Slava Ukraine

Lehenumber 3. oktoober 2018 Nr 40 Archives - Page 2 of 3 - Eesti Kirik

Kriisade orel ühendab muusikuid

Vendade Kriisade kahe manuaali ja 21 registriga orel ehitati Petseri Peetri kirikusse 1928. aastal. Viimastel aastatel on orel põhjalikult korrastatud ja väga hinnatud ning kuulatav muusikariist. Kriisade oreli 90. aastapäeva tähistamiseks korraldas muusikutest-organistidest abielupaar Dina Ikhina ja Denis Makhankov suvel kirikus kontserdisarja, kuhu kutsusid esinema rahvusvahelise konkursi laureaate. 9. septembril musitseerisid nendega koos Peterburist Mark Taube (viiul) ...

Uudiseid praostkondadest

harglakirik4

Valga praostkond Hargla kiriku uksed saavad korda Koguduse juhatuse esimees Rein Paas võtab küsimusele, mida erilist möödunud aastast koguduseelus esiletõstmist väärivat on, vastamiseks hetke mõtlemisaega. Kuuldavalt arutleb ta omaette, et eks juhatuse esimehena ole tema esimesed mured seotud ikka n-ö praktilise poolega. Et kirikul vihma pidav katus peal ja kindel põrand jalge all – see teeb rõõmu. Kuigi kirikule uue põranda paigaldamine jääb juba aastasse 2017, hindab ta ...

Eva Jänese sada maali Eesti Vabariigile

Kunstnik ja kuraator: Eva Jänes ja Erkki Juhandi Viimsi kirikus näituse avamisel 23. septembril. Tiiu Pikkur Viimsi Püha Jaakobi kirikus on avatud maalikunstnik Eva Jänese Eesti Vabariigi juubelile pühendatud näitus „Sada maali“. Kunstiteadlane Mai Levin on kirjutanud näituse saateks: „Juba hulk aega tagasi tekkis Eva Jänesel idee maalida Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks sada maali. Sestpeale on ta neid maalinud tunduvalt rohkem, sest ta maalib pidevalt niikuinii, ...

Arne Hiobilt on ilmunud kaks raamatut

arne raamat2

Suve hakul ilmus teoloogiadoktor Arne Hiobilt kaks raamatut. Arne Hiob on teeninud ligi 30 aastat vaimuliku ametis, sellest 25 aastat Tallinna Jaani koguduses. Tema sulest on ilmunud rohkelt publikatsioone, ta on armastatud õppejõud ja hea reisijuht ajaloolistel radadel. Kaheköitelise kogumiku esimene osa „Edasiminekuks tuleb kell õigeks keerata“ sisaldab lühemaid artikleid ja populaarsemaid kirjutisi eri aastatest. Kogumiku teine osa „Kirik on pühapaik, kus kohtame ...

Meremeestel on oma kodu Muugal

Meremeeste altar

Diakon Herki Talen altariküünalt süütamas. Liina Raudvassar Igal neljapäeval Muuga sadama meremeeste kodu kabelis toimuvale õhtupalvusele on diakon Herki Taleni kinnitusel oodatud kõik huvilised, mitte üksnes meremehed. Hingedepäeval saab aasta sellest, kui Ida-Harju praostkonna vikaardiakon Herki Talen alustas palvehetkedega Muuga sadamasse rajatud meremeeste kodus, mis on avatud kõigile ristiinimestele. Pärast suveperioodi, mil peeti teenistustes vahet, on diakon jätkanud ...

Voldemar – kätketud vaimsus ja usk

kuljuse raamat

Iisaku Muuseumi Sõprade Selts on välja andnud raamatu „Voldemar. Voldemar Kuljuse elu- ja loometee“. Raamatu on koostanud Hille Väljaotsa. „Voldemar Kuljus oli teoinimene ja avara silmaringiga mitmekülgne kultuuriisiksus. Tema veendumused ja ustavus ning kristlikud ja patriootlikust armastusest kantud töökus ja kogu tema vaimne külv on kandnud head vilja, mis tohiks jääda püsima läbi aegade,“ on tsitaat raamatu kaanelt. Selle autor on samuti Iisakust pärit Voldemar, ...

Ära maga maha võimalust olla osa Eesti kirikulaululoost

jõks_eerik _26.1.2012_f.TiiuHermat

Oleme Eestimaa kirikurahvana seismas ühe olulise konverentsi lävel, mis leiab aset 26.–27. oktoobril Tartu Pauluse kirikus. Konverentsi tulemustel on tähtis roll Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku järgmise lauluraamatu valmimisel. Uuest lauluraamatust omakorda saab tulevatel kümnenditel kiriku oluline töövahend nii sise- kui välismisjonis, nii jumalateenistuslikus elus kui ametitalituste pidamises, rääkimata inimeste isiklikust palveelust. Lauluraamatukonverents annab ...

Sinu lool on mõju!

40. korda toimunud piiblipäevad (PP 40) Noblessneri vanas laevatehases tõid kokku ligi tuhat noort Eestimaa eri kogudustest. Liis Kivend Julge, tõeline, kirglik, elav, sütitav – piiblipäevade PP 40 sügisene festival oli kõike seda! Noblessneri laevatehase hiiglaslikesse ruumidesse kogunes 21.–23. septembril ligi 1000 noort. Need olid kolm päeva ühist osadust noortega Eestimaa eri kogudustest ja konfessioonidestki, kes tulid igatsusega tõelise Jumala armastuse ning kõnetuse ...

Piiblipäevade ajaloost

Esimesed piiblipäevad toimusid 28.–30. aprillil 1979. aastal Tallinna Kalju koguduses, ühispalvega esimesel õhtul Olevistes. Juba aasta varem oli analoogne üritus toimunud Nõmme palvelas, kuid nüüd saadi sellele Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu ametlik toetus. Kuigi laste- ja noortetöö oli nõukogude ajal kogudustes tugevalt piiratud (keelatud), muutusid 1970ndate lõpus noored julgemaks. Mitmes koguduses toimus organiseeritud noortetöö, näiteks ...

EELK noorte piiblikursus alustas taas

21.–23. septembrini toimus Saku lähedal Talu laagrikeskuses järjekordse noorte piibli- ja misjonikursuse esimene kokkusaamine. Kursust korraldab EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus (LNÜ) koostöös misjonikeskuse ja usuteaduse instituudiga ning see on mõeldud 18–30-aastastele noortele, kes soovivad paremini kristlikku usku mõista, saada tervikpilti Piiblist ning kasvada usus kristlastena. Kursuse koordinaator, LNÜ laste- ja noorsootöö spetsialist Titta Hämäläinen selgitas, ...

Mida nüüdisaja katoliiklased usuvad?

vatikan-100_1920x1080

Vatikan. Peetruse kiriku plats. Internet Uusimas „Eesti kiriku- ja religiooniloo“ (2018) väljaandes kirjutas ajaloolane Toomas Abiline: „Paljurahvuseline katoliku kirik aitab oma liikmetel Eestis meenutada siinse katoliikluse sügaval asuvaid juuri.“ Kui sügaval need juured on ja kas sealt võib midagi võrsuda? Neidsamu usujuuri varasest katoliiklusest Eestis otsib ja leiab ka Eesti Evangeelne Luterlik Kirik: EELK „vaimulik elu ja järjepidev tegevus rahva usulisel ja ...

Palve

Merille pilt

Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi. Jr 17:14 Esä, lasõ` mul kaia` taivast, nii et ing olõs vaiki, et ma saassi olla` peris tassa su man. A silm om viganõ, ing udun. Tii` minnu terves, Esäkene, sis ma saa terves!  

Lootuse teenrid

Haamer,Naatan

Kl 1:19–23 Iisraeli rahvas tüdineb kõrberännakul ning nuriseb, et neid on toodud tundmatule tühermaale nälgima ja vaeva nägema mingi abstraktse unistuse, tõotatud maa pärast, mida isegi Mooses ei tunne. Jumal annab neile lihtsama, ellujäämise sihi. Tulevad mürkmaod ja tapavad paljud. Jumala soovitusel teeb Mooses vaskmao, millega käib kaasas lubadus, et kes seda vaatab, jääb ellu ka vaatamata mürkmao salvamisele. Siis on iisraellastel lihtne, ei pea enam kõrbe kiviklibul ...

Eestpalve

Armas Isa taevas. Ava meie mõistus ja meeled märkama kaduva keskel kadumatut. Julgusta meie südant otsima teed ajalikkusest igavikku. Aamen.

Usk ja uskmatus

„Siis ütlesid mõned rahva seast, kes seda (Jee­suse) kõnet kuulsid: „Tema on tõesti prohvet.“ Teised ütlesid: „Tema on Messias.“ Aga paljud ütlesid: „Ega siis Messias tule Galileast?““ (Jh 7:40–41) Nõukogude koolisüsteemi ateistlik ajupesu tagus minu põlvkonna lastele pähe, et usk on mõttetus ning usuvabadus tähendab õigust religiooni teemadel harimatuks jääda. Nüüdisajal seatakse juba kahtluse alla ilukirja õppimine ja õigekirja oskuse nõue. Tahvel ja kriit ning sulepea ...