Lehenumber » Väljaanded » 21. juuni 2017 Nr 27

Eva Jänese retrospektiivnäitus „Olemise lugu“

Eva Jänes on aastakümneid korraldanud kirikus kunstinäitusi, nüüd on selle ülesande enda kanda võtnud Erkki Juhandi. Erakogu Tallinna Jaani kiriku galeriis ehk lõunasaalis on 30. juunini üleval kunstnik Eva Jänese juubelinäitus „Olemise lugu“. 75. sünnipäeva tähistanud kunstniku tööde näitus „Loomise lugu“ avati 7. juunil ka Kastellaanimajas (Roheline aas 3). Kunstiteadlane Mai Levin on „Loomise loo“ näituse kohta kirjutanud: „Eva Jänes tähistab selle näitusega üht ümmargust ...

Vennastekoguduse suvepäev peeti Tõdval

Ettekande pidas õpetaja Mihkel Kukk. Veiko Ilus Rohkem kui sajand vanas Tõdva palvemajas toimus 10. juunil vennastekoguduse suvepäev. Pidades silmas reformatsiooni juubeliaastat, valiti ürituse teemaks „Usupuhastus“. Eesti Evangeelne Vennastekogudus on suvepäevi korraldanud juba kuus aastat, soovides sellega koondada oma liikmeid, sõpru ja huvilisi. Kõiki, kes väärtustavad lihtsa vormi ja selge sisuga kristlikku osadust. Palvemajade jaoks on suvepäev kahtlemata suursündmus, ...

Põlva kirikus räägiti Jüri Kimmelist

Dokumentaalnäidendis „Jumalasulane“ kehastas Jüri Kimmelit Janno Rüütle. Toomas Nigola Sa, Jumal, oled ikka just seesama, nii tulvil usaldust Sa oma Isale. Sa tulid selleks ennast ohverdama, et olla Lunastajaks kõigile. Nende Jüri Kimmeli palvesõnadega algas 3. juuni õhtul Põlva kirikus etendunud dokumentaalnäidend „Jumalasulane“. Põlva harrastusteatri etendus pajatab Põlva koguduse kauaaegse õpetaja Jüri Georg Kimmeli (1899–1982) elust: tema ja ta pereliikmete elust, ...

Aastaraamatu fookuses on tööstuspärand

MKA_esikaas_

Möödunud aasta olulisemaid teemasid kokku võtva muinsuskaitse aastaraamatu keskmes on uue kasutuse saanud mastaapsed tööstushooned. Tegu on endise Rotermanni viljaelevaatori ja Arsenali kompleksiga Tallinnas. Lisaks tööstuspärandile leiab aastaraamatust ülevaate ka kirikuis tehtud töödest ja leidudest: uue katuse saanud kirikuist, tööde käigust Pöide kirikus, Rõuge kirikus leitud Jeesuse pildist (vt ka Eesti Kirik 16.05.2012), Pöide ja Keila kirikus leitud keskaegsetest ...

Kirik läheb külla

Külli Pann ja Joona Toivanen on valmis tervitama igat jumalateenistusele saabujat isiklikult. Rita Puidet Tartu Maarja kogudus pidas kolmandat aastat jumalateenistust vabas õhus, et pakkuda inimestele jumalasõna nende endi kodus. Tartu Maarja kirik on ajalooliselt kihelkonnakirik ja on seda nüüdki. Kogudusel on hea koostöö linnalähedaste valdadega, kes toetavad kogudust ja kogudusemajas asuva ning kogudusega tihedalt seotud EELK Tartu Perekeskuse tööd. 28. mail pidas kogudus ...

Tartu Pauluse raamatupood

Pauluse_pood_8292

Tartu Pauluse raamatupood on kohal mõnelgi kiriklikul üritusel. Nii sai kristlikke raamatuid ja meeneid osta kirikupäevadel Saaremaal. Olen tänulik piiskop Joel Luhametsale, kes mu kirikupäevadele kaasa võttis. Ma ei ole olnud Pauluse poe sage külastaja, sest palju neid armsaid inglikesi ja ristikesi ikka osta jõuab, ja raamatuid on aastatega liiga palju kogunenud. Nüüd aga sai kastidesse pakitud kaubaga mitmeks päevaks välja sõidetud, juhtival kohal piiskop Luhamets. Fotol ...

Hullult julge rahvas Muhus

Koguduse juhatuse esimees Mari Luup on võtnud südameasjaks Muhu pastoraadi tuleviku. Rita Puidet Kolmainupühal, 11. juunil jutlustas Muhu kirikus piiskop Joel Luhamets. 19. juunil peeti Muhus esmakordselt kihelkonnapäeva. Saaremaa kirikupäevade raames jutlustas kolmainupühal Muhu Katariina kirikus piiskop Joel Luhamets, kaasa teenisid koguduse hooldajaõpetaja Hannes Nelis ja Tallinna Püha Vaimu koguduse abiõpetaja Mårten Andersson ning Muhu kammerkoor. Kui koguduse juhatuse ...

EELK – rahvakiriku ajalugu ja tänapäev 3. osa

EELK 100. aastapäeva kongress 27. mail 2017 Tartu Pauluse kirikus 3. 2017. aasta kirikukongressi avaldus 1. Kirik on suunatud Eesti rahvale. Vaba rahvakirik on evangeeliumis vaba ja avalik kirik. Nii nagu meie eelkäijad vaba rahvakiriku asutamise aegu, lähtub ka sajandat aastapäeva tähistav Eesti Evangeelne Luterlik Kirik oma tegevuses missioonist, mille allikas ja kese on evangeelium ristilöödud ja ülestõusnud Jeesusest Kristusest. Evangeelium vabastab ja lohutab, ...

Palve

Päev veereb hämariku poole, õrn puna palgel. Viib kaasa päikese ja silmapiiri taha kaob. Öö aga lühikeseks jääb, soe valgus taamal kumab, taas päev on uuel ringil. Kas tõesti koidab? Juba!  Näib suveöö kui silmapilk, kuis naudin seda aega! Ja ohkan, teades – peagi pikk on öö ja napid päevad …

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut

Käpp,Triin2016

Lk 19:1–10 Lugu on meile kõigile teada: Sakkeus, tölner, otsib Jeesust, aga et ta on lühike mees, siis ronib puu otsa. Aga miks ta ikka pidi sinna puu otsa ronima? Tõenäoliselt oli võimalik Jeesust kuulda ka rahvahulga seas olles, teised ei hakanud puude otsa ronima. Oli ju ka hetki, kus Jeesuse kõneldes tõenäoliselt rahvahulk tema ümber istus maha. On siis vaja hakata arutult kuhugi ronima nagu Rammsteini kontserdil, et asja paremini näha? Luukas ütleb meile, et Sakkeus ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled andnud meile kutse saada Jumala riigi kodanikuks. Täname, et oled andnud meile selle kutse edasi oma Poja kaudu. Aita meil eluteel pidada silmas seda, kuhu see välja viib, et me ei jääks ajalike ja kaduvate asjade ikkesse, vaid jõuaksime kord igavesse ellu. Aita meil olla selle hea sõnumi edasikandjad teistele inimestele meie ümber. Aamen.

Kutse Jumala riiki

Head uudised levivad inimeste seas väga kiiresti. See teeb inimesest inimese, et ta hoolib teistest ja püüab neile edasi anda seda head, mis tal on. Mäletan lapsepõlvest, kui kiiresti levis sõnum müügile tulnud defitsiitsest kaubast ja kuidas minutite jooksul tekkisid poe ukse taha järjekorrad. Tänapäeval anname sama kiiresti edasi sõnumeid headest vakantsetest töökohtadest ning jagame infot sellest, kus riigis on hea elada ja töötada. Kristlasele on antud hea sõnum Jumala ...

Vastuvõtt TÜ usuteaduskonda

UTreklaam

Usuteaduse instituut kutsub õppima

• kirikumuusika D-kursus (2 a); • kirikumuusika C-kursus (2 a); • kirikumuusika eelkursus (1 a). Sisseastumisdokumente võetakse vastu 14.–22. augustini Tallinnas Pühavaimu 6. Sisseastumiskatsed 23.8. kl 11. Info: ui.eelk.ee; ui.kirikumuusika@eelk.ee; tel 611 7408.

Eesti Piibliselts kutsub näitusele

näitus

Kirikupäevade ajal Saaremaal sai kuulata reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud konverentsil ettekandeid pühakirjast ja emakeelsest Piiblist, keelest ja Piibli tõlkimisest, Lutheri mõjust ja tähendusest. Ettekannetega esinesid nii Saaremaa Rüütelkonna liikmed Hannsjörg v. Freytag-Loringhoven ja Nicolai v. Cube kui Eesti Piibliseltsi esindajad Jaan Bärenson ja Mart Rannut. Konverentsi raames avati linnuses ulatuslik näitus (fotol), mis jääb avatuks 1. ...