Slava Ukraine

Lehenumber 8. mai 2019 Nr 21 Archives - Eesti Kirik

Õpetlik reis Eestisse

Gregory

3.–7. maini võõrustas EELK teoloogiaüliõpilasi ja õppejõude Inglismaalt. Külaliste sõnul osutus reis õpetlikuks ja innustavaks. Tegemist oli 29-liikmelise grupiga Püha Augustinuse teoloogilisest kolledžist, mis koolitab töötegijaid põhiliselt Inglise kirikule. Eestisse tulnud üliõpilased valmistuvad õpingute lõpetamiseks ja sellele järgnevaks ordinatsiooniks. Nagu kolledži juhataja Alan Gregory (fotol) Eesti Kirikule mainis, ongi just viimasel õppeaastal tavaks ...

Kuidas sul läheb?

Kuidas sul läheb? Kelleltki mõni ehk küsib veel nii. Paljudelt ei küsi seda enam keegi. Mõni veel küsib, aga vähesed viitsivad vastust kuulda. Eeldavad ehk ühe- kuni kahesõnalist vastust. „Läheb hästi.“ Aga kunagi ei ole kõik hästi. Mõnikord tahaks ka kübeke kurta või kedagi kiita, natuke nuriseda või nutta. Kust leida neid, kes kuulaks, lohutaks, julgustaks, juhataks teed? Kust leida neid, kes hoolivad, kes võtavad aega? Lembit Peterson ütles hiljuti preester Vello Salo ...

Äkki on kogu inimkonna loomine äpardunud?

Tooming,Jaan24. veebruar 2012

Kirikus öeldakse, et praegu on armuaeg. Inimesel on veel aega muutumiseks, Jumala poole pöördumiseks. Tal on aega veel hakata uskuma ja pöörduma ära kõigest halvast ja kurjast. On öeldud ka, et maailm on kurja käes. Ja kui me praeguse maailma peale mõtleme, siis on sellel ütlusel tõe jumet. Sest me lõhume arutult ja järjekindlalt keskkonda, kus elame: saastame õhku, vett, mulda. Ilmselt on maailma allakäik juba pöördumatu. Vett napib, nälgivad inimesed ahastavad ja võitlus ...

Lõhestumise oht

Isiklikud vestlused ja sotsiaalmeedia jälgimine tekitavad üha rohkem nõutust. Ühiskondlikud vastuolud ja neid peegeldav päevapoliitiline võitlus on muutunud nii teravaks, et seda, mis Eesti inimesi ühendab, näib järjest vähem olevat. Enamgi veel, isegi pikka aega teineteist lähedaseks pidanud inimesed jäävad tihtilugu poliitiliste erimeelsuste tõttu võõraks. Kirikuinimesi puudutab see kahjuks samamoodi nagu kõiki teisigi. Juba päris palju näib olevat neid, kes end nii ...

Õpetaja Richard Wühner jäi ustavaks märtrisurmani

4. mail pidasid Valga praostkonna vaimulikud mälestuspalvuse Valga Peetri-Luke surnuaias Valga koguduse õpetaja Richard Wühneri mälestuseks. Keskpäeval koguneti sada aastat tagasi Pihkvas enamlaste poolt vangistatud ja hukatud õpetaja hauatähise juures, kus hauakivile on graveeritud Piiblist kirjakoht Kristus on minu elu ja surm on minu kasu (Fl 1:21). Mälestuspalvusest võtsid osa emeriitpastor Peep Audova koos abikaasa Hele Audovaga, praost Mart Jaanson ja abipraost Vallo ...

EV100 raamatusari on jõudnud Eesti usueluni

Eesti_usuelu100

2018. ja 2019. aasta jooksul ilmub Eesti saja aasta lugu avav raamatusari. Sarja kuuluvate raamatute teemade valdkond on lai, hõlmates ülevaateraamatuid Eesti meditsiinist, haridusest, ajakirjandusest kuni moeni välja. Nüüd on järg jõudnud Eesti usueluni. 10. mail kell 17 Tartus Jaani kirikus ja 14. mail kell 17 Tallinnas Solarise keskuse raamatupoes toimub kirikuloolase teoloogiadoktor Priit Rohtmetsa raamatu „Eesti usuelu 100 aastat“ esitlus. EV100 raamatusarja kuuluva ...

Kogudustes on põhjust rõõmus olla

Viljandi praostkonna 14 koguduse sinodisaadikud kogunesid 17. aprillil Helmesse, et teha möödunud aastast kokkuvõte. Päike paitas tulijaid, ka võõrustajaid, kes vennastekoguduse endise palvemaja õuel askeldasid ja pikki pinke õuele sättisid, et pärast jumalateenistust ühine pilt teha. Tulijate seas oli ka Helme koguduse vanim liige Hilda Mikk, kes järgmisel päeval tähistas 98. sünnipäeva. Ei saanud ta ju suurepärast võimalust kasutamata jätta, et kuulata peapiiskop Urmas ...

Lühiuudised

Eesti Rahva Muuseum kutsub baltisaksa päevale Muuseum korraldab koos Baltisaksa Kultuuri Seltsiga Eestis 9. mail algusega kell 10.30 Hurda saalis baltisaksa päeva. Päeva eesmärgiks on tutvustada ja väärtustada baltisaksa kultuuripärandit ning kaasa aidata selle mõju tähenduse paremale mõistmisele ja mõtestamisele. Toimumispaigaks valiti ERM, sest muuseumi kogudes leidub põnevaid ja haruldasi esemeid, samuti kunstiteoseid. Ettekanded kajastavad mitmesuguseid teemasid: Anna ...

Jumala rahva koduigatsus

Kristlane, elades praegu veel kaduvas maailmas, arvestab ka teistsuguse, kadumatu maailmaga. Esimesse sünnitakse loomulikul, teise aga üleloomulikul teel. Esimesest minnakse rändurina läbi, kuna selles lihtsalt ei saa kauaks seisatada – surm sunnib takka. Teine seevastu on inimese kõikide rännakute viimne eesmärk: taevane kodumaa. Apostel Paulus kirjutab: „Me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest, käteta tehtud igavene telkhoone ...

Kiriku Varahaldus – 15 aastat kiriku toimetuleku tagaja

Kiriku Varahalduse büroo seinal ripub EELK tänukiri, mis on antud asutuse 15. aastapäeva puhul ning suure toetuse ja abi eest EELK toimetuleku tagamisel. Tegemist on EELK-le kuuluva allasutusega, mille nõukogu juhib kantsler, nõukogu liikmed on spetsialistid. EELK eelarve tuludest laekub ca 60% kiriku varahaldusest. Eesti Kirik uuris, miks loodi ja millega tegeleb Kiriku Varahaldus. 2003. aasta suvel otsustas kirikuvalitsus luua kinnisvaraettevõtte, mis on registreeritud ...

Et palve kõlaks üle kihelkonna

Rändlinnuparved püüavad saabuja pilku ja kõrvu paitab kutsuv kirikukella helin. On tavaline kevadine pühapäev ja Jõelähtme kiriku uksed avatud, nõnda nagu see juba sajandeid enne meid on olnud. Jumalateenistusele on kogunenud koos koguduseõpetaja Margus Kirja ning kaasateeniva diakoni Herki Taleniga 12 inimest. Tegemist pole sugugi mitte vanema põlvkonna esindajatega, enamik kirikulisi kuulub elujõulisse keskikka. Jumalateenistusel kasutatakse käsiraamatu korda ning ...

Jõelähtme kiriku vana kell

kell

Enne 1600. aastat valatud kella üle saavad uhkust tunda vaid vähesed kogudused. Üks neist on Jõelähtme, mille 1596. aastal valatud kell jääb napilt välja meie kirikukellade vanuselisest esikümnest. Meistrimärk ja initsiaalid c h kinnitavad, et kella valmistas Tallinna pronksivalaja Cort Hartmann (noorem). Kirikule kinkisid selle Saha mõisnik Johan Taube ja Dorothea von Plettenberg, kelle nimed ja vapid on jäädvustatud kella külgedel. Sellest ajast on umbes 110-kilone kell ...

Mälestuskilde Vello Salost

Salo_2002

2. mail saadeti Tallinnas Kaarli kirikus viimsele teekonnale Vello Salo (fotol). Tegemist on usuteadlasest vaimuhiiglasega, kes on jätnud oma jälje eesti kultuuri paljudesse valdkondadesse, eriti teoloogiasse. Minu tutvus Vello Saloga pärineb aastast 1990, kui Tartu ülikooli raamatukogu väljaandena trükiti minu kandidaaditöö põhjal koostatud teatmik „Eestikeelne elulooline teatmekirjandus“. Maailmas on tihti kõik kõigega seotud. Siis oli aeg, kus asutusi ja trükikodasid ...

Vello Salo leinatalitusel kõlas ülemlaul armastusele

See oli läbilõige Eesti elanikkonnast, kes vaimuliku ja kirjamehe Vello Saloga 2. mail Tallinna Toompea Kaarli kirikusse hüvasti jätma tuli. Meie suurima kirikusaaliga pühakoja uksed avati leinajatele hommikul kell kümme, katoliku korra järgi missa preester Salo leinatalituseks algas kell 11 ennelõunal. Peatumatu vooluna kulges inimkett piki pikihoonet altari ette, kus Köleri Kristuse õnnistavate käte ees oli lautsil lillesülemite keskel Vello Salo sark. Tema rinnal oli ...

Õpetaja Jaak Aus saab õiguse kanda kuldristi

Tallinna Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus (50) sai aprillis konsistooriumi otsusega õiguse kanda kuldristi. Kuldrist võidakse anda ustavuse märgina vaimulikule, kes vähemalt 25 aastat on vaimulikku ametit laitmatult pidanud ning oma töö ja eluga edendanud Eesti kiriku ülesehitamist – sätestab EELK aunimetuste ja autasude seadus. EELKs on seni 15 kuldristi kandmise õigusega vaimulikku. Peapiiskop Urmas Viilma annab kuldristi õpetaja Ausile üle 9. juuni missal Kaarli ...