Slava Ukraine

Lehenumber 17. aprill 2019 Nr 17/18 Archives - Eesti Kirik

Aastakümneid Eesti ja Rootsi vahet käinud

Kui Tiit Pädam (60) sai 1992. aastal UI üliõpilasena stipendiumi teoloogiaõpinguteks Rootsis, ei osanud tänane teoloogiadoktor uneski näha, et temast saab 2012. aastal EELK Stockholmi koguduse õpetaja. Intervallist selle kahe punkti vahel saab lugeda intervjuust, mille pastor Pädam andis Eesti Kirikule EELK vaimulike konverentsi ajal. Kas vaimulike konverentsist osavõtmise puhul on tegemist rõõmustava võimaluse või pigem ametipositsioonist tuleneva kohustusega? Tulen alati ...

Jüngritel veel jalgu pesi …

jalgu_pesiHosios_Loukas

Suure nädala jumalateenistused on kõik omanäolised. Neil omandab liturgiline anamnees (meeleskandmine) täiesti ainulaadsed mõõtmed. Jumalateenistustel leiab aset minevikusündmuste representatsioon, taasajastamine, mille käigus lausa tund-tunnilt elatakse läbi lunastusloolisi sündmusi. Väga kaalukate sündmuste ahelas on pisut tagaplaanile jäänud üks mõjukamaid hetki kannatusloos. Evangelist Johannes kirjeldab oma evangeeliumis seda, kuidas Jeesus oma maise elu eelviimase ...

Pilt, mis puudutab kõiki

Hoolimata sellest, kas inimene seda pilti vaatab ja näeb, puudutab see siiski igat inimest, sest Jee­sus Kristus on ristil surnud eranditult iga inimese eest. Ta on surma võitnud ja on üles tõusnud. Jeesus elab! Loen Matteuse evangeeliumi 28. peatükist lõiku, millele on pealkirjaks pandud „Jeesuse ülestõusmine“. Mind kõnetab selles tekstis üks lausekatke, millele ma varem pole tähelepanu pööranud: „ ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama …“ Lähen minagi, sest haud ...

Jumalateenistuste ülekanded meedias

Raadios 19.4. kl 11.05 Klassikaraadios ja kl 12.05 Vikerraadios jumalateenistuse ülekanne Tallinna vangla kabelist. Jutlustab Ülo Vaher. 21.4. kl 15 Vikerraadios ja Klassikaraadios jumalateenistuse ülekanne Sutlepa kabelist. Jutlustab Toomas Paul. ETVs 19.4. kl 14 jumalateenistuse ülekanne Tallinna metodisti kirikust. Jutlustab superintendent Robert Tšerenkov. 21.4. kl 12 jumalateenistuse ülekanne Harkujärve kogukonnakirikust. Jutlustab õpetaja Avo Üprus.

Suurest nädalast ülestõusmispühadesse

• Palmipuudepühaga algab Aukuninga alandustee. Betaanias võitud Jeesus läheb Jeruusalemma vastu kannatusele ja surmale. Aga just see sai võidu ja lootuse märgiks, mida ka palmioksad sümboliseerivad. Palmipuudepühal asub kirik teele, et elada kaasa Kristuse viimasele eluetapile. Algab suur ehk vaikne nädal. • Suure nädala esmaspäev keskendub kirikukäsiraamatu järgi Jeesusele Ketsemanis. Maal „Jeesus Ketsemanis“ on sageli Eesti kirikutes kasutusel altarimaalina. Ketsemanis ...

Muutlik meel

Vaikne nädal annab meile ettekujutuse meist endist, meist inimestena. Kuninglik vastuvõtt ja hosianna-hõisked Jeesuse saabumisel Jeruusalemma ja hukkamise nõue Pilatuse ees. Evangeeliumid küll ei ütle, kas tegemist on mõlemal juhul samade inimestega. Palmipuudepüha sündmuse juures mainitakse varisere, kes ütlevad Jeesusele, et ta manitseks oma jüngreid. Suure reede sündmuse juures mainitakse nutvaid naisi. Kummalgi juhul ei ole juttu vastumeeleavaldustest. Seega võib öelda, ...

Põleva kiriku hoiatav sõnum

Armsad ametivennad ja -õed, head koguduste juhid! Kui Jee­sus risti löödi, oli see maailma lõpp tema järgijate ja lähedaste jaoks. Jeesuse kuulutus oleks justkui tähenduse kaotanud, sest Jeesus oli surmatud. Jeesuse risti alla jäi jüngritest vaid Johannes koos Maarja Magdaleena ja Jeesuse ema Maarjaga. Ka kõige lootusetumas olukorras jääb ema viimasena oma lapse kõrvale ... Kõik uudistekanalid kannavad nende mõtete kirjapanemise ajal otse üle Jumalaema kiriku põlengut ...

Miks lihavõtted on liikuv püha

Erinevalt tavast tähistada Jeesuse sündi alati 25. detsembril, paigutub Õnnistegija surmapäev aastate lõikes erinevatele kuupäevadele. Oleme harjunud, et jõulud on seotud kindla kuupäevaga, aga Jeesuse Kristuse ristisurma ja surnuist ülestõusmist meenutavad pühad on liikuvad. Kirikuaasta olulisemat püha tähistab ristirahvas ajavahemikus 22. märtsist 25. aprillini. Miks nii? Kas poleks lihtsam, kui sarnaselt Jeesuse sünnipäevaga, mis on tõstetud talvise pööripäeva lähedusse, ...

Õhtumaa on vapustatud: Pariisi Jumalaema kirik langes tuleroaks

Kuidas ühest hetkest alates pole maailm enam see mis enne, leidis kinnituse esmaspäeva õhtul. 15. aprilli pärastlõunal puhkes Pariisi Jumalaema kirikus põleng, mille kulgu maailma avalikkus hinge kinni pidades jälgis reaalajas tänu erinevate uudistekanalite vahendusele. Süttis katus ja seejärel peatorn koos tellingutega. 850aastane UNESCO maailmapärandisse kuuluv katedraal langes tuleroaks. Põleng saadi kontrolli alla teisipäeva hommikutundidel. „Hoones on kõik must,“ ütles ...

Praostkonda on juhitud süsteemselt

Lääne praostkond kogunes 28. märtsil korralisele kevadsinodile Lihulas muusika- ja kunstikooli saalis. Kaunil päikselisel päeval algas sinodipäev palvusega, kinnitati päevakord ja Lääne praostkonna sinodit tervitasid muusika- ja kunstikooli direktor Piia Saak ning omavalitsuste juhid: SA Läänemaa juht Anu Kikas, Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus, Lääneranna valla avalike suhete spetsialist Kristina Kukk, kes tõstsid esile koostöö olulisust omavalitsuste ja EELK koguduste ...

Lühiuudised

Sakus löödi kopp maasse Neljapäeval, 11. aprillil kell 10.30 alustati Saku Toomase koguduses sümboolse maakaevamisega kiriku ehitamist. Aadressil Küütsu 2 kogunesid Pähklimäele keset tööpäeva umbes 30 inimest. Esimese labidalöögi tegid pikaajaline Saku kirikumees Mihkel Reinup, õp Tanel Ots (Saku abivallavanem ja SA liige), õp Magne Mølster (SA liige), Agu Kaljuste (Hageri koguduse juhatuse esimees, SA liige), Juhan Talpsepp (SA juhatuse esimees). Hetkeplaanide kohaselt ...

Otsused

Konsistooriumi istungil Tallinna Toompea Kaarli koguduse õpetajale Jaak Ausile anti EELK kuldristi kandmise õigus. Tallinna praostkonna praostiks kinnitati 14. märtsist Jaan Tammsalu ja abipraostiks Arho Tuhkru. Lääne-Harju praostkonna praostiks kinnitati 27. märtsist Jüri Vallsalu ja abipraostiks Mihkel Kukk. Lääne praostkonna praostiks kinnitati 28. märtsist Kaido Saak ja abipraosti kohusetäitjaks Küllike Valk. Õpetaja Eenok Haameri (83) ametiaega pikendati kuni 17. ...

Mis rõõmustab meil töötavaid misjonäre?

misjonaride porandapilt

EELKs töötavad Soome ja Norra misjonärid saavad kõik paar korda aastas kokku. Isegi kui sa oled veendunud kristlane ja tunned misjonikutset, oled võõral maal hakkamasaamiseks ette valmistatud ja sul on tööks seal kodumaa koguduste toetus, oskad otsida Jumala sõnast tema tahet ning palves tema poole appi hüüda, siis ikkagi vajab inimene ka omasuguseid, kes maadlevad umbes samalaadsete küsimustega või tunnevad just samasuguseid rõõme. Nii toimus kevadine kokkusaamine tänavu ...

Eesti keele aastal konverents keeleuuendaja auks

3. aprillil toimus Tallinna Toomkooli põhikoolimajas Eduard Ahrensi IV konverents pealkirjaga „Meil oma sõna kinnita“. Samal päeval, 3. aprillil, kuid 216 aastat varem Tallinnas sündinud Ahrens õppis aastail 1811–1819 Tallinna Toomkoolis. Sestap on konverentsi toimumise päev ja koht omamoodi sümboolse tähendusega. Muusikaline tervitus oli Eesti teatri- ja muusikaakadeemialt (Kaari Kattai – viiul ja Jelizaveta Kromskaja – klaver). Tervitused ütlesid Egle Viilma (Tallinna ...

Kaarli koguduses uus diakon

7. aprillil sai EELK taas rikkamaks ühe vaimuliku poolest – Tallinna Kaarli kirikus peetud jumalateenistusel pühitseti diakoniametisse Kevin Kirs. Pühitsejaks oli peapiiskop Urmas Viilma, teda assisteerisid Ove Sander ja Jaak Aus. 25aastane Kevin Kirs on kuuest 19. veebruaril diakonieksami sooritanust noorim. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli usuteaduskonna bakalaureusekraadiga ning õpib praegu usuteaduse instituudis magistrantuuris. Samal ajal omandab Kirs ka Tartu ülikoolis ...