Slava Ukraine

Lehenumber 10. mai 2017 Nr 21 Archives - Eesti Kirik

Et rõõm Loojale laulmisest ei kaoks

Võru praostkonna laulupäeva ühendkoor kogunes praostkonna muusikatöö sekretäri Ara Banderi juhatamisel Kanepi kirikus, et laulda kiitust Issandale. Kätlin Liimets 6. mail toimus Kanepi kirikus Võru praostkonna vaimulik laulupäev „Küll kannab kindel kalju“, mis tõi kokku umbes sada lauljat, pillimeest ja kuulajat. Kui möödunud laupäeval kogunes Eesti eri paikades üle 50 000 talgulise, et ühiselt kogukonna heaks mitmesuguseid töid teha, siis Põlvamaal Kanepis said kokku ...

Kaplanina võõral maal

Rahuvalvajad Liibanoni avastamas. Arhiiv „Kuigi olukord tundub olevat rahulik, ei tea iial, mida järgmine hetk tuua võib,“ kirjeldab Liibanonist naasnud Kuperjanovi jalaväepataljoni kaplan leitnant Anna-Liisa Vaher sealset olukorda enne Kevadtormile sõitu. Miks väisasid kaitseväe kap­lanina Liibanoni? Käisin seoses veteraninädalaga pataljonis, mis koosneb nelja rahvuse esindajatest: iirlastest, soomlastest, fidžilastest ja eestlastest. Eri riigid sisustasid ühe päeva, ...

Hämmastunult jubilate ja cantate vahel

Kunagi teadsin, mida tähendab sõna evangeelium. See sai selgeks kreeka keele tunnis. Mäletan, et see teadasaamine tegi rõõmsaks. Rõõmus oli olla kirikus, mille nimes on rõõmul nii oluline koht. Hea oli saada rõõmusõnumi kuulutajaks. Kõik raskused tundusid väikesed. Sellest, et need olid raskused, sain aru alles hiljem. Külmad kirikud, pisike palk, pikad vahemaad, pidevalt remonti vajavad autod ja kirikud, ettekandeid kirjutavad nuhid. Südames oli palju rõõmu ja sees oli ...

Juubelikongress läheneb

luhamets_joel_nh

Kongressile registreerimisega on olnud segadust. Sellepärast selgitan kõigepealt seda mõne sõnaga. Kongress toimub kahel päeval, 26. ja 27. mail. Vaimulikud, kirikumuusikud ja koguduste juhatuseesimehed saavad registreeruda kongressile EELK kodulehekülje sisevõrgus. Seal registreerunutel on võimalik valida toidukorrad ja majutus ning nad on kohe registreeritud kaheks päevaks. Kuid kõik ülejäänud inimesed on oodatud kongressi teisele päevale. Sinna saab registreeruda EELK ...

Me oleme kutsutud

Yprus_13.03.2010 copy

EELK Tallinna Peeteli koguduse asutamiskoosolek peeti 23. aprillil 1927 Tallinna Linnamisjoni ruumes. Järgmisel peakoosolekul 29. mail valiti koguduse nõukogu ning esimeseks õpetajaks Hermann Hansson. 23. mail 1937 pühitses piiskoplik vikaar Hans Kubu ehituskrundi Preesi tänaval pühakoja kerkimiseks. Täna ei ole me siia tulnud ega kogunenud, meid on siia kogutud. Meie kogumine käis ühtaegu lihtsamalt ja keerulisemalt. Jumal mõtles meie peale ja ülitihe mateeria kaotas ...

Liikumispuuetega inimeste liit jagas tunnustust

Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit (ELIL) andis tänuüritusel 28. aprillil Eesti Rahva Muuseumis üle kümme tänumeenet, millest ühe sai Kadrina koguduse õpetaja Meelis-Lauri Erikson – liikumisvabaduse sõber 2016. Õp Erikson ise ütles, et selline tunnustus tuli väga ootamatult – kaldtee ja käetoed said paigutatud juba ammu. „Altari ees on paar astet ja ratastoolis varem sinna ei pääsenud. Minu meelest on see ilus žest, et ka ratastoolis inimene pääseb nüüd otse altari ...

Praost Jaan Tammsalu sai Tallinna vapimärgi

tammsalu_jaan2017_f

Pikaajalise pühendunud töö eest pealinna hüvanguks otsustas Tallinna linnavolikogu oma 4. mai istungil kinnitada Tallinna vapimärgi saajaks Tallinna Jaani koguduse õpetaja ja Tallinna praostkonna praosti Jaan Tammsalu (fotol). Teiseks vapimärgi kavaleriks kinnitati panuse eest Tallinna Linnateatri arengusse näitleja ja lavastaja Elmo Nüganen. „On kummaline tunne,“ tunnistab Eesti Kirikule toimetuse õnnesoovi vastu võttes praost Jaan Tammsalu, lisades mõtlikult: „Ega ma saa ...

Pärnu sinodil vaeti usuelu ja inimsuhteid

28. aprillil Toris peetud sinodil vaadati tagasi edukale tööaastale, kuid räägiti avameelselt ka vastuoludest. Sinod algas jumalateenistusega Eesti sõjameeste mälestuskirikus. Jutlustas peapiiskop Urmas Viilma ja armulauda pühitses piiskop Joel Luhamets. Koosolek toimus kohalikus rahvamajas. Et praost Enn Auksmann viibib puhkusel, juhatas seda praosti kohusetäitjana Pärnu-Jakobi õpetaja Tõnu Taremaa. (Konsistooriumi otsusega 17. maist 2016 on Enn Auksmann puhkusel ning tema ...

Täna algab Luterliku Maailmaliidu täiskogu Namiibias

Peapiiskop Urmas Viilma annab oma Facebooki kontol ülevaate täiskogule eelnevast programmist, mis aitas aru saada luteri kiriku tegevusest Namiibias; kirjutab kohtumistest riigiametnikega ja kõrgete vaimulikega, looduskaitseala külastamisest. Tutvuti farmerite võitlusega kliima soojenemisest tingitud probleemidega ning külastati ka paiku, kust Namiibia ristiusustamine üle-eelmisel sajandil Soome misjonäride eestvõttel alguse sai. Vaesuse likvideerimisega tegelevas ...

Kirjutatud sõnadel on komme täide minna

Maris Oidekivi-Kaufmanni emaks olemise rõõm on olnud neljakordne, nagu ka kolmikute kasvatamisega seotud raskus on mitmekordne. Erakogu Maris Oidekivi-Kaufmanni võiks iseloomustada kui põhjalikku, mitmekülgset, hea huumorisoonega sõbralikku inimest. Üks on kindel – Maris on täis üllatusi. Naljatame Rootsi-Mihkli kiriku tagatoas kõneldes, et Maris põeb suurusehullustust, sest ta mängib kõige suuremat pilli ja on ilmale toonud kolmikud. Maris on Tallinna Jaani ja ...

Peeteli kirikust on saanud turvaline elukeskkond

Sotsiaalkeskuse lapsed ja töötegijad ühises lõunalauas 2017. aasta märtsis. Peeteli koguduse arhiiv 23. aprillil tähistati Tallinna Peeteli koguduses piduliku jumalateenistusega koguduse asutamise 90. aastapäeva. Märtsis sai 20 aastat ajast, mil Peeteli kirikus hakati toetust pakkuma vanemliku hoolitsuseta lastele. Läinud aega meenutab koguduse juhatuse esimees ja Peeteli kiriku sotsiaalkeskuse direktor Mati Sinisaar. Kui esimest korda Avo Üpruse kutsel 1996. aasta novembris ...

Armusõnum ja tõeteod: evangeelium kõnelemise ja kehastamise pingeväljas

Ema Teresa on olnud üks neist inimestest, kelle usust on saanud alguse armuteod. Internet 2017. aasta tähistab 500 aasta möödumist luterlikust reformatsioonist. Samas teadvustame kirikuelu reformeerimist ka enne ja pärast 1517. aastat. Suuremaid muudatusi kristliku kiriku arenguloos võib täheldada pea iga 500 aasta järel. Nestoriaanlik kristoloogia distantseeris idamaise kristlaskonna läänemaisest 6. sajandiks. Roomapärane pneumatoloogia tõi suure kirikulõhe 11. sajandil. ...

Pühapäev pisarate orus Mõned mõtted „Talvevalgust“ vaadates

„Varem polnud kellelgi kirikuõpetajast sooja ega külma, sellest, mida ta mõtles või tundis. Ta oli lihtsalt üks vajalik asi,” kurdab pastor Ericsson (Jan Uuspõld). Ülar Mändmets Esimene vaatus Istume kui kirikulised pinkides. Väikese rannaküla kirikus valmistutakse jumalateenistuseks. Kõik on nii harjumuspärane ja tuttav. Tuleb organist-kantor (Ene Salumäe) ja seab pilli ning noodid valmis. Tuleb kirikumees Algot (Tiit Alte), süütab küünlad ja paneb kirikukellad helisema. ...

Milline on EELK Välis-Eesti piiskopkonna tulevik

2016. a mais Torontos Põhja-Ameerika praostkonna sinodil, millest võtsid osa koguduste esindajad nii Kanadast kui ka USAst, osales ka EELKs diasporaatööd koordineeriv piiskop Tiit Salumäe. Leena Liivet EELK 100. aastapäevale pühendatud juubelikongressi eel, 23.–24. mail koguneb Haapsallu EELK Põhja-Ameerika praostkonna sinod, et valmistada ette ajaloolist sündmust. Eestlaste suurest kogukonnast väljaspool kodumaad saame rääkida pärast 1944. a suurpõgenemist, mille käigus ...

Üksteise toel ja tunnustusel

Sel aastal tunnustab peapiiskop kiriku töötegijaid ja annab autasud üle juubelikongressil Tartus. EELK Teeneteristi III järgu orden on määratud Anne Burghardtile ja EELK aukiri Arnd Matthias Burghardtile. Anne on 2013. aastast Genfis Luterliku Maailmaliidu oikumeeniliste suhete sekretär ja Matthias 2006. aastast Tallinnas Saksa Lunastaja koguduse õpetaja. Kuigi Annel on praegu väga-väga kiire, valmistades ette sel nädalal Namiibias toimuvat Luterliku Maailmaliidu täiskogu, ...