Lehenumber » Väljaanded » 2. mai 2018 Nr 20

Üheskoos tänati vabaduse eest

Brüsselis teenisid koos Lauma Zušēvica (vasakult), Tiit Salumäe, Jaan Tammsalu, Arnolds Zubeckis ja Linas Baltrušaitis. Erakogu Brüsselis pidasid eestlased, lätlased ja leedulased ühisürituse, millega märgiti kolme riigi 100. sünnipäeva. 21. aprillil kogunes Brüsseli  Püha Kolmainu kirikusse lätlase Arnolds Zubeckise eestvõttel paarsada inimest, et tänada Jumalat Balti riikidele kingitud vabaduse eest. Brüsseli eesti kogukonda teenimas käiv praost Jaan Tammsalu ütleb, et oli ...

Palve

Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega! 1Jh 3:18 Palvetagem kindla usu pärast Issand Jumal, taeva ja maa looja, meie vanemate ja vanavanemate Jumal, kes oled oma õnnistava käe meie peal hoidnud, et meile Sinu läbi rahu tuleks. Aita meid, et leiaksime selles rahutus maailmas usujulguse ja nõnda oma hingele rahu, mis maailma rahutuses kaduma tahab minna. Toida meid oma sõna läbi, et muutuksime julgemaks, et seista vastu maailma usku lõhkuvale ja ...

Palve on vägev ja imeline, samas vastuoluline

Kytt,Merike2014

Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu! Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule! Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu kogudusevanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides Issanda nimel. Ja usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles, ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve ...

Eestpalve

Taevane Isa, Sina oled meile eluasemeks põlvest põlve. Õpeta meid muutuva ja mööduva maailma keskel elades alandliku tänuga avastama neid tõelisi pühi väärtusi, millest iga inimpõlv on endale Sinu armu ja õnnistust ammutanud. Aamen.

Südame kõne Jumalaga

Austraalia parlamendis kehtib reegel, et aulised rahvaesindajad ei tohi kelleltki midagi paluda. Kord küsis üks saadikutest parlamendi infotunnis esinenud ministrilt: „Palun öelge meile …“ Parlamendi spiiker sekkus ja ei andnud ministrile võimalust vastamiseks ning rahva esindaja pidi oma küsimuse ümber formuleerima: „Öelge meile …“ Meie kultuuris oleks niisugune reegel natuke võõras. On ju meid kõiki lapsepõlvest alates õpetatud mõistma, et „palun“ ja „tänan“ on hea ...

Kas sõidame koos Eesti Kirikuga septembris Soome?

Eesti Kiriku lugejate reis 14.–18. augustini Soome Uus-Valamo ja Lintula kloostrisse osutus niivõrd populaarseks, et kohad said kiiresti täis ja ootenimekiri muudkui pikenes. Juune Holvandus on valmis veel sel aastal, täpsemalt 11.–15. septembrini tegema samal marsruudil uue reisi, kui on selle vastu huvi. Kutsumegi nüüd neid, kes augustis toimuvale reisile ei pääsenud, ja teisigi endast kindlasti kohe teada andma. Selle põhjal otsustame, kas tuleb veel üks reis ...

Politsei- ja piirivalveamet ootab oma meeskonda kaplanit

Politsei- ja piirivalveamet ootab oma meeskonda kaplanit, kelle põhiülesandeks on hingehoidliku abi andmine politseiametnikele ja teenistujatele, vaimulike talituste läbiviimine ja osalemine politsei- ja piirivalve tegevustes. Heal kandidaadil on: • kõrgharidus (teoloogiline); • kuuluvus EKN-i liikmeskirikusse; • ordineeritud vaimuliku staatus; • soovitavalt 2aastane kogudusetöö praktika; • hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus ja pingetaluvus; • hea füüsiline ...

Huvitav näitus reformatsioonist Ungaris

Ungari instituudis Tallinnas saab mai keskpaigani vaadata  näitust «Soli deo gloria ehk viis sajandit reformatsiooni Ungaris». Instituudi programmijuht Siiri Erm-Nairismägi ütleb, et näitus  valmis Ungaris ingliskeelsena. Eelmisel aastal oli see üleval ka ungari instituudis, reformatsiooni konverentsil ja Narva Aleksandri kirikus. „Me saime aru, et tegu on ühe põhjaliku ja huvitava näitusega, mida võiks ka eestikeelsena tutvustada. Leidsime vahendid väljapaneku tõlkimiseks. ...

EEÜÜ õhtu «Kristlas(t)ena nõukogude ajal»

Tartu Maarja kogudusemajas on 2. mail kell 19 EEÜÜ õhtu «Kristlas(t)ena nõukogude ajal». Oodatud on kõik tudengimeelsed. Külas on piiskop Joel Luhamets.

Armsad kaasvõitlejad!

Tänan teid südamest annetuste eest, mida olete teinud Haljala kiriku põranda restaureerimise tarbeks. Teie nimed avaldati ajalehes Eesti Kirik. Suure rõõmu, õnnetunde ja murega saan öelda, et meil on võimalus jätkata kiriku restaureerimist. Tänaseks on suurpuhastatud kooriruumi seinad ja töid alustab restauraator. Haljala kogudus on väga väikene kogudus, mistõttu palume sõprade annetusi jätkuvate tööde teostamiseks ja tööde teostamise jooksul tekkinud laenude ...

Pille Lille Muusikute Fondi kontserdid

4. mail kl 18 Püha Siimeon ja Naisprohvet Hanna kirik (Tallinn, Ahtri 7) Pille Lill, sopran Oliver Kuusik, tenor Aivar Kaseste, tenor Piia Paemurru, klaver Kavas klassikalise muusika pärlid. Heategevuskontserdi eesmärk on anda võimalus vähekindlustatud peredel osa võtta koguduse suvelaagrist. Annetused kohapeal. 8. mail kl 15 Rootsi-Mihkli kirikus Tiiu Peäske viiuliklassi õpilased Tallinna muusikakeskkoolist. Kontsertmeistrid Kai Õunapuu ja Signe Hiis. Vaba ...

Täname

KRISTIINA JÕGI ANONÜÜMNE ANNETAJA Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Urmas Oras 2. mail – 58 Rene Reinsoo, abipraost 2. mail – 50 Rein Schihalejev 2. mail – 45 Andi Angel, diakon 3. mail – 28 Jaanus Klaas, kaplan 4. mail – 49 Ove Sander, assessor 4. mail – 48 Tõnu Linnasmäe, abipraost 5. mail – 59 Endel Apsalon, reservis 6. mail – 57 Michael Schümers, praost 6. mail – 47 Tanel Meiel, diakon 6. mail – 44 Herki Talen, diakon 7. mail – 45 Hüllo-Kristjan Simson 8. mail – 47 Ahti Bachblum, diakon 8. mail – ...