Slava Ukraine

Lehenumber 22. veebruar 2017 Nr 8/9 Archives - Page 2 of 3 - Eesti Kirik

Rahvavalgustaja

Eesti kirik võib rõõmustada: Kalle Kasemaa sai elutööpreemia. Ja väljastpoolt kirikut. Minu teada on ta ainus, kes teoloogina sellise preemia vääriliseks arvatud. Nüüd seisab see mees niisuguste vägevate kirikumeeste reas, mille algus ulatub Jakob Hurda ja Matthias Johann Eisenini. Sealtsamast leiame veel Rudolf Kallase, Jaan Lattiku, Uku Masingu, Eduard Tennmanni ning meie kaasaegse Toomas Pauli. Anne Pole just palju kirjutavaid kirikutegelasi, kes ei piirdu teoloogiaga. ...

Vaimulike talvepäevad Pilistveres

21. jaanuarist 18. veebruarini 1687 toimus Pilistvere pastoraadis nn teine piiblikonverents, omamoodi vaimulike konverents, kuhu oli kokku sõitnud hingekarjaseid ja teoloogiaüliõpilasi mitmelt poolt Eestist ning Riiastki. Need pastorid-keelemehed arutasid toona tuliselt Piibli tõlkimise üle meie maa keelde: näiteks kas tuleks aluseks võtta Martin Lu­theri saksakeelne piiblitõlge või lähtuda algkeeltest; kas kasutada Stahli kirjaviisi või Forseliuse oma ning mis kõige ...

Enn Soosaare konverents pühendus kaitse vaimule

Tõlkija ja publitsisti Enn Soosaare 80. sünniaastapäevale pühendatud konverents „Kaitse vaim“ peeti 13. veebruaril Tallinna ülikoolis. Kõnelesid Soome kirjanik Sofi Oksanen, Eesti kaitseväe juhataja Riho Terras ja Soosaare sõbrad ning anti üle eetilise esseistika auhind. Sofi Oksanen rõhutas oma eesti keeles peetud kõnes, et parim kaitse Eestile on kultuur, mille kaudu on võimalik näidata teistele rahvastele, mida tähendas okupatsioon ja millised võivad olla ohud tulevikus. ...

Soomepoisid on olnud usinad autorid

Tallinna linnaarhiivis on 22. septembrini avatud näitus „Põhjala tähistel“. Näitusel on võimalus tutvuda teostega, mida soomepoisid on kirjutanud või milles neist on kirjutatud. Näitusel on eksponeeritud soomepoiste kirjutatud ja erinevates keeltes välja antud ilukirjandust, teaduslikke ja populaarteaduslikke uurimusi, õpikuid, mälestusi, samuti noote ja eksliibriseid. Näitus avati 8. veebruaril soomepoiste jalaväerügemendi (JR 200) asutamise aastapäeval. Raamatud on ...

Peterburis sinimustvalges võtmes

Eesti iseseisvuspäeva tähistas Peterburi eestlaskond piduliku jumalateenistuse ja kontserdiga ning Eesti Vabariigi konsuli vastuvõtuga Peterburi Jaani kirikus. 19. veebruari armulauaga jumalateenistus oli tavapärasest kordades pidulikum: tähistati nii Eesti Vabariigi 99. kui ka Peterburi Jaani kiriku 6. taaspühitsemise aastapäeva. Teenisid piiskop Tiit Salumäe ja õpetaja Enn Salveste Eestist, esines koguduse koor. Jutluses meenutas piiskop Salumäe, kuidas ta kuus aastat ...

Käsmu kirikus peetakse igal hommikul palvusi

K2smu

Väikeses mereäärses Käsmu kirikus on iga päeva hommikul uksed avatud ja inimesed tulevad palvusele. Õpetaja Urmas Karileet ütleb selle võimaluse suureks Jumala imeks olevat. Kuigi ta ise on armulauaga palvust pidamas vähemalt 90% päevadest, ei ole viimase 10 kuuga ühelgi hommikul uksed suletuks jäänud. Õpetaja äraolekul peab kogudus isekeskis palvuse ära. Urmas Karileet ütles, et igatsust päeva Jumala sõna, palve ja lauluga alustada kandis ta südames, aga initsiatiiv ...

Riias avati Reformatsiooni väljak

Riias toimus 9. veebruaril tseremoonia, millega Peetri kiriku juures olev plats nimetati Reformatsiooni väljakuks, kirjutab lõunanaabrite kirikuleht Svētdienas Rīts. Sündmuse tähtsust rõhutas asjaolu, et sellest võtsid osa Läti president Raimonds Vējonis ja tema Riias visiidil viibinud Saksamaa ametivend Joachim Gauck. Läti Evangeelse Luterliku Kiriku (LELK) peapiiskop Jānis Vanags rõhutas oma kõnes, et Riia oli esimesi linnu Põhja-Euroopas, kus evangeelne õpetus võidu ...

Väärtused kogu eluks

Siiri ja Mihkel Oviiri elulooraamat äratab huvi. Tegemist on kirjastuse Tammerraamat uue, elulooraamatute žanrisse mitmekesisust toova, Eestile olulistest abielupaaridest kõneleva sarjaga „Paar“, mille Siiri ja Mihkli lugu sisse juhatab. Perekonnanimi Oviir ei vaja tutvustamist, kuid tiitellehel on siiski rõhutatud sõna „esimene“ tähtsust nende puhul: Siiri Oviir kui esimene naisminister ja Mihkel Oviir kui esimene kantsler iseseisvuse taastanud Eestis. Huvi äratab ka Siiri ...

Vabariigi aastapäeval oli ilus ilm

Eesti Vabariik sai 1937. aastal 19aastaseks. Veebruaris tähistati kirikus muidki tähtpäevi ning arutati ka tõsiseid tööasju. Veebruari kiriklikud üritused algasid Tallinna Kaarli kiriku 2. pihtkonna õpetaja Friedrich Stockholmi 25 aasta ametijuubeli piduliku jumalateenistusega. Sündinud oli ta 1. oktoobril 1884 Tartus. Ülikooli usuteaduskonna lõpetas 1911. Õpetajaks õnnistati 4. veebruaril 1912. Aastatel 1914–1918 teenis Peterburi Jaani kirikus. Kaarli kirikus teenimise ...

Palve

Kui hea on elus kulgeda mööda sirget teed – siht on silme ees, pole midagi, mis kõrvale meelitaks. Kõik on nii lihtne ja selge. Aga äkki – tee kõrval on midagi põnevat! Seda peab ju kindlasti uurima minema! Lähed, peatud, uurid ning siis võid mõtlema hakata: kuhupoole ma siis nüüd teel olingi? Hea, kui on keegi, kes taas õige suuna kätte juhatab. Minul on. Aga sinul?

Võime eladagi üksnes Jumala armust ja abiga

NirgiMargit_sept2016

Jh 12:25–33 Tänane kirjakoht lubab heita pilgu Jeesuse Jeruusalemma tulekule palmipuudepühal ja sellele järgnevatele sündmustele. Aastast aastasse on meie tähelepanu kinnitunud piduliku rongkäigu hingeülendavasse sündmustikku. Jeesuse olemus, Jumala tahtega arvestamise sügavus saab ilmsiks alles pärast palmipuudepüha ringkäiku: tema kuningaks olemise kõrvalpildina. Jeesuselt oodati, et tema kuninglik väljakutse tagaks juutidele poliitilise võidu, ilmaliku rahu ja ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname, et lasid oma Pojal armastusest meie vastu astuda ohvriteele, et meid päästa. Aita meil mõista Kristuse ohvri suurust ja olulisust meie jaoks. Täname, et ta kandis meie patud, aita meil elada tema armu varal. Ole varjamas meie maad ja rahvast ning aita meil elus hinnata õigeid väärtusi. Aamen.

Jumala armastuse ohvritee

Tänapäeva maailmas kipub üks inimese hindamise kriteerium olema tema edukus. Vaatame inimese perekonda, tööd, materiaalset olukorda ja kõike välist ning anname selle põhjal hinnangu. Kui ühel hetkel kogeme, et meil ei lähe kõik nii hästi, kui meie arvates peaks minema, siis küsime, miks Jumal küll seda lubab ja kuidas võib ta olla nii karm. Tegelikult on olulisemad teised väärtused kui need, mida me oma elus sageli hindame. Ajalugu ei meenuta olulisi isikuid ei nende ...

Eesti Kiriku köidetud aastakäik 2016

Tähelepanu! Toimetuse kaudu on võimalik tellida endale või kogudusele Eesti Kiriku eelmise aasta köidetud aastakäik. Köite hind on 25 eurot. Soovist palun teada anda sirje.kasemaa@eelk.ee või telefonil 733 7795. Toimetuses on veel saadaval ka üksikud köited aastatest 2010, 2013 ja 2015 (köite hind 20 eurot).

Retoorika koolitus

Tartu ülikoolis on tulemas retoorika koolitus, mida juhendab õppejõud Kaido Soom. Koolitus toimub 4. märtsil ja 8. aprillil ülikooli peahoone auditooriumis 230 kell 10.15–17. Koostatud kõne esitakse 8. aprillil, siis ka üheskoos analüüsitakse ettekantud kõned. Kursuse läbinu omandab kõnelemise tehnika. Kursuse hind on 36 eurot. Registreerumine: kaido.soom@ut.ee või telefonil 5662 0334.