Lehenumber » Väljaanded » 17. mai 2017 Nr 22

Muutuste aeg kätkeb nii võimalusi kui ohte

Yprus-135

9. mail toimunud Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) sotsiaaltöö ümarlaud võttis fookusesse juba Jeesusele väljakutseks olnud küsimuse, kuidas toita viie leiva ja kahe kalaga kogu rahvas. Avapalvuse pidas EKNi täitevsekretär Ruudi Leinus ja päevakava tutvustas ümarlauda juhatades Avo Üprus (fotol) ühiskonnatöö sihtasutusest. Haldusreformi käsitlevas peaettekandes püüdis Margus Suvi vastata küsimusele, millised võiks olla riigi ootused kogudusele reaalsuses, kus kogukonnast kaob ...

Jumala armu poolt vabastatud – millest ja milleks? 7. osa

7. Mis aga juhtub siis, kui ühiskond hülgab oma liikmed, sealhulgas oma vanemad? Ma saan sellisesse ühiskonda kuuluda vaid juhul, kui ma hakkan end vihkama ja minus tekib alaväärsuskompleks. Sel juhul tekib mul ettekujutus, et ma ei ole suurt midagi väärt, olen elus läbi kukkunud ja kannan häbimärki. See on ohtlik suund, mis võib lõppeda enesetapu või vägivallapuhanguga. Jumala halastusega on asjad teisiti. Kuigi kõik võivad sind narrida, alandada ja maha teha, jääd sina ...

Palve

Kolm kinki suurt Sa oled andnud meile: üks – elada me võime imelises ilmas, kaks – vaba mõtlemise võimest pole ilma, ja kolmas, suurim neist, on armastus, kõik muutuks muidu mõttetuks. Ma palun, õpeta meid hoidma seda ilma, et kestaks inimpõlved, elust ei jääks ilma. Üksainus maa, üks kodune planeet on meil, et käia Sinu antud teed. Ma palun, anna meile mõttevabaduses tarmu, et Sõna uskuda ja loota Tõele. Tunda Sinu armu.

Issand, Sinu tahtmine sündigu

Kirikal,Kaisa_2005

Mt 6:5–13 Kohtusin hiljuti mehega, kellel haigus sõna otseses mõttes oli jalad alt võtnud. Kõik oli õnnetusest alates tema jaoks allamäge veerenud. Põdura tervise tõttu oli ta valudega voodisse aheldatud. Kuudepikkuse haiglasoleku ajal oli mehele ligi hiilinud ka masendus ning elumõte hakkas kaduma. „Minust pole enam mitte mingisugust kasu. Mul on häbi oma naisele otsa vaadata, sest ma ei suuda meie peret üleval pidada. Miks Jumal küll laseb sellel kõigel juhtuda? Miks ta ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et oled lubanud kuulda meie palveid ja võime alati Sinu poole pöörduda. Täname, et vastad meile ja aitad meil elus edasi minna. Ole ligi kõigile, kel on elus muresid ja kes pöörduvad palvetades Sinu poole. Kui saame Sinult abi, siis aita meil olla tänulikud ja Sind teenida ning täita Sinu antud ülesannet siin maailmas. Aamen.

Südame kõne Jumalaga

Inimsuhete üheks aluseks on suhtlemine ja kõnelemine oma kaasinimesega. Kõneldes võime väljendada nii oma rõõmu või muret kui pahameelt. Selles suhtluses tulevad esile inimese kõige sügavamad tunded nagu austus, armastus, hoolivus. Rasketel teemadel kõnelemistki on vaja, sest vaid nii jõuame mingi lahenduseni. Jumalaga kõnelemise viisiks on palve. Sõna palvetama on eksitav, sest see näitab, et inimene palub midagi. Enamasti olemegi egoistlikult oma probleemidele lahendust ...

Vastuvõtt TÜ usuteaduskonda

reklaam-usuteaduskonda

Tallinna Toomkool otsib õpetajaid

Tallinna Toomkool otsib seoses kooli jätkuva kasvuga ja õppeainete lisandumisega oma sõbralikku kollektiivi uuest õppeaastast 2017/2018 uusi õpetajaid: *klassiõpetajat; *loodusteaduste õpetajat; *põhikooli matemaatika õpetajat. Õpetajakandidaatidelt ootame pedagoogilist kõrgharidust ning valmisolekut panustada oma mõtteid ja ideid noore kooli arengusse. Omalt poolt pakume väikest ja meeldivat kooliperet, kus väärtustatakse kristlikku kultuuri, luterlikku traditsiooni, ...

Uus näitus Viimsi kirikus on avatud

Laura Koržetsi isiknäituse pealkiri „Kohalolek“ on märgiline. Kunstnik saab oma loometööd teha vaid siin ja praegu, distantseerudes samaaegselt ümbritsevast meeleolust ja maailma meeltesegadusest. See omakorda nõuab nii keskendumist maalimisele, mõtete ja käelise tegevuse ühtsust kui ka loobumist kõigest segavast ja üleliigsest. Mõtted ja meeled on kohal, ülearune jääb eemale. Oma õlimaalides ei jäljenda ta ümbritsevat maailma, vaid pigem väljendab ennast kunstnikuna selles ...

Gustav Normanni orelifestival

orelifestival

Rahvusvaheline Gustav Normanni orelifestival toimub esimest korda maist septembrini Simuna, Viru-Jaagupi ja Väike-Maarja kirikus. ​Tegemist on orelifestivaliga, kus tähelepanu all on ühe meistri orelid. Gustav Normanni näol on tegemist esimese Eesti soost oreliehitajaga, kes jõudis oma elu jooksul ehitada arvukal hulgal oreleid nii Eestisse kui ka Soome. ​Festivali pillideks on valitud meistri kõige vanem säilinud pill (Väike-Maarja 1848), kõige suurem säilinud pill (Simuna ...

Lastetöötegijate suvepäevad „Juurte juurde!“ Pilistveres

Laste- ja Noorsootöö Ühendus kutsub kristliku lastetöö tegijaid ja sellest huvitatud inimesi taas lastetöötegijate suvepäevadele. Kokku saadakse 28.–30. juulini Pilistvere pastoraadis. Päevade teemaks on „Juurte juurde!“. Seminarides räägime reformatsiooni kesksetest teemadest, luterlikust päästeõpetusest ja Piibli lugemisest. Räägime ka sellest, kuidas hoida Jumala loomingut meie ümber. Suvepäevadele on võimalik tulla koos perega ja seminaride jooksul on lastele (alates ...

Kalmistuteemaline teabepäev

Muinsuskaitseamet korraldab 18. mail Kaarma kiriku pastoraadis kalmistuteemalise teabepäeva. Teabepäevale oodatakse kalmistute hooldamisega igapäevaselt seotud inimesi, kuid kindlasti ka omakseid ja kõiki teisi huvilisi. Kogunemine kl 12.45, ringkäik Kaarma kalmistul algab kl 15.15. Teabepäev on kõigile osalejatele tasuta! Registreerida aadressil: keidi.saks@muinas.ee, tel 5308 9199 või rita.peirumaa@muinas.ee, tel 5145 558.

Võimalus uurimistööle kaasa elada

19.–20. mail toimuvad Martna kirikus altariseina uuringud, millele huvilised saavad kaasa elada. Reedel, 19. mail kl 11–4 ja laupäeval, 20. mail kl 11–16 toimuvad igal täistunnil kirikus Ackermanni ekskursioonid, kus uurimisgrupi liikmed selgitusi jagavad. Martnast läheb uurimisgrupp edasi Karuse ja Lihula kirikusse ning teistesse EELK kirikutesse, kus leidub Ackermanni töid. Martnas on esimene suurprojekti „Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas“ ...

Kutse mälestuspäevale

Kolga-Jaani kogudus kutsub 25. mail tähistama 100 aasta möödumist Villem Reimani surmast. Kl 14 on avatud külalistele pastoraadis W. Reimani muuseumtuba. Kl 15 on Reimani haual Kolga-Jaani kalmistul mälestushetk. Kl 16 tervituskõned Reimani büsti juures kiriku ees. Järgneb õunapuu istutamine, raamatuesitlus, raamatunäitus ja suupisted rahvamajas. Kaasa teevad Suure-Jaani puhkpilliorkester ja ans In Unison.

Täname

VALVE ERIK VALDUR TAMM TARMO VAINO Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank