Slava Ukraine

Lehenumber 3. jaanuar 2018 Nr 1 Archives - Eesti Kirik

Toomkooli lapsed etendasid jõuluevangeeliumi

Tallinna Toomkooli jõulujumalateenistusel 21. detsembril Tallinna toomkirikus sai näha 3. klassi õpilaste esituses jõuluevangeeliumi. Kirik oli rahvast täis ja etendusele elati kogu hingest kaasa, lapsed said väga hästi hakkama. Ühislauludega olid kõik kirikulised aga omamoodi osalised. Toomkooli direktor Egle Viilma soovis kooliperele õnnistatud pühi ja head uut aastat. „Me saame ise palju kaasa aidata, et meie uus aasta hea tuleks: saame ise paremad olla, saame märgata ...

Postimees eksitas lugejat

Kohe pärast jõulupühi pälvis tähelepanu uudis, et valitsus eraldas omandireformi reservfondist enam kui kaheksa miljonit eurot kirikutele. Kui suur osa Eesti elanikest tundis head meelt, et veerandsada aastat kestnud rängad omandivaidlused riigi ja kiriku vahel on jõudnud mõlemaid osapooli rahuldava tulemuseni, siis oli kahjuks neidki, kes asja tegelikku sisusse süüvimata väitsid, et kirik saavat riigilt alusetult raha. Peavoolumeedia ei pidanud vajalikuks vahendada ...

Avaldus

Avaldus seoses Vabariigi Valitsuse otsusega maksta kirikule sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks toetust Täna, mõni päev enne Eesti Vabariigi 100., juubeliaasta algust langetas Vabariigi Valitsus ajaloolise otsuse, mis tähistab ühe pika, vaidlustest pingestatud ja ebakindlust süvendanud perioodi lõppu Eesti Vabariigi ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) suhetes. Vabariigi Valitsuse värske otsus on aluseks keeruliste ja ...

Kallid mälestusesemed

SemmSirje 60

Igaühel on vaba voli valida lahkunud aastast välja sündmused, mis teda enam kõnetasid ja meeldejätmist väärivad. Eesti Kirik ei koosta aastalõpus ede- ega tagatabeleid. Ma ei tea, on see hea või halb. Paljud meediaväljaanded teevad tabeleid, et suruda nappidesse ridadesse üks Issanda aasta, mis oma kirjeldamatus mitmekesisuses seda õigupoolest nagu ei võimaldagi. 13. detsembri lehes trükkisime ära peapiiskop Urmas Viilma advendikõne, kus ta tõi välja 50 mõjutu loetelu. ...

Luther ja inimõigused: üks väike paradoks

rannut

Meie reformatsiooniaasta ristus 10. detsembril rahvusvahelise inimõiguste päevaga ning seetõttu on põhjust meenutada reformatsiooni mõju ka inimõiguste arengule. Kuigi Luther alustas oma võitlust väärnähtuste vastu kirikus küllaltki institutsionaalselt ja regionaalselt piiratult, olid sel kontrollimatud sotsiaalpoliitilised tagajärjed kogu maailmas, kujundades osaliselt ka kaasaja maailma pale. Tänapäeval suhtume usuvabadusse, sallivusse ja erisuste tunnustamisse kui ...

Okupatsioonikahju korvatakse kirikutele

Valitsus otsustas 28. detsembri istungil eraldada omandireformi reservfondist üle kaheksa miljoni euro EELK-le ja EAÕK-le sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks. Luteri kirik sai vastavalt esitatud taotlusele 6,75 miljonit ja õigeusu kirik 1,53 miljonit eurot. Selle otsusega on lõppenud kirikute varalised vaidlused riigiga. Eralduse tegi võimalikuks omandireformi reservfondi määruse täiendamine valitsuse poolt ja selle järgi on ka ...

Üks küsimus

kalendrid

2018. a kalendrites on silma hakanud see, et EELK taskukalendris ning juba suvel müügile jõudnud Eesti Kiriku seinakalendris puunikerdaja Christian Ackermanni loominguga (ka vennastekoguduse vaimulikes loosungites) on erinev aastaloosung Piiblist. Esimesel puhul: Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. Psalm 33:12. Teisel puhul: Jumal ütles: Mina annan janusele ilma tasuta eluvee allikast. Ilm 21:6. Miks? Urmas Viilma, ...

Urmas Suklesele anti teenetemärk

Haapsalu koguduse teenetemärgi pälvinud linnapea Urmas Sukles ja tähtpäevatort. Arvo Tarmula Haapsalu Püha Johannese koguduse nimepäeval, johannesepäeval anti toomkirikus üle koguduse 16. teenetemärk ja selle pälvis linnapea Urmas Sukles. Raplas keskkooli lõpetanud ja Tartu ülikoolis arstiks õppinud Urmas Sukles saabus Läänemaale kolmkümmend aastat tagasi. Ta töötas Haapsalus ravijuhina 1993. aastani, mil asus kümmekonnaks aastaks linnapea kohale. Linnapea ametit on ta ...

Perekeskus hoolitseb perede ja laste heaolu eest

Miika Peltonen (vasakul) ja Wellu Rowaltz kinnitasid, et vägivaldne mees on suuteline muutuma. Tiiu Pikkur EELK Perekeskus korraldas 20. detsembril Hiltoni hotellis Tallinnas info- ja tänu­ürituse „Vägivallavabalt pühadele vastu – ühe mehe muutumise lugu“, et tänada oma partnereid usalduse ja koostöö eest ning tutvustada järgmise aasta plaane. Kohtumise avas perekeskuse juhataja Pia Ruotsala, tervitustega astusid üles peapiiskop Urmas Viilma ja justiitsminister Urmas ...

Lühiuudised

Lehtsaar,Tõnu

Tartu ülikooli rektori kohusetäitja on Tõnu Lehtsaar 23. detsembril suri ootamatult Tartu ülikooli rektor prof Volli Kalm. Ülikooli põhikirja kohaselt määrab rektori kohusetäitja ülikooli senat. Senat valiski 27. detsembril erakorralisel istungil ühehäälselt rektori kohusetäitjaks religioonipsühholoogia professori dr Tõnu Lehtsaare (fotol), kes on seni täitnud ülikooli töötajate nõustaja ja kaplani rolli. Tema volitused rektori kohusetäitjana algasid samast kuupäevast ja ...

Sädeleva naeratusega Kristuse sõdur Patrik Göransson

Patrik Göransson tunneb end kodus nii Rootsis kui Eestis. Vaimulikuna peab ta vajalikuks olla seal, kus teenib. Kätlin Liimets 27. detsembril, evangelist Johannese päeval tähistas Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Johan Patrik Göransson oma 50. sünnipäeva. Nõukogude okupatsiooni ajal oli Tallinna vanalinnas Rüütli tänaval asetsevas 16. sajandil ehitatud Rootsi-Mihkli kirikus raskejõustikusaal. 2000. aastal Eestisse asunud rootslasest kirikuõpetaja Patrik Göranssoni ...

Põltsamaa piiblikursus on populaarne

Piiblikursus liitis inimesi, andis uusi teadmisi ja julgust Piibli uurimisega edasi minema. Erakogu Põltsamaa pastoraadis kogunev piiblikursus alustab jaanuari lõpus neljanda lennuga. Piiblikursuse kolmas lend sai novembrikuu viimasel nädalavahetusel Põltsamaa kirikus EELK Misjonikeskuse piiblikursuse lõputunnistusi. Tunnistuse said 23 õpihimulist täiskasvanut, kes olid kogunenud üheksal korral, kuulates ühtekokku 27 pooleteise tunni pikkust loengut. Loenguid pidasid Eenok ...

EELK 100 – kirikulugu, teoloogia, mälestused

EELK konsistooriumis esitleti aasta lõpu eel koguteost „Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 100“, mille artiklites käsitletakse kiriku 100aastase ajaloo eri etappe ja tahke, antakse läbilõige Eestis tehtavast usuteaduslikust uurimistööst ning oma mälestusi jagavad endised ja praegused kiriku töötegijad. 2017. aastal möödus 100 aastat EELK kui vaba rahvakiriku asutamisest. Peapiiskop Urmas Viilma ütles, et selle koguteose ilmumine on ka tähiseks juubeliaasta lõpetamisest. ...

Meie vaimulikud – Ove Sander

sander_kaas

Raamat „Ove Sander“ on jõudnud raamatulettidele. Tiiu Pikkur EELK Usuteaduse Instituudis esitleti 13. detsembril värsket raamatut „Ove Sander“, mis on ilmunud kirjastuse Gallus poolt välja antava vaimulikke tutvustava raamatusarja „Meie vaimulikud“ teise raamatuna. Usuteaduse instituudi rektor, kirikuvalitsuse assessor, Nõmme Rahu koguduse õpetaja dr Ove Sander, mees, kellest raamat kõneleb, märkis esitlusel, et tegu ei ole pelgalt elulooraamatuga. Selles on juttu ...

Viljandi Pauluse kiriku lugu raamatus

Viljandi Pauluse_kirik

Jõulude eel esitleti Viljandi Pauluse kiriku 150. aastapäevale pühendatud teost „Viljandi Pauluse kirik 1866–2016“. Raamatusse koondatud kirjutiste kaudu püütakse anda ülevaade Viljandi Pauluse kiriku ja koguduse ajaloost ning tänapäevast. Kirikuhoone arhitektuuri ja selle tähendust omaaegses kirikuehituses tutvustab kunstiajaloolane dr Tiina-Mall Kreem, EELK konsistooriumi arhivaar Janis Tobreluts vaatleb koguduse lugu tsaariajal, professor dr Priit Rohtmets käsitleb ...