Lehenumber » Väljaanded » 3. jaanuar 2018 Nr 1

Naised reformatsiooni valguses 7. osa

7. 1586. aastal kutsuti 35aastasena ajast igavikku Mikael Agricola ja Pirjo Olavitütre ainus poeg Christian Agricola. Pirjo Olavitütar suri üheksa aastat hiljem 1595. aastal 70aastasena. Oma elu jooksul jõudis Pirjo Olavitütar olla suurte muutuste keskel: näha reformatsiooni saabumist ja kinnistumist Soomes just reformatsiooni seisukohast tähelepanuväärseimas paigas Turus. Samas said tema eluajal nähtavaks ka olulised vastureformatsiooni ilmingud. Reformatsioon, mis tõi ...

Palve

Kõigeväeline, Püha Igavene, Püha Surematu Jumal, kes sa möödunud aastal oma armu ja ustavusega oled olnud meie lähedal. Sulle me toome tänu kõige Sinu hoidmise eest ja palume, õnnista meid alanud aastal oma armu ja rahuga. Õnnista meie tulemist ja minemist auks Sinule ja meile päästeks. Sinu Poja Jeesuse Kristuse läbi.

Ristimise kaudu algab uus teekond koos Jumalaga

Joona2014nov_f.KätlinLiimets

Gl 3:23–29 Arm ja rahu kasvagu meis meie Issanda ja õnnistegija Jeesuse Kristuse tundmise kaudu! 7. jaanuari teemaks on püha ristimise and ning kõik püha tekstid räägivad meile ristimise armust. Neid tekste üheskoos tüpoloogiliselt vaadeldes avaneb meie ees teekond, mille nägemine aitab mõista nähtamatuid tähenduse niite, mis pühakirja läbivad. Pühapäeva teemas on kaks alajaotust: Esiteks on Vana Testamendi tekst, mille tähendus avab ristimise tähenduse sümboolikat. Teiseks ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et võime alanud uuel aastal loota kõiges Sinule. Täname Sind, et oled ristimises meid võtnud oma lasteks ja kannad taevase Isana meie eest hoolt. Aita meil sel aastal käia oma teed Sinu juhtimisel ja teha elus õigeid valikuid. Sinu kätesse usaldame oma kodumaa, meie lähedased ja meie kiriku. Aamen.

Ristimise and

Uude aastasse astudes on meil sageli hinges küsimus, mida toovad need 365 päeva, mis seisavad meil ees. Uue aasta algus annab kirikus inimesele olulist tuge. Uusaasta ehk nääripäev on Jeesuse ümberlõikamise ja nimepaneku päev. Piiblitekstid räägivad sel päeval Jeesuse nime tähendusest. Nimi Jeesus tähendab „Issand on abi, Issand päästab“. Sellele nimele on kindel loota uut aastat alustades. Järgmine suur püha on kolmekuningapäev. Lääne kiriklikus traditsioonis on ...

Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev 3. jaanuaril

Üsna pea möödub 100 aastat Eesti Vabariigi iseseisvuse väljakuulutamisest. Meie riigi sündimise päevale järgnes aga pea kaks aastat okupatsiooni ja sõjategevust, mis vaibus alles 1920. aasta 3. jaanuaril täpselt kell 10:30 kehtima hakanud vaherahuga. Pärast rasket võitlust ja külg külje kõrval koos liitlasriikidega olime taganud endale omariikluse. Kaotasime sõjas üle 6000 inimese, neist 3588 otseses lahingutegevuses, kuid võiduta Vabadussõjas poleks tänasel päeval Eesti ...

Soojuskiirgurid Valga Jaani kirikusse

2017. aastast lõpetas kogudus kiriku bullerjaniga kütmise ja on hakanud kasutama soojuskiirgurit. Ühe tõhusa ja säästliku soojuskiirguri on kirikusse ostnud sihtasutus Valga Jaani Kiriku Renoveerimine. Tellitud on veel kaks Weltemi infrapuna soojuskiirgurit. Neist ühe ostu rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Teise soojuskiirguri ostuks palub kogudus lahketelt annetajatelt abi. Annetusi soojuskiirguri ostuks on võimalik teha EELK Valga ...

Eesti Pank kuulutab välja Jaan Tõnissoni meenemündi kujunduskonkursi

Eesti Pank kuulutab välja Eesti riigitegelase Jaan Tõnissoni 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbemündi kujunduskonkursi, millest oodatakse osa võtma nii üksikisikuid kui ka autorite kollektiive. Eesti Panga juures tegutseva nõuandva kogu ettepanekul emiteerib Eesti Pank 2018. aasta detsembris Eesti riigitegelase, poliitiku ja õigusteadlase Jaan Tõnissoni 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbemündi. Vermitav münt on mitmetasapinnaline portreemünt. Meenemündi reversi ...

Sakraaltikandi näitus

Tallinna püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kirikus aadressil Ahtri 7 / Paadi 2 on 11. veebruarini avatud sakraaltikandi näitus „kõik mustrid minus kiitku Issandat“. Näitusel on eksponeeritud tänapäeval valminud tikandid koos ajalooliste tikanditega. Esindatud on tikitud teenistusrüüd, karika katted, kiriku lipud ja tikitud ikoonid. Oma töid esitlevad Epp Haabsaar, Madli Sepper, Sirje Säär ja Eliisabet Tomasberg-Koidu. Näitust saab vaadata K–P kl 11–15.

„Piibel köögis“ koguneb taas

Jaanuaris algavad Haapsalu koguduses jälle huvitavad ja maitsvad piiblitunnid „Piibel köögis“. Eelmisel aastal keskenduti reformatsioonile ja toitudele Martin ja Katariina Lutheri köögist. Sellel aastal uuritakse Piiblist rahvuste tekkimist ja valmistatakse erinevate rahvaste rahvustoite. Esimene kokkusaamine toimub 13. jaanuaril kell 16 Jaanisaalis ja valmistatakse kaht Austria rahvustoitu: pannkoogisuppi ja toitu nimega „Kindrali marss“. Mõlemad toidud on Austrias ...

Armsad sõbrad!

Tänan teid südamest, et olete toetanud Haljala kiriku restaureerimist. Alanud on Haljala kiriku siseseinte restaureerimine. Loodame, et varsti on kirikulistele nähtav Põhjasõjale järgnenud remondi käigus värvitud sein. Tahan teid tööde käigust igal võimalusel teavitada. Palun südamest lahkeid annetajaid töid toetada. Annetada saab EELK Haljala Mauritiuse koguduse kontole EE022200221028664582. Õnnistussooviga Margit Nirgi, Haljala koguduse õpetaja

Alliansspalvenädal

Tänavuse palvenädala teema on „Palverändurid ja võõrad”, nädal kestab 7.–14. jaanuarini. Temaatilise materjali on ette valmistanud Hispaania Evangeelse Alliansi palve ja teoloogia toimkonnad. Alliansspalvenädal Tallinnas P 7.01. kell 17 EELK Nõmme Rahu kogudus  (Võsu 5), jutlus Siim Teekel. E 8.01. kell 18.30 EKNK Tallinna Toompea kogudus (Toompea 3), jutlus Veiko Võsu. T 9.01. kell 18.30 Päästearmee (Kopli 8), jutlus Kertu Toots. K 10.01. kell 18.30 EEKBKL Tallinna ...

Pastor Harald Merd meenutades

Jõelähtme kirikus peetakse kolmekuningapäeval, 6. jaanuaril kell 14 mõrvatud pastori Harald Mere (1917–1990) mälestusteenistus.

Õnnitleme

Tauno Toompuu, praost 2. jaanuaril – 39 Kalle Mesila, emeeritus 3. jaanuaril – 78 Thomas-Andreas Põder, dr 3. jaanuaril – 42 Triin Käpp 5. jaanuaril – 36 Marek Roots 6. jaanuaril – 42 Jaak Pärnamägi 7. jaanuaril – 59 Tiit Zeiger, diakon 7. jaanuaril – 56 Jaanus Tammiste, diakon 8. jaanuaril – 45 Toto Vappu Hannele Päiviö, dr 9. jaanuaril – 61 Ordinatsioon 6. jaanuaril – 3 Annely Neame, diakon 9. jaanuaril – 7 Tiina Klement (10.01.2010)

Konverents „Eesti märter piiskop Platon“

Konverents toimub 16. jaanuaril kell 10 Rahvusraamatukogu suures saalis (Tõnismägi 2, Tallinn). Konverents on pühendatud saja aasta möödumisele esimese eesti soost apostlik-õigeusu piiskopi Platoni (Paul Kulbuschi) ametissepühitsemisest ja 99 aasta möödumisele tema märtrisurmast. Konverentsi peaesineja on ajaloodoktor Mart Laar. Piiskop Platonil oli noil murrangulistel aegadel oluline roll Eesti õigeusu kogukonna kindlustajana ja ühendajana ning väljendas selgelt toetust ...