Lehenumber » Väljaanded » 20. veebruar 2019 Nr 8/9

Täname

Gennadi Vihman Tarmo Vaino Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Teet Hanschmidt, praost 22. veebruaril – 69 Juha Tapani Väliaho 23. veebruaril – 72 Avo Kiir 23. veebruaril – 67 Kirikumuusikud 21. veebruaril Imbi Laas 24. veebruaril Urve Aulis 24. veebruaril Rein Kalmus 26. veebruaril Kristiina Nagel Ordinatsioonitähtpäev 22. veebruaril – 41 Peeter Kaldur Aluseks on võetud viimane ordinatsioon, sulgudes on märgitud varasem ordinatsioon.

Toomkool korraldas hariduskonverentsi

Esinduslikus teaduste akadeemia saalis peetud juubelikonverentsi olid lauluga tulnud tervitama toomkooli lapsed. Urmas Roos 14. veebruaril toimus Tallinnas sisukas hariduskonverents „Eesti hariduse kaheksa sajandit – vana ja uus“, mis oli pühendatud Tallinna toomkooli esmamainimise 700. aastapäevale. 3. jaanuaril 1319 andis Taani kuningas Erik VI Menved nimelt toomkapiitlile koolipidamise ainuõiguse Tallinnas. Seitsmesaja aasta möödumist sellest sündmusest tähistab toomkool ...

Kalle Kasemaa: teoloogia on humanitaarvaldkonna alus

Kalle Kasemaa esinemas Tartu ülikooli 99. aastapäeva aktusel 1. detsembril 2018, mil talle anti üle ülikooli rahvusmõtte auhind. Andres Tennus / Tartu ülikool Luteri kiriku vaimulike roll pole Eesti ajaloos piirdunud ainult usuelu edendamisega. Kirikutöö kõrvalt on paljud neist andnud kaaluka panuse Eesti ühiskondlikku arengusse ja kultuurilukku. 1. detsembril Tartu ülikooli rahvusmõtte auhinna pälvinud teoloog ja tõlkija Kalle Kasemaa (76) on üks neist, kes seeläbi ka ...

Eesti Kirikute Nõukogu töövaldkonnad

EKN töötab järgmistes suundades ehk töövaldkondades, töövaldkonda veavad projektijuht ja konsultant. Meedia. Konsultant piiskop Tiit Salumäe ja projektijuht Erik Salumäe. Pressiteated ja intervjuud aitavad meediat teavitada olulistest uudistest kirikuga seonduvates küsimustes. Uudised kirikuelus toimunust jõuavad kirikuteni meediamonitooringu Station kaasabil. Oluline on koostöö Eesti Rahvusringhäälinguga: teleülekanded ja „Tähendamisi“ saated Eesti Televisioonis; ...

Oikumeenialaeva kiiluvees

Andres Põder

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) nagu ka Kirikute Maailmanõukogu sümbol on laev. Laeva liikumisest annab märku kiiluvesi. Sõita kellegi kiiluvees tähendab täiendavat turvalisust ja võimekust. Juba kolm aastakümmet on Eesti kirikud ja usuühendused võinud arvestada EKNis tehtavaga, saada osa selle koostöö viljadest. Kolmkümmend aastat on piisavalt pikk aeg, et kinnitada kunagise asutamisotsuse õigsust ja organisatsiooni vajalikkust. Mitmekülgsed partnersuhted riigiga, paljud ...