Slava Ukraine

Lehenumber 15. märts 2017 Nr 12 Archives - Eesti Kirik

Eile tähistati emakeelepäeva

Jüri kirikuaias asuv monument (1989) esimesele eestikeelsele Piiblile ja tõlkijale Anton Thor Hellele meenutab kiriku tähtsust eesti kirjakeele ajaloos. Internet Eestis 14. märtsil tähistatavat emakeelepäeva on põhjust ära märkida ka kogudustes ja kristlikes koolides. Emakeelepäeva tähistamise idee algatas Sonda eesti keele õpetaja Meinhard Laks 1995. aastal, alates 1999. aastast on see riiklik tähtpäev. Nimetus on siiski tekitanud segadust. Ehkki Eesti inimesed räägivad ...

Lugude kogumise võistlus „Minu kodukogudus“

Eesti Kiriku toimetus kuulutab välja lugude kogumise võistluse, mis on pühendatud EELK 100. aastapäevale. Lugusid ootame toimetusse 16. aprilliks 2017 elektroonilisel kujul (e-post: ek@eelk.ee). Võistluse eesmärk Pühendatud EELK 100. aastapäevale. Eesmärk on innustada inimesi jagama oma koguduseelu kogemusi ning tunnustada parimaid kirjutajaid. Võistluse eesmärk on jäädvustada EELK liikmete mälestusi, hinnanguid, ettepanekuid, mis talletavad Eesti kaasaegse kirikuelu ...

Maaelu võludest

Kes oleks kakskümmend aastat tagasi arvanud, et mina kolin ükskord maale! Mu lähedased teavad, kui vähe ma sallin rohimist ning kuidas kardan usse ja sitikaid. Ja siin ma nüüd olen! Maal. See kõik võttis aga aega. Esimene plaan maale kolida oli 15 aastat tagasi, aga tookord sai notariaeg tühistatud ja mõeldud, et me veel nii noored, küll jõuab. Tegelikult pean meid ikka veel noorteks, kuid selle otsuse vastuvõtmist üheks täiskasvanuks saamise ilminguks. Maaelu ise on saanud ...

Aukartus valu ees

Tiitus,Marko_2014

Evangeeliumid jutustavad Jeesuse kolmekordsest ettekuulutusest oma eelseisva saatuse kohta Jeruusalemmas: ta antakse paganate kätte ja teda mõnitatakse ja talle sülitatakse näkku, ning kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad ta ära ning kolmandal päeval tõuseb ta üles.  Miks Jeesus rääkis sellest kolm korda? Taolist prohveteeringut taibata ja omaks võtta oli kõike muud kui lihtne – isegi nendel, kes olid Jeesusele ta maise elu päevadel kõige lähemal. „Aga nemad ei mõistnud ...

Meelemuutus tuhkapäeval

Tahan lugejatega jagada oma tähelepanekuid, kuidas Soome kiriku peapiiskop Kari Mäkinen on oma seisukohti muutnud. Eesti Kirik avaldas 28. jaanuaril 2015 ulatusliku intervjuu Soome Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Kari Mäkineniga. Küsimusele, kuidas suhtute samast soost isikute abielu õnnistamisse kirikus, vastas peapiiskop: „Meie kirikus ei toimu samast soost inimeste õnnistamist, vaid on vabavormiline eestpalve nende eest. Meil oli diskussioon, kas neid ...

Paastukuuga kevadesse

Olemegi jõudnud talve lõpusirgele. Globaalse soojenemise kiiluvees peame küll vaikselt harjuma aastatega seaduspäraks kippuva tõigaga, et talv võibki taevasse jääda. Põhjalale kohast pakast kohtas lõppevalgi talvel vaid loetud päevadel. Lapsed jõudsid vaevu lumemehed üles ehitada, kui need teisel päeval juba olematuks sulasid. Suusaretkeks ei piisanud enam Haanja küngastest, vaid oli vaja võtta reisisihiks Alpid või Lapimaa nõlvad. See on reaalsus, mis teeb senisest enam ...

„Kasvuaeg“ abiks kogudusele

EELK Misjonikeskuse korraldusel toimuva kogudusekooli „Kasvuaeg“ grupp koondab entusiaste Võru, Valga ja Tartu praostkonnast. „Me oleme saanud üllatavalt hea tagasiside,“ kinnitab misjonikeskuse välismisjoni ja Lõuna-Eesti koolituste koordinaator Helene Toivanen Eesti Kirikule pärast esimese koolituspäeva toimumist Tartus 11. märtsil. Ta räägib, et oli siiralt üllatunud, et pärast suhteliselt pikka päeva, kell 10–17 kestvat sisutihedat õppetööd ei olnud inimesed liiga ...

Olla toeks kirikute kommunikatsioonitöös

Meelis Süld peab väga oluliseks kirikute kommunikatsioonitöötajate koostööd. Tiiu Pikkur Euroopa luterlike vähemuskirikute kommunikatsiooninõukogu (KALME) korraldusel toimub 17. märtsil Helsingis ja 18. märtsil Tallinnas kriisikommunikatsiooni seminar. Millega tegu, selgitab EELK esindaja KALMEs, raadioajakirjanik Meelis Süld. „Meie mõte on olla kirikutele nende kommunikatsioonitöös toeks. Oleme mõelnud, kuidas oma tööd teha. Kõige praktilisem on teha seda seminaridena. Läbi ...

Kirik otsustas mitte lõpetada sihtasutuse tegevust

EELK konsistoorium arutas kahel istungil kultuuriministeeriumi asekantsleri Tarvi Sitsi ettepanekut sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik tegevuse lõpetamiseks. Kirikuvalitsuse seisukoht on, et praegu ei ole sihtasutuse likvideerimine põhjendatud, sest sihtasutuse põhikirjaline eesmärk – Narva Aleksandri kiriku taastamine selle kasutamiseks esindusliku ja rahvusvahelise tähtsusega kontserdisaalina ning kultuurikeskusena koos kiriklike funktsioonide säilitamisega – on veel ...

Kohtusid peapiiskop, peadirektor ja peakaplan

Peapiiskop Urmas Viilma kohtus konsistooriumis politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Elmar Vaheriga, peakaplani Valdo Lustiga ja kap­lani Tõnis Kargiga, et arutada aktuaalseid teemasid, mis puudutavad nii kirikut kui ka PPAd. Arutleti selle üle, et kirikul on väga laiahaardeline võrgustik, mis katab ära suure osa ühiskonnast. Sestap pakkus peapiiskop välja, et kiriku kaasamine ning selle võrgustiku ärakasutamine erinevate kriisisituatsioonide lahendamisel annaks ...

Lühiuudised

kalmistu

Avinurme kalmistu register saab kaardirakenduse Avinurme valla sotsiaalnõunik ja ühtlasi kalmistu registripidaja, kohaliku koguduse liige Tiina Tuur on teinud suure töö ja digiteerinud kalmistu hauaplatsid. Peatselt saavad lähedased ja tuttavad otsida hauaplatse interneti kaudu kodulehelt www.kalmistud.ee. Sinna saab lisada ka pilte kalmudest. Koguduse õpetaja Rene Alberi ütleb, et tal on hea meel, et kalmistu kohta avaneb kaardirakendus Haudi, sest temagi käest on ...

Joel Luhamets: pean õppima elust mõnu tundma

Joel Luhametsa tuntakse nii kirikus kui väljaspool kirikut. Piiskopina on ta ikka seesama kirikuõpetaja, kes leiab aega igale abivajajale. Rita Puidet 19. märtsil saab Tartu Pauluse koguduse õpetaja piiskop Joel Luhamets 65 ja annab ameti üle nooremale ametivennale, poeg Kristjanile, kelle koguduse nõukogu valis õpetajaks möödunud aasta 13. novembril. Sünnipäeva eel ajame juttu Tartu Pauluse kirikus ja lepime kokku, et jääme sina-vormi juurde, olgu küll jutuajamine n-ö ...

Süvendada olemasolevat ja arendada teadustööd

Rektor Ove Sander on tänulik, sest Jumal on andnud rohkem, kui on palvetatud ja loodetud. Tiiu Pikkur Dr Ove Sander (46) seab teist korda EELK Usuteaduse Instituudi (UI) rektoriks valituna tulevikuplaane. Ove Sander: „Esmaseks sooviks ja palveks on, et usuteaduse instituut võiks veelgi paremini täita oma peamist ülesannet: anda kirikule ustavaid ja hästi välja õpetatud töötegijaid. Kuivõrd meie akadeemiline võimekus on suurenenud, siis saame suurendada oma teadus- ja ...

Eesti Kiriku lugejate reis Karjalasse Kiži ja Valamo saartele

Kiži saare vabaõhumuuseumis näeb autentset käsitööd. Liina Raudvassar Eesti Kirik on oma lugejaid juba 17 aastat viinud suviti reisidele. Sel suvel reisime koostöös Tiit Reisidega Karjalasse (Venemaa). Reisi aeg 14.–19. august. Marsruut: Tallinn – Staraja Sloboda (Aleksander Svirski kloostri külastus) – Petrozavodsk (Petroskoi) – UNESCO kaitse all olev muuseum-reservaat Kiži saarel Onega järves (Äänisjärv) – Martsialnõje Vodõ – Kivatši looduskaitseala – 16. sajandist ...

Soome raadiopalvustel täitus 85 aastat

raadioaparaat

Soome Raadio üks vanimaid saateid on raadiopalvused. Esimene raadiopalvus läks eetrisse 7. märtsil 1932. Raadiopalvused on toonud 85 aasta jooksul jumalasõna Soome kodudesse, andes tuge ka suurte ühiskondlike ja isiklike kriiside ajal nagu talvesõda, parvlaeva Estonia uppumine või terrorirünnakud mitmel pool maailmas. Kuid Soome raadiopalvused pole mitte üksnes soomlastele olulised, vaid need on tähtsad ka eestlastele. Nõukogude Liidu ajal olid raadiopalvused jumalasõna ...