Lehenumber » Väljaanded » 24. aprill 2019 Nr 19

… nõnda võime ka meie käia uues elus

Siim Joel2019apr

Jh 20:19–31 Kristus on surnuist üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud! Need ülestõusmispühade järgsed päevad esitavad sulle, hea lugeja, küsimuse: mida sa oled valmis uskuma? Kas ülestõusmine on võimalik? Mida sellesse uskumine või mitteuskumine endaga kaasa toob? Lõpuks esitab see igaühele Pilaatuse kuulsa küsimuse: mis on tõde? Umbes aasta tagasi kirjutas professor Randar Tasmuth neil veergudel: „Haualt kodu poole oleksime ka meie läinud teadmisega, et Maarja ...

Eestpalve

Jumal, aita, et minugi elu tunnistaks sinu Poja Jeesuse ülestõusmist. Usun, et sinu suure halastuse tõttu saab võimatu võimalikuks. Aamen.

Ülestõusnu tunnistajad

Kui Jeesus kõneles variser Nikodeemosele, et need, kes tahavad näha Jumala riiki, peavad sündima ülalt, siis küsis too: „Kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida?“ (Jh 3:4) Seda küsimust võiks laiendada: kas inimese elus võib midagi täiesti muutuda, muutuda nii, nagu ta oleks uuesti sündinud? Suured muutused saavad toimuda üksnes suure jõu mõjul. Kerge tuulehoog ei pruugi isegi liivalossile kahju teha, ...

Avatud uste päev Usuteaduse Instituudis

Usuteaduse instituut kutsub 10. mail tutvuma õppimisvõimalustega, külastama avatud loenguid ja seminare ning kohtuma üliõpilaste, õppejõudude ja töötajatega. Kell 12 on instituudi kabelis palvus. Loengud kell 9.15–12 Religioonifenomenoloogia – dr Jaan Lahe Süstemaatilise teoloogia proseminar – Karin Kallas Vaimuliku juhendamise praktika – Matthias Burghardt Loengud kell 13.15–17 Dogmadelugu – prof Arne Hiob Luterlikud usutunnistuskirjad – prof Thomas-Andreas ...

Muinsuskaitseameti infopäevad

muinsuskaitse001

1. maist hakkab kehtima uus muinsuskaitseseadus. Seoses sellega kutsub Muinsuskaitseamet kõiki huvilisi infopäevadele. Tutvustusürituste info ja ajakava asub aadressil https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/uue-muinsuskaitseseaduse-tutvustusuritus. Vajalik on eelregistreerimine. Lisainformatsiooni uue seadusega kaasnevate muudatuste kohta (sh korduma kippuvad küsimused jms) leiab aadressilt https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/uus-muinsuskaitseseadus Muinsuskaitseametist ...

Tallinna Toomkool ootab oma meeskonda õpetajaid

toomkooli_vapp

Tallinna Toomkool ootab oma kasvavasse meeskonda alates 2019. aasta augustist: klassiõpetajat vene keele õpetajat inglise keele õpetajat Kui vastad kvalifikatsiooninõuetele ning Sul on valmisolek panustada oma mõtteid ja ideid kristliku kooli arengusse, siis saada sooviavaldus koos CV-ga hiljemalt 30. aprilliks meiliaadressil tallinna.toomkool@eelk.ee või postiaadressil Apteegi 3, 10146 Tallinn. Omalt poolt pakume väikest ja meeldivat kooliperet, kus ...

Reisime Lõuna-Ameerikasse

Tartu Maarja kogudusemajas Õpetaja 5 on 25. aprillil algusega kl 18 taas naistekas. Seekord reisitakse Lõuna-Ameerikasse. Külla tuleb maailmarändur Katre-Helena Käppa, kes veetis märtsi matkates inkade radadel Peruus ning külastades sürreaalset soolakõrbet Boliivias. Kuulatakse lugusid sellest, kuidas põneva ajaloo ja kireva põliskultuuriga „uues maailmas“ elatakse – , mida süüakse ja juuakse. Kas tõesti on Boliivias 37 ametlikku riigikeelt ja Peruus süüakse ...

Tudengipäevadel on avatud kohvik

Tudengipäevade raamesse jäävad traditsiooniliselt volbriöö üritused. 30. aprillil kell 19 avab Tartu Maarja kogudus kogudusemajas kohviku. Volbriöö, nõiad ja Jeesus – mis ei sobi teiste hulka? Mõnusas seltskonnas arutletakse volbriöö sügavama olemuse üle koos Laura Hermiga, kes on kokku puutunud vaimumaailma nähtustega ka kaugel Indoneesias. Pingevabas keskkonnas saab küsida kõike, mida oled kunagi tahtnud teada usust, Jumalast või kirikust. Hubases volbriõhtu kohvikus ...

Kontsert Tallinna toomkirikus

Tallinna toomkirikus on reedel, 26. aprillil kell 17 Armeenia suursaatkonna korraldatud kontsert genotsiidiohvrite mälestuseks. Esinevad Emmanuel Hovhannisjan (dudukk), Vardan Badaljan (tenor) ja Kadri Ploompuu (orel). Kontsert on vaba sissepääsuga.

Noortejuhtide seminar

Noortejuhtide seminar on kaks korda aastas toimuv koolitus, mis on mõeldud praegustele ja tulevastele noortejuhtidele ning noortele, kes on huvitatud kristlikust noortetööst. Seminari algava hooaja teemaks on vaimne kasvamine, kogudus, vaimuannid ja ususammud. Koos saame avastada ja katsetada, kogemusi ja rõõme jagada ning probleemide üle arutada. Koolitusel langeb rõhk just praktilisele poolele. Seminarid toimuvad 3.–5. maini; 22.–24. novembrini; 27.–29. märtsini 2020 ja ...

Täname

ANONÜÜMNE ANNETAJA OLAF LANGSEPP TARMO VAINO MARE SEPP MAIMU PLINKER MAILA MADISE AINO EHALA MAARA VINT Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Kontserdisari „Mu süda, ärka üles“

27. aprillil kell 13 Jõgeva kirikus KEVADRÕÕM. Oksana Sinkova, flööt; Kadri Ploompuu, orel. Kavas Scheidemann, W. Fr. Bach, C. Ph. E. Bach, Oswald. 11. mail kell 18 Kose kirikus SULLE OLGU KIITUS JA TÄNU. Tallinna Kaarli kiriku kontsertkoor, dirigent Pärtel Toompere. Kristiina Under, sopran; Toomas Bubert, viiul; Piret Aidulo, orel. 18. mail kell 14 Kambja kirikus ÜLEVAL TAEVAS ON RAHU. Aleksander Arder, tenor; Ott Indermitte, bariton; Piret Aidulo, orel. 18. mail kell 18 ...

Õnnitleme

Tõnis Nõmmik, titulaarpraost 29. aprillil – 86 Kaisa Kirikal 29. aprillil – 39 Kirikumuusikud 24. aprillil Tiina Kivastik 30. aprillil Kristiina Hoidre Õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti.

Ülestõusmise rõõmuaeg

peapilt_Vint

Alanud on ülestõusmise rõõmuaeg, mis kestab kirikus ülestõusmispühadest nelipühadeni. „Kristus on surnuist üles tõusnud!“ – kristlaste vanimasse tervitusse, mis esmakordselt kõlas ingli suust, on kätketud ristiusu sügavam tuum: me usume ülestõusmisse ja elu võitu surma üle. Evangeeliumide kaudu saame jälgida ülestõusmissõnumi vastuvõttu esmaste tunnistajate ringis. Selle teekonna alguses näeme hirmu, ehmatust ja umbusku, mida aitasid hajutada Ülestõusnu enda ilmumised, tema ...

Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata?

Helene ja Joona Toivanen on veel tartlased, aga lähevad misjonäridena tööle Myanmari. 28. aprillil peab Joona viimase jumalateenistuse Maarja koguduses, mille õpetaja ta on 2012. aastast. Misjonitöö on kutsumus, millel pole alati inimlikust vaatepunktist ratsionaalset seletust, on kogenud Helene ja Joona Toivanen, Soome luterliku evangeeliumiühingu (SLEY) misjonärid Eestis. Miks muidu peaks loobuma mugavast elust, perekonna ja sõprade ringist ning kolima võõra keele ja ...