Lehenumber » Väljaanded » 26. aprill 2017 Nr 19

Jumala armu poolt vabastatud – millest ja milleks? 4. osa

4. Ajal, kui Jumalast rääkimine kaotab veenvust, peab usk oma väidete eest vastutama. Kristlased usuvad Jumalasse, keda Jeesus nimetas oma isaks ja kelle poole kogudus võib samuti pöörduda kui Meie Isa poole. See nimetus väljendab usaldussuhet. Sama hästi võiks Jumalat nimetada emaks, nagu ka Piiblis on mõnes kohas osutatud. Erinevalt talle eelnenud prohvetitest kuni Ristija Johanneseni ei jutlustanud Jeesus vihasest Jumalast, kelle karistav õiglus peagi maailma tabab, vaid ...

Kirikumuusika teema jätkuvalt aktuaalne

Gustav Albert Haller (1871–1947) oli Martna koguduse õpetaja aastatel 1897–1937. Lahkus 1939. aastal Saksamaale, kus ka suri. Arhiiv 80 aastat tagasi, 1937. aasta 25. aprillil tähistas Tallinna Peeteli kogudus jumalateenistusega Rootsi-Mihkli kirikus ja perekonnaõhtuga koguduse palvelas oma 10. aastapäeva. Soololauludega esinesid hr-d Tenno Vironi ja Oja ning koguduse keel- ja puhkpilliorkester. Aprillis peetud sinoditel oli päevakorral „puhta usu“ levitamine ja selle ...

Miks vägivald armastab vabadust?

SA Väärtustades Elu korraldab 8. mail Nordic Hotel Forumis (Viru väljak 3, Tallinn) perevägivallateemalise konverentsi. Perevägivalla juhtumite arv Eestis on talumatult kõrge. Sotsiaalkindlustusameti statistika kohaselt pöördus mullu ohvriabi poole üle 6400 inimese. 68% neist olid perevägivalla ohvrid, 80% kannatanutest olid naissoost. Kuid spetsialistide sõnul on see vaid jäämäe tipp. Vägivalda, sh vaimset vägivalda, on meie ümber palju rohkem, kui kõrvalseisjad märkavad ...

Palve

Quasi modo geniti infantes … Nagu laps, kel silmad alles kinni, kisendades otsib piima järgi, otsin mina – kinnisilmi Sind, mu Issand, minu Jumal. Kas ehk saaksin käega katsuda? – Näita ennast, siis ma usun! Kas minu haavad on ka Sinu kätes, Sinu jalgades? Kas ka Sinu süda läbi torgatud ja katki, nagu tihtipeale minul? Ka nägemine ei tee vabaks kahtlusest, ja käega katsuminegi ei pruugi veenda. Õnnis on, kes nähku, katsugu või mitte, teab: Sa pole minust kaugel isegi mu ...

Usuteaduse instituudi õppekoor tähistab 6. mail 50. aastapäeva

1967. aasta märtsis alustas usuteaduse instituudi juures tegevust kristlikest noortest koosnev koor, kus laulsid paljud tänased vaimulikud ja kirikumuusikud ning mis sai nimeks EELK Usuteaduse Instituudi Õppekoor (UI õppekoor). Aastate jooksul laulis selles kooris üle 160 laulja, teiste seas ka tänased piiskopid Einar Soone ja Tiit Salumäe. Tähistamaks asutamise 50 aasta verstaposti, on koori endiste lauljate kokkutulek 6. mail. Kell 16 algab Tallinna Püha Vaimu kirikus ...

Issand on tänagi toimiv ja hooliv

kuusemaa

He 34:1–16,31* Pean tunnistama, et Issand Jumal on vaatamata majesteetlikkusele üks paras vigurivänt. Nii nagu omal ajal auväärne Harri Haamer, kes jahmatas neiusid end neile esitledes surmtõsiselt kniksu tehes. Helistati mulle kirikulehe toimetusest, õnnitleti preestriordinatsiooni puhul ja pakuti võimalust lehte jutlus kirjutada. Küsisin käigult, et mis selle pühapäeva teema on. Hea karjane, kuulsin vastuseks. Ohoo, no see on vahva, nii heal teemal tahan ikka jutlust ...

Kursus „Abiellumine? Abielu! Abielus…“

Tallinna Kaarli kogudus kutsub lühikursusele neid, kes plaanivad abielluda ja kes mõtlevad, kas või miks peaks abielluma. Käsitlusele tulevad teemad •    Mis teeb abielust abielu? Kas paber või midagi muud? •    Mis on perekond? Perekonna traditsioonide kujundamine ja väärtused. •    Mida teha, et abielu oleks õnnelik? Kas annab midagi teha? •    Kas armastus saab abielus otsa? Mis üldse on armastus? •    Praktilised küsimused seoses laulatusega ja riikliku ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et saatsid oma Poja siia maailma, et tema juhiks meid hea karjasena eluvee allikale. Täname, et ta kandis ristil meie patud ja avas meile ülestõusmisega tee igavesse ellu. Aita meil olla teistele inimestele headeks teejuhtideks Sinu juurde. Aita meil kõiki siiralt armastada ja jagada kõigile Sinu headust ja hoolitsust. Aamen.

Hea karjane

Kui Jeesus õpetas, siis kasutas ta näiteid igapäevaelust ja kuulajad mõistsid tänu sellele paremini Kristuse õpetuse tähendust. Hea karjase teema on hea näide sellest. Iga inimene teadis, mis tööd karjane teeb, ja sai aru, milline on hea ja milline halb karjane. Nii nagu kõigi muude töödegagi, on ka heaks karjaseks olemise juures oluline suhtumine töösse, see tähendab oma karja. Hea karjane armastab nii oma tööd kui karja ja teeb kõike südamega. Jeesus oli hea karjane, ...

Instituut pakub võimalust soodsalt raamatuid tellida

Seoses läheneva kirikukongressiga pakub usuteaduse instituut võimalust tellida soodsalt mitmeid instituudi väljaandeid. Kõige päevakajalisem neist on loomulikult Luterliku Maailmaliidu liikmeskirikute esindajate artikleid sisaldav reformatsioonijuubelile pühendatud kogumik „Jumala armu poolt vabastatud“, ent leidub ka teisi huvipakkuvaid uuemaid ja vanemaid teoseid. Tellimine ja hinnakiri on leitav ...

Vennastekoguduse suvepäev Saku-Tõdva palvelas

Laupäeval, 10. juunil algusega kell 11 toimub Saku-Tõdva palvemajas (Tõdva küla, Saku vald) vennastekoguduse kuues suvepäev teemal „Usupuhastus“. Ettekande peab õpetaja Mihkel Kukk. Rühmatööd, muusika- ja palvehetked, toitlustamine. Päeva lõpus musitseerivad Ott Indermitte (bariton) ja Kristjan Nõlvak (viiul). Suvepäevale oodatakse kõiki, kellele vennastekogudus on südamelähedane või kes soovivad vennastekoguduse liikumisega lähemalt tutvuda. Oodatakse kõiki, kes otsivad ...

Kontsert

Järva-MadiseHM_21.05_internetti

Pille Lille Muusikute Toetusfond esitleb: Järva-Madise kirikus on 21. mail kell 12.30 kontsert „Hingemuusika“ sarjas. Esineb Henri Zibo akordionil. Kavas on Makkoneni, Šoštakovitši, Kalluste jt heliloomingut. www.plmf.ee

Laiuse kirikus esineb 20. mail kell 15 Forestalia meeskoor.

Tähistatakse meestelaulu 190. aastapäeva Eestis ja Jõgeva valla 150. aastapäeva. Näha saab filmi meestelaulust Eestis. Kirikaeda istutatakse õunapuu ja tammepuu.

Hea Eesti Kiriku lugeja!

Tänan Teid, et olete juba üle kümne aasta kaasa elanud Haljala kirikus ja koguduses toimuvale. Tänan kõiki neid, kes on Haljala kogudust aastate jooksul toetanud! Praeguseks on kogudusel jäänud tasuda EUR 2000 €. EELK Haljala Püha Mauritiuse koguduse konto on EE552200221028664113. Täname Karl Paasi ja korp! Filiae Patriae liikmeid: Liilia Corradi koos abikaasa Rense `T Hooftiga, Mait Riikjärv koos poja Mait Riikjärvega, Kätrin Mölder, Maarja Naagel, Eva-Kaia Vabamäe, Liisa ...

Täname

LEA LALL JUHAN RUMM Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank