Slava Ukraine

Lehenumber 13. detsember 2017 Nr 50 Archives - Eesti Kirik

Kiriku Varahalduse jõulusoovid

plakat

Otsekui külm vesi väsinud hingele on hea sõnum kaugelt maalt. Õpetussõnad 25:25 Lootusrikast Issanda tulemise aega ning jõulurahust kantud hingevalgust! OÜ Kiriku Varahaldus

Kristlus marurahvusluse teenistuses

Kui mõni ühiskond kangesti oma kristlikkust rõhutab, ei pruugi see üldse tähendada, et seal ka Piibli põhimõtted au sees oleksid. Mõnikord viitab see lihtsalt asjaolule, et isegi kõige küsitavamaid ja eemaletõukavamaid ideid on prestiižne põhjendada religioosselt. Selliste järeldusteni jõudsin ma 11. novembril Varssavis toimunud paremäärmuslaste suurmeeleavaldust jälgides. Sel korral oli natsionalistide traditsioonilise Poola iseseisvuspäeva marsi moto nimelt „Meie tahame ...

Kaplan on eelkõige vaimulik

Lust.Valdo

Kirikuaasta on lõppenud ning uus alanud. Juba paistab ka kalendriaasta lõpp ning on aeg möödunule tagasi vaadata. Selle aasta jooksul on palju, mida meenutada. Oleme tähistanud EELK 100. aastapäeva ning meeles pidanud reformatsiooni 500. aastapäeva. Tähtsaid sündmusi on olnud teisigi ning neid jagub ka uude aastasse. Lõppev aasta on Eesti Kirikute Nõukogu poolt kuulutatud kaplaniteenistuste aastaks. See on andnud põhjust koos EKNi ja kaplanaatidega arutada, millised on meie ...

Rabamurakas ja saun räägivad Soome lugu

Klaas,Urmas

Soomlased olid esimesed suure Vene riigi alamad, kes end pärast oktoobripööret 1917. aastal iseseisvaks kuulutasid. Juba 6. detsembril. Meie põhjanaabritele järgnesid leedulased, lätlased, poolakad ja eestlased. Poliitikas on soomlased meile ja kogu maailmale varemgi eeskuju näidanud. Juba 1906. aastal said Soome naised õiguse valida ja olla valitud esinduskogudesse. Esimeste naistena maailmas ja seda veel siis, kui Soome oli Vene tsaaririigis vürstiriigi staatuses. Nii ...

Avalik pöördumine EELK koguduste juhtorganite poole

Lugupeetud koguduste vaimulikud, juhatuse ja nõukogu liikmed! Käesolevaga väljendab EELK Kirikumuusika Liit muret mitmete kiriku organisti ametisse puutuvate probleemide pärast ja pöördub teie poole, leidmaks võimalusi olukorra parandamiseks. Oleme seisukohal, et kirikus töötaval organistil on jumalateenistuse pidamise ja misjoniülesande osas võrreldav roll koguduse vaimulikuga. Organisti ülesandeks koguduse teenimisel on liturgia ja koguduselaulu saatmise kõrval ka ...

Kullast kukk vaatab kihelkonna peale

Teisel advendipühapäeval tähistati Saarde kirikus torni remonditööde lõppu ning tõsteti oma kohale tornitippu tagasi kukk ja kuul. Taevaisa oli kirikusse tulnud kogudusele helde ja kinkinud Kilingi-Nõmme rahvale ajalooliseks päevaks hea ilma. Kirikuõuel seisis tohutu masin ja ootas oma tähetundi. Kohaletulnutel ei tulnud pettuda, aga selles veendumiseks kulus veel aega. Rõõmus kogudus Tulijaid tervitasid kenad noored inimesed, alles septembris koguduse juurde tulnud ja ...

Lühiuudised

kihelkonna_kalender

Kihelkonna kogudusel oma kalender Kihelkonna Mihkli kogudus ja õpetaja Rene Reinsoo on andnud välja 2018. aasta piltidega seinakalendri just oma kogudust ja rahvast silmas pidades. Kalendris on igas kuus oluline pilt koguduse inimestest, tegevustest või kirikuriistadest ja pühakojast endast. Tekstiosas saab ülevaate koguduse tegevusest ja kiriku ajaloost. Kihelkonna kiriku teeb kuulsaks seal asuv Eesti vanim orel (1805), mida loodetakse restaureerimise järel sisse ...

Konsistooriumi ja peapiiskopi otsused

Konsistoorium kuulutas vakantseks Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja ametikoha alates 21. novembrist. Kandideerimisavalduste esitamise tähtajaks määrata 31. detsember. Seoses 25 aasta möödumisega hingehoidjate koolitamise algusest Eestis andis peapiiskop EELK tänukirja hingehoidjate erialasele koolitusele alusepanemise ja hingehoiutöö arendamise eest järgmistele isikutele: Eenok Haamer, Naatan Haamer, Margit Nirgi, Heino Nurk, Urmas Oras ja Kadri Ugur. Peapiiskop on oma ...

Kõne advendimõtisklusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus andresepäeval, 30. novembril

Viilma2015luterkuuega

Austatud eminentsid ja ekstsellentsid, daamid ja härrad, head õed ja vennad! Tervitan teid kõiki tänasel advendieelsel õhtul kiriku pühakutekalendrist eesti rahvakalendrisse jõudnud andresepäeva pühakirjasalmidega 145. laulu 3., 4. ja 5. salmist: Suur on Issand ja kõrgeks kiidetav, tema suurus on uurimatu! Rahvapõlv ülistab rahvapõlvele sinu tegusid, ja nad kuulutavad sinu suurt vägevust. Sinu võimsuse toredat hiilgust ja su imeasju tahan ma meeles mõlgutada. Seljataha on ...

Hoolikas hoidmine tagab tekstiilidele pikema eluea

Millises seisus on kirikutekstiilid EELK kogudustes, kuidas neid saab säilitada ning mis selle heaks on tehtud ja saab teha, sellest räägib kahe kirikutekstiile käsitleva magistritöö autor Marju Raabe Eesti Kirikule antud intervjuus. Millal ja millest sinu tõsisem huvi kirikutekstiilide vastu algas? 1988. aastal käisin leeris Tallinna Jaani kirikus. Sellest ajast olen koguduse liige. 1990. aastal asusin õppima käsitööõpetajaks toonases Tallinna pedagoogilises instituudis. ...

Maamärgiks linnaruumis

Näituse avamisel saab sõna koostaja Ene Hiio, taamal koguduse õpetaja, praost Jaan Tammsalu. Internet Sellest, kuidas ühest linnamüürist väljapoole rajatud pühakojast kujuneb aastatega esindushoone pealinna keskväljakul, annab hea ülevaate Tallinna Jaani kiriku lääneseinal avatud stendinäitus. Peauksest kirikusse sisenejat tervitavad kummalgi pool sissepääsu seinale sätitud massiivsed stendid suurendatud fotode ning neid selgitavate tekstidega. Juba põgus fotonäitusega ...

Missioonipreemia laureaat on Vaino Väljas

vaino väljas

5. detsembril Kadrioru lossis pidulikul tseremoonial kuulutati Aadu Luukase missioonipreemia laureaadiks Vaino Väljas (fotol) ja tunnustati ülejäänud viit nominenti. Tunnustust vastu võttes ütles Vaino Väljas, et kõik oleme võrdsed saatuse ees ja see on olnud meil ühine oma kodumaa ees. „Jah, me armastame seda maad, me pühendame sellele oma jõu ja mõistuse.“ Indrek Luukas põhjendas laureaadi valikut järgmiselt: „Kui Väljas poleks 16. novembril 1988. a Eesti NSV ...

Kingakarbitäis rõõmu läheb teele

taht

Lõppenud on heategevuskampaania „Täht idas“ kingituste kogumine maailma kriisikolletes sõjategevuse tõttu kannatavatele lastele. Annetusi saab veel teha. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni andmetel on maailmas enam kui 10 miljonit last, kes sõjategevuse tõttu on kaotanud kodud. 1. novembrist 28. novembrini toimus Eestis selliste laste toetuseks kolmandat korda heategevuskampaania, mille raames koguti kingakarbisuuruseid jõulukinke. Kampaania korraldajaks oli taas Läti ...

Eesti Kirikute Nõukogu uuendab oma meediatööd

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) otsis sügisel inimest meedia projektijuhi ametikohale ning 19. oktoobril kinnitas nõukogu töökoosolek sellesse ametisse Erik Salumäe (47). Eesti Kirikule antud intervjuus rõhutab Erik Salumäe vajadust organisatsiooni ettevõtmisi kirikuvälisele meediale atraktiivsemaks teha, et need kajastamist leiaksid. Millised on olnud sinu varasemad tööalased kokkupuuted EKNiga? Tööalased kokkupuuted EKNiga said erinevates rollides alguse juba üsna kohe ...

Kirikud ja kogudused saavad otsetoetust

Jõgeva kiriku makett, mis on valminud Varik Projekt OÜs. Internet Riigikogu fraktsioonid jagasid 2018. aasta riigieelarvest nende jagada jäetud nn katuseraha umbes 4 miljonit eurot. Isamaa ja Res Publica Liidu 1 miljon eurot jaguneb kokku 144 objekti ja organisatsiooni vahel. Arvuliselt enim jagab IRL katuseraha organisatsioonidele, kes tegelevad rahvusliku kasvatuse või rahvusliku sümboolika ja traditsioonidega. Kõige suurema summa, 46 000 eurot annab IRL EELK Jõgeva ...