Lehenumber » Väljaanded » 7. juuni 2017 Nr 25

EELK tunnustab

Peapiiskopi otsusega saavad EELK tänukirja 1. Karl Aare, Järva-Jaani koguduse kirikuvanem, 2. Helmi Alaküla, Tallinna Toompea Kaarli koguduse kaastööline, 3. Jüri Allik, Tallinna Toompea Kaarli koguduse kaastööline, 4. Piret Allik, Tallinna Toompea Kaarli koguduse nõukogu liige, 5. Marta Alt, Mustjala kiriku ja pastoraadi perenaine, 6. Liis Arnek, Põltsamaa koguduse pühapäevakooli õpetaja, 7. Maie Arro, Noarootsi koguduse raamatupidaja, 8. Inna Badina, Pühajõe ...

Harkujärve kogukonnakirik rajas Lutheri aia

22. mail rajati Harkujärve kiriku kirsiaeda. Draamastuudio lapsed ja juhendaja Fea Üprus oma puud istutamas. Margit Arndt Peapiiskop Urmas Viilma üleskutsega istutada reformatsiooni 500. aastapäevaks iga kiriku juurde õunapuu, liitus teise kirikuna Harkujärve kogukonnakirik. Möödunud aasta taasiseseisvumispäeval istutatud õunapuu on väike, aga tubli ja ükskord hakkab ta maitsvaid vilju kandma. Ent õpetaja Avo Üpruse ja kirikurahva mõte liikus edasi ja küpses otsus rajada ...

EELK juubelikongressi külaline

Peeter Põldre

EELK juubelikongressi kaugemaid külalisi, Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi abipresident Peeter Põldre saabus Kanadast Eestisse vahetult enne suurüritust. Avala naeratuse saatel selgitas meditsiiniprofessor, et püüab ajavahega hakkama saada ning võtta kongressist osa algusest lõpuni. Lisaks oma kirikuringkonna esindamisele oli ta harrastusfotograafina võtnud enda ülesandeks pakkuda ka Torontos ilmuvale eesti ajalehele Eesti aElu fotoülevaadet Eesti luterliku kiriku ...

Peavõit läks Urvastesse

1. juunil loosis peapiiskop Urmas Viilma õunapuu istutajate vahel välja auhindu, peavõiduks olnud reisi Saksamaale võitis Urvaste kooli õpilane. „Saatsin teate õunapuude istutamisest päris viimasel hetkel,“ räägib praost Üllar Salumets teada saades, et Urvastesse tuli lausa kolm võitu, k.a peavõit. Lisaks 20 istutatud puule ootab Urvastes istutamist veel 60 istikut. Möödunud suvel sõnastas kirikupea üleskutse tähistada reformatsiooni 500. aastapäeva õunapuude istutamisega. ...

Eestis on 100 noorte piibli- ja misjonikursuse vilistlast

6. lennu kursuslase Silja Pikkaro õnnistamine lõpetamisel. Mart Kask 21. mail lõpetas Põltsamaal EELK noorte piibli- ja misjonikursuse 6. lend. Lõpetanud 15 kursuslast kasvatasid kursuse vilistlaste arvu sajani, kes igaüks rohkemal või vähemal määral tegutsevad kaastööliste ja vabatahtlikena kogudustes üle Eesti. Kursus kestab septembrist maini, selle aja jooksul kohtuvad noored iga kuu ühel nädalavahetusel reedest pühapäevani, et uurida Piiblit, olla osaduses ja saada ...

Uus meedia kirikuelus – internetis leviv informatsioon

Kai Lappalainen on veendunud, et kirik peab sotsiaalmeedias aktiivne olema. Tiiu Pikkur Eesti Kirikute Nõukogu meedia ümarlaud arutles 18. mail uue meedia olemuse ja selle võimaluste kasutamise üle kirikuelus. Arutelu juhtis piiskop Tiit Salumäe, osalesid EKNi president emeriitpeapiiskop Andres Põder, asepresident Meego Remmel, liikmeskirikute meediatöötajad ja kiriku uudistega seotud meediaväljaannete esindajad. Ettekanded pidasid EELK Lasnamäe Püha Markuse koguduse ...

Esimese naiskirikuõpetaja elulugu saksa keeles

2017. a möödub 50 aastat Laine Villenthali ordinatsioonist, mis oli 16. novembril 1967. Selle tähistamiseks andsid Gustav-Adolf-Werk ja Saksa Evangeelse Kiriku (Evangelische Kirche in Deutschland) diasporaa-abi ühendus saksa keeles välja Laine Villenthali biograafia. Laine Villenthali mälestusteraamat „Sina juhid minu elu. Kuidas ma sain ja jäin kirikuõpetajaks“ ilmus 2007. aastal. Saksakeelse tõlke tegid Merike Schümers-Paas ja Michael Schümers, Saksamaal elav ...

Tunnustus diakooniatööle

triinsimson

EELK tunnustas Tartus juubelikongressil aasta diakooniatöötaja tiitliga Käina koguduse diakonit ja Hiiumaa diakooniakeskuse juhatajat Triin Simsonit (fotol) diakoonilise struktuuri loomise eest. Tiitli pälvinud Triin Simson (42) ütles Eesti Kirikule, et diakooniatöö on talle hingelähedane: „Mind rõõmustab, kui seda tööd märgatakse. Tiitel on suur au ja ootamatu, meeldiv üllatus. Võtsin pika sõidu Hiiumaalt ette, kuna selline asi juhtub vaid kord elus.“ 1999. aastal ...

Meenutusi 1937. aasta maikuu sündmustest

8. ja 9. mail tähistas noor Mõisaküla kogudus 10. aastapäeva. Mõlemal päeval oli tähtpäevale pühendatud jumalateenistus, õhtul vaimuliku kavaga kontsert. Jumalasõnaga osalesid praost Grünberg ja õpetajad Tammaru (Pärnu-Jakobi) ja Paigaline (Sindi). Rahvakommete uurija H. Kuurberg pidas suurele rahvahulgale loengu ülikoolis 9. mail. Endistel aegadel võeti Piiblit liigagi tõsiselt. Kui taheti, et lapsest tark inimene kasvaks, joodeti talle sisse põletatud leht Piiblist. Kui ...

Mikael Agricola Soome reformaatorina

Mikael Agricola. Repro: Albert Edelfelt Reisil Wittenbergi otsis Mikael Agricola „tõelist pühakirja tundmist ja kristlikku õpetust“. Palmipuudepühal 1538 kirjutas Mikael Agricola oma õpingutelinnast Wittenbergist kirja kuningas Gustav Vasale. Turu toomkapiitli poolt teele saadetud reformaator pöördus kuninga poole selleks, et saada majanduslikku tuge. Agricola kirjutas, et on alanud Uue Testamendi tõlkimine soome keelde ja palus kuningakojalt ressursse selle töö lõpule ...

EELK – rahvakiriku ajalugu ja tänapäev 1. osa

EELK 100. aastapäeva kongress 27. mail 2017 Tartu Pauluse kirikus 1. Oma kirik Seljataha on jäänud meie „oma kiriku“ sajand. Mõiste „oma“ vajab täpsustamist ja konteksti paigutamist. Võime öelda, et 1917. aastal oli siinsetel aladel juba üle 700 aasta tegutsenud ja ka reformatsioonisündmustes ümberkujundatud luterlikust härraskirikust „oma kirikuks“ ümbervormimine üks olulisemaid kiriklikke eesmärke. Rahvuslikult meelestatud eesti vaimulike seas keskenduti 1917. aasta ...

Palve

Üheks hetkeks olid Sa nähtav. Tajusin Su kohalolu. Viivuks. Põgusaks pilguks. Mu silmad olid hämmingus, kahtlesid ja tahtsid täpsemat pilti, ootasid kinnitust. Kuid mu meel teadis – see olid Sina! Tundus, nagu oleksin saanud valguse korraks enese kätte, et nüüd võin ma minna. Hirmuta. Kõige pimedamasse nurka ja lahendada saladusi, mida varem pole suutnud, pole taibanud otsidagi, sest nüüd ma näen. Tänan Sind, et Sa oled olemas, et Sa oled kõikjal ja ...

Taevane aednik, tõeline viinapuu ja head viljad

RajandoAnts2017

Jh 15:1–10 Kolmainupüha järgneb kirikuaasta kolmele suurele pühale ning võtab kokku jõulude, ülestõusmise ja nelipüha tähenduse. Kolmainupüha tuletab meile meelde Jumala pühadust, kuidas ta on imelisena üle inimlike mõtete ja inimliku kujutlusvõime. Inimesel on raske mõista isegi kogu meile teadaoleva maailma avarust ja rikkust, rääkimata sellest reaalsusest, mille olemasolu me vaid aimame, kuid ei tunne. Inimene unustab nii kergesti, et seisame igal eluhetkel suure ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et armastad meid, patuseid inimesi, ja tahad meile elus parimat. Täname, et oled ilmutanud meile oma armastust Isana, andes meile elu, Pojana päästes meid ja Püha Vaimuna andes meile selguse usu kohta. Tule meie südamesse ja muuda meie elu, et võiksime kogeda Sinu pühaduse suurust. Aamen.

Varjatud Jumal

Jumala olemasolu küsimus on tänapäeva inimesi huvitav teema. See on hea, et inimesed mõtlevad Jumalaga seotud küsimuste üle. Samas võib märgata, et sageli ei vii sellised filosofeerimised kuhugi edasi. Põhjus on selles, et Jumal on püha ja inimmõistus ei suuda teda analüüsida, sest tegu on kellegagi, kes on meist piisavalt palju erilisem. Sõites Tallinnast Tartusse võib tunduda, et maakera on lapik, kuid vaadates kosmosest kogu pilti, võib näha, et see on ümmargune. ...