Slava Ukraine

Lehenumber 4. aprill 2018 Nr 16 Archives - Page 2 of 3 - Eesti Kirik

Tööd Raadi kalmistul jätkuvad

Tartu Raadi kalmistu edelaküljel Kalmistu tänava ääres remonditakse idamaist kabelit. Mitu aastat on töömehed olnud usinalt ametis 1773. aastal asutatud Tartu Raadi kalmistul, remontides sealseid kabeleid. Neid on lisaks leinamajale kokku kuus. Eks see on ka loomulik, sest kalmistu, mis 2004. aastal arvati Euroopa tähelepanuväärsemate kalmistute hulka, võiks olla igati väärt oma tiitlit. Viimastel aastatel on remonditud leinamaja, Telleri kabelit (1794) ja Uspenski ...

Mosaiigikildudest tervikpildiks: ilmunud on kirikuloo õpik kõrgkoolidele

religioonilugu

Pärast enam kui 80aastast pausi valmis kõrgkoolidele mõeldud õpik „Eesti kiriku- ja religioonilugu“ (Tartu Ülikool Kirjastus, 390 lk), mida autorid esitlesid 18. märtsil Tartu Jaani kirikus. Raamatu esitlusele andis mõjusa sissejuhatuse pühapäevane jumalateenistus, kus Ülikooli-Jaani koguduse külalisjutlustajaks oli Tartu ülikooli teadusprodekaan, kirikuloolane dr Riho Altnurme. Teenistuse järel kõnepulti naastes jagas ta esitlusele tulijatega oma rõõmu, et pikk protsess ...

Ülikoolis arutleti emakeele tuleviku üle

Tartu ülikool tähistas emakeelepäeva 12. märtsil toimunud konverentsiga „Selle maa keel“. Alustuseks rõhutas humani­­taar­teaduste ja kunstide valdkonna dekaan Margit Sutrop, et konverents on ülikooli kingituseks Eesti Vabariigile 100. sünnipäeva puhul. Sellest hoolimata olid arutuse all üpris argised asjad, sealhulgas eriti emakeele tulevikuväljavaated. Tartu ülikooli aulasse oli konverentsi alguseks kogunenud tublisti üle saja huvilise, kelle seas paistsid tooni andvat ...

Palve

Mis see on, mis purustab muna kivise koore?     See on elu. Mis see on, mis painutab lahti seemne kiulise kesta?     See on elu. Mis see on, mis tungib läbi asfaldi kevadisel päeval?     See on elu. Mis see on, mis murrab pitseri hauakambri ukselt?     See on elu. Mis see on, mis kohutab valvurid hingetuks?     See on elu. Ja Sina ära karda,     mine ja kuuluta rõõmuga elu,     mis purustab, painutab, tungib, murrab, kohutab.     Mine ja kuuluta rõõmuga elu,     mis loob ...

Maailma suurim töö ja ime

Kimmel,Aare

Ap 13:23−33 Jumal vaatas ja jälgis maailma, kus elasid tema loodud inimesed, kes teda enam ei tundnud ja olid temast kaugele eksinud. Ta nägi, et pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid. Igaüks käis oma teed ja ajas oma asju, nagu oskas, ekseldes sinna ja tänna, otsides väljapääsu probleemidest ja hädadest. Valgust, mille varal sihte seada, elada ja tegutseda. Ei, inimeste endi meelest ei olnud kõik lootusetult pime ega kadunud. Leidus ikka õpetajaid, kes andsid head ...

Eestpalve

Ülestõusnud Issand Kristus, Sa pidid korduvalt avama oma jüngrite raudkanget mõistust nägema ja taipama jumalariigi suuri saladusi. Luba meilgi saada Sinu ülestõusmise kuulutajaiks usu läbi, mis suudab ületada ajaliku teadmise seatud piirid. Aamen.

Ülestõusnu tunnistajad

Meidki on kutsutud ja valitud Ülestõusnu tunnistajateks, rõõmusõnumi kuulutajateks. Eesti kontekstis võib ju tunduda, et Kristuse järel käijate hulk on tagasihoidlik vähemus, kuid maailmas kokku on meid umbes 2,1 miljardit. Olgu ka see teadmine meile julgustuseks ja vajadusel argumendikski kristlastena ilmalikus riigis elades. Edetabelite ajastul küsitakse ikka, et kes oli esimene. Samas polegi see üldse asjatu küsimus ja pigem on nüüdisaja kontekstis päris aktuaalne ...

Avatud uste päev

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut kutsub avatud uste päevale 7. aprillil kell 8.45–17.30 Pühavaimu 6, Tallinn. Tule ja tutvu instituudi eluga: külasta loenguid, kohtu õppejõudude ja üliõpilastega ning uuri lähemalt õppimisvõimalusi! Kell 8.45 on instituudi kabelis palvus. Avatud loengud 9.00–12.00 Vana Testamendi teoloogia (õppejõud Silja Härm). 9.00–12.00 Piibli hermeneutika (õpppejõud Randar Tasmuth). 9.00–12.00 fundamentaalteoloogia (õppejõud ...

Ideekorje teema-aasta „eesti usk” logo saamiseks

EKN-logo_web_v

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja ideekorje teema-aasta „eesti usk” logo saamiseks. Logo peab sisaldama teema-aasta nime ja viidet EKNile. Kavand esitada hiljemalt 9. aprilliks pdf-failina aadressil ekn@ekn.ee, märkides ära oma kontakt­andmed. Info: Ruudi Leinus, ruudi@ekn.ee; tel 646 1029, 512 2564.

Koolitus kogudustele

19. aprillil kell 11–17 on Tartus Maarja koguduse saalis ja 20. aprillil kell 10–16 Tallinnas konsistooriumi saalis (Kiriku plats 3) sotsiaalmeedia ja kodulehe tasuta koolitus kogudustele. Osalema on oodatud nii vaimulikud kui ka teised koguduse online-esindatuse eest hoolitsevad inimesed. Kohtade arv on piiratud. Koolituspäeval tuleb juttu sellest, kuidas vaimuliku ja kogudusena olla nähtav sotsiaalmeedias, ja sellestki, mida koguduse kodulehe puhul silmas ...

Maarja lugude kogumine

Tartu Maarja Kiriku sihtasutus kogub mälestusi ja lugusid seoses oma kirikuhoone ja kogudusega. Kirja pandud lugu või mälestus võib olla isiklik, kellegi teise jutustuse põhjal kirjutatud või põhineda lihtsalt mõnel koguduse keskel toimunud sündmusel. Loo pikkus ei ole oluline, tähtis on sisu ja sündmus ise. Küll võiks olla lugu võimalikult täpselt ja detailselt kirjutatud, andmaks piisavat ülevaadet ajast, mil kirjeldatav sündmus aset leidis. Mida põhjalikum, isiklikum ja ...

Külla tuleb tuntud laulukirjutaja ja helilooja

22. aprilli jumalateenistusele Tartu Maarja kogudusse tuleb tuntud norra laulukirjutaja ja helilooja Arvid Pettersen. Arvid Pettersen on salvestanud 10 albumit ja andnud umbes 3000 kontserti kahekümnes riigis. Ta on inspireeritud Pühast Vaimust ja jumalasõnast ning tema albumid ja kontserdid on sündinud just tänu sellele, on ta ise öelnud. Tema esinemisstiil on sügavalt lohutav ja täidetud rõõmustavast sõnumist. Arvid Petterseni kontsert toimub Tartus Püha Luuka koguduses ...

Nõo kiriku meesansambli kontsert

meesansambel

Ansambli Orthodox Singers kontserdid

orthodox

10. aprillil kell 19 Tallinna Niguliste kontserdisaalis ja 15. aprillil kell 16 Tallinnas ikoonimuuseumis Vene 6. Kavas on haruldased kirikulaulud Kreekast, Bütsantsist. Lisaks vene heliloojate Diletski, Mussorgski, Rimski-Korsakovi, Tšaikovski ülestõusmispühade teosed. Ikoonimuuseumis saavad külalised pärast kontserti tutvuda muuseumi rikkaliku kollektsiooniga, mis koosneb 500 vene ikoonist.

Täname

Teet Põder Ivar Sibul Jane Madi Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank