Lehenumber » Väljaanded » 13. september 2017 Nr 36

Perekeskus on hea partner

Jaanuaris 2014 asutatud EELK Perekeskus on üle kolme aasta tegelnud pereprobleemidega, sh ka lähisuhtevägivallaga. Perekeskuse juhataja Pia Ruotsala ütleb, et kõik inimesed peavad saama elada vägivallatut elu ja selle eesmärgi nimel keskus töötab. Kui ühe sõnaga vastata, siis läheb perekeskusel hästi. Nii kinnitab selle juhataja Pia Ruotsala, keda polnudki lihtne telefonile saada. Juhtus olema päev, kui keskuse tööga käis tutvumas Euroopa ja Skandinaavia kirikute töörühm, ...

Juhtorganite roll koguduseelu suunamisel

Arumäe,Urmas

Pea alati, kui asun mõnd juhtimisalast artiklit kirjutama, meenuvad mulle prof Ülo Vooglaiu sõnad, mis ta 1987. aastal mulle kui tollase Pirgu Arenduskeskuse noorele juristile ütles: “Jäta meelde, Urmas, et juhtida saab protsesse!” Jätsin meelde ja muigan aeg-ajalt siiani, kui loen või kuulen jutte sellest, mida kõike „juhitakse“. Meie kaunis emakeel on sõnavara poolest vaesevõitu, mistõttu on üsna tavaline, et mingi sõna tähendab mitut erinevat asja. Nii on ka sõnaga ...

Kirik minus eneses

Minu esimene kirik on minu koduküla õigeusu kirik, kuhu vanaema või linnast tulnud tädi mind teenistustele kaasa võtab. Sissepääsu kohal seisab kõverate tähtedega: „Issand on mu karjane“. Ma ei mõista seda ja imestan omaette, et karjane karjatab ju loomi – mis karjane on inimestel? Samas tean kuidagi, et kunagi ma saan teada, mida see tähendab. Isa käib teenistustel kella löömas ja vanaema katab peenral uhkeid jorjeneid kinni, et külm neid enne kiriku nimepäeva ära ei ...

Ammuse igatsuse teostumine

Eesti Kiriku lugejareisil osales  ka Stockholmi koguduse juhatuse esimees Maie Martinson (77), kes oma kohalolekuga oli elavaks märgiks, et Välis-Eesti kiriku Rootsi praostkond on ühinenud Kodu-Eesti kirikuga. Reisi viimasel päeval Kroonlinnast Eesti suunas sõites oli proua Maie nõus jagama oma reisimuljeid ja elukogemust. „Olen aastaid Eesti Kiriku lugeja. Kui nägin reisikuulutust, siis otsustasin sõita, kuna erilist huvi pakkusid Kroonlinn ja Valamo klooster. Oli üle ...

Tallinna Püha Vaimu koguduses teenib uus õpetaja

Uus õpetaja on ametisse seatud. Vasakult: õp Eha Kraft, piiskop Einar Soone, õp Sara Bishop ja õp Gustav Piir. Tiiu Pikkur Tallinna Püha Vaimu koguduse Püha Timoteuse ja Püha Tiituse (ingliskeelse) osakoguduse uus õpetaja Sara Susan Villarreal Bishop seati 27. augustil Püha Vaimu kirikus ametisse. Ametisse seadja oli piiskop Einar Soone, teda assisteerisid koguduse õpetajad Gustav Piir ja Eha Kraft. Pühakirja lugesid abikaasa Brad Bishop ja tütar Olivia Bi­shop, ...

Palveraamat noorena uinunud Mare Palgilt

MarePalgi_raamat

Kose kihelkonnapäevadel esitleti õpetaja Mare Palgi (1973–2014) raamatut „Avades südame silmi“ (fotol), mis koosneb aastatel 2001–2014 rahvusringhäälingus või Pereraadios peetud hommikupalvustest. Kose kirikumõisa õdusas saalis võttis maad hetkeline illusioon. Justkui viibiks pastor Mare Palgi õhtuliste keskel. Tema õrn, ent kandejõuline hääl, mis arvutikõlaritest ruumi täitis, lõi koosviibijate keskel meeleolu palveks. Kuulamiseks pakuti mõtisklust aastast 2013. Mare ...

Au sisse tõstetakse orelimuusika

1. oktoober on rahvusvaheline muusikapäev. Eesti Muusikanõukogu eestvedamisel juba viiendat aastat toimuval muusikapäeval leiab sel aastal aset rohkem kui sada orelipooltundi. „Pean meeldivaks ja märgilise tähtsusega seda, et muusikapäeva korraldajad ise pöördusid kiriku poole küsimusega, kas oleks mõeldav, et tänavu keskendutakse orelimuusikale. See tuli soovist tõsta esile orelimuusika,“ tunnistab Eesti Kirikule kirikumuusika liidu esimees Tuuliki Jürjo. Tema sõnul olid ...

Üks või mitu – Eesti luterlik kirik kodumaal ja väljaspool Eestit

Rootsi praostkonna sinod Eskilstunas 1.–2. aprillil 2017. Esiplaanil praost Ingo Tiit Jaago. 2 x tiit Pädam Eesti ajaloos on läbi põimunud väga erinevad jõujooned. Palju sellist, mis meile tänapäeval tundub iseenesestmõistetav, ei ole seda alati olnud. Ja kui püüame hakata asju ning olukordi sõnastama või organisatsioonide struktuure korrastama, siis kerkivad paratamatult esile küsimused: miks nii, mille alusel me otsustame, kes on õiguslikult pädev otsustama, kas otsuste ...

Usk Jumala armu teeb terveks

Saks1

Pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks üles Jeruusalemma. Aga Jeruusalemmas on Lambavärava juures tiik, mida heebrea keeles hüütakse Betsata; sellel on viis sammaskäiku. Siin lamas suur hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, halvatuid [kes ootasid vee liikumist, sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes nüüd esimesena pärast veesegamist sisse astus, sai terveks, ükskõik mis haiguses ta oli]. Aga seal oli inimene, kes oli olnud haige kolmkümmend kaheksa aastat. ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind kõige eest, mida oled meile eluteel andnud. Täname Sind selle eest, et võime elada siin maailmas ja näha enda ümber palju head ja ilusat. Jumal, me täname Sind lähedaste, tervise, töö ja igapäevase leiva eest. Aita meil muuta oma tänulikkusega maailma paremaks. Aamen.

Tänulikkus

Meie ühiskond on varasema ajaga võrreldes palju muutunud. Poest väljudes hoiab tavaliselt ees sammuv inimene ust lahti ja tema järel tulev tänab teda selle eest. See on ilus komme aidata ligimest ja olla talle tänulik. Selline väline ja formaalne tänamine ei tähenda küll palju, kuid muudab üldise õhkkonna meie ümber heaks ja sõbralikuks. Kui formaalne tänulikkus kasvab, siis kuidas on siira, südamest tuleva tänulikkusega? Olen vaadanud kirikus eestpalvesoove, mida inimesed ...

Hüvast EPA võimla

EPAVÕIMLA

Tartu Maarja kirikus tegutses aastatel 1961–2009 Eesti Põllumajanduse Akadeemia võimla. Kirikus mängiti põhiliselt korvpalli, aga harrastati ka muid spordialasid. On aeg spordiajaga lõplikult hüvasti jätta, et uus aeg kirikus saaks alata. Selleks on Tartu Maarja Kiriku sihtasutuse nõukogu liige Toomas Savi palunud kirikusse kokku paljud endisaegsed spordistaarid, et üheskoos Tartu spordi varjupaiga, EPA võimlaga, hüvasti jätta. Uksed avatakse 27. septembril kl 17. Vaadata ...

Vakantne Kose Püha Nikolause koguduse õpetaja ametikoht

EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks Kose Püha Nikolause koguduse õpetaja ametikoha. Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile   30. novembriks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn. E-post: konsistoorium@eelk.ee. Info: koguduse juhatuse esimees Andres Õis, tel 502 1159.

Kutse tänujumalateenistusele

Anna kogudus kutsub 17. septembril kl 12 kiriku taasavamise tänujumalateenistusele. Pärast jumalateenistust tänukontsert annetajatele. Esinevad Türi kultuurikeskuse ansamblid Naized ja Avaja.

Konverents “Sempre”

SEMPRE-1

Konverents toimub 14. septembril algusega kl 10 Eesti Rahvusraamatukogus Tallinnas Tõnismägi 2. Konverents toimub inglise keeles, programm ja registreerimine kodulehel www.sempre-project.eu.