Slava Ukraine

Lehenumber 5. aprill 2017 Nr 15 Archives - Eesti Kirik

Heast haridusest

Konverentsi korraldaja Heiki Haljasorg koos Tallinna Toomkooli direktori Egle Viilma (vasakul) ja Tallinna Vanalinna hariduskolleegiumi direktori Kersti Nigeseniga. Liina Raudvassar Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) korraldas koostöös siseministeeriumiga 31. märtsil Tallinnas hariduskonverentsi „Milline on hea haridus?“, mis tõi Toompeale Teaduste Akadeemia suurde saali 129 huvilist EKNi liikmeskirikuist ning kristlike koolide töötajad. Milline on hea haridus ja hea kasvatus ...

Lugude kogumise võistlus lõpeb 16. aprillil

Eesti Kiriku toimetus ootab lugude kogumise võistlusele „Minu kodukogudus“ kaastöid veel 16. aprillini. Võistlustöö on autori arvamusel põhinev vabas vormis mõttearendus, mis sisaldab teema selget käsitlust. Osaleda võivad kõik hea tahtega inimesed kodu- ja välismaal, kes on seotud kogudusega kas ise või mõne oma lähedase pereliikme kaudu. Esitatava töö teema valib autor oma äranägemise järgi. Mõned näidisteemad: mälestused-meenutused (kas enda või mõne koguduseliikme ...

Miks ajaliku riigi pärast ei tasu end kohitseda?

Kui inimeste käest küsida, mis on Eesti kõige suurem probleem, saab vastused liigitada kahte gruppi: on neid, kes nimetavad midagi päevakajalist; on neid, kes toovad välja midagi suurt ja kestmiseks olulist. Hiljuti alanud kampaania, mis kutsub peresid üles saama kolmandat last, kuulub suurte probleemide lahendusteede hulka. Ajalehtedes ilmus selge üleskutse neile, kellel veel ei ole kolme last: asuge tööle! Olid ka välireklaamid. Eestit vaevab laste vähesus ning eriti ...

Elades projektipõhises maailmas

Jyrjo_Tuuliki

Käesoleval juubelirohkel aastal, mil meenutame reformatsiooni, EELK kui vaba rahvakiriku ning Eesti Vabariigi sündi, saavad ka kirikumuusikud mitme tähtpäeva üle rõõmustada. 50 aastat tagasi loodi UI õppekoor, mis aitas nõukogude ajal kristlikku sõnumit kuulutada ning kust on sirgunud ka mitmed dirigendid ja organistid. 35 aastat tagasi loodi koorijuhtide ja organistide segakoor, mis hiljem sai nimeks KOSK ning mis tegutseb aktiivselt dirigent Riho Ridbecki juhendamisel ...

Sajanditagune suursündmus

Rain_Soosaar_oige copy

Just 1917. aasta sündmused lõid eeldused iseseisvuse väljakuulutamiseks. Seetõttu on kohane meenutada ka saja aasta möödumist suurest eestlaste meeleavaldusest, mis toimus Petrogradis 26. märtsil (uue kalendri järgi 8. aprillil). See ettevõtmine sai teoks tänu eestlaste suurele hulgale Vene impeeriumi pealinnas. Juba enne Esimest maailmasõda elas seal ja lähiümbruses üle 20 000 eesti päritolu inimese, 1917. aastaks oli see arv aga kahekordistunud. Ainuüksi ümbruskonnas ...

Teaduse autoriteet

Möödunud nädalal räägiti avalikkuses tavapärasest rohkem ülikoolist ja teadusest. Muu hulgas kütsid ootamatult palju kirgi üles Tartu ülikooli rektori valimised. Ehkki senine rektor Volli Kalm osutus lõpuks tagasivalituks, kritiseeriti teda kampaania ajal teravalt selle pärast, et ülikool polevat piisavalt aktiivselt osalenud ühiskondlikus debatis. Teisalt ei näi teadlastel alati olevat kerge avalikkusele oma sõnumit edastada, sest nende autoriteet pole enam nii kõrge kui ...

Palmipuudepühaga suurde nädalasse

palmioks

Eelolev pühapäev, palmipuudepüha juhatab sisse tähenduslikuma perioodi kirikukalendris. Palmipuudepüha on liikuv püha ja langeb pühapäevale nädal enne esimest ülestõusmispüha. Palmipuudepühaga algab nädal, mida kristlased nimetavad mitme nimega: suur nädal, aga ka vaikne nädal või koguni kannatusnädal. Pole vähetähtis, et palmipuudepüha ja 1. advendipühapäeva evangeeliumitekstid jutustavad samast sündmusest, Jeesuse sisenemisest Jeruusalemma. Kui jõulude eel ootasime ...

Tallinnas on tänulik ja stabiilne praostkond

Aru annab Jaan Tammsalu, laua taga istuvad (vasakult) Meelis Pirn ja Arho Tuhkru. Tiiu Pikkur Tallinna praostkonna sinodil kuulati praosti aruannet, kuulutati välja aasta tegu, valiti kirikukogu saadikud, praostkonna nõukogu ja revident, räägiti tänulikkusest ja stabiilsusest. Koosolekut juhatasid praost Jaan Tammsalu, abipraost Arho Tuhkru ja Nõmme Rahu koguduse juhatuse aseesimees Meelis Pirn. Tallinna Jaani kirikusse 30. märtsil kogunenud sinodilisi tervitas Tallinna ...

Lühiuudised

lea kärson (vasakpoolne)

Koormust tuli vähendada Rõngu koguduse õpetaja Lea Kärson (fotol) ei teeni enam 1. aprillist Rõngu Mihkli kogudust ja on arvatud Valga praostkonna vikaarõpetajaks. Õpetaja Kärson on ka MTÜ Iseseisev Elu Rõngu tugikeskuse tegevusjuhendaja ja nii tunnistab ta, et lahkumise põhjuseks on suurest töökoormusest tingitud terviseprobleemid. Ta ütleb, et ei jaksa täiskoormust vedada ja on sunnitud oma tervisele mõtlema. Kui ta 2011 Rõngu kogudust teenima hakkas, oli kogudus ...

Leevi Reinaru: misjonitöö on usaldamine

Praost Leevi Reinaru tähistab 7. aprillil 60. sünnipäeva. Eelmisel nädalal Kullamaal toimunud Lääne praostkonna sinodil andis peapiiskop Urmas Viilma Leevi Reinarule üle kuldristi. Kasvasid kiriku töötegijate Karl ja Endla Reinaru peres ning vaimulikuks ordineeriti sind 21-aastaselt. Praegu teenid Lääne-Nigula koguduse õpetajana ning Lääne praostina ja misjonikeskuse juhatajana. Millise pagasi kodust selleks kaasa said? Rannamõisa, Randvere ja Prangli koguduses, kus mu isa ...

Hea, kui oleme teinud kõik meist oleneva asjade kordaminekuks

Saarte praostkonna sinodisaadikud koos piiskop Joel Luhametsaga. 3 x Hannes Nelis Saarte praostkonna sinod toimus 22. märtsil. Jumalateenistusel Kaarma kirikus teenis koos piiskop Joel Luhametsaga kohalik õpetaja Hannes Nelis. Jutlustas piiskop Luhamets, kes julgustas kirikulisi paluma suurelt, öeldes, et tuleks paluda Jumalalt suuri asju, mitte piirduda vaid väikestega. Jumalateenistuselt siirduti üheskoos sinodikoosolekule Aste koolimajja. Koosoleku avamisel mälestati ...

Avatus ja dialoog aitavad edasi

GEKE konverentsil osalejad pärast pühapäevast jumalateenistust. 2 x erakogu Bernis toimunud Euroopa evangeelsete kirikute osaduse konverents ilmiksaadikutele peeti märtsikuus. Seda võiks kirjeldada märksõnadega „olukorrast Euroopas“. Bernis toimus organisatsiooni, mis saksa keeles kannab nimetust Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) ja inglise keeles The Community of Protestant Churches in Europe (CPCE), kolmas konverents. Kaks aastat tagasi osalesin samal ...

Eesti autonoomia sündis Peterburis

Meeleavaldus algas Jaani kiriku juures. Eesti Vabariiklaste Liit kutsus kõiki Petrogradi eestlaste organisatsioone meeleavaldusele autonoomia toetamiseks. Arhiiv 8. aprillil (26. märtsil vkj) 1917 toimus Peterburis eestlaste manifestatsioon autonoomianõude toetuseks. „Üheks esimeseks ja mõjuvamaks Eesti rahvuslise iseteadvuse avalduseks välise ilma ees tuleb pidada Petrogradis toimepandud eestlaste poliitilist meeleavaldust. Oma ulatuse poolest oli see ennenägemata suur ja ...

Avaürituseni on aega vähem kui nädal

Kui Eesti Vabariik 100 korraldusmeeskond loeb avaürituseks suurt üldrahvalikku matka 16. aprillil, ülestõusmispühal, siis juba 8. aprillil meenutatakse vabariigi sündi Peterburis ja 12. aprillil Pärnumaal Mihkli kirikus. Kuidas juhatatakse sisse Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine? Margus Kasterpalu, EV100 suursündmuste juht: EV100 avaürituseks on 16. aprillil toimuv suur matk endise Eestimaa ja Liivimaa kubermangu piiril Peipsi rannalt Läänemere kaldani. EV100 ...

Kirikumuusikutel on käed tööd täis

Kirikumuusika liidu esimees Tuuliki Jürjo selgitas, kust KMLile raha tuleb ja kuhu läheb. Tiiu Pikkur On olnud sündmusrohke aasta, kus oma vahendeid efektiivselt reaalseks tegevuseks kasutatud, käesoleval juubelite aastalgi on tööplaan tihe, tõdeti EELK Kirikumuusika Liidu (KML) üldkoosolekul 20. märtsil. Avapalvuse pidas ja kirikuvalitsuse sihtidest, mis otseselt ka kirikumuusikutega seotud, rääkis assessor Marko Tiitus. Reformatsiooni 500. aastapäev tuletab meelde Lutheri ...