Lehenumber » Väljaanded » 23. november 2016 Nr 46

Õnnitleme

Michael Viise, emeeritus 23. novembril – 90 Allan Praats 24. novembril – 53 Stephen John Knowers 26. novembril – 67 Veikko Kalevi Määttä 28. novembril – 69 Ordinatsioonitähtpäev 23. novembril – 3 Meelis Malk, diakon 26. novembril – 10 Kaido Metsoja, diakon 27. novembril – 54 Kalle Mesila, emeeritus 28. novembril – 17 Phil Haar