Slava Ukraine

Lehenumber 12. aprill 2017 Nr 16/17 Archives - Eesti Kirik

Kiriku juurest algas tee

Mälestusnäitust Peterburi Jaani kirikus tutvustavad peapiiskop Urmas Viilmale ja pr Egle Viilmale autor Jüri Trei (vasakul) ja Toomas Kiho (paremal). 4 x Liina Raudvassar Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise proloog oli 8. aprillil Peterburis, kus meenutati sajandi möödumist päevast, mil umbes 40 000 eestlast koondus rahumeelseks meeleavalduseks Jaani kiriku juurde, et nõuda Eestile autonoomiat. Ilm laupäeva ennelõunal, mil sammud Peterburi Jaani kirikusse sean, on ...

Elu keeruline tervik

Kui minu pisipoeg on pahandust teinud ja mina temaga riielnud, siis kuhu see õnnetu lapsuke oma nutuga lohutust otsima läheb? – Ikka isa sülle! Esialgu see üllatas mind. Suured inimesed teevad teisiti, vahel solvuvad ja otsivad kedagi, kellele oma kurba saatust kurta. Targemad ütlevad ka, et ülemuse ja hingehoidja rollid tuleb lahus hoida. Oma laste pealt olen õppinud vastupidist – hea ülemus saabki olla vaid see, kes on ühtlasi hingehoidja, ja raske on tõhusat tröösti ...

Vabaduse teetähised

Salumäe,Tiit

Homme valmistume koos jüngritega viimaseks õhtusöömaajaks. Suure reede ristitee rännak kutsub meid kõiki ühisele teele. Peame ju pühi tänavu nii ida- kui läänekirikus samal ajal. Ülestõusmispüha rõõmusõnum kutsub meid Kristuse tühja haua juurde. Ärge otsige teda siit, minge Galileasse ja kuulutage ülestõusmise sõnumit. Soovin, et elaksime iga päeva selles nädalas ja ka edaspidi kui erilist ja ainulaadset. Kiirustamine ja tormamine ei tohiks kunagi meie elu häirida. Selle ...

Annetuste kogumise oskusest

vilumaa_hedi_leks2013

Konsistoorium korraldas koolituspäevad „Kirik ja annetuste kogumine“. Ütlen suure tänu väga vajaliku teema tõstatamise ja suurepärase koolitaja leidmise eest meie kiriku kantslerile Ülle Keelele. Peamine tänu kuulub aga kindlasti koolitajale – presidendi vabakonna nõunikule Urmo Kübarale, kes asjatundliku, energilise ja ladusa teemakäsitlejana hoidis kuulajaid positiivses pinges ja pani aktiivselt mõtestama oma tegevusi. Kübara kogemused ning töö avalikus sektoris ja ...

Kuldristi teekond

Praost Leevi Reinaru on 12. kuldristi kandmise õiguse saanud vaimulik EELKs. Vastavalt kirikuseadustikule antakse kuldrist „ustavuse märgina vaimulikule, kes vähemalt 25 aastat on vaimuliku ametit laitmatult pidanud ning oma töö ja eluga edendanud EELK ülesehitamist“. Vaimulik saab õiguse kanda kuldristi konsistooriumi otsusega, kuigi tal võib see kuldrist kodus olemas olla. Nii on asjalood ka Leevi Reinaruga, kes sai selle õiguse konsistooriumilt 7. märtsil ja kellele ...

Ristitee tuleb sel aastal teistsugune

Kuidas on sel aastal kavandatud Tallinnas ristitee rännak suurel reedel? Tallinna praost Jaan Tammsalu: Sel aastal on Tallinna ristitee kuidagi erilisem. Me muudame marsruuti ja toome tugevalt sisse oikumeenilise dimensiooni. Katoliku kirik muudab suurel reedel üht oma teenistuse aega ja võtab meid ristiteel vastu. Suure reede ristitee algab 14. aprillil kl 12.30 Tallinna Jaani kirikus. Seisaku järel Vabadusristi juures liigutakse katoliku kiriku Peeter-Pauli ...

Alati on midagi õppida

Oma valiku kirikukogu saadikute osas on langetanud praost Leevi Reinaru. Sinodirahvale õpetas ta, kuidas jumalateenistusel külmas kirikus käsi hoida, et need külmetama ei hakkaks. Rita Puidet Lääne praostkonna vaimulikud ja ilmikud kogunesid möödunud aastast kokkuvõtet tegema Kullamaale paastukuu eelviimasel päeval, 30. märtsil. Praostkond on Saarte, Tartu ja Viru praostkonna järel suuruselt neljas. Kaks aastat tagasi sai praostkond uue praosti, kelleks valiti Leevi Reinaru, ...

Lühiuudised

Ühel hommikul CD

Ilmus uus vaimuliku sisuga CD Tartu Pauluse kiriku muusikaselts andis välja Marje Singi heliloomingut tutvustava plaadi „Ühel hommikul“. Plaadile on koondatud helilooja tuhatkonnast laulust 15, sealhulgas üks tuntumaid laule, mille järgi on plaat nime saanud. Plaati esitlesid aprilli esimesel pühapäeval pärast jumalateenistust bariton Atlan Karp ja organist Anna Humal. Plaadi teeb eriliseks teadmine, et tegu on Pauluse kiriku uue, Pascheni oreli esmasalvestusega, ütleb ...

Margit Nirgi: kõik on olnud Jumala arm

Tänavu möödub 50 aastat naiste ordinatsioonist EELKs. Vaimulikku teenimist Misso abikiriku jutlustajana alustanud Laine Villenthal ordineeriti koos Harri Reinuga õpetaja ametisse peapiiskop Alfred Toominga poolt 16. novembril 1967. Enne Eestit oli naisi ordineeritud Taanis (1948), Rootsis (1960) ja Norras (1961). Edakai Simmermann kirjutab Eesti Kiriku V meediakonverentsi kogumikus, et kuigi otsus naisi ordineerida tehti konkreetseid inimesi silmas pidades, oli see ...

Meedia haardes: eestlane on lugejarahvas

Läinud aasta lõpus võisime tähistada eestikeelse ajakirjanduse sünni 250. aastapäeva. Ajaleht Eesti Kirik tähistas detsembris esmailmumise 94. aastapäeva. Kristlik ajaleht oli 50 aastat sunnitud pausil (aastatel 1940–1990), seetõttu saame tähistada ka lehe teist sünnipäeva, mis on 4. märts 1990. Läbi kirja ja kirjaoskuse Kui Põltsamaal 27 aastat pärast emakeelse Piibli (1739) esmailmumist 1766. aasta novembri alguspäevadel tuli nigela trükipressi vahelt päevavalgele 21 x 15 ...

Neli päeva, mis muutsid maailma

Püha õhtusöömaajaga päevale järgnes ebaõiglane kohus Jee­suse üle ja tema ristisurm. Laupäev anti inimestele vaikseks järelemõtlemiseks, et siis pühapäeval rõõmustada Õnnistegija ülestõusmise üle. Suur neljapäev Igal aastal olid juudid paasapühade ajal paasasöömaajal, et meenutada Egiptuse orjusest vabanemist. Esimesel paasasöömaajal söödi Egiptuses paasatalle mõrude rohtudega. Talle verega määriti uksepiitu. Surm läks nendest majadest mööda, kus oli uksel talleveri, aga ...

Piiskop Andres Taul andis üle Välis-Eesti piiskopkonna juhtimise

1. aprillil läks Välis-Eesti piiskop Andres Taul emerituuri ning andis piiskopkonna juhtimise üle peapiiskop Urmas Viilmale. 3. aprillil toimus Torontos Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi koosolek, millest võttis osa ka peapiiskop Urmas Viilma, kes koosoleku alguses tänas emeriitpiiskop Andres Tauli pikaajalise ustava teenistuse eest eestlaste vaimulikul teenimisel ning andis üle EELK elutööpreemia. Koos konsistooriumi liikmetega arutati seda, kuidas korraldada ...

Rahvas ja tema kirik

LOOMINGU PREEMIAD

Eesti Vabariigi 80. sünnipäevaks kirjutas helilooja Lepo Sumera histooriumi „Armastuse ja tulega“ („Amore et igne“), mille teksti oli koostanud Läti Henriku kroonika põhjal Linnar Priimägi. See veidralt kõlava žanrinimega teos tuli esiettekandele 24. veebruaril 1998 ja puuduvad andmed, et hiljem, välja arvatud helisalvestisena raadios, oleks seda laval veel avalikult esitatud. Esituse järel ilmunud arvustuses iseloomustab muusikateadlane Evi Arujärv teost sõnadega: „Umbne, ...

Mis kool on usuteaduse instituut

Vasakult: Tauno Ruben, Ene Oga ja Marek Alveus olid avatud uste päeval teejuhiks nii mõnelegi tulevasele kaasüliõpilasele. Tiiu Pikkur Laupäeval, 8. aprillil olid EELK Usuteaduse Instituudi (UI) uksed valla – kõik huvilised olid teretulnud uurima, mis kool see niisugune on. Avatud uste päeva lõuna ajal võtab sisenejat vastu rõõmsameelne kolmik rakenduskõrghariduse esmakursuslasi: Ene Oga ja Marek Alveus luterliku teoloogia erialalt ning Tauno Ruben õigeusu teoloogia ...

Milline on ülestõusmispühade värv?

Tuntud raamatuillustraatori ja kunstniku Richard Kiviti (1888–1981) kujundatud pühadekaart. Postkaart Ülestõusmispühad on kirikuaasta suurimad pühad, kuid pühadega seoses on inimestel ka palju küsimusi. Eesti Kirik aitab koos Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhametsaga leida neile vastuseid. Ehk aitab see paremini mõista pühade sisu ja sõnumit. Miks eelneb ülestõusmispühadele paastuaeg? Kristus loobus kõigest. Et seda veidigi mõista, võib olla paastuajast abi. Samas ...