul õpetas, et kummardama pead ning lehti all on maasikad kui võlutud. Kui Kõigevägevamalt püüan paluda, siis alandliku hoiaku ma võtan sisse. Ei palu meelisasju välja võluda, sest Tema oskab anda otse südamesse.

Palvest ja vaikusest

KährikAllan2018

„Mul on vaja nii palju teha, et esimesed kolm tundi pean ma palvetama.“ See äratundmine kuulub Martin Lutherile. Teisedki suured usunaised ja -mehed on rõhutanud palvetamise olulisust, ise palju palvetanud ning teistelegi palvekunsti õpetanud. Mis on palve? Hästi lihtsalt öeldes on palve kahekõne Jumalaga, selline usalduslik ja tõsine kahekõne, kus vestlejad on osaduses teineteisega. Millest inimese jutt koosneb? Inimene tänab ja palub, kiidab ja laidab, jagab oma teadmisi, ...