Lehenumber » Väljaanded » 11. oktoober 2017 Nr 40

Koolitusel saab ülevaate kogu Piiblist

Lasnamäe kogudus kutsub 27.–29. oktoobrini huvilisi koolitusele „Piibli punane niit“. Kuidas mõista tervikuna Piibli 66 raamatut või kuidas on need raamatud üksteisega seotud, sellest saab hea ülevaate koolitusel, kus ühe nädalalõpuga võetakse läbi kogu Piibel. Lasnamäe Markuse kogudus kutsub kuulama kahte soome lektorit: Leif Nummelat ja Vesa Ollilaist. Leif Nummela on teoloog, ajakirjanik, misjonär, Ingeri kiriku vaimulik. Meil teatakse teda kui möödunud aastal ilmunud ...

Martin Lutheri lauakõnesid 2. osa

LutherMartin

2. Kord küsiti doktor Martinuselt, kuidas on Jumal rääkinud esiisadega, kuigi Jh 1:18 ütleb ometi: „Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat.“ Seevastu esiisa Jakob ütleb 1Ms 32:31: „ma nägin Jumalat palgest palgesse“. Seepeale vastas doktor: Jumal rääkis esiisadega nägemuste ja ilmutuste kaudu, nii on nad näinud Jumala palet ja mitte Jumalat ennast; nagu meilgi on Jumala pale ja me näeme teda sõna, sakramendi, kiriku võtmete, vanemate ja riigikorra kaudu. See on Jumala pale ja ...

Palve

Hing ihkab avarust, süda armastust. Issand on värav.

Me kõik vajame armastuse väge

EruReet_dets2012

Üks juurdeastunud kirjatundjaist, kes oli kuulnud nende vaidlemist ja teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud, küsis temalt: „Milline on kõige esimene käsk?“ Jeesus vastas: „Esimene on: Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal, on ainus Issand, ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga! Teine on see: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mingit muud neist suuremat käsku ei ole.“ Ja kirjatundja ütles talle: ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled meid armastanud ja saatnud oma Poja siia maailma, et vabastada meid eksimustest. Aita nüüd meil armu leidnuina armastada kaasinimest nõnda, nagu Sina armastad. Aita meil olla armastavad, halastajad ja tervendajad selles maailmas, nõnda nagu Sinu Poegki armastas, halastas ja tervendas. Aamen.

Suurim käsk

Kui Jeesus elas meie maailmas, oli juutidel välja töötatud väga täpne seaduste ja käskude süsteem, mis oli suures osas kirjas Tooras ehk viies Moosese raamatus, aga millele olid vagad kirjatundjad koostanud ka oma seletusi ja tõlgendusi. Elati ühiskonnas, kus kõik oli reglementeeritud ning paraku tõdeti, et ükski inimene ei suuda kõiki neid käske ja määrusi täita. Tunne, et olen patune ega suuda kõiki reegleid järgida, oli paha, siit tulebki küsimus, milline käskudest on ...

Reformatsiooni 500. juubeliaasta lõpetamise jumalateenistus

Ref500_logo_tsitaadiga

Jumalateenistus toimub 31. oktoobril kl 12 Tartu Peetri kirikus ja kl 18 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus.

Konkurss rektori ametikohale

EMSeminari_logo copy

Eesti Metodisti Kiriku (EMK) kirikuvalitsus kuulutab välja konkursi Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari (EMKTS) rektori ametikoha täitmiseks alates 1. augustist 2018 kolmeks aastaks. Rektor suunab seminari teoloogilise ja haridusliku visiooni kujundamist, juhib seminari nii administratiivses kui ka vaimulikus valdkonnas ning loob kogukonna, kes sügavalt väärtustab usku, õppimist, vaimulikku kujunemist ja praktilist teenimist. Digitaalselt allkirjastatud dokumendid ...

EELK kirikupäevad Keilas

logo

Reedel, 20. oktoobril Keila kirikus 19.00 avakontsert-palvus 21.30 Taizé palvus Laupäeval, 21. oktoobril kultuurikeskuses 9.30 piiblitund 11.00 konverents 15.30 kontsert 19.00 noorteprogramm Pühapäeval, 22. oktoobril Keila kirikus 11.00 jumalateenistus

Raamatuesitlus Nõos

28. oktoobril algusega kell 12 esitletakse Nõo kirikus legendaarse kirikuõpetaja, Eesti ärkamisaja tuntud tegelase, luuletaja, kirikuloolase, genealoogi ja Eesti lipulaulu sõnade autori Martin Lipu mälestuste teist raamatut. Raamat antakse välja Nõo koguduse eestvõttel. Mälestuste esimene köide, mis on hoiul Eesti Kirjandusmuuseumis ning hõlmab Martin Lipu elu ja tegevust kuni 1910. aastani, ilmus Nõo koguduse ja Eesti Kirjandusmuuseumi ettevõtmisel 2013. aastal. Mälestuste ...

L10T koolitus koguduseliikmetele

Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ja öelge neile: „Jumala riik on teie lähedal!“ (Lk 10:3,9b) Iga kristlase eesõigus on olla Jumala riigi esindaja siin maailmas. Selleks ei ole kutsutud üksnes vastava koolituse saanud inimesed (vaimulikud ja evangelistid), üksnes sõnaosavad ja julged, vaid igaüks, keda Jumal on endaga osadusse kutsunud. Viis, kuidas seda kutset täidame, on iga inimese puhul erinev, vastavalt tema andidele ja isikuomadustele. Õnneks ei ...

Tartu Peetri kogudus soovib soetada käsikellade komplekti!

kasikellad

Käsikellade muusika on tänu Arsise Kellade ansamblile leidnud Eestis laialdast kõlapinda. Tartus tegutseb aastast 2000 Arsise kellade kool, kus on pooleteise aastakümne kestel õppinud sadu noori muusikuid. Kellakooli käsutuses olevate kellade kasutamise võimalus on piiratud ja seetõttu oskuste potentsiaal Tartus kasutamata. Tartu Peetri kogudus soovib pakkuda võimalust käsikella muusika edendamiseks oma kiriku seinte vahel. Käsikellad on oma olemuselt kõige sobivamad just ...

Paldiski kiriku 175. aastapäeva tänujumalateenistus on 18. oktoobril kell 18.

Esitletakse raamatut „Paldiski evangeelse luterliku St. Nikolai koguduse kroonika 1770–1938”ja toimub uue oreli väike avakontsert.

Hõimurahvaste oikumeeniline palvus on 15. oktoobril kl 15 Tallinna Jaani kirikus.

Jutlusab Juha Väliaho, muusika Keila Miikaeli koguduse soome-ugri laulurühmalt Sauelt.

Täname

REET ERU LEA LALL Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank