Slava Ukraine

Lehenumber 1. märts 2017 Nr 10 Archives - Eesti Kirik

Algas sinodite hooaeg

Ida-Harju praostkonna sinodisaadikud töömeeleolus Kuusalu kirikus. Kätlin Liimets Issanda ligiolus kogunes 23. veebruaril ühtteist kogudust koondav Ida-Harju praostkond Kuusalus meie kiriku tänavuseks esimeseks sinodiks. Kiriku värskendavas jaheduses oli mõtlikku sisevaatlust, rõõmu ja mureteemade jagamist. Pärast armulauaga palvust kaunis võlvlagedega pühakojas koondati mõtted praost Jaanus Jalaka juhtimisel 2016. Issanda aastale, mil praostkonna 11 hingekarjase teenimisel ...

27 aastat Eesti Kiriku taasilmumisest

EK1993marts

On inimesi, kes üle elanud raskeid õnnetusi või õnnelikke pääsemisi ja ütlevad, et said kingiks uue elu, ka uue sünnipäeva. Sama võib üle kanda ajalehele Eesti Kirik, mis 1990. aasta 4. märtsil ärkas uuele elule, kui pärast 50aastast pausi Eestis taas ilmuma hakkas. Millal on siis Eesti Kiriku esimene sünnipäev? Ajalehe proovinumber ilmus 1923. aasta jõuludeks ja siis juba järjepidevalt 1924. aasta jaanuarist kuni 1940. aasta 22. augustini. Veel viimases lehenumbris ...

Sidemete tugevdamiseks koguduseliikmetega tuleb kirikul investeerida e-lahendustesse

Merillelt10

EELK kirikuseadustiku § 207 lõike 1 kohaselt toimuvad kirikukogu otsusega ajavahemikus 6. novembrist 2016 kuni 5. märtsini 2017 koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide ja sinodisaadikute valimised. Praeguseks on enamikul EELK kogudustel uued juhtorganid, kuid kokkuvõtliku statistika valmimine ilmselt võtab veel aega. Samas oleks huvitav näiteks teada, kui palju koguduste liikmeid valimistel valitavatena osales, milline oli meeste ja naiste osakaal nii nõukogu ...

Karjasekiri palvepäevaks ja paastuaja alguseks

Viilma,Urmas_peapiiskop

Tuhkapäeval, 1. märtsil 2017 Aga keegi ütles Jeesusele: „Issand, kas neid on pisut,  kes pääsevad?” Lk 13:23 Sellele küsimusele on inimesed ikka vastust otsinud. Murega. Kardetakse, et ei kuuluta nende hulka, kes pääsevad, sest valitute arv saab enne täis. Justkui oleks Jumal määranud õndsaks saajate hulgale arvulise limiidi. Rangeimaid piire seab õigeksmõistetutele ja pääsejatele mitte Jumal, vaid inimene. Jeesus imestab, et piireseadvat hoiakut esindavad oma ...

Haldusreformi äpardus Lõuna-Läänemaal

andres

Haldusreformiga on mitmel pool Eestis kaasas käinud hulk kurioosumeid, ebaloogilisi liitumisi ja arusaamatuid nimevalikuid. Mind häirib kõige rohkem, et Mandri-Eesti väikseim maakond Läänemaa jääb veel väiksemaks, aga suurim maakond Pärnumaa saab veel suuremaks, sest Lihula ja Hanila vald liiguvad Pärnumaa koosseisu. Haldusreformi on tehtud piitsa ja präänikuga, piitsaks 5000 elaniku nõue, präänikuks toetus ühinevatele omavalitsustele ja preemia omavalitsusjuhtidele. ...

Mis teeb inimese kurvaks?

Talve südames on kevad ärkamas. Saksa müstiline teoloog Meister Eckhart alustab oma „Jumaliku lohutuse raamatut“ määratlusega, mis teeb inimese kurvaks: „Nüüd on kolmesugust kurvastust, mis inimese peale tuleb ja teda vaevab selles viletsuses: üks on välise varanduse poolest, teine armsamate sõprade juures, kolmas iseenda juures teotuse, õnnetuse ja ihu valude ja südame häda läbi.“ Materiaalsus, ligimene ja süda, mis suunatud Jumalale. Ehk võiks need kolm olla analüüsi ...

Kuriteo ohvritele mõeldes

MTÜ Ohvriabi ja EELK diakooniatalitus kutsusid kõiki kirikuid ja kogudusi möödunud pühapäeval palvetama kuriteoohvrite ja nende lähedaste pärast. Üleeuroopalist kuriteoohvrite toetamise päeva tähistas Kuriteoohvrite Toetamise Ühing Ohvriabi konverentsiga 22. veebruaril. Konverentsi avas sotsiaalkindlustusameti kvaliteedinõunik Kersti Kask, kes on juhtinud EELK kriminaaltöö keskuse peretööd, osalenud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste väljatöötamisel ja osutamisel ning ...

Koguduste majanduslik toimetulek

Pilt1

Koguduste eesmärk on kuulutada rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest, inimeste hingi hoida ja vaimulikult toita. Kõigeks selleks vajame ka materiaalseid vahendeid. Meie kirik koosneb 167 kogudusest, mis omavad väga erinevaid võimalusi, kuidas materiaalselt toime tulla. Mõnel õnnestub see paremini, teised lepivad vähemaga. Pankrot on taasiseseisvunud Eestis välja kuulutatud vaid Narva kogudusele. „Toimetuleku piir ei jookse linna ja maa, väikeste ja suurte koguduste vahel. ...

Lühiuudised

ryytliordude_muus_orig

Selgusid kaunimad raamatud Rahvusraamatukogus kuulutati 9. veebruaril välja eelmise aasta kaunimad raamatud. Võistlusele laekunud 222 raamatu hulgast tõsteti esile 25 laste- ja 25 täiskasvanutele mõeldud raamatut. Tunnustust leidnud raamatutega saab tutvuda rahvusraamatukogu peanäitusesaalis, näitus on avatud 4. märtsini. Äramärkimist leidis näiteks Püha Johannese Kooli SA välja antud Hierotheos Vlachose „Üks öö püha Athose mäe kõrbes“, mis sai ka eripreemia kujunduse ...

Anne Schotter: armastus peab olema isalik

Tartu linnale osutatud eriliste teenete eest pälvis vabariigi aastapäeva puhul Tartu Tähe aumärgi Anne Schotter. Koidu tänaval asuvas keskuses võtab mind vastu MTÜ Tartu Koidu Keskuse nõukogu esimees Anne Schotter. Nõukogusse kuuluvad veel Fea ja Avo Üprus. Olen siin majas varemgi käinud ja nüüd tõden, et midagi on muutunud, midagi samaks jäänud. Perfektsionist Aastad oleks justkui märkamatult möödunud Anne Schotterist. Läinud suvel 80 saanud daam on sama särav ja vitaalne ...

Peapiiskop Urmas Viilma iseseisvuspäeva jutlus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 24. veebruaril 2017

Peapiiskop Urmas Viilma peab Tallinna toomkirikus iseseisvuspäeva jutlust. Erik Peinar Lk 4:18–21 Kordan veel kord Jeesuse loetud sõnu, kui ta luges oma kodukoha Naatsareti palvemajas ette prohvet Jesaja ennustusi: „Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat.“ Ja Jeesus lisas: „Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud.“ (Lk 4:18–19, ...

Eesti Kiriku lugejate reis Karjalasse Kiži ja Valamo saartele

Kiži_saarel4

Eesti Kirik on oma lugejaid juba 17 aastat viinud suviti reisidele. Sel suvel reisime koostöös Tiit Reisidega Karjalasse (Venemaa). Reisi aeg 14.–19. august. Marsruut: Tallinn – Staraja Sloboda (Aleksander Svirski kloostri külastus) – Petrozavodsk (Petroskoi) – UNESCO kaitse all olev muuseum-reservaat Kiži saarel Onega järves (Äänisjärv) – Martsialnõje Vodõ – Kivatši looduskaitseala – 16. sajandist pärineva Kinerma Karjala küla-vabaõhumuuseumi külastus – Ruskeala ...

Üks vapimärgi saajaist elab Käsmus

ong,virge2017veebr

Lääne-Viru maakonna seitsme kuldse vapimärgi üks saajaid on Sõmeru põhikooli direktor Virge Ong (fotol) , kes on märkimisväärselt panustanud maakonna ja riigi hariduse edendamisse. Ta on seotud hariduseluga juba 30 aastat, neist 20 koolijuhina; kuulub nii maakondlikku kui ka vabariiklikku koolijuhtide ühendusse ning teda kaasatakse järjepidevalt haridusalase seadusandluse muutmiseks moodustatud töögruppidesse. Ta korraldab ülevirumaalist põhikooliõpilaste luulevõistlust ...

Vabariigile kingituseks oma elu

eerik purje

Umbes aasta kestis ülemaailmne eluloovõistlus „Eesti Vabariik 100. Minu elu ja armastus“, mille kuulutas välja Eesti kirjandusmuuseum ja mis lõppes 1. jaanuaril. Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Rutt Hinrikus ütles Eesti Kirikule, et võistlusele laekus 191 elulugu. Vabariigi aastapäevaks oli neist läbi loetud umbes pooled. Kirjutajatest kõige rohkem oli 1950ndatel sündinuid. Laekunud tööde hulk oli küll ootuspärane, kuid Hinrikuse sõnul oleks oodatud aktiivsemat osavõttu ...

Tee kogukonnale midagi kestvat ja väärtuslikku

Eesti Vabariigile 100. sünnipäeva kingituse tegemiseks on avatud uus taotlusvoor, kuhu oodatakse selliseid tegusid, ettevõtmisi ja üritusi, mis sünniksid mitme kohaliku partneri koostöös. Riigikantselei EV100 korraldustoimkond ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ootavad 25. aprilliks ideid, mis teeksid Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks ning looksid kindlama tuleviku lastele. Ühte algatust toetatakse kuni 15 000 euroga. Üldse toetatakse algatusi kokku 200 000 ...