Lehenumber » Väljaanded » 30. jaanuar 2019 Nr 4/5

Nõmme Rahu kirik – 95 aastat Vabadussõja mälestusmärk

Iga aasta küünlapäeval, Tartu rahulepingu sõlmimise aastapäeval, kogunetakse Nõmme Rahu kirikusse kontsertaktusele. 2. veebruaril 1920 Nõukogude Venemaa ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Tartu rahulepinguga lõppes Vabadussõda ning vastrajatud riik sai oma iseseisvusele rahvusvahelise tunnustuse. Üks väheseid Vabadussõja mälestusmärke, mis ka Nõukogude okupatsiooni üle elas, on Nõmme Rahu kirik, sest võimumeestel ei tulnud pähegi kiriku nime seostamine Tartu rahuga ja ...

Soome kirikulehe kolumnistide seas ka eestlane

Soome luterlik kirikuleht Kotimaa avalikustas 10. jaanuari lehes käesoleva aasta kolumnistid, kes kirjutavad ajalehte arvamusveerge, mis analüüsivad kiriku ülesannet. Lehe kolumnistid vahetuvad igal aastal. Teemade seas peatutakse seksuaalsuse ja naiste teemadel ning Soome ja Eesti kiriku võrdlusel. Samuti käsitletakse sotsiaalmeediaga seonduvat. Kolumnistidest tuntuim on kahtlemata Helsingi piiskop Teemu Laajasalo, kes lubab oma kolumnides peatuda kiriku põhiülesandel, ...

Kitsas tee pole takistus

Möödunud aastal juhtus Tartu Pauluse koguduses niisugune lugu, et üks leerilaps võltsis oma andmeid. Teadaolevalt pole seda varem juhtunud, aga nüüd juhtus. Ankeeti täites kirjutas ta oma sünniaasta ühe aasta võrra varasemaks ja muutis vastavalt ka kolmandat numbrit isikukoodis, kuid jättis muutmata viimase numbri, mis on teatavasti kontrollkood. Nii ta vahele jäi ja tunnistas teo üles. Hoopis ilusam on aga põhjus, miks ta seda tegi. Nimelt ta teadis, et leeri saab tulla ...

Rohkem Euroopat!

Rain_Soosaar_oige copy

Euroopa Liidu tuleviku teema on valimiste eel kahetsemisväärselt vähe tähelepanu äratanud. Ka torkab silma see, et ükski erakond ei toeta suurema otsustusõiguse andmist Brüsselile, vaid leiab, et jäme ots peaks Euroopa Liidus ka edaspidi jääma rahvusriikide kätte. Ometi tähendab „rahvusriikide Euroopa“ tegelikus elus suurte liikmesmaade domineerimist, kes lähtuvad oma kitsastest rahvuslikest huvidest. Seega pole meil eriti palju kaotada sellest, kui rohkem võimu koonduks ...

Hästi öeldud

Niisiis: valetamise ärakeelamise asemel ja ka karmi „tõe näkku ütlemise“ asemel avaldub tõeline ligimesearmastus selles, et me „räägime temast head ja kääname kõik asjad hea poole“. Meie headuseanum ajab üle: „Kuni me kõik oleme kasvanud usu ja Jumala Poja taipamise ühtsuse täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda iga õpetuse tuul loksutab ja pillutab, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea – ...

Enno Tanilas on aasta vaimulik

Olid siiralt üllatunud, kui said aasta vaimuliku tiitli. Mida see tähendab sinu jaoks? Jah, see oli suur üllatus. Olin jahmunud. Enne konverentsi ei teadnud, et olen kandidaadiks seatud oma praostkonna vendade ja õdede poolt. Tiitel tähendab ehk seda, et olen mingisse ikka jõudnud, ent pean end ikka nooreks. Tundub, et suur osa, mida veel tahaksin teha, on ees. Ent see on siiski tänu selle eest, mida on juba tehtud. Pärast aasta vaimuliku tiitli saamist helistasin ...

Kirikutöö on võimaluste töö

22.–23. jaanuaril kohtusid vaimulikud Nelijärvel konverentsil, et arutleda teoloogia ja selle rakendamise üle, olla osaduses ning ammutada uut inspiratsiooni koguduste ja rahva teenimiseks. Konverentsi teema „Seest välja“ hõlmas kolme valdkonda: karjasekirjad ja karjaseamet, kiriku lauluraamat ning kiriku suhted riigi ja ühiskonnaga. Kõlama jäi mõte, et välja minna saab siis, kui tuntakse pühakirja, kultuuripärandit ja keskkonda, kus tegutsetakse. Lisaks ...

Lühiuudised

Panama logo

Soomes kuulub kirikusse alla 70 protsendi elanikest Soome luterliku kiriku liikmeskond langes Soome kiriku statistika põhjal taas. Kui portaali www.kotimaa24.fi andmeil kuulus 2017. aasta lõpus Soomes kirikusse 70,8 protsenti elanikkonnast, siis 2018. aasta lõpus oli vastav näitaja 69,7%. Positiivsena paistab silma, et kirikuga liitujate hulk on viimastel aastatel Soomes püsivalt kasvuteel, nii liitus kirikuga eelmisel aastal 16 682 inimest. Samas kasvab ka kirikust ...

Urmas Viilma neli aastat peapiiskopina

Issanda templissetoomise pühal, küünlapäeval, 2. veebruaril 2015 pühitseti piiskopiks Urmas Viilma (sündinud 1973) ja seati peapiiskopi ametisse. Peapiiskopina on ta jätkanud traditsiooni kutsuda advendiaja alguses Tallinna Piiskoplikku Toomkirikusse EELK sõpru, koostööpartnereid, riigi ja ühiskondlike organisatsioonide esindajaid, kellele ta on edasi andnud kiriku sõnumi. Peapiiskopi neljal aastal peetud kõned peegeldavad ka kirikus ja ühiskonnas toimunud arenguid ja ...

Hoitud olemisest

Hea lehelugeja, mul on rõõm kinnitada, et muude oluliste teemade keskel leiab viimastel aastatel hingehoid järjest enam kajastamist ning see valdkond pakub inimestele huvi. Seetõttu olen valmis nüüd ja edaspidi oma mõtteid leheveergudel jagama, et huvi võiks veelgi enam toitu saada. Kui on konkreetseid teemasid, millest on soovi ajalehe vahendusel lugeda, võib julgesti mulle teada anda, sest ennekõike on vaja kirjutada sellest, mis inimesi puudutab. Samuti ootan alati ...

Lääne praostkonna koguduste külakäik Raahe kogudusse

Soomes Raahe kirikus õnnistati 13. jaanuaril toimunud missal ametisse juhtivõpetaja (kirkkoherra) Harri Joensuu. Eestist olid kutsutud sellest päevast osa võtma Raahe sõpruskoguduste esindajad Lääne-Nigulast, Kullamaalt ja Märjamaalt. Missal teenis kaasa Lääne-Nigula koguduse õpetaja praost Leevi Reinaru, kes luges eesti keeles päeva piibliteksti ja osales ametisseseadmisel. Pärast missat oli ühine lõuna. Järgnes tervituste osa, kus Märjamaa koguduse õpetaja Illimar Toomet ...

Tartu Jaani kiriku poest leiad, mida otsid

Kümmekond aastat on Tartu Jaani kirikus huvilistele avatud kunsti- ja käsitööpood, mille müügiartiklite hulgas on nii silmailu pakkuvaid nipsasju kui hea kvaliteediga praktilisi esemeid. Kiriku käärkambrisse sätitud ärist aitab ülevaadet saada Ülikooli-Jaani koguduses teist aastat administraatorina töötav Merle Ilm. Õppides ise Viljandi kultuuriakadeemias rahvuslikku tekstiili, leidis ta kirikupoe perenaiseks saades hea väljakutse viia teooria praktikasse. „Kõik algas ...

Üheskoos tähistati Vabadussõja aastapäeva

Sada aastat tagasi vabastati Vabadussõjas Helme ja Tõrva ning seda tähistati pidulikult 24. jaanuaril. Õhtu hakul koguneti Helme kiriku õue, teiste seas Valgamaa praost Mart Jaanson, õigeusu preester Sakarias Leppik, Vabadussõja ajalugu uurinud Viljandi muuseumi direktor ajaloolane Jaak Pihlak, aga ka Tõrva linnapea Maido Ruusmann. Rongkäigus suunduti Helme kalmistule, kus paikneb Roobe lahingu mälestusrist. Langenud sangareid mälestasid vaimulikud ja andsid au ...

Kuressaare Laurentiuse kirikus avati tornitippu peidetud kapslid

Alates eelmise aasta novembrist on Rändmeistri OÜ töömehed rajanud Kuressaare Laurentiuse kiriku tornikupli restaureerimiseks tellinguid, mis on nüüdseks saavutanud projekteeritud kõrguse ja paistavad linnapildis kaugelt silma. 16. jaanuaril eemaldasid töömehed torni tipust risti, tuulelipu ja tornimuna ning viimase seest leitud kaks kinni joodetud kapslit arvatavate torni eelmiste remontide ajal sinna paigaldatud tekstidega. 17. jaanuaril kogunesid kirikus restauraatorite, ...

Inimesed nagu kõik teised

Raamat jõudis minuni koguduse õpetaja, piiskop Tiit Salumäe kaudu nagu ka minu esimese artikli teema puuetega inimeste reaalsest olukorrast. Lisaks südamlikule lugemiselamusele seovad mind selle raamatuga isiklikud kogemused: õppisin Rakvere pedagoogikakoolis 1997.–1998. aastal sotsiaalpedagoogiks. Praktikal tegelesin raamatus kirjeldatud erivajadustega laste ja noortega tollases Rakvere tugikool-kodus. Rakvere tugikool-kodul on nüüd teine nimi ning tollased lapsed ammugi ...