Lehenumber » Väljaanded » 25. oktoober 2017 Nr 42

Inimene on Jumala kõikvõimsuse ees alandlik

Tooming_2

Ma tahan nüüd laulda oma armsamast, mu armsama laulu tema viinamäest. (Js 5:1) Jumal armastab oma loodut. Ta armastab igat inimest, kõiki eranditult, ja tahab, et meil läheks kõik hästi. Et tema armastus ka inimestele head teeks, on ta seadnud majakorra ehk reeglid, õpetused ja korra, mille pidamisel inimkond kestab ja harmooniliselt elada saab. Aga inimene ei ole tahtnud Jumala armastust sellisel korraldaval kujul vastu võtta. Inimlaps tahab (nõuab) sageli üksnes ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et saatsid oma Poja siia maailma, et meid päästa. Täname, et siin maailmas on alati olnud kirikus neid saadikuid, kes seda head sõnumit on edasi kandnud. Palume Sind, aita meil Sinu saadikutena olla maailmas hea sõnumi kandjad ja Sinu tunnistajad. Aamen.

Jeesuse saadikud

Eestil on paljudes maailma riikides oma saatkond, mille ülesanne on esindada seal meie kodumaad. Välisesindused esindavad riigis, kus nad tegutsevad, meie poliitikat, arendavad majanduslikke ja kultuurilisi suhteid ja kaitsevad meie kodanikke. Tänu diplomaatilisele esindatusele suhtleme muu maailmaga. Kristlik kirik on Jumala riik ja meie oleme selle saadikud maailmas. See tähendab suurt vastutust, sest meie ülesanne on esindada Jeesust oma kaasinimestele. Diplomaadid ...

Reformatsiooni 500. juubeliaasta lõpetamise jumalateenistus 31. oktoobril

Ref500_logo_tsitaadiga

Kl 12 Tartu Peetri kirikus Lõuna-Eesti luterlike koguduste ühine jumalateenistus. Kaasa teenivad Tartu, Valga ja Võru praostkondade praostid Ants Tooming, Mart Jaanson, Üllar Salumets ning koguduste õpetajad. Jutlustab piiskop Joel Luhamets. Organist Elke Unt, koorijuht Anna Humal, solist bariton Atlan Karp. Laulavad koguduste laulukooride lauljad ja Tartu Luterliku Peetri kooli lastekoor. Pärast jumalateenistust istutavad Peetri kooli õpilased kiriku aeda õunapuu. Kl 18 ...

Koorimuusika maraton Tartus

koorimaraton

11. novembril toimub Tartus Lõuna-Eesti koorimuusika maraton. Esmakordselt esinevad ühel ja samal päeval kõik kooriliigid (nais-, mees- ja segakoorid) erinevates Tartu kirikutes. Maratonlaulupäev kontsentreerib laulust tekkiva sünergia ühte kohta ja ühte päeva – kokku saavad inimesed ja mõtted, mis muidu eraldiseisvana on innustavad, kuid mille koostöö annab uue platvormi koorimuusika kvaliteedile. Oma väe koorimuusika maratoni ja Tartu Maarja kiriku teenistusse rakendavad ...

Tallinna Jaani kiriku kellamängu pühitsemine

jaani kellad

Kellamängu pühitsemine on kavas pühapäeval, 29. oktoobril kell 11. Novembris tõstetakse kellad Jaani kiriku torni ja kiriku 150. aastapäeval, 17. detsembril hakkavad need igal päevasel täistunnil mängima kauneid koraale. Kellamängus on 25 eri suuruses kella – kahe oktaavi jagu. Kõik kellad on juba leidnud annetajad, kelle nimed on Hollandi kuninglikus kellavalukojas valatud kelladesse. Ühele, paljude annetajate kellale saab oktoobri lõpuni graveerida nende nimesid, kes ...

Oikumeenilise aastapreemia konkurss

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja konkursi oikumeenilise aastapreemia tiitlile. Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia 2017 antakse silmapaistvate saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades. Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma isiku või tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises ...

Raamatuesitlus Nõos

28. oktoobril algusega kell 12 esitletakse Nõo kirikus legendaarse kirikuõpetaja, Eesti ärkamisaja tuntud tegelase, luuletaja, kirikuloolase, genealoogi ja Eesti lipulaulu sõnade autori Martin Lipu mälestuste teist raamatut. Raamat antakse välja Nõo koguduse eestvõttel. Mälestuste esimene köide, mis on hoiul Eesti Kirjandusmuuseumis ning hõlmab Martin Lipu elu ja tegevust kuni 1910. aastani, ilmus Nõo koguduse ja Eesti Kirjandusmuuseumi ettevõtmisel 2013. aastal. Mälestuste ...

Täienduskursus usuteaduse instituudis

Täienduskursus „Leinava pere hingehoidlik toetamine” toimub kolmel korral instituudi ruumes Tallinnas Pühavaimu 6. Kursuse viib läbi vaimulik, hingehoidja ja perenõustaja Naatan Haamer. Koolitus keskendub leina teemadele uurides leinaperioodi ja leinajate toetamist peresüsteemi erinevatest vaatenurkadest lähtuvalt. Lein on elu mitmekesiste kaotuste loomulik tagajärg, millele ei ole alati lihtne leida toimetulekuks vajalikku toetust. Abistamise võimaluste mõistmine algab ...

Täname

TIMO ŠVEDKO LEILI TINGAS Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Akna õnnistamine

30. oktoobril kell 18 toimub Tallinna Püha Vaimu kirikus muusikatund, kus esineb koguduse kammerkoor Riho Ridbecki juhatusel ning peapiiskop Urmas Viilma õnnistab Martin Lutherile pühendatud vitraažakna. Kõnealuse akna on kavandanud ja teostanud Dolores Hoffmann ja firma Domini Canes OÜ. Akna valmimist toetas Tallinna linn.

Õnnitleme

Toomas Paul, dr, emeeritus 29. oktoobril – 78 Kalle Kadakas 29. oktoobril – 57 Enn Auksmann 30. oktoobril – 48 Kirikumuusikud 29. oktoobril Lia Salumäe 31. oktoobril Merle Liblik Ordinatsioonitähtpäev 31. oktoobril – 12 Elve Bender (10.12.2000) Lembit Tammsalu, abipraost 31. oktoobril – 4 Peeter Krall (24.03.2011) Miina Piir Aivo Prükk (04.09.2005) Joona Matias Toivanen (11.12.2011) Diina Tuulik 31. oktoobril – 2 Urmas Karileet (24.10.2010) Alo ...