Lehenumber » Väljaanded » 16. august 2017 Nr 32

Matsuo Basho

Kuulda looduse vaikseid hingetõmbeid on tajuda Loojat ja märgata inimese kohta maa peal. Jaapani maakuulaja Matsuo Basho (1644–1694) jättis meile järgmise mõtte. „Kui tahad mändi tunda, mine männi juurde või astu bambuse manu, kui tahad tunda bambust. Seda tehes tuleb jätta see igavene enda peale mõtlemine. Muidu surud end talle peale ega saa teada ta olemust. Kui sina ja su vaadeldav olete yheks saanud, kui oled sellesse piisavalt syvenenud, et näha selles midagi peidetud ...

Palve

Kivitahvel Kaarma kiriku seinal Saaremaal. Tekst ja foto Indrek Pekko Sõites mööda suvist Eestimaad turistina ringi, jäävad tee ääres ikka silma kirikud ja pühakojad. Enamasti ilusad ja hooldatud, vahel veidi räämas või suisa varemetes. Siiski, kogu maa on kaetud pühakodade ja koguduste võrgustikuga – see näitab, et kuulume kristlastena kristlikku kultuuriruumi. See on meie esivanemate pärand, mille eest järeltulevatel põlvedel tuleb edasi hoolitseda. Hea Jumal, hoia ...

Saabub kord seegi aeg, mis kuldne ja väärib ootust

tsumakov, andres

Lk 4:23–30 Hea kirikuline, hea lugeja, kuulaja, hea õde ja vend, tõsiselt jumalasõna selgituseks nüüd sea valmis end! On teemaks täna prohvetid ja nende austus kodumaal. Üks neist elas me oma riigis veel üsna hiljutisel a’al – kui mööda suure linna tänavaid prohvet Kaarel ringi käis, kel sõnum oli mehine, üheselt selge ja rikkalt vaimu täis. Ei prohvetil endal suurt rõõmu olnud oma kuulutusetööst, kui päästa püüdis maad ja rahvast tulevast pimeduseööst. Ta ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind iseseisvuse ja  vabaduse eest, mille oled meie kodumaale kinkinud. Täname, et võime vabalt kuulda ja edasi anda Jumala sõna. Aita meil väärtustada elus neid asju, mis kannavad ega hävi. Anna meile oma Püha Vaimu, et võiksime kasutada seda soosinguaega arukalt. Aamen.

Soosinguajad

Iga hetk, mil elame siin maailmas, on Jumala kingitus meile. Iga päev, mil elame, on võimalik muuta asju paremaks ja teha elus korrektiive. Kahjuks tihti me ei oska headel päevadel kasutada oma võimalusi ning siis, kui need on mööda läinud, kahetseme ja tõdeme, et meie elu valikud on olnud ebaõiged ja nende tagajärjed on valusad. Pühapäeva sõnum kutsub meid mõtlema sellele, mida oma elus muuta ja parandada, sest nüüd on meie jaoks soosinguaeg ja võimalus elus muudatusi ...

Usuteaduse instituut kutsub õppima

1.–20. augustini toimub dokumentide vastuvõtt pastoraalseminari 2017/2018. õppeaasta õpperühma neile, kes soovivad Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus teenida kas preestrina või diakonina. Eksam pro venia concionandi toimub 11.–12. septembril. Diakonivestlus toimub 5. septembril. Kõik vajalikud dokumendid esitada elektrooniliselt usuteaduse instituudi kodulehe kaudu. Info: Liina Sander, pastoraalseminari juhataja assistent, tel 611 7405 või 5664 5700. E-aadress: ...

III koraalimaraton

20.–21. augustini Haapsalus Pühapäeval kl 8 on Jaani kirikus koraalimaratoni avapalvus, mille peavad peapiiskop emeeritus Andres Põder ja piiskop Tiit Salumäe. Seejärel lauldakse samas kella 20ni ja algab protsessioon Jaani kirikust toomkirikusse. Seal jätkub laulmine kuni esmaspäeva, 21. augusti õhtuni. Kl 20 algab toomkirikus koraalimaratoni lõpumissa. Teenivad peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Tiit Salumäe, praost Leevi Reinaru, Teno Ilves ja organist Lia Salumäe.

Hää retriidil osaleja ehk süvija

Hää retriidil osaleja ehk süvija, oled  15.–17. septembrini oodatud Esna mõisasse retriidile ehk süvile, mille pealkirjastasime „Allikad ja lossid“. Retriidiks valmistudes palume võimalusel läbi lugeda Anselm Grüni väike raamat „Vaikimisest”. „Igaühes meist on üks koht, kus valitseb täielik vaikus, koht, mis on vaba lärmakatest mõtetest, vaba muredest ja soovidest. Selles kohas oleme täielikult iseeneses. See on paik, kus inimene kohtub tõeliselt Jumalaga. /---/ Me ei pea ...

Tori kogudus kutsub

20. augustil kl 12 taasiseseisvumispäeva tänujumalateenistusele ja sellele järgnevale pärgade ja lillede asetamisele ratsamonumendi jalamile. Süüakse sõdurisuppi, kaetud on kohvilaud. 31. augustil kl 12 tänujumalateenistusele tähistama Vene vägede lahkumise 23. aastapäeva. Järgneb lillede ja pärgade asetamine ratsamonumendi jalamile. Kaetud on kohvilaud.

Oodatakse abi

Paide Püha Risti kirikus jätkab orelimeister Hardo Kriisa  vanaisa tööd ning lisab 1933. aastal valminud pillile uue registri. Registri 58 vilet valmistati Ungaris, kõik muu alates puidust tuulepõhjadest kuni tinast torudeni on valminud orelimeistri enda töökojas. Järge ootab veel kaks registrit. Oreli valmimine annab võimaluse korraldada kirikus professionaalseid orelikontserte, samuti saavad Paide muusikakooli oreliklassi õpilased harjutada juba täiuslikul instrumendil. ...

Viimsi kogudus kutsub taas näitusele

Püha Jaakobi kirikus on avatud Siim-Tanel Annuse isikunäitus „Genesis“. Näitus on avatud 10. septembrini. Loomine ei millestki kuulub kunstniku igapäevatöö ja olemuse juurde. Viimsi pühakoda on nüüdseks tegutsenud kümme aastat. Sama kaua on tegutsenud ka Jaakobi kiriku galerii, seega on kunstnik Siim Tanel Annuse isikunäitus kirikus juubelinäitus. Loomine – genesis – tähendab uue algust, edasiminekut, kreatsiooni. Elutu ja kaootilise maailma muutumist korrapäraseks, ...

Täname

TARMO VAINO Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Teade

20. augustil kl 11 on Järva-Jaani kirikus tänujumalateenistus. Jutlustab piiskop Einar Soone, kaasa teenib Järva-Jaani segakoor. Järgneb õunapuu istutamine pastoraadi parki. Kuni 20. augustini iga päev kl 12-18 on kirikus avatud rändnäitus “Reformatsioon 500”. 21. augustil kl 12 on Ridala kirikus Valga praostkonna muusikute ja pillilaste kontsert.

Õnnitleme

Anu Konks 16. augustil – 62 Maarja Sokk 17. augustil – 42 Eve Kruus 20. augustil – 53 Kristiina Jõgi 20. augustil – 45 Annely Neame, diakon 21. augustil – 47 Saima Sellak-Martinson, diakon 22. augustil – 43 Kirikumuusikud 19. augustil Piret Aidulo 19. augustil Kaie Tanner 20. augustil Toomas Mäeväli 21. augustil Maili Kaerma 21. augustil Kersti Petermann Ordinatsioonitähtpäev 17. august – 14 Heinar Roosimägi, diakon reservis Aluseks on võetud ...