Slava Ukraine

Lehenumber 3. aprill 2019 Nr 15 Archives - Eesti Kirik

Inseneriametist jumalariigi tööle

Rakvere Kolmainu kirikus ordineeriti 23. märtsil diakoniks Juhan Rumm. Tänavu 19. veebruaril sooritas EELK konsistooriumi juures diakonieksami seitse meest. 23. märtsil Rakvere kirikus piiskop Tiit Salumäe poolt diakoniks pühitsetud Juhan Rumm on neist vanim – tema vaimulikutee algas 76aastaselt. Intervjuus Pereraadiole selgitas varem ehitusinseneri ametit pidanud värske diakon, et Jumala kutset kuulis ta esmakordselt 1994. aastal, mil tundis sügavat vajadust soetada endale ...

Ei saa ega tohigi unustada

Ta viidi Siberisse; ta on olnud Siberis; nad jäid Siberisse; tema haud on Siberis …, on laused, mis on mälus lapseeast. Kuigi minu lähisugulasi külmale maale ei viidud, oli neil lähedasi, kes küüditati ning nõnda omandas sõna Siber vanemate inimeste jutus mõjusa koha, mis lastele hoomamatuid seoseid tekitas. Midagi kolliaugu sarnast tundus see paik, kust naasnutest kõneldi kui omamoodi kangelastest, kes kindlast surmast pääsenud. Oli raske mõista vanemate vastumeelsust, kui ...

Poiss ja liblikas

Klaas,Urmas

Meie välis- ja julgeolekupoliitika üks juhtmõtteid on, et mitte iialgi enam ei tohi Eesti jääda üksi. Ei tohi enam korduda II maailmasõja eelne olukord, kui me jäime liitlasteta ning kaotasime iseseisvuse. Sellest juhtmõttest kantuna kuulub Eesti rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, Euroopa Liitu ja NATOsse. Me jagame nende liitude väärtusi mitte ainult sõnades, vaid ka reaalsetes tegudes, oleme siiani olnud heaks usaldusväärseks liitlaseks ning koostööpartneriks ja ...

Dialoogi edendamas

Ajal, mida iseloomustab äärmuslike vaadete esiletõus ning pinged erinevate sotsiaalsete gruppide ja rahvaste vahel, paistavad kristlased silma lepitajatena ja dialoogi edendajatena. See käib muidugi muu maailma, mitte niivõrd Eesti kohta. Üheks silmapaistvaks tähiseks kirikute endi vahelise üksteisemõistmise teel on näiteks olnud 1999. aastal Luterliku Maailmanõukogu ja Rooma-Katoliku Kiriku allkirjastatud ühisavaldus õigeksmõistuõpetusest. Hiljem on sellega liitunud või ...

Riik selgitas „tegelike kasusaajatega“ seonduvat

Eelmise aasta detsembris toimunud Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse ja liikmeskirikute juhtide kohtumisel peaminister Jüri Ratasega tõstatas EKN küsimuse õiguslikust selgusetusest, mis puudutab koguduste ja kirikute, aga ka EKNi enda poolt riigile „tegelike kasusaajate“ andmete esitamise kohustust, ning kas usuliste ühenduste puhul on üldse mõeldav lähenemine, et juhatuse liikmeid käsitatakse „tegelike kasusaajatena“. Peaministri soovitusel EKNi poolt koostatud küsimused ...

Kirikumuusikutel on käed tööd täis

KMLi_koosolek_märts2019_TiiuPikkur

EELK Kirikumuusika Liidu üldkoosolekul 18. märtsil räägiti liidu tegevusest ja valiti uus juhatus. Juhatuse esimehena jätkab Tuuliki Jürjo. Konsistooriumi saali kogunenud kirikumuusikuid tervitas kirikuvalitsuse poolt assessor Marko Tiitus, kes märkis, et kirikumuusika liit on ikka ja alati konsistooriumi hea partner olnud. Liidu 2019. aasta tegevusaruande esitas juhatuse esimees Tuuliki Jürjo. Ta tõstis esile mõned eriti õnnestunud ettevõtmised. Et paljudes muusikakoolides ...

Lühiuudised

Padise_klooster_

Kloostrikompleksist saab külastuskeskus Sajandeid varemetes olnud suurejoonelises Padise kloostrikompleksis (fotol), kus lõppes tegevus 1559. aastal, algasid uurimistööd juba enne II maailmasõda. Viimastel aastatel on töö hoogustunud ja ees ootavad suured muutused. Selle aastaga peaksid lõppema varemete konserveerimistööd, uuest aastast saab valitsejamajas ja kloostrihoonetes vaadata näitusi, külastada raamatukogu ja uudistada seni avamata ruume, kirjutab Harju Elu. Uuel ...

Rapla koguduseelu üle saab ainult rõõmu tunda

Raplas_teine

Peapiiskop Urmas Viilma töökalendrisse tuleb kokkusaamisi paigutada mitu kuud ette, et kuidagi õnnestuks vaba pooltund leida. Manööverdamisest pole aga juttugi, kui ees seisab mõne koguduse külastus „Peapiiskop läheb külla“ sarjas. Need päevad on peapiiskopil alati hoitud muudest tegemistest priid. „Käigud kogudustesse on mulle olulised ja ka eriliselt südamelähedased,“ kommenteerib Urmas Viilma ise. „Enamik kogudusi asub kirikuvalitsusest kaugel. On tähtis, et ei tekiks ...

Meister asub orelit ümber ehitama

hardo kriisa

Hardo Kriisal seisab ees Rannamõisa kiriku oreli ümberehitus. XX sajandi algusest pärit Rannamõisa kiriku orel hävis II maailmasõja ajal. Kui õpetaja Aare Kimmel 1992. aastal kogudust – toona jutlustajana – teenima hakkas, kasutati koguduselaulu saateks vana harmooniumi. Samal aastal sai kogudus Rootsist Äppelbo koguduselt kingituseks kahe manuaali ja pedaaliga ning 15 registriga firma Akerman & Lund oreli, millel oli siis vanust 60–70 aastat. Pilli on saatnud need ...

Ärni Kiisküla – 80 aastat jumaliku andega laulja

Nõmme Rahu koguduse laulurahva üks alustalasid – Ärni Kiisküla (94) saadeti pühapäeval, 17. märtsil pidulikult pensionile. Ärni on solist ja koorilaulja olnud 80 aastat, millest viimased 30 laulnud Nõmme Rahu koguduse mees- ja segakooris ning lugematuid kordi solistina üles astunud. Viimane etteaste oli meeskooriga 10. märtsil, kui Nõmme kirikus uus diakon Marek Alveus ametisse seati. Toimekas härra ütleb, et on Eestis laulnud ligi 80 kirikus, lisaks veel paljudes ...

Pillide kuninga taastamine Püha Vaimu kirikus

Tallinna Püha Vaimu kiriku peaorel on restaureerimisel. Remonti on alustatud orelipuldist, sest siit peab esmalt õige signaal välja minema. Orel on kogudusele väga oluline igapäevases muusikategevuses ja talituste pidamisel. Ka on väga populaarsed kontserdid. Pilli remondib orelimeister Olev Kents, kes oli siin Hardo Kriisa õpipoisina ametis ka oreli eelmise remondi ajal aastatel 1985–90. Eesti suurimaid Püha Vaimu kiriku orel on oma 72 registriga ja 4500 vilega üks Eesti ...

Uudiseid praostkondadest

puharisti-kulalistemaja

Saarte praostkond Head uudised saartelt Saarte praostkonna uudistest rääkides tõstab praost Anti Toplaan esile seda, et kirikute suhted Saaremaa vallaga on kujunenud väga heaks. Muu hulgas on Eesti suurim vald otsustanud toetada sealsete kirikute investeeringuid 160 000 euro ulatuses ning lisaks anda 38 000 eurot tegevustoetusi. Asi puudutab Saaremaa kolme suurima konfessiooni, nimelt luterlaste, õigeusklike ja baptistide kogudusi. Eesmärgiks on see, et pühakojad ja ...

Kevad Lasnamäel Pae palvekojas

Pae palvekotta, kus juba paar aastat kogunevad luterlased, ujusid kirevad kalad. Mitte küll Tallinna lahest, vaid kunstnik Juhan Rodriku ateljeest. Koguduserajajate tuumikul oli juba tükk aega mõttes hakata oma hubaseks kujundatud soklikorruse üürisaalis kunstinäitusi korraldama, aga teoks sai see 23. märtsil. Kontakt kunstnikuga oli tekkinud Facebooki kaudu ning samal teel valiti välja ka lustlik maaliseeria „Õnnelikud kalad“, mis suurepäraselt sulandus palvekoja ...

Piibliselts töötab täistuuridel

Eesti Piibliselts ei väsi pühakirja olulisust rõhutamast ega selle tõlkimist tutvustamast. See aasta on ehk pisut erilisem, sest eestikeelse Piibli ilmumisest möödub 280 aastat. Eesti Piibliseltsi peasekretäril Jaan Bärensonil on tuli kogu aeg takus. Samuti Mart Rannutil, sest 13. märtsil avasid nad näituse Elva ja Võru raamatukogus. Piibliseltsi ja Võru raamatukogu koostöö on kestnud mitu aastat ja Võrus toimus raamatukogutöötajate õppepäeva raames konverents, millega ...

Kristlusest ja kapitalismist 2. osa

2. Tõsi, arusaam, et valitseb seos edu või laiemas mõttes „korda läinud elu“ (Gen 39:2) ja Jumalale meelepärase elu vahel, oli omane juba juutlusele. Vanas Testamendis rõhutati aga, et selleks, et edu oleks Jumala õnnistuse näitajaks, peab ta olema saavutatud õiglaste vahenditega ning mitte vaese kehvemat positsiooni ära kasutades (vrd hoiatusi Ex 22:24–26) – vastasel juhul ähvardatakse reeglina hoopis karistusega, mis edu ja jõukuse ära võtab. Lisaks seatakse Iiobi loos ...