Lehenumber » Väljaanded » 18. aprill 2018 Nr 18

Heino Noore raamat on ilmumas

noor

Päev enne Heino Noore 96. sün­ni­aastapäeva esitletakse ülikoolilinnas siin elanud ja töötanud arsti Heino Noore elulooraamatut. Esitlus toimub esmaspäeval, 23. aprillil kell 16 Tartu Pauluse kirikus. Heino Noore mälestused salvestas ja litereeris ning raamatu koostas Ago Pärtelpoeg. Tehnilist tuge raamatu valmimisel andis Eesti Kirik (keeletoimetaja Sirli Lember, küljendaja Salme Uustare). Raamat ilmub paljude organisatsioonide, Tartu ja Haapsalu linna toel, viimane oli ...

Meie elu terviklikkuse alus

Kogumikku „Tarvis on vaid üht“ (sarjas „Sõna ja tegu“) on koondatud 2015. kuni 2017. aastani peetud loengud, kus isa Pedro pakub lihtsas sõnastuses praktilisi juhtnööre ja selgitusi. Tallinna roomakatoliku Peeter-Pauli kiriku preestrina on Argentiinast pärit isa Pedro Cervio andnud koguduse liikmetele ikka ja jälle nõu, kuidas elada nii, et meie elu poleks lahutatud kaheks eri osaks – usueluks ja argipäevaks –, vaid et need kaks poolt moodustaksid terviku. Raamatus näiteks ...

Palve

Ma näen     ja tervitan kaugelt, mida Jumal annab,         kui jõuan ajast igavikku;     siis palgest palgesse,         kui jõuan ajast igavikku;     kuidas märtrid heidavad maha oma kroonid,         kui jõuan ajast igavikku;     templit enam ei ole,         kui jõuan ajast igavikku;     Jumala Talle valgustamas oma koguduse teed,         kui jõuan ajast igavikku;     surma, leina, kisendamist ei ole,         kui jõuan ajast igavikku. Ma olen õndsate hulgas,     kui Jumal ...

Koduigatsusest inimese südames

Kivilo, Ants

Hb 11:2,13–19 Tänapäeval tehakse palju mitmesuguseid uuringuid. Küsides, kas sul on kõike ja kas sa oled rahul kogu oma elu ja olemisega, võime saada erinevaid vastuseid. Inimesel on südames alati mõni asi, mille järele ta igatseb. Üks olulisemaid on koduigatsus. Inimsugu on seesmiselt pinges ja rahutu. Piibel räägib meile, et meie süda on seni rahutu, kuni leiab rahu Jumala juures. Kaugele ajalukku tagasi vaadates võime Moosese raamatu kolmanda peatüki salmides 14–17 ...

Eestpalve

Armas taevane Isa, õpeta meid märkama oma riiki meis ja meie keskel. Issand Kristus, kingi meile oma Püha Vaimu tarkust, et oskaksime käia oma eluteed siin kaduvas ja rahutus maailmas Sinu igavese armastuse ja rahu käskjalgadena. Aamen.

Jumala rahva koduigatsus

Reisimine on muutunud kiireks ja mugavaks, aga koduigatsus jääb. Võib vaid aimata, kui suur võis olla muistsete maailmarändurite koduigatsus, kui pikad teekonnad kestsid aastaid. Aga olen tänapäevalgi näinud suurt ja eluaegset koduigatsust. Näiteks kunagi kodumaalt põgenenud või võõrsil sündinud eestlaste seas, kes laias ilmas elades kannavad südames igatsust kaotatud kodu või esivanemate maa järele. Kuni unelm tagasipöördumisest veel ootab realiseerumist, saab ju teha oma ...

Lastetöötegijate stardipäev

Koolituspäev leiab aset laupäeval, 5. mail kl 10 Tartu Pauluse koguduse tiibhoone saalis (Riia 27). Osalema oodatakse nii kristliku lastetöö tegijaid ja sellest huvitatud inimesi kui ka lapsevanemaid. 10.30–12.00 Loeng „Lapse usuline areng ja selle toetamine“. Grupiarutelu. 13.00 Piiblikümblus. 14.00 Arutelu „Millist lastetöö materjali vajame?“. Kõigil on võimalus kaasa rääkida ja oma panus anda! 15.30 Laste- ja perelaagrid koguduse töös. 16.00 Näita ja räägi. Igaühel ...

Vakantsed kohad Keila ja Pärnu-Jakobi koguduses

Konsistoorium kuulutab vakantseks Keila koguduse õpetaja ametikoha alates 1. augustist. Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile 25. maiks. Info: Marek Roots, tel 5193 1501; marek.roots@eelk.ee. Pärnu-Jakobi koguduse õpetaja ametikoht on vakantne alates 1. aprillist. Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile 30. juuniks.  Info: Tõnu Taremaa, 5382 3352; tonu.taremaa@eelk.ee. Kandideerimisavaldused esitada aadressil ...

Noortejuhtide seminar

Laste- ja Noorsootöö Ühendus kutsub praeguseid või ka tulevasi noortejuhte 27.–29. aprillini Rannamõisa kogudusemajja noortejuhtide seminarile. Teemaks on sellel korral „Piibel ja palve“. Seminari raames toimuvad loengud ja rühmatööd, jagatakse kogemusi noortetööst ning ollakse osaduses. Registreerida ja päevakavaga tutvuda saab LNÜ kodulehel. Nädalavahetuse hind on 10 € (sisaldab majutust ja toitlustust).

Teabepäev koguduste esindajatele

Muinsuskaitseamet ja Siseministeerium korraldavad koguduste esindajatele 3. mail Tallinnas (Siseministeeriumi saalis, Pikk tn 61) ja 10. mail Viljandis (endise Maavalitsuse saalis, Vabaduse plats 2) teabepäeva. Kl 10.30 Kogunemine, sissejuhatus. Ilmo Au, Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Kl 11.05–12.30 Hoone hooldus. Dan Lukas, Muinsuskaitseameti nõunik Igapäevastest hooldustöödest kirikutes, hooldusjuhenditest projektdokumentatsioonis ja hooldusraamatust. ...

Meenutades varalahkunud õpetajat

Mae_Ahto_ek

Viis aastat tagasi lahkus taevasesse isakodusse kirikuõpetaja Ahto Mäe (08.09.1972–07.04.2013). Johannese ilmutusraamatus hüüavad inglid valju häälega: „Tall, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust!“  Johannese ilmutusraamat oli varalahkunud õpetaja lemmikraamat Piiblis. Talle meeldis ilmutusraamatu teemadel kõnelda ja tolleaegne Viru praost Avo Kiir on öelnud, et aastatel 2002–2009 Väike-Maarja ja Tamsalu kogudust ...

Heategevuskontsert Tallinna diakooniahaigla toetuseks

heategevus

Heategevuskontsert Tallinna diakooniahaigla toetuseks on Tallinna toomkirikus 21. aprillil kell 16. Muusikapärle esitavad RO Estonia solistid sopran Heli Veskus ja bariton Aare Saal, organistid Kadri Ploompuu ja Piret Aidulo. Kontserdi korraldab MTÜ Tarkade Naiste Klubi. Piletid hinnaga 20 eurot müügil tund enne algust kohapeal sularahas! Kohvilaud. Annetada saab ka panga kaudu SA EELK Tallinna Diakooniahaigla kontole EE781010220008690017, selgituseks märkida „heategu“.

Kontsert Brüsselis

brüsselis

21. aprillil kell 15 on Brüsseli Püha Kolmainu katedraalis (Rue Capitaine Crespel 29) kolme Balti riigi 100. sünnipäeva puhul ühisüritus. Kõnelevad piiskop Tiit Salumäe, Läti Evangeelse Luterliku Kiriku Välismaal peapiiskop Lauma Zušēvica ja Rooma-Katoliku Kiriku Leedus esindaja Belgias Linas Baltrušaitis. Esinevad kitarrist Robert Jürjendal, folkgrupp Rasos, Belgia eesti koor Beene, Brüsseli läti koor, Laima Španheimere ja Dārta Spule ning organist Ivars Springis.

Täname

RUUTA TIIMUS TIMO ŠVEDKO TARMO VAINO Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Oikumeeniline mälestusteenistus

Esmaspäeval, 23. aprillil kl 12 on Tori kirikus oikumeeniline mälestusteenistus. Pühitsetakse mälestustahvel nendele Poola kodanikele, kes oma panuse eest Vabadussõjas on pälvinud Vabaduseristi. Tänutundega meenutatakse kõiki neid, kes on võidelnud Eesti eest. Kaasa teenib peapiiskop Urmas Viilma, samuti Poola preester.