Lehenumber » Väljaanded » 15. mai 2019 Nr 22

Potteri kasti ja Joseph Fletcheri kristliku eetika kasutamine religioossete põgenike teema käsitlemisel 1. osa

1. Põgenikke nähakse meediasõnumites nii majanduslike probleemide lahendusena kui ka sotsiaalsete probleemide allikana. Majanduslike probleemide lahendamiseks loodetakse põgenikke kasutada selliste tööde tegemisel, mida eestimaalased ise enam ei soovi teha või mille jaoks ei jätku ka eestimaalaste soovi korral arvuliselt inimesi. Sotsiaalsete probleemidena nähakse põgenike kohanematust kohaliku komberuumiga, julgeolekuohte ning ka ressursside äravõtmist kohalikelt. Kuna ...

Narva-Jõesuu kogudusemaja lugu

Narva-Jõesuus Koidu tn 19 asuva kogudusemaja saatus on olnud lahutamatult seotud kohaliku luteri koguduse saatusega. Iseseisev Narva-Jõesuu kogudus moodustati kohalikest elanikest 1903. a 11. oktoobril. 1906. a algatas eestseisus koguduse üldkogus toimunud hääletuse põhjal kooli ehitamise koguduse palvemaja platsile Narva-Jõesuus Koidu tn 19. Maja saamise lugu Platsil olnud vana lagunenud palvemaja lammutati ja selle asemele ehitati koolihoone koos palvemajaga. Sel ajal oli ...

Adagio

tuuletuses sinisügavas sõnatuses avan tasadusega südame olen otsatu äärel ootamas ja Sa oledki kohal Lohutaja olemises oled kohal ja sees Sinu and on hea iga Su kink on täiuslik tasaseil laineil pesed päevade peegeldustelt räburähmase halli ja murendad mustagi kergemana päevisse naasen nägema selgemana mu hing hüüab Sinule kiitust hüüab lauldes kui kuulateski vaikselt vahel hüüab valjustki valjemini Sinule loodud muusikaga sellesinase maailma muusikaga

Viimane arst

NirgiMargit_sept2016

Rm 14:7–9 Inimene, üks Jumala looduist, on mõistatus ja vastuste otsimine eelkõige temale endale. Meie elu on uudis ja vastutus ühtlasi elu Looja poolt antud väärikuses ja väärtuses, võimalustes ja kestvuses. Kutsumises ja kutsumuses, selle oskustes või oskamatuses. Väärtuste mõistmises ja nende pidevas ümberhindamises. Üks julgustavamaid kristliku elu ja elamise mõtte kinnitusi on apostel Pauluse kiri roomlastele, mis esimese sajandi keskpaiku Rooma kristlastele ja seal ...

Palve

Kõigeväeline Jumal, täname Sind, et oled õnnistanud oma rahvast ajast aega. Tänagi pole Su käsi jäänud lühemaks. Aita meil märgata Su imetegusid ja ärata meis uusi tänulaule! Aamen.

Taevariigi kodanikuna maailmas

„Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid“ (Ps 98:1). Iisraeli rahva minevikus oli mõnigi vana laul, mida hästi teati – ja lauldi Jumalale kiituseks. Näiteks Moosese võidulaul pärast Kõrkjamerest läbiminekut ja vaarao valitud sõjavankrite uppumist. „Ma laulan Issandale, sest tema on Ülikõrge, hobused ja ratsanikud heitis ta merre. Mu tugevus ja mu kiituslaul on Issand, tema oli mulle päästeks.“ (2Ms 15:1–2) Küllap leiame ka eesti rahva ajaloost kirkaid, ...

Vennastekoguduse VIII suvepäev

Laupäeval, 1. juunil algusega kell 11 toimub Tallinnas Harku tänava palvemajas (Harku 48) vennastekoguduse kaheksas suvepäev teemal „Jumala teemärgid meie elus“. Peakõneleja on õpetaja Siimon Haamer. Osadusrühmad, muusika- ja palvehetked, toitlustamine. Päeva lõpus astub üles ansambel Robirohi. Suvepäevale oodatakse kõiki, kellele vennastekogudus on südamelähedane või kes soovivad vennastekoguduse liikumisega lähemalt tutvuda. Oodatakse kõiki, kes otsivad vaimulikku ...

Kirikute öö

kirikute oo

Registreerimine on alanud!

Selleaastane kristlik noortefestival JäPe toimub 11.–14. juulini Pilistveres ja kannab pealkirja „Peidetud aare“. Registreerides mais, maksab osalemine 25 € (toetajapilet 30 €), juunis on festivalil osalemise hind 30 € (toetajapilet 35 €), juulis 35€ (toetajapilet 40 €). Kui soovid teha annetust, siis võid osavõtumaksu makstes tasuda toetajapileti hinna. Kava ja registreerimine kodulehel www.eelk.ee/lny/.

Muuseumiöö 18. mail

muuseumioo

Jannseni juubel

maarjateater

Kontserdisari „Mu süda, ärka üles“

18. mail kell 14 Kambja kirikus ÜLEVAL TAEVAS ON RAHU. Aleksander Arder, tenor; Ott Indermitte, bariton; Piret Aidulo, orel. 18. mail kell 18 Narva Aleksandri kirikus SUVINE PASTORAAL. Natalja Viiksaar, flööt; Svetlana Kekiševa, orel. 24. mail kell 22 Järva-Jaani kirikus PIDULIK JA ROMANTILINE. Priit Rusalepp, trompet; Külli Erikson, orel. 25. mail kell 19 Keila kirikus SULLE OLGU KIITUS JA TÄNU. Tallinna Kaarli koguduse kontsertkoor. Kristiina Under, sopran; toomas ...

Kirikumuusikute konverents

Kirikumuusikute konverents toimub sel aastal 18.–19. oktoobril Viimsis. Majutus, konverentsi ettekanded ja töötoad on Viimsi spaas, oreliga seonduv Viimsi kirikus. Esimene päev on pühendatud tervisele: kuuleme loengut läbipõlemisest kirikutöös ja kuidas seda ära hoida. Töötubades saab end liigutada ja võimelda ning õhtul vaadata üheskoos filmi „Oreliga“. Teisel päeval saavad organistid tutvuda Viimsi oreliga ning seda mängida, koorijuhtidele tutvustab Heli Jürgenson ...

Täname

Heiki Rosin Anonüümne annetaja Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Ants Kivilo 15. mail – 66 Algur Kaerma 16. mail – 57 Eenok Haamer, titulaarpraost 17. mail – 84 Margit Nirgi 19. mail – 60 Peeter Kaldur 20. mail – 65 Kirikumuusikud 18. mail Ene Salumäe Ordinatsioonitähtpäev 16. mail – 20 Clemens Hermann Krause, diakon emeeritus 17. mail – 16 Nelli Vahter 20. mail – 27 Valdo Reimann (diakoniord 02.02.1992) 20. mail – 15 Anne Burghardt Kerstin Kask Tarmo Kulmar Õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole ...