Lehenumber » Väljaanded » 1. august 2018 Nr 31

Paavsti külaskäigu ootuses

raamat

Juunis oli Tallinnas rahvusraamatukogus lühi­kest aega näha rändnäi­tus „Püha Isa paavst Franciscus“. Samal ajal esitleti ka paavst Franciscuse Eesti-visiidi eel eesti keeles ilmunud kaht temaga seotud raamatut. Paavst Franciscuse entsüklika „Ole kiidetud. Laudato si“ on õpetusameti dokument, mille sõnumiks on armastus kogu loodu, nii looduse kui ka teise inimese vastu. Elulooraamat „Franciscus. Paavst uuest maailmast“ on Itaalia ajalehe La Stampa kõrgelt hinnatud ...

Koguduse oma ajakiri

sulane

Tallinna Kaarli koguduse ajakirja Sulane viimane number on küll sel aastal esimene, aga kannab järjekorranumbrit 70. Põnev artikkel „Selli- ja meistriaastad (1815–1848)“ kõneleb mitmekülgsest mehest – tislerisellist, klaverivabrikandist, klaverihäälestajast ja lõpuks maaomanikust, Toomgildi oldermannist ja valitsuse eesistujast Hans Heinrich Falckist, kelle portree ripub Kaarli koguduse käärkambris. Tänu töökusele ja püsivusele sai temast suurmaaomanik ja Toompea ...

Suvenumber on taas infotihe

meie_misjon

Misjonikeskuse ajakiri Meie Misjon heidab pilgu misjonäride tegemistele. Ajakiri tutvustab Soomest Rakvere kogudusse tööle lähetatud Liisa Rossit ja kutsub nii koolitustele kui ka misjonipäevadele Narva. Võib öelda, et misjonärid on pidevalt teel: Soome Sipoo kogudus käis tutvumas Kirsti Malmi tööga Lasnamäel, Marimaal käisid Anu ja Juha Väliaho, Hiiumaale praktikale tuli Soomest aga Heli Vainio. Misjonäride elu on kirju, võib kirjutatu põhjal kokku võtta. Misjonäride ...