Lehenumber » Väljaanded » 13. detsember 2017 Nr 50

Urmas Viilma kohtus paavst Franciscusega

Kohtumine paavstiga. Istuvad peapiiskop Urmas Viilma ja LMLi peasekretär Martin Junge ning paavst Franciscust tervitab LMLi president peapiiskop Panti Filibus Musa. LML/EELK Konsistoorium Luterliku Maailmaliidu (LML) president, peasekretär ja seitsme piirkonna asepresidendid kohtusid 7. detsembril Vatikanis paavst Franciscusega. LMLi Ida-Euroopa piirkonna asepresidendina osales kohtumisel EELK peapiiskop Urmas Viilma, kes paavst Franciscust tervitades jagas oma rõõmu ja tänu ...

Ratzingeri preemia

paavst

Paavst Franciscus annab maestro Arvo Pärdile üle Ratzingeri preemia. www.katoliku.ee Mõni päev pärast seda, kui paavst Franciscus andis novembris Vatikani paavstipalee Clemensi saalis toimunud pidulikul üritusel üle Ratzingeri preemiad, teavitati avalikkust paavsti visiidist Balti riikidesse. Ratzingeri preemia pälvisid sel aastal kahe nimeka teoloogi (Theodor Dieter, teoloog Strasbourgist; Karl-Heinz Menkel, teoloog ja vaimulik Bonnist;) kõrval ka helilooja Arvo Pärt. ...

Momente Eesti ja Soome luterlike kirikute suhete algusest

Suomi100

Kogu käesoleva aasta vältel on Soomes, selle lähiriikides, k.a Eestis, ja üle maailma tähistatud väga eriilmeliste üritustega Soome Vabariigi 100. sünnipäeva. Küllap on see meile, kes me peatselt oma riigi asutamise 100. aastapäeva tähistamisele asume, olnud nii inspiratsiooniks kui ka eeskujuks – nii nagu see Eesti-Soome suhete puhul erinevatel aegadel ikka on olnud. Eesti ja Soome suhted on sedavõrd laiapindsed ja sügavad, et raske on leida valdkonda, kus meie riigid ja ...

Lemmiksoomlane on marssal Mannerheim

Kogu eelmine nädal oli Eestigi haaratud Soome Vabariigi 100. aastapäeva tähistamisest. Eesti Rahvusringhäälingul oli selles keskne roll eriprogrammiga: autorisaated, intervjuud, filmid. Vikerraadio valis kuulajate abil eestlaste lemmiksoomlast. Oma hääle andis 3652 inimest. Kõige enam hääli sai Carl Gustaf Emil Mannerheim, Soome väejuht ja poliitik, kes juhtis Soome kodusõjas valgete armeed ning Talvesõjas kogu Soome kaitsejõude ning omas ilmselt suurimaid teeneid selles, ...

Naabrid on saanud veelgi lähedasemaks

Soome Vabariigi aastapäeva eel kõneles Tartu ülikoolis kirjanik Antti Tuuri. Internet Soome instituudi eestvõttel tähistati aastapäeva hulga ettevõtmistega Tartuski. Aastaid on Soome Instituut tähistanud Tartus oma riigi sünnipäeva kontsertide, ettekannete ja näitustega. Möödunud aastal pidas ülikooli aulas loengu Soome president Tarja Halonen. Sel aastal peeti ajalooseminari „Soome ja Eesti iseseisvuse narratiivid“. Suure huvi tõttu jäi auditoorium rahvale kitsakski. Kõik ...

Maarja-Magdaleenas tuletati meelde vanu asju

Huvilised kuulavad piiblimarkide väljaandmise lugu. Rita Puidet Hubane Maarja-Magdaleena kogudusemaja sai esimese advendipühapäeva eel, 2. detsembril rahvast täis. Ümberkaudsed ja kaugemalt saabunud tulid kuulama õpetatud meeste ettekandeid. Piibli tõlkimise teemal on ennegi Maarja-Magdaleenas konverentsi korraldatud. Koguduse õpetaja Aivo Prükk on piibliseltsi liige. Seekordne konverents oli pealkirjastatud „Emakeelne kirjasõna ja reformatsioon“. Eesti Piibliseltsi ...

Jõulud tulevad muinasjutuliste markidega

margid2015

Eesti Piibliselts rõõmustab meid selgi aastal jõuluteemaliste ilumarkidega. Markidele on jõudnud kunstnik Maara Vindi illustratsioonid. Kaarli koguduse liige graafik Maara Vint ütleb, et oli väga üllatunud, kui Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson pöördus tema poole sooviga lasta trükkida markidele tema illustratsioonid. Ilumarkidele on valitud detailid Heljo Männi luuleraamatust, mis peaks ilmuma jõuludeks. Maara Vint ja Heljo Mänd on teinud aastaid koostööd ning ...

Väärtustamaks naiste tööd

kiriku istumisealused 9 12 2017 010

Vigala kiriku viiekümnest istumisalusest on tänu kohaliku koguduse käsitööringi nobedate sõrmedega naistele juba enamik äratatud uuele elule (fotodel). Käsitööring koosseisus Lilian Mere, Juta Jõgi, Aili Sooberg ja Kristiina Jõgi on heast tahtest ja vabast ajast pühendunud kodukiriku kaunimaks ning mugavamaks muutmisele. Kümmekonna aastaga olid vanad vaibatükid, mida kirikus istumise alustena kasutati, viledaks kulunud ning näotuks ja narmendavaks muutunud. Ettevõtlikud ...

Helme kogudus tähistas aastapäevi

Luterliku usupuhastuse juubelipäeva paiku tuli Helme kogudus kokku oma pühakotta tähistama kodukiriku 170. aastapäeva. Helme kirik ehitati küll novembri keskel 1847. a, aga et sügiskuusse jätkub teisigi kohalikke juubeleid, korraldasime oma ürituse juba kuu alguses. Veel pidasime oma pidulikul jumalateenistusel meeles EELK 100 aasta juubelit, mis oli suvel. Helme koguduse kirikuks on endine vennastekoguduse palvemaja, mis nõukogude ajal oleks jäänud peremehetult seisma. ...

Eduard Profittlich: Mu elu ja kui vaja, siis ka mu surm on elu ja surm Kristuses

Viimastel aastatel kohtame maailmas aset leidvate sündmuste valguses tihti sõna ”märter”. Märtreid ehk veretunnistajaid, kes on usu nimel surnud, ei elanud ainult kristluse esimestel sajanditel, vaid viimasest paarist sajandist teame märtreid, kes on oma elu andnud just nimelt usu nimel ning hukkunud julma kohtlemise läbi. Paavst Franciscus on korduvalt märkinud, et tänapäeval pole sugugi vähem märtreid, kui oli esimestel sajanditel. Ka XXI sajandil teame mitmeid inimesi, ...

Naised reformatsiooni valguses 5. osa

Abielludes oli Mathias Katharinat vannutanud olema emaks vaestele ja põgenikele, selle kohaselt ka Katharina tegutses. Katharina kirjutab: „Abiellumisest alates olen võõrustanud mitmeid suurepäraseid ja õpetatud inimesi nende põgenemisel ja trööstinud neid nagu Jumal on öelnud: „Kinnitage nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved!“ (Js 35:3).“ Lisaks põgenike eest hoolitsemisele oli ta ka kirjavahetuses nende kaasadega, keda julgustas oma usus kindlaks jääma. Tulijate ...

Palve

Issand Jumal, taevane Isa, ärata meie südamed valmistama teed Sinu ainusündinud Pojale, et me tema tulemise vastu valmistuksime puhta südamega. Anna meile armu rännata siin ajas Sinu lastena.

Usu kuulekusest

Praats,Allan Viljandi Paulusse okt2011

Rm 16:25–27 Eeloleva pühapäeva teemaks on kutse valmistada teed tulevale Issandale. Õigus tasandada teed ja teha väravad kõrgeks on kohane neile, kes seda tööd teha tahavad ja oskavad. Selleks, et tee tuleks tasane ja sirge, et käänakud, langused ja tõusud oleks õigesti ja hästi välja mõõdetud, tuleb päris palju vaeva näha. Seda enam on see keeruline, et meid ei ole kutsutud ehitama teetammi läbi soode ja rabade, vaid läbi inimsüdamete arvamiste ja mõtlemiste üksmeelsuste ...

Eestpalve

Hea Jumal, me täname Sind, et saatsid oma Poja siia maailma, et meid päästa. Aita meil kuulda tema kutset ja teda oma eluteel järgida. Anna meile oma Püha Vaimu, et võiksime anda oma eluga tunnistuse Jumalast ja olla nii headeks teevalmistajateks Issandale siin maailmas. Aita meil parandada meelt ja elada Sinu tahte kohaselt. Aamen.

Valmistage Issandale teed

Advendiaja kolmas pühapäev kõneleb Ristijast Johannesest, kes oli väga tihedalt Jeesusega seotud. Kui Jeesuse sünnipäev on talvise pööripäeva lähistel, siis Ristijal Johannesel suvise pööripäeva lähistel. Seegi näitab nende kahe isiku seotust ja olulisust. Ristija Johannes oli Jeesuse teevalmistaja: ta kutsus inimesi meeleparandusele, sest tulemas oli maailma Päästja. Oma tegevusega kogus Johannes endale suure järgijaskonna, kellest osast said Jeesuse jüngrid. Johannes ...