Slava Ukraine

Lehenumber 2. august 2017 Nr 29 Archives - Eesti Kirik

Viimsi kirik sai oreli

'

25. juulil oli suurpäev Viimsi Jaakobi kogudusel – kiriku 10. aastapäeva tähistati vastvalminud oreli pühitsemisega. Oreli avamise pidulikust kontsertjumalateenistusest tuli osa saama kirikutäis rahvast ehk veidi üle saja inimese – teisisõnu umbes sama palju kui on koguduse annetajaliikmeid. Pühitsemistalituse tegi piiskop Einar Soone, kes rõhutas seejuures eriliselt oreli tähtsust koguduse ühislaulu traditsiooni edasikandmisel. Viimsi vallavanem Rein Loik nimetas aga oma ...

Võru Katariina kiriku torn ja fassaad tehakse korda

Võru kirik on kaetud ehituskilega, mille taga antakse pühakojale uut ilmet. Sirje Semm Võru kirik on ümbritsetud ehituskilega – renoveerima asutakse varisemisohtlikku fassaadi ja torni krohvitud osa. Võru linn koos annetajatega on kokku saanud enam kui 100 000 eurot. Projekti ehitusmaksumus on ligikaudu 109 000, raha kulub torniosa nelja külje renoveerimisele, torni fassaadile ja maakivist trepi renoveerimisele. Tänavu toimuvaid ehitustöid toetab peale annetajate ka ...

Põlva Maarja kiriku aknad saavad uue ilme

Põlva Maarja kiriku neli pikilöövi akent on maha võetud ja viidud Põlva lähedal Himmastes asuvasse töökotta. Koguduse õpetaja Toomas Nigola usub, et suve lõpuks on aknad restaureeritud ja oma kohal tagasi. Projekti finantseeris Põlva vald. Võimaluse eest pühakoja pehkinud ja tuult läbilaskvad aknad korda saada on õpetaja Nigola tänulik koguduse liikmele Liivi Maranile, Põlva volikogu liikmele. Liivi Maran oli teinud eelarve menetlemise teisel lugemisel ettepaneku ...

Iga inimene väärib head sõna ja naeratust

Kevadel korraldas Eesti Kiriku toimetus EELK 100. aastapäevale pühendatud lugude kogumise võistluse teemal „Minu kodukogudus“, millega innustati inimesi jagama oma kogemusi koguduse liikmena. Mälestusi kogunes kena hulk ja kõik need on osa meie kiriku (aja)loost. Kui mõtlen tagasi ajale, mil ise kunagi teismelisena koguduse liikmeks sain, siis meenuvad esmalt emotsioonid esimestest kokkupuudetest kiriku, koguduse liikmete ja õpetajaga. Muljed olid toona mõneti ambivalentsed ...

Tule õppima usuteadust!

LuhametsJoel_juht

Seda kutset on kuulnud igaüks, kes on viimasel ajal keeranud raadio Pereraadio lainele. Teoloogilised õppeasutused ootavad vastuvõtukatsetele uusi inimesi. Ilmselt puudutab see igaüht, kes enesetäiendamise ja tulevase elukutse peale mõtleb. Valiku tegemine ei pruugigi kerge olla, sest õppeasutusi on mitmeid. Ise olen õppinud EELK Usuteaduse Instituudis, seepärast julgen seda õppeasutust soovitada. Õppimine on küll teadmiste omandamine, kuid see on ka enese tulevaseks eluks ...

Üldist hüve otsides

Rain_Soosaar_oige copy

Mitte ainult poliitikud, vaid ka kodanikuaktivistid ja mõnikord vaimulikudki tavatsevad liiga rutakalt rahva nimel sõna võtta. Pole nimelt selge, mida „rahvas“ endast õieti kujutab ja kas üldse keegi on volitatud tema eestkõnelejaks olema. Tegelikult koosneb ühiskond ju erinevatest gruppidest, kelle huvid sugugi alati ei kattu. Vaesemad elanikkonna kihid sooviksid näiteks riigi sotsiaalkulutuste suurendamist, aga rikkamad ei soovi selle heaks rohkem makse maksta. Noortele ...

Kalender „Eestimaa kirikud 2018“ müügil

Eesti Kiriku kaubamärk on olnud 1999. aastast kalender „Eestimaa kirikud“. Ring on peale tehtud kõigi luterlike pühakodade tutvustamisel, sekka on esitletud ka teiste konfessioonide kirikuid. Järgmise aasta kalendrisse oleme kogunud Eestimaal 17. sajandil tegutsenud puunikerdaja Christian Ackermanni loomingu meie pühakodades. Nii on saanud oma lehekülje Tallinna toomkirik, Hageri, Simuna, Järva-Madise, Türi, Koeru, Kullamaa, Rapla, Martna, Vigala, Juuru ja Rootsi-Mihkli ...

EELK Välis-Eesti piiskopkonnast sai diasporaapraostkond

Vastavalt 24. mail Haapsalus toimunud piiskopkonna kirikukogu otsusele lõpetas piiskopkonna konsistoorium Torontos oma tegevuse 17. juulil ning piiskopkond reorganiseeritakse EELK Põhja-Ameerika diasporaapraostkonnaks. Koguduste tegevus jätkub senisel viisil. Kõigis küsimustes, mille lahendamiseks oli kogudustel varem vaja pöörduda Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi poole, saab nüüd pöörduda praosti kaudu EELK konsistooriumi poole Tallinnas.  EELKs on diasporaatöö ...

Kihelkonnapäeval Raplas

Rapla koguduse nimipühaku Maarja Magdaleena päeva (madlipäev, 22. juuli) läheduses on Raplas ikka peetud kihelkonnapäevi. Nii sündis see ka tänavu. Rapla maakonna kümnest veel praegusest vallast on Rap­la 9239 inimesega (1.1.2017 seisuga) suurim; vallas on 38 küla, kolm alevikku ja üks linn – Rap­la. Kogudusel ja kohalikul omavalitsusel on pikaaegne hea koostöö ja õpetaja Mihkel Kuke sõnul sõlmiti 2004. aastal esimene vastastikune koostöökokkulepe. 23. juulil uuendati ...

Kirik oli lastefestivalil oma sõnumiga kohal

Eesti suurima lastefestivali, mis Võru linna 28.–30. juulini laste rõõmsast naerust rõkkama pani, programmis osales oma kavaga ka Võru Katariina kogudus. „Kiiduväärt initsiatiiv tuli Keila kogudusest Anu ja Juha Väliaholt, kes lastefestivali toimumisest kuuldes tegid ettepaneku lülitada programmi ka kirik,“ räägib Eesti Kirikule Võru koguduse õpetaja Andres Mäevere. Lisaks ideele aitasid Anu ja Juha Väliaho leida ka väärt ettevõtmisele rahastajad. Esimesel päeval toimus ...

Lühiuudised

Vormsi_f.LiinaRaudvassar

Olevipäeva üritused Vormsi saarel Vormsi saare 13. sajandist pärit Püha Olavi kirik (pildil) Hullo külas on saare ajaloo ja kultuuri peamine mälestis. Pärast rootslaste põgenemist saarelt II maailmasõja lõpus seisis pühakoda pikalt tühjana. Kirik taasõnnistati 1990. aasta olevipäeval. 28.–30. juulini peeti saarel traditsioonilisi olevipäeva üritusi. Reede õhtul oli kirikus ansambli Linnamuusikud kontsert, millele järgnes hilisõhtune mälestusjumalateenistus kirikus ja ...

Helmut Mõtsnik: elus on olnud küllalt õnne

Diakonõpetaja emeeritus Helmut Mõtsnik tähistas 10. juulil 90. sünnipäeva. 65 õnnelikku abieluaastat Leevega täitus 26. juulil. Eaka diakonõpetajaga kohtumiseks aega leida polegi nii lihtne – juulis asendas ta Viljandi Jaani koguduse õpetajat Marko Tiitust ning jumalateenistusteks ja palvusteks ettevalmistamine võttis oma aja. Kohtusime taas õpetaja kodus Viljandis ja nii sai imetleda ka perenaise hoolitsetud kena aeda. Võtsime kõnelda elamise kunstist. Vaimse hoiaku ...

Naiste ordineerimisest Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus

1967. aastal seati Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus (EELK) ametisse esimene naisvaimulik Laine Villenthal (1922–2009). Arutelud naiste ordineerimise üle olid kirikus selleks ajaks pikemate pausidega väldanud juba ligi pool sajandit. Küsimus naiste ordineerimisest vaimulikuametisse tõstatus EELKs esimest korda 1920. aastatel. 1917. aastal oli kirik Venemaal alanud revolutsiooni tulemusena end iseseisvaks kuulutanud ja Eesti Vabariigi loomise järel 1918. aastal ootas ees ...

Peaminister süütas Ruhnu kirikus palveküünla

Peaminister Jüri Ratas alustas oma väikesaarte ringreisi 20. juulil Ruhnust ja külastas ka saare kahte kirikut ning pastoraati. Peaminister saabus saarele politsei- ja piirivalveameti laevaga Valve. Vallavanem Jaan Urveti sõnul oli see valitsusjuhi kolmas katse saart külastada, sest esimesel korral takistas ilm, teisel ootamatu välisvisiit. „Tallinnast on raske tunnetada saare elu eripära, on hea, kui tullakse kohapeale,“ ütles Urvet. Peaminister tutvus esmalt Ruhnu ...

Mälestus Laine Villenthalist on elav

Viimasel ajal on meilgi mälestuspinkide püstitamine moeasjaks saanud. Harukordne on aga see, kui sama inimese mälestuseks rajatakse mitu pinki Eestimaa eri piirkondadesse. Hiljuti otsustasid kaks EELK kogudust sel kombel nimelt jäädvustada õpetaja Laine Villenthali (1922–2009) mälestuse tema 95. sünniaastapäeva puhul. 29. juunil avati mälestuspink Harjumaal Nissis Villenthali lapsepõlve ja noorusaja kodukiriku juures, mille lähistel lugupeetud vaimulik elas ka oma elu ...