Lehenumber » Väljaanded » 24. mai 2017 Nr 23

EELK tänab

EELK autasustab ustavaid kirikuliikmeid ja isikuid, kes on osutanud teeneid EELK-le. Tunnustamine toimub Tartu Pauluse kirikus laupäeval, 27. mail kontsert-tänupalvusel, mis algab kl 18. EELK elutööpreemia Andres Taul, piiskop. EELK Teeneteristi I järgu orden Tamás Fabiny, Ungari Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop. EELK Teeneteristi II järgu ordeni saavad 1. Mart Laar, poliitik, 2. Gustav Peeter Piir, Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja. EELK Teeneteristi ...

Õunaapuu istutamine Jõhvi Mihkli koguduse aeda

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Õpetaja Peeter Kaldur ja Jõhvi Mihkli koguduse liikmed istutasid reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamiseks pühapäeval, 7. mail pärast jumalateenistust kiriku aeda õunapuu „Valge klaar“. Foto: Anneli Lein

Ferdinand von Wrangelli lipp

Toomis_lipp

Kunstiajaloolane Juhan Kilumets ja sakslannast restauraator Gita von Hülsen Tallinna piiskopliku toomkiriku altari ees maadeuurija Ferdinand von Wrangelli (1796 Pihkva – 1870 Tartu) punase triibuga keiserliku mereväe kontradmirali lipuga. Tegemist on koopiaga, mis paigutati koos kahe teise, viitseadmirali ja täisadmirali samas mõõdus lipuga kaunistama Ferdinand von Wrangelli vappepitaafi toomkiriku seinal. Foto Arho Tuhkru

Erakordne ristimistalitus Tartu Pauluse kirikus

9. mai oli Tartu Pauluse koguduse jaoks eriline päev – ristiti perekond, kes on Eestisse saabunud pagulastena. Selleks, et saada Jeesuse Kristuse külge liidetud, ütlesid nad lahti oma senisest usust ja kõigest, mis neid Kristusest lahutab. Takistuseks ei saanud ka keelebarjäär. Kuigi argiseid asju oli ristitavatega võimalik ajada inglise keeles ja eesti keele õppimine on samuti alanud, tuli nii leeritundide kui ristimis- ja konfirmatsioonitalituse juures kasutada tõlgi ...

Noortejuhid saavad koolitust

Noortejuhid koos Rannamõisas. Joel Reinaru LNÜ korraldas aprillis Rannamõisas noortejuhtide seminari. Eesmärgiks on tuua kokku noortejuhte üle Eesti ning varustada neid oskuste ja teadmistega noortetööks. Koos ja üksteiselt õppides kasvatakse üheskoos Jumala sõnas ja koguduses teenimises. Noortejuhtide seminar alustas teist hooaega, mis koosneb neljast nädalavahetusest ja kestab kaks aastat. Sel kevadel alustas uus grupp noori, kes on juba tegemas oma koguduses noortetööd ...

Reformatsiooniteemaline näitus Keilas

Keilas Harjumaa Muuseumis avati 20. mail näitus „Kirik keset küla. 500 aastat reformatsioonist“, mis jääb avatuks 7. jaanuarini 2018. Näituse idee pakkus muuseumile välja Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots kolm aastat tagasi. Muuseumi direktor Riine Kallas ja tollane peavarahoidja Mall Siniveer tulid mõttega kaasa. Aja möödudes liitus töögrupiga kirikuloolane Priit Rohtmets, kes asus juhtima kogu projekti sisulist osa. Üheskoos jõuti otsusele, et näitus keskendub ...

Hea sulega rahvusvaheline kirikupoliitik

Ungari piiskop Tamás Fabiny saab Eesti ja Ungari luterlike kirikute vaheliste sõprussidemete hoidmise eest EELK Teeneteristi I järgu ordeni. Arhiiv EELK Teeneteristi I järgu orden on määratud Ungari Evangeelse Luterliku Kiriku piiskopile Tamás Fabinyle, kes saab kõrge autasu kätte sügisel septembris, mil ta tuleb Eestisse tähistama naiste ordinatsiooni 50. aastapäeva. Piiskop Fabiny on 17. isik, keda EELK tunnustab Teeneteristi I järgu ordeniga. Piiskop Tamás Fabiny on ...

Ettevõtja Heiti Hääl saab kirikult kõrge tunnustuse

Heiti Hääl: alati ei ole oluline, mida sa teed, vaid kellega koos sa midagi teed. Arhiiv EELK Teeneteristi III järgu orden on määratud Alexela Groupi suuromanikule Heiti Häälele, ettevõtjale ja kiriku kaastöölisele. Kogudusliku kuuluvuseta Heiti Hääl on Käsmu koguduse õpetaja Urmas Karileedi sõnul võimaluse piires andnud toetust mitmele kirikule ja kogudusele nende vajadusi silmas pidades. Teinud seda silmatorkamatult ja tagasihoidlikult. Urmas Karileet ütleb, et Heiti Hääle ...

Aukiri ei tulnud kergelt

svetlana ok

Svetlana Kekiševa (fotol) on aastaid olnud Jõhvi koguduse organist-koorijuht. Kogudus leidis, et ta on tunnustust väärt ja laupäeval annabki peapiiskop talle Tartu Pauluse kirikus üle EELK aukirja. Svetlana ütleb, et tuli just Kreekast, kui leidis eest kutse kiriku tänuüritusele. See oli üllatus ja tema sõnul suur au. Svetlana on ristitud 18aastaselt 1992. aastal Kuremäe kloostris. Ta tunneb end selle paigaga jätkuvalt seotuna ja kui vaba aega on, käib ikka vahel ...

Aidates koolil kirikuga käsikäes olla

Inge Laiv kooli ja kiriku ühiskonverentsil püha Mauritiuse kujuga. Arhiiv Et kirik ja kool oleks seotud, on Haljalas palju teinud kooli direktor Inge Laiv, keda kirik tänab selle eest EELK aukirjaga. „Tähtis on koostöö kiriku ja kooli vahel. See ongi eesti rahva fenomen, et läbi aegade on kirik ja kool käsikäes käinud, me ei oska seda võib-olla ise väga väärtustada,“ on direktor oma meelsust ajakirjanduses tunnistanud. Heaks näiteks kiriku ja kooli koostööst on näiteks ...

Teenides ligimest

PiirGustav 2013

Peab hindama ja kasutama iga võimalust inimesi teenida, rõhutab Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja Gustav Peeter Piir, keda kirik tänab ja tunnustab EELK Teeneteristi II järgu ordeniga. „Kindlasti on hea meel nii kõrget kiriklikku autasu vastu võtta,“ tunnistab õp Piir Eesti Kirikult õnnitlust vastu võttes. Ta lisab, et loomulikult ei mõtle ükski vaimulik, ka tema, oma igapäevast tööd tehes väljavaatele, et selle eest ükskord üldkiriklik tunnustus välise märgi näol ...

Kolga-Jaani ja Villem Reiman

reiman

Igal paikkonnal on oma suurmehed, keda mäletada. Kolga-Jaani teeb suureks kogudust 31 aastat teeninud Villem Reiman (1889–1917), kelle 100. surma-aastapäeva kohapeal tähistatakse EELK juubelikongressi eel. Villem Reiman oli koostanud eelnõu vaba rahvakiriku kavale, aga ta suri vaid mõni päev enne seda, kui koguduste asemikud Tartusse kokku tulid. Kolga-Jaani koguduse praegune õpetaja Peeter Parts on koos kogudusega hoidmas elavana Villem Reimani mälestust. „Universaal­ne ...

Jumala armu poolt vabastatud – millest ja milleks? 8. osa

8. Kuna armastus on teenimine, on kristlased võimelised teistele alluma. Nad teavad, et iga kogukond vajab reegleid ja saab püsida vaid siis, kui liikmed neid reegleid järgivad. Sel põhjusel on olemas eeskirjad, ametid ja ametivolitused. Uues Testamendis tunnustatakse riiki kui Jumala head institutsiooni ja kutsutakse üles sellele kuuletuma (Rm 13:1–2, 1Pt 2:17). Iga kirik järgib kohaliku riigi põhiseadust. Sotsiaalne rahu ei ole võimalik ilma ühiskondliku ...

Palve

Imetlen Sinu lõputut armu – iseenesest põlejaks olen end pidanud isevalguseks Sinust mõtelnud kasinas kahendsüsteemis – on ei ole põleb ei põle Ja Sina – värvide miljardist voolavat valgust kõigile kallad mullegi ulatad

Jumal on loonud kiriku pidevalt uuenevaks

LeedjärvMikk2017

Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.“ Aga seda ta ütles Vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad; sest veel ei olnud Vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud. Jh 7:37–39 Jumala plaani järkjärguline teoks saamine Jee­suse elu ja tegevuse kaudu tundub ikka endiselt inimese mõistuse jaoks tõeline müstika, sest ...