Lehenumber » Väljaanded » 14. veebruar 2018 Nr 7

Keskaegne basiilika ja viljapõllud kui sümbolid

marta stratskas

Tallinna Jaani kiriku galeriis on 8. märtsini avatud noore kunstniku Marta Stratskase näitus „Ma lasen armastuse sisse“. Näituse kuraator on Erkki Juhandi. Näitusel välja pandud suuremõõtmelistel maalidel on teatud sakraalne ülevus ja inimlik püüe mõista oma olemust sellises tervikus, mille kandvaks teljeks osutuvad seestpoolt vaadatuna keskaegne basiilika kui maailmakäsituse ideaalvorm ja viljapõllud, mis sümboliseerivad kasvavat küpsevat leiba. Nii vaimu kui ka ihu ...

Tundmatust nunnast tunnustatud nägijaks

valik kirju

Mil määral suudab Bingeni Hildegard (1098–1179) kõnetada tänapäeva inimest, võib eesti lugeja ise otsustada, sest Tallinna Ülikooli Kirjastuselt on ilmunud tõlkevalik tema laialdasest kirjavahetusest. Kirjad on välja valinud ning ladina keelest eesti keelde tõlkinud Riina Ruut, kes nimetab Hildegardi üheks keskaegse õhtumaa silmapaistvaimaks naiseks. Kaasasündinud nägijaanniga laps antakse kloostrisse, kus elu aluseks on benediktiinide range reeglistik, mille varal ...

Peapiiskop Jaan Kiivitit meenutades

Kiivitite pere 1978. aastal kingiks saadud moodsate Karhu-mütsidega. Foto Antero Honkkila raamatust„Ahdingossa, mutta ei umpikujassa“ Jaan Kiivit juunior sündis 19. veebruaril 1940 Rakveres ja suri ootamatult tööreisil olles Peterburis 31. augustil 2005. Jaan Kiivit teenis aastatel 1964–1994 Tallinna Püha Vaimu kogudust. 2. veebruaril 1966 ordineeris peapiiskop Jaan Kiivit seenior Tallinna Toomkirikus oma poja Jaan Kiiviti vaimulikuks. 1994 valiti ta peapiiskopiks ja ...

Palve

Issand Jeesus, Sina võidad kõik! Sina vormid meid ja hoiad, Sina õpetad meid ja juhid. Sina ise sulatad jää meie südames, mille külmutavad sinna kõik kiusatused ja meie tahtmised. Sina ise valgustad meie hinge ja annad meile uue elu Sinu lastena, Sinu riigi kodanikena!

Tema seadusi järgides saame harmooniliselt toimida

Ollino_Arvet_leks

Armu Teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ning Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Mõtiskluse aluseks on kirjasõna Heebrea kirjast, mis ütleb: Ometi me näeme teda, Jeesust, kes oli tehtud pisut alamaks inglitest, nii et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma, nüüd pärjatuna kirkuse ja auga surma kannatamise pärast. Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks. Sest seetõttu, et ta ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et saatsid oma Poja siia maailma, et meid päästa! Aita meil oma elu kiusatustes ja raskustes tõsta pilk üles Sinu poole ja teada, et Sinu käest tuleb meile abi ja pääste. Aita meil järgida eluteel Sinu tahet ja sinu Poja abiga võita kiusatused ning teha head oma ligimestele. Aita, et sel paastuajal võiks meie elu muutuda mõtestatumaks ja paremaks. Aamen.

Jeesus – kiusatuste võitja

Pühapäeva evangeelium räägib sellest, et saatan ahvatles Jeesust loobuma oma kutsumusest, kuid Kristus võitis saatana kiusatused. Jeesus sai sellega hakkama, sest ta oli Jumala Poeg ja ilma patuta. Tal oli silme ees selge siht ning ta teadis, mis on tema maailmas olemise eesmärk. Jeesus mõistis, et saatana pakutu on tühine võrreldes sellega, mida tema tuli siia maailma tegema. Inimkonna päästmine oli Jeesuse jaoks palju kaalukam kui maine võim või rikkus. Kiusatused kestsid ...

Eesti Kiriku lugejate reis 2018. a suvel

Valamo_aero

Soome reisi päevade kava 14.–18. augustil 2018 Selle aasta Eesti Kiriku lugejareis on jätkuks eelmise aasta reisile Nõukogude Karjalasse, kus külastati ka Laadoga saarestikus asuvat Valamo kloostrit. Nüüd sõidame Soome Uus-Valamo ja Lintula kloostrisse, mis mõlemad kuuluvad Soome Õigeusu Kirikule. Kloostrid evakueeriti sõja jalust talvesõja ajal 1940. aastal. Kindral Mannerheim andis Valamo munkadele 40 veoautot, millega mööda Laadoga jääd kloostri olulisim vara Soome ...

Mälestusteenistus Hingesillad

Laupäeval, 17. veebruaril kell 16 toimubTallinnas Oleviste kirikus MTÜ Hingesillad eestvõttel lapse kaotanud vanematele ja lähedastele mälestusteenistus. Kuulame muusikat, jumalasõna, süütame küünlad nende mälestuseks, keda meie hulgas enam ei ole. Soovi korral saab oma last nimeliselt meenutada, selleks palutakse ühendust võtta info@hingesillad.ee. Teenistusel kõlab muusika Rahvusooper Estonia noormeestekoori (dirigent Hirvo Surva), Andres Lemba (klaver) ja ...

Arutelu: psalmid laulu- ja palveraamatus

Seoses EELK uue laulu- ja palveraamatu koostamisega toimub esmaspäeval, 5. märtsil kell 16–18 Tallinna Kaarli kiriku keldris sümpoosion teemal „Psalmid EELK laulu- ja palveraamatus“. Pärast sümpoosionit toimub vesper Kaarli kiriku keldrikabelis. Sissepääs Vabaduse väljaku poolt. Kui Sa armastad psalmilaulu ja Sul on soovi kaasa rääkida psalmide peatüki koostamisel, siis oled väga teretulnud osalema. Kui Sa ei saa sellel päeval osaleda, siis palutakse oma ideed saata ...

Loengusari „Jalutades Jumala aedades“

20. veebruar. Tiit Aleksejev. Ristisõdadest ja palverändudest I. 27. veebruar. Tiit Aleksejev. Ristisõdadest ja palverändudest II. 6. märts. Marek Tamm. Mis on ristisõda? Üldiselt ja Liivimaaga seoses. 13. märts. Kalmar Ulm. IV ristisõda, 1204. Bütsantsi pealinna Konstantinoopoli vallutamine ja selle tagajärjed. 20. märts. Anu Allikvee. Kunstis kujutatud piiblilood: Ilmutusraamat. 27. märts. Linda Kaljundi. Henriku Liivimaa kroonika lood misjonist ja ristisõjast – mis ...

Saa osa ajaloolisest lahingust

Eesti Sõjamuuseum ja Saaremaa Sõjavara selts korraldavad 24. veeb­ruaril kell 14 Viimsi mõisas ajaloolise taaslavastuslahingu „Lõuna wäerind 1919“. Üritus on tasuta.

Kristlikud reisid aastal 2018

TiitReisid

Jordaania – Piibli radadel 11.–19. aprill, hind alates 1700 € Reisisaatja dr Arne Hiob Kristlik Rooma     7.–13. mai, hind alates 820 € Reisisaatjad dr Arne Hiob ja Juune Holvandus Saksamaa – M. Lutheri ja J. S.Bachi radadel   5.–12. juuli, hind alates 950 € Reisisaatjad  dr Arne Hiob ja prof Andres Uibo Kesk-Itaalia ja La-Verna klooster 19.–27. september, hind alates 1100 € Reisisaatja  dr Arne Hiob Püha maa Iisrael 21.–29. oktoober, hind alates 1200 ...

Täname

ESTER LIINAK ARVET OLLINO Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Täpsustus

7. veebruari Eesti Kirikus ilmunud loo „Saku Toomase koguduse esimene juubel“ peale reageeris õpetaja Urmas Karileet ja kirjutas, et Saku kogudusest noorem on EELK Narva kogudus, mis on asutatud 2.9.2016. 27. veebruaril toimub Harkujärve kirikus veel ühe uue koguduse asutamine. EELK kasvab! Loole „Pärnus saab näha piiblinäitust“ soovime lisada, et EPSi esimene president oli Üllas Tankler ja Meeli Tankler on teoloogilise seminari rektor. Felita Viikna aga täpsustab, et ...