Slava Ukraine

Lehenumber 2. november 2016 Nr 43 Archives - Eesti Kirik

Jumala armu poolt vabastatud

25.–26. oktoobrini toimus Tallinnas rahvusraamatukogus EELK Usuteaduse Instituudi 70. aastapäeva kongress «Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid». Sisutihe ja inspireeriv kongress, mille eesmärgiks oli käsitleda usupuhastuse vaimsust ja keskseid arusaamu ning avada reformatsiooni mõju Eestis, tõi kohale üle 200 huvilise, millega peakorraldaja UI dekaan dr Randar Tasmuth jäi väga rahule: «Osavõtjate hulk ületas ootused. Rõõm ja energia, mis siin tekkis, ...

Viljandis tähistati Pauluse kiriku juubelit

Eestimaal on olnud aegu, mil kirikud on kitsaks jäänud. XIX sajandil oli selle põhjuseks rahvaarvu suurenemine ning iseäranis linnade kasv. Nii otsustati 1860. aastal ka Viljandis sealne Jaani kogudus jagada kaheks – linna- ja maakoguduseks. Maakogudus ehitas endale uue kiriku, mis pühitseti 30. oktoobril 1866. Tänapäeval tunneme seda Viljandi Pauluse kirikuna. Niisiis on sealsel kogudusel olnud põhjust tänavu tähistada oma kiriku 150. aastapäeva. Pidustused kulmineerusid ...

Ja nii läheb elugi edasi

See leht ilmub hingedepäeval. Täna on paljud Eestimaa surnuaiad küünlasäralised. Meenutatakse neid, kelle teekond on lõppenud enne seda, kui läheme meie. Meenutajate hingedes on tänulikkust, aga küllap ka kurbust ja valu, igatsust ja armastust. Soovin sulle sel päeval vana keldi palvesoovi sõnadega: Olgu sul rannale rulluva laine sügav rahu, olgu sul voogava õhu sügav rahu, olgu sul vaikiva maapinna sügav rahu, olgu sul paistvate tähtede sügav rahu, olgu sul rahu andva Poja ...

Tagasivaates seada tuleviku tähist

Soone,Einar

Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamine on tempokalt alanud. Äsja pidasime reformatsiooniaasta avajumalateenistuse Oleviste kirikus. Oikumeeniliste külaliste osavõtt ja palved, Eesti riigi ja Tallinna linna esindajate sisukad sõnavõtud ning televisiooniülekanne mõjusid pidulikult ja evangeeliumi sõnum kostis kirikumüüride vahelt kaugele väljapoole. Peapiiskopi üleskutse istutada õunapuid on leidnud rohket vastukaja nii kogudustelt kui aiapidajatelt. Asjatundliku teksti- ...

Karjasekiri usupuhastuspühal ehk reformatsiooni aastapäeval, 31. oktoobril 2016

Sel aastal tähistame usupuhastuspüha erilises meeleolus. Peagi möödub reformatsiooni algusest 500 aastat ning me oleme kiriku uuenemise teel välja jõudnud ajaloolisesse hetke, kus võime reformatsiooni meenutada esimest korda ühiselt koos roomakatoliku kirikuga. Luterlased ja katoliiklased on viiekümne aasta pikkuse dialoogi tulemusena leppimist ja osadust saavutada püüdes ületanud mitmed erimeelsused ning jõudnud olulistes õpetuslikes küsimustes ühisele seisukohale. Seda ...

Meenutamise tähendus

Hingedepäeval küünalt süüdates usuvad tänapäeval vast vaid vähesed, et esivanemate hinged meid tõepoolest külastavad ja nende vastu peab kena olema. Küllap on see päev oluline pigem elavatele, et lahkunud lähedasi inimesi ning ühtlasi igavese elu lootust meenutada. Mis mõte on aga tänapäeval nii populaarsel ajalooliste tähtpäevade tähistamisel? Jääb mulje, et sageli tahetakse lihtsalt oma organisatsioonile avalikku tähelepanu võita ning traditsioonidele ja auväärsele ...

Algab valimisperiood EELKs

Vastavalt kirikukogu otsusele toimuvad EELKs korralised juhtorganite valimised, mis algavad kogudustes ja päädivad aasta pärast kirikukogu istungjärgul kirikuvalitsuse liikmete, kirikukohtu, EELK nõukogude ja kirikukogu komisjonide liikmete valimisega. •  Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide), sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul 6. novembrist 2016 kuni 5. märtsini 2017. •  Praostkondade nõukogude ja EELK 30. kirikukogu liikmete ...

Tehakse tööd kiriku põhikirja ja kiriku-­­­ seadustiku muutmiseks

Andres Põder

15. novembrini on veel võimalik esitada ettepanekuid EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmiseks. Kevadel moodustas konsistoorium põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise ettevalmistamiseks ajutise komisjoni, kuhu kuuluvad Andres Põder (esimees), Urmas Viilma, Ülle Keel, Ove Sander, Illimar Toomet (sekretär), Marko Tiitus ja Erik Salumäe (ekspert). Komisjoni ülesanne on laekunud ettepanekute alusel valmistada ette kogupakett ning esitada see hiljemalt 15. märtsiks 2017 ...

Andres Põder sai tunnustuse Balti Assambleelt

Riias toimus Balti Assamblee 25. aastapäeva istung, kus anti üle tänavused kirjandus-, kunsti-, teadus- ja innovatsiooniauhinnad. Lisaks poliitiliste teemade käsitlemisele annab assamblee välja ka tunnustusi kultuurilise koostöö edendamise eest. Balti Assamblee medali sai emeriitpeapiiskop Andres Põder panuse eest Eesti, Läti ja Leedu luterlike kirikute koostöösse. Oma sõnavõtus rõhutas Andres Põder: «See kõrge autasu on tunnustus kõigile Baltimaade kirikutele ja ...

Lühiuudised

Tartu_Maarja_kirik

Põgenikest laste heaks Ka selle aasta novembris toimub heategevuskampaania «Täht idas», mille eesmärgiks on rõõmustada kingitustega Lähis-Ida põgenikelaagrite lapsi. Kindlasti palutakse igasse pakki panna pehme mänguasi, sest sõjakoledustest traumeeritud lapsed vajavad mõnda armsat eset. Sellele võib lisada muid lelusid, hügieenitarbeid, joonistusvahendeid jne. Kingitused tuleks pakkida kingakarpi ja toimetada see mõnda kogumispunkti. Need asuvad üle Eesti peamiselt EELK ...

Teineteist toetavad mõttekaaslased – elus ja töös

Juba kolmkümmend aastat on Elve Bender (50) ja Allan Praats (52) abikaasadena parimad sõbrad, elu- ja mõttekaaslased. Olgu era- või tööalaselt, ikka kogevad nad teineteise poolt tõhusat abi ja tuge ega pea seda koduseinte vahelt kaugemale otsima minema. Sügisel on meie laiuskraadil avar tähendus. Sügis tähendab rukkivihke korrastatud viljapõldudel ja haneparvi taevalaotusel, tähendab aina pikemaks venivaid õhtuid ja hommikust hallavalgust. Aga sügis, mis mind mitmeks ...

Võrumaal toodi märtrid välja teadmatuse hämust

Luteri kiriku ja pühakute teema seos on hell. Eriti veel usupuhastuspüha aegu. Ometi ei pruugi see nõnda olla ja jäädagi. Miks me mälestame oma surnuid, tehes siit alt palveid nende pärast/poole? Aga miks ei võiks see omamoodi palvesild olla kahepoolse liiklusega ja me võiks arvestada juba Sinna Üles jõudnute eestpalvetega meie, maiste pärast? – Ratsionalistlik skepsis? Mulje pühakutest kui poolenisti ebamaistest, üliharuldastest ja superkangelaslikest inimestest on ...

Kongressil räägitu pani mõtlema

Vestlushoos on (paremalt) EAÕK metropoliit Stefanus, UI õigeusu õppetooli koordinaator Tauri Tölpt ja prof Randar Tasmuth. Tiiu Pikkur Reformatsioonikongressi järgsel päeval leidsid usuteaduse instituudi dekaan prof Randar Tasmuth ja rektor Ove Sander hetke, et Eesti Kirikuga kongressist muljeid jagada. Kongressi mõte sündis prof Tasmuthil kolm aastat tagasi silmas pidades usuteaduse instituudi 70. aastapäeva sel aastal ja reformatsiooni 500. aastapäeva tuleval ...

Arvo Orav laseb end elul juhtida

ARVO ORAV-ok

Hingedepäeval saab 50aastaseks üle kümne aasta kaitseväes kaplanina teeninud õpetaja Arvo Orav (fotol). Viimast nädalat Paldiskis kaitseväe 1. jalaväebrigaadis tööl olnud kapteni auastmes Arvo Orav on homsest ehk päev pärast 50. sünnipäeva reservi arvatud. Nii on 14 aastat kaitseväes teeninud vaimulik noor pensionär. Vaevalt niisugust nalja saama hakkab nagu armastatud kultusfilmis, aga neli korda välismissioonil – Kosovos, Iraagis ja kaks korda Afganistanis – käinud Arvo ...

Kaks uut misjonäri: Helene ja Joona Toivanen

30. oktoobril usupuhastuspüha jumalateenistusel Tartu Maarja koguduses õnnistati Eestisse misjonitööle kaks uut misjonäri: Helene ja Joona Toivanen. Pealiturgiks oli piiskop Joel Luhamets, kaasa teenisid Tartu praost Ants Tooming ja EELK Misjonikeskuse juht, Lääne praost Leevi Reinaru. Jutluses nimetas Reinaru misjonäre äratajateks: «Misjonitöö ei ole lihtsate killast. Kellelegi ei meeldi, kui ta magusast unest äratatakse, nii ka vaimsest unest. Samas on kutse olla maailmas ...