Slava Ukraine

Lehenumber 30. mai 2018 Nr 25 Archives - Eesti Kirik

Kolmainule austuseks

Rakvere Kolmainu kogudus tähistas kolmainupühal, 27. mail kiriku 320. aastapäeva uute vitraažakende pühitsemisega, samuti ordineeriti diakoniametisse Valdek Hang. Kindlasti pole paslik nimetada jumalateenistust etenduseks, aga pühapäevasest peajumalateenistusest jään Rakvere kirikus meenutama neid lavastuslikke elemente, mis talitusest lisaks liturgiale jumaliku suurvormi kujundasid. Kirikulised tõmmati meeliülendava performance’i läbi „pildi sisse“. Otsekui olekski üks ...

Õpetaja Tõnu Taremaa seati ametisse

Pärnu Eliisabeti koguduse õpetajaks seati Pärnu praostkonna praost Tõnu Taremaa. Kätlin Liimets Kolmainupühal, 27. mail seadis lõuna piirkonna piiskop Joel Luhamets ametisse Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja Tõnu Taremaa. Kolmainupüha kaunil päikesepaistelisel hommikul oli Pärnu Eliisabeti kirikus rohkem inimesi liikvel kui tavapäraselt. Koguneti 4. märtsil koguduse nõukogu poolt valitud ja 1. aprillist konsistooriumi poolt ametisse kinnitatud uue õpetaja Tõnu Taremaa ...

Püha töö

Füüsikaliselt on tööd võimalik kirjeldada kui energia ülekande vormi, kus ühelt kehalt kantakse energiat üle teisele kehale. See on teatava olukorra muutmiseks tehtav pingutus. Inimene kasutab energiat, tehes pingutusi igapäevase leiva teenimiseks, loometööks või ühiskondliku ülesande täit­miseks. Töö tähendab energia loovutamist, et luua uut kvaliteeti: vormida sõnadest dokument, faktidest teadmine, toormest kütus, materjalidest ehitis või värvidest kunstiteos. Kuid on’s ...

Palverännaku aeg

KukkMihkel2_2016

Lühike põhjamaa suvi, mis tänavu otsekui kingitusena meie riigi juubeliks erakordselt vara algas, on teatavasti ka parim aeg palverännakule minekuks. Ma usun, et enamiku meie koguduste raamatulettidele või uste juurde on juba jõudnud või kohe jõudmas Eesti Kirikute Nõukogu äsja üllitatud teeliste kirikute brošüürid. Neist leiame väga hea ülevaate sellest, kui palju meie väikesel Maarjamaal eri konfessioonide palvekodasid on ning mida sellelgi suvel on võimalik kas avastada ...

Väikegrupis on ruumi kasvada

Karabelnik,Carmen1

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Gl 6:2 Olen usulises mõttes üles kasvanud väikegrupis ega kujuta ette, kuidas oleks võimalik elada ehtsat kristlikku elu ilma toetava väikegrupi osaduseta. Põhilist rolli mu kristlasena kasvamise teel on mänginud evangeelsete üliõpilaste piibligrupid, oma oluline osa on olnud ka Pauluse koguduse noorteõhtutel ja Kolgata koguduse alfakursuse rühmaaruteludel. Viimastel aastatel on võimalikuks saanud kodugrupp ...

Öös on kirikuid

Möödunud reede kaunil kevadõhtul oli soovijail võimalus osa võtta kirikute ööst, mis toimus juba seitsmendat korda. Uksed avas üle Eesti 53 eri konfessioonide pühakoda. Neist 21 kuulusid luteri kirikule. Kõige enam osales üritusel Viljandi praostkonna kogudusi. Avatud olid Viljandi Jaani, Viljandi Pauluse, Kõpu, Suure-Jaani ja Tarvastu kirik. 2005. aastal katoliku kirikust Austrias alguse saanud traditsioon kogub järjest enam populaarsust. Liitunud on kirikud Saksamaalt, ...

Külas Siberi eestlastel

Salumäe_Suetukis

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva raames toimusid Siberis Krasnojarskis eesti kultuuri päevad. Paljude kodumaalt tulnud külaliste seas oli ka EELK piiskop Tiit Salumäe, kes pidas 19. mail Krasnojarskist 500 kilomeetri kaugusel asuvas eesti külas Ülem-Suetukis nelipühiteenistuse (fotol). Ülem-Suetuki küla rajasid XIX sajandi keskel Siberisse väljasaadetud soomlased. Hiljem sai sellest põhiliselt eestlaste küla, kus XX sajandi algul elas tublisti üle poole tuhande inimese. ...

Aeg teha kokkuvõtteid

Pärast teenistust ja enne koosolekut seisatati fotojäädvustuseks kiriku trepil: Pärnu praostkonna sinodisaadikute keskel on esireas piiskop Joel Luhamets, kantsler Andrus Mõttus, praost Tõnu Taremaa ja Vändra koguduse õpetaja Ants Kivilo. Liina Raudvassar Pärnu praostkonna kaheteistkümne koguduse esindajad kogunesid sinodikoosolekule 11. mail Vändras. Sinodipäev algas armulauaga jumalateenistusega Vändra kirikus, kus jutlustas piiskop Joel Luhamets. Praosti Tõnu Taremaa, ...

Lõunanaabrite külaskäik

16.–18. maini külastas Eestit Läti Evangeelse Luterliku Kiriku delegatsioon, mida juhtis peapiiskop Jānis Vanags. Eelkõige huvitas lõunanaabreid siinse luterliku kiriku töökorraldus, toimetulek ja majanduselu. Muu hulgas käisid Läti külalised vaatamas Kiriku Varahalduse arendatavaid kinnisvaraobjekte. Ent kohtumisel EELK konsistooriumis olid kõne all ka kirikuolud Eestis ja Lätis, koostöö Luterliku Maailmaliidu raames, EELK diasporaakoguduste juriidiline staatus, 80 aasta ...

Konsistooriumis

Peapiiskopi otsused EELK tänukiri anti Lümandu põhikoolile pikaajalise ja väga hea koostöö eest Kihelkonna kogudusega laste kristlikul kasvatamisel. EELK tänukirja said Ene Kütt, Peeter Särg ja Tõnu Saadlo pikaajalise ja ustava osalemise eest Türi koguduse töös. EELK tänukiri anti Sara Susan Villarreal Bishopile ustava teenimise eest Tallinna Püha Vaimu koguduses. Peapiiskop on oma otsusega nõustunud Rakvere ja Mustamäe koguduses diakoni ametikoha loomisega. Peapiiskop ...

Carl Eric Laantee Reintamm: oluline on leida elule alus

Peterburi peakonsul Carl Eric Laantee Reintamm, kes vaimuliku pojana on maast madalast tuttav kiriku temaatikaga, avaldab Eesti Kirikule antud intervjuus arvamust, et kirik ei peaks sekkuma poliitilistesse otsustustesse. Idee teha Eesti Kirikule intervjuu Eesti Vabariigi peakonsuliga sündis märtsis, mil kohtusin esimest korda värskelt ametlikult peakonsuli ametisse astunud Carl Eric Laantee Reintammega. Selleks on mitmeid põhjusi. Peakonsul üllatas mind oma avara ...

EELK tänab

EELK autasustab ustavaid kirikuliikmeid ja isikuid, kes on osutanud teeneid EELK-le. Tänukirjad antakse kätte kohtadel. EELK tänukirja saavad 1. Liia Aavik, kooliõpetaja, Anseküla koguduse kaastööline, 2. Meelis Amur, Kursi koguduse juhatuse esimees, 3. Aleksandr Arusoo, Kambja koguduse organist, 4. Jaan Aruväli, Nõo koguduse nõukogu liige, 5. Liidia Aruväli, Nõo koguduse kaastööline, 6. Eve Aser, Haapsalu koguduse diakooniatöö tegija, 7. Bodo Barz, Saksa koguduse ...

Vigalas tähistati aastapäevi

Pühapäeval, 20. mail tähistati Kivi-Vigalas sealse kiriku torni – Vabadussõja mälestusmärgi ehitamise 85., selle taastamise 30. ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Sel puhul peeti pidulik nelipüha armulauaga jumalateenistus, kus teenisid õpetaja Kristiina Jõgi ja piiskop Joel Luhamets, õnnistati Vigala kiriku torni-mälestusmärgi taastatud lipp ja rohelised kirikutekstiilid ning korraldati korjandus kiriku uue lipu heaks. Tervitusega esinesid Eesti Vabadusvõitlejate Liidu ...

Hingeelu eest on hoolt kantud

Vahastu_kirik

Vahastu kogudus tähistas nelipühal kiriku 135. aastapäeva. Järvamaa väikseim, 26 liikmesannetajaga kogudus kogunes koos hooldajaõpetaja Kalle Kõivu ja praost Teet Hanschmidtiga 20. mail tähistama Vahastu kiriku (fotol) algusaega 19. sajandi teisel poolel, mil rahvuslik eneseteadvus hakkas kõrvale tõrjuma baltisaksa mõjuvõimu. Tol ajal asus Vahastus kabel, mida Piirsalu mõisahärra von zur Mühleni eestkostel korrastati ja seal sai hakata jutluseid pidama. Sobivaks meheks ...

Peaminister sai Eesti Piibliseltsilt kingiks Piibli

Peaminister Jüri Ratasega (keskel, käes Piibel) kohtusid piiskop Tiit Salumäe (paremal) ja Jaan Bärenson. Eesti Piibliselts 22. mail kohtusid Eesti Piibliseltsi esimees Tiit Salumäe ja peasekretär Jaan Bärenson peaminister Jüri Ratasega (fotol). Jaan Bärensoni sõnul on presidendile ja peaministrile Piibli kinkimine piibliseltsile aastatega pärast Eesti taasiseseisvumist juba traditsiooniks saanud. Ta selgitab, et lisaks Piiblile anti peaminister Ratasele üle ka piibliseltsi ...