Slava Ukraine

Lehenumber 3. mai 2017 Nr 20 Archives - Eesti Kirik

Aasta oli edukas

Kantsler Ülle Keel andis ülevaate 2016. aasta eelarvest. Presiidiumis kirikukogu juhatus: Tiit Salumäe (vasakult), Urmas Viilma ja Urmas Arumäe. Tiit Kuusemaa Kirikukogu XXIX koosseis kogunes Kuressaares oma viimasele istungjärgule. Kirikukogu on EELK kõrgeim seadusandlik ja korraldav organ ning selle liikmete volitused kestavad neli aastat. Nüüd täitub neli aastat ja nii kogunes kirikukogu oma praeguses koosseisus viimast korda. Järgmisel korral tuleb kokku juba uus ...

Talgud seovad ühte

Kogudustes on kevadtalgute aeg. Eriti palju on neid kavas 6. mail, kui toimub „Teeme ära!“ tänavune üle-eestiline talgupäev. Iga-aastase „Teeme ära!“ talgupäeva korraldamist koordineerivad Eestimaa Looduse Fond ja Eesti Külaliikumine Kodukant. Mullu toimus kodulehe teemeara.ee järgi selle raames talguid 1986 kokku 44 372 osavõtjaga. Tänavu tõotavad need arvud tulla umbes samasugused. Talgute pidamine üle-eestilisel talgupäeval või vähemasti registreerimine „Teeme ära!“ ...

Peapiiskop Urmas Viilma otsus 28. aprillist: armulauaosadusest eesti luterlastega maailmas

Seoses Eesti vaba rahvakiriku asutamise 100. aastapäeva tähistava juubeliaastaga ja eelseisva Eesti Vabariigi väljakuulutamise 100. aastapäevaga kinnitan armulauaosadust kõigi eesti ristitud ja konfirmeeritud luterlastega maailmas, kes usuvad, et võtavad armulaual vastu Kristuse tõelist ihu ja verd. Alus: EELK kirikuseadustiku § 13 lõige 4

Emaks olemist saab väärtustada ka emasid pingeritta seadmata

Viimastel nädalatel on Eesti avalikkuses avaldatud üht- ja teistpidi arvamust selle üle, milline peaks olema ema, kes väärib aasta ema tiitlit. Postimehe artiklist alguse saanud vilgas arutelu näitas, kuivõrd laialdaselt puudutab see küsimus igat inimest. Meil kõigil on ema ja väga paljud meist on emad. Ristikirikus on piiritu emaarmastuse eeskujuks Jeesuse ema Maarja, armastuse ja kannatuse kehastus. Itaalias armastatud pühak Padre Pio on öelnud, et kes tahab armastada, ...

Rohkem sõnakuulutajaid

Leevi REinaru2016dets

Kirikukogul andis peapiiskop Urmas Viilma hinnangu kirikule tervikuna. Saime teada, et kiriku liikmete ehk hingede arv kasvas 2016. a 428 võrra ja oli kokku 160 244. Vabatahtlike arv kasvas 541 inimese võrra ja neid on kokku 5384. Kõigil teenistustel ja talitustel osales 792 334 inimest ja siin oli kasv 1737 inimese võrra. Kahanenud oli liikmemaksu maksjate arv: annetajaliikmeid kokku oli 28 204. Ametitalituste arv vähenes. Sellel teemal tehakse juhtkonnas kindlasti põhjalik ...

Koguduste koostöö haldusreformi tulemusel on vajalik

LoodusTarmo7.okt2012

Riigihalduse ümberkorraldamine on seekord tõsiasi. Omavalitsused on läbirääkimised ära pidanud, otsused ühinemiseks või liitumiseks on tehtud. Läbirääkimised olid omavalitsustes väga erinevad. Puudutasid need ju pea kõiki kohaliku elu valdkondi, meie inimesi. Nüüd tasub üle vaadata, kas ka koguduste ja kirikute teemad nendel läbirääkimistel käsitlemist leidsid ja mis kokkulepetesse kirja sai. Eestis on ilmselt palju loota, et omavalitsustöötajad koguduse esindajaid laua ...

Mõõdukad ja äärmuslased

Üldise hinnangu kohaselt elame rahutul ajal ja tulevikku on raske ennustada. Väga erinevates riikides tunnevad nimelt paljud inimesed, et nemad pole globaliseerumisest kasu saanud ja olemasolevad poliitilised jõud nende huvidega ei arvesta. See tuli selgelt ilmsiks äsjaste Prantsuse presidendivalimiste esimeses voorus, kus meedia poolt sageli äärmuslasteks nimetatud Jean-Luc Mélenchon ja Marine Le Pen kogusid mõlemad umbes viiendiku valijate häältest. Kuigi küsitluste ...

Ühinenud Piibliseltside palvepäeva läkitus

Armsad kaaskristlased! Tervitame teid Eesti Piibliseltsi nõukogu, juhatuse ja kaastööliste nimel Ühinenud Piibliseltside palvepäeva puhul! Piibliseltsid on tegutsenud juba üle 200 aasta. Ühinenud Piibliseltside tegevusse on haaratud ligi 150 rahvuslikku piibliseltsi, kes möödunud aastaga levitasid üle 400 miljoni Piibli, Uue Testamendi, evangeeliumi või muu piibliosa. Pühakirja tervikuna saab praegu lugeda ligi 5,2 miljardit inimest 648 keeles. Tänu paljude toetajate abile ...

EELK Usuteaduse Instituudi õppekoor alustas 50 aastat tagasi

Ajalooline foto: EELK Usuteaduse Instituudi õppekoor ja dirigendid. Arhiiv Endised UI õppekoori lauljad tähistavad koori asutamise 50. aastapäeva kokkutulekuga 6. mail. 1967. aasta märtsis alustas EELK Usuteaduse Instituudi juures tegevust kristlikest noortest koosnev koor, kus laulsid paljud praegused vaimulikud ja kirikumuusikud ning mis sai nimeks EELK Usuteaduse Instituudi õppekoor (UI õppekoor). Mõtte algatajaks ja noorte kokkukutsujaks oli Aivi Lend (Otsnik) koos ...

Konsistooriumi aprillikuu istungil

Jaanson, Mart

EELK kirikuseadustiku § 64 punkti 5 ja Valga praostkonna sinodi otsuse alusel kinnitati Mart Jaanson (fotol) Valga praostkonna praostiks alates 17. märtsist, samast ajast kinnitati Valga praostkonna abipraostiks senine praost Vallo Ehasalu. EELK kirikuseadustiku § 134 ja assessor Marko Tiituse ettepaneku alusel nimetati EELK lauluraamatukomisjoni liikmeks ja sekretäriks Maris Oidekivi-Kaufmann. EELK põhikirja § 25 lõike 1 ja Ida-Harju praostkonna sinodi otsuse alusel ...

Koguneme Jumala armust rõõmsal meelel juubelikongressile

2015. aasta sügisel lõppesid Tartu Pauluse kiriku renoveerimistööd. 26. ja 27. mail on pühakoda valmis vastu võtma juubelikongressile tulijaid. Are Tralla Eesti vaba rahvakiriku 100. aastapäeva tähistamiseks kogunetakse 26. ja 27. mail Tartusse juubelikongressile. 1917. aasta 31. mail kogunes Tartusse kahepäevasele esimesele eesti koguduste esindajate ja üldse esimesele eestlaste esindajate ülemaalisele kongressile Eesti ajaloos ühtekokku 303 inimest: kirikuõpetajaid, ...

Mobiilirahva evangeeliumitõlge

digimarkus_logo-500x120

Soome kirjakeele isale Mikael Agricolale pühendatud nädala raames esitleti 5. aprillil Soomes Markuse evangeeliumi tõlget, mis on mõeldud kasutamiseks nutiseadmetes. Kui digitaalseid piibliosi on tänapäeval saadaval ligi tuhandes keeles, pole antud juhul tõstetud digiplatvormile juba olemasolevat teksti, vaid esmakordselt maailmas tõlgiti vanakreeka keelest otse nutiseadmete eripära arvestades. Trükkida ei kavatseta seda üldse. Tegemist on seega teedrajava ...

Corelli Music on pälvinud kõrge tunnustuse

Palmipuudepühal andis Corelli Music kontserdi Viljandi Pauluse kirikus. Jaan Männik Kontserdiagentuur Corelli Music on pälvinud sel kevadel tähelepanu kontserttegevusega. Tunnustus tuli nii mõisakontsertide kui ka jõulufestivali eest. Euroopa Festivalide Assotsiatsioon on teada andnud, et kontserdiagentuuri korraldatav festival „Kirikupühad Maarjamaal“, mis kestab selle aasta novembri lõpust järgmise aasta kolmekuningapäevani, on pärjatud kvaliteedimärgiga. Siia mahuvad ka ...

Eesti vanim orel saab korda

Esmaspäeval, 24. aprillil allkirjastati leping Kihelkonna kiriku oreli restaureerimiseks. Tööd peaksid Saaremaal asuva Eesti vanima oreli kordasaamiseks lõppema 1. augustiks 2018. „Oleme teinud selleks 20 aastat ettevalmistusi,“ rõhutab Kihelkonna Mihkli koguduse õpetaja Rene Reinsoo Eesti Kirikule, meenutades, et kogudus on oma väärika oreli remondi jaoks raha kogumiseks ellu kutsunud Kihelkonna kirikumuusikapäevad, mis toimuvad alates 1996. aastast tänini ja on tuntud üle ...

Prima Vista kutsub tänavu rändama

laurisommer

Tartu rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista vältab seekord kirjandussõprade rõõmuks pea kogu nädala. 8.–13. maini peetava festivali tänavune teema „Seitsme maa ja mere taga“ viitab rännakutele nii ruumis, ajas kui iseenda sees. „Me võime mingil kombel nende merede taha jõuda ja näha, mis seal siis on,“ selgitab festivali patroon Lauri Sommer (fotol). „Ja lugu, mida nii alustati, on alati räägitav, kõne lõppematu seni, kuni viimane inimene teisele otsa vaatab. ...