Lehenumber » Väljaanded » 25. oktoober 2016 Nr 42

Jaan Lattikul on tuba Viljandi Pauluse kirikus

1910–1939 Viljandi Pauluse koguduse hingekarjasena kohalike tunnustuse pälvinud Jaan Lattiku pärand on hoitud. Lisaks mälestustahvlile kirikusaali seinal on tema auks avatud hoone idaosa teisel korrusel tubamuuseum. Ei ole päris tavapärane, et kogudus oma armastatud hingekarjase auks memoriaaltoa sisustab. Aga just sel viisil on õp Jaan Lattiku (1878–1967) mälestus Viljandis põlistatud. Tema mälestuseks on kiriku idaosa teisel korrusel avatud tubamuuseum, kuhu huvilistest ...

110 aastat on kestnud Peetri kooli lugu

Tartu Peetri koguduse juurde 1906. aastal asutatud Peetri kool oli esimene eesti õppekeelega algkool toonasel Eesti- ja Liivimaal. Tartu luterlik Peetri kool näeb ennast 110 aastat tagasi uksed avanud kooli järglasena.   Kool pole pelgalt koht või maja, millel on aknad ja uksed ning millest võib sisse ja välja käia, tulla ja minna. See mõte on kirjas Peetri kooli hiljuti avaldatud toimetistes «Kool kui väärtuspõhine kogukond». Väidet täiendatakse mõttega, et kool on ...

Kui Valgas asutati eestikeelne kogudus ja kool

Valga Jaani kiriku 200. aastapäevaks oli kirikusse üles pandud näitus Valga Peetri kirikukoolist ja selle juhatajast Hans Einerist. Näitus põhineb sel aastal Valga Muuseumi ja Valga keskraamatukogu koostööna ilmunud elulooraamatul Valga tuntud haridus- ja kultuuritegelasest Hans Einerist – «Hans Einer 1856–1927. Koolile pühendatud elu». Ilmunud raamat tugineb aga raamatukoguhoidja Anujelisa Lehtmetsa diplomitööl. Algus on tehtud 19. sajandi II poole Valgat polnukski nagu ...

Kaplanid õpivad üksteise kogemustest

Eestis oli kahenädalasel visiidil USA Marylandi Rahvuskaardi kaplan Christopher Otten, et tutvuda kaplaniteenistusega Eesti Kaitseliidus. Külalist võõrustas augustis Kaitseliidu peakaplaniga ülempreester Aleksander Sarapikuga Ameerika-visiidil käinud Põlva maleva kaplan Toomas Nigola. Marylandi Rahvuskaarti seob Eesti Kaitseliiduga tihe koostöö, 1994. aastast on nad partnerid NATO kaudu. Selle aja jooksul on rahvuskaart aidanud koolitada sadu Eesti kaitseliitlasi ja ...

Abistamistöö laste heaks

Hollandi luterliku kiriku diakon tutvustas võimalust vaesuses elavate laste andeid avastada. Tallinna külastas Hollandi sadamalinna Rotterdami luterliku kiriku diakon Bärbel Goedeking, kes tutvustas Eesti kolleegidele seiresüstee­mi, mille abil aidata vaesuses elavatel lastel leida üles oma anded ja kutsumus eluks ning motiveerida neid tööd leidma. Keerulises olukorras pered Goedekingi kutsus Eestisse Ühiskonnatöö sihtasutuse ja EELK diakooniatalituse juht Avo Üprus, kes ...

Särasilmne ja pühendunud oreliõpilane

31. oktoobril tähistab Pühalepa koguduse organist ja koorijuht Helle Nittim 75. sünnipäeva. Pikaajalise ja ustava teenimise eest kirikus pälvis ta sel puhul EELK tunnustusmärgi. Augustikuus Pühalepa muusikafestivalil särasilmse, põhjarannikul Juminda poolsaarel sündinud ja 1941. aastal Leesi kirikus ristitud proua Nittimiga vesteldes jäi kõrvu, et ta on pühendanud oma elu täielikult kogudusetööle. «Suvisel perioodil ma praktiliselt elan kirikuhoones, vaid öösiti käin kodus ...

Misjonitöös on olulised usk ja armastus

Tartu Maarja koguduses toimus 22. oktoobril misjoniseminar, kus esinesid misjonär Soomest ja Eesti vabatahtlikud MTÜst Sambia Sõbrad. Peaesinejaks oli koguduse soomlasest õpetaja Joona Toivaneni isa Martti Toivanen. Ta tutvustas välismisjonitöö üldisi põhimõtteid, lähtudes Namiibias ja Tansaanias omandatud isiklikest kogemustest. Kõnelejal oli ka mõndagi kriitilist öelda. Tema arvates levib meil «sotsialistliku ajalookäsitluse» mõjul väär ettekujutus Aafrika riikide ...

Kogudus kutsub oma liikmeid

jaantammsalu_2014

Viljandi Jaani koguduses oli pühapäeval jumalateenistus, kuhu kutsuti leeritõotust uuendama kümme ja kakskümmend aastat tagasi leeriõnnistuse saanuid. Veerand sajandit tagasi rullus üle Eesti suur vabaduslaine, mille harjal jõudsid kirikusse sajad ja sajad inimesed. Nii oli see ka Viljandis, kus taastama asuti Jaani kogudust ja kirikut. Kevadel 25 aastat tagasi (8. mail 1991) taastas paarkümmend inimest koguduse, mille liikmeks ristimise läbi on aastate jooksul saanud ...

Kuu märksõnad: lõikustänupüha ja usupuhastuspüha

1936. aasta oktoobrikuu algas kohe pidulike sündmustega. Tallinna Kaarli koguduse noortekoondis tähistas 4. oktoobril oma teist aastapäeva. Altarikõnes maalis praost Aleksander Kapp noortele silmade ette tõsise, kuid rõõmsa elutee. Jutlustas õpetaja Koppel. Õhtul oli noortekoondise uutes ruumides Tatari 26 pühitsemistalitus. Kogudus oli saanud siia päranduse teel kaks maja koos suure krundiga. Koguduseelu Ajaloolisteks kujunesid piiskoplikud visiteerimispäevad 3. ja 4. ...

Vennastekogudus: hingetoitu sõna ja lauluga

Valve Erik (85), EELK Tallinna Jaani koguduse ja naiskoori liige, leiab igal pühapäeval pärast kiriku jumalateenistust tee ka vennastekoguduse Endla tänava palvemajja. Minu isa oli vennastekoguduse kuulutajavend ja pidas ka pühapäevakooli. Kodus kuulusid iga päeva juurde hommiku- ja õhtupalved. Õhtuti jäime meie, lapsed, mõnikord tukkuma, aga põlvitasime ikka. Kui nüüd ka veel põlvitada saaks! Aga põlved on vanaks jäänud, ei paindu enam … Meid oli peres kolm õde ja ...

Palve

pildipalve

Kahe riigiga sammun ma Issandas. Valgus varjudes. Tekst ja foto: Kätlin Liimets

Katkine ja terve meel

kibur 2013

Ole kiidetud, Issand, meie isa Iisraeli Jumal, ikka ja igavesti! Sinul, Issand, on suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au, kõik, mis on taevas ja maa peal. Sinul, Issand, on kuningriik ... (1Aj 29:10–11) Armsad õed ja vennad Kristuses! Pühapäeva teema on «Kahe riigi kodanik», kus Õnnistegija esitab evangeeliumis meisterlikult, nagu alati, risti sümboolikat, viidates horisontaalsele ja vertikaalsele mõõtmele meis ja meie ümber. Jeesust püütakse seal lõksu meelitada ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname, et oled meid ristimises võtnud oma lapseks ja taevariigi kodanikuks. Aita meil vastavalt sellele siin maailmas elada ja anda  hea tunnistus Kristuse jüngriks olemisest. Täname, et oled meile andnud vabaduse ja võime anda oma usust tunnistuse. Ole toetamas nende riikide kristlasi, keda maise võimu poolt taga kiusatakse, ja aita, et nad võiksid teha õigeid valikuid. Aamen.

Kahe riigi kodanik

Kristlane siin maailmas on nii taevariigi kodanik kui selle maailma kodanik. Need kodakondsused annavad ristiinimesele nii õigusi kui kohustusi. Maise riigi kodakondsus annab meile sotsiaal­sed garantiid ja riigi toe olukorras, kus inimene satub hätta. Jumalariigi kodanikuks olemine annab inimesele Jumala abi igapäevaseks eluks ja see avab ukse maise elu järel ees ootavasse taevariiki. Seega on kristlasel kahepoolne tugi elus, nii maise ühiskonna abi kui Jumala toetus.  ...

Jõhvi Muuseumi Selts kutsub näitusele

samuel golomb

Jõhvi kiriku altarialuses keldriruumis on aastaid olnud avatud muuseum, aga Jõhvi Muuseumi Selts eesotsas Astrid Niinepuuga korraldab juba aastaid näitusi ka kirikusaalis. Oktoobri lõpuni saab seal näha vabakutselise ajakirjaniku, haridus- ja kultuuritegelase Samuel Golombi (fotol) postkaardinäitust. Ligi sajal näitusel eksponeeritud postkaardil kujutatakse kirikuid ja religiooniga seonduvat. Postkaardid pärinevad Brasiiliast, Indoneesiast, Iisraelist ja paljudest muudest ...