Slava Ukraine

Lehenumber 12. oktoober 2016 Nr 40 Archives - Eesti Kirik

Juubeliaasta avati oikumeenilise jumalateenistusega

Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistava juubeliaasta avajumalateenistus peeti 9. oktoobril Tallinna Oleviste kirikus – kirikus, kus teenisid Tallinna linna esimesed reformatsiooni jutlustajad. Oikumeenilisel jumalateenistusel jutlustas EELK peapiiskop Urmas Viilma, kaasa teenisid emeriitpeapiiskop, EKNi president Andres Põder, piiskopid Joel Luhamets, Tiit Salumäe ja Einar Soone, Tallinna praost Jaan Tammsalu, kirikukogu abijuhataja Urmas Arumäe ning Eesti Kirikute Nõukogu ...

Narva Aleksandri kiriku võimalikud kasutusvariandid

Kultuuriministeeriumis toimus 5. oktoobril kohtumine, kus ministeerium tutvustas EELK, Narva linna ja siseministeeriumi esindajatele omapoolset kujutlust Narva Aleksandri kiriku edasise kasutamise võimalustest. Valitsuskabinet tegi kultuuriministeeriumile ülesande koostada Aleksandri kiriku kui avalikus kasutuses oleva hoone kontseptsioon tänavu juunis. Kultuuriministeerium esitab välja töötatud kujutluse valitsusele veel sel kuul. Asekantsler Tarvi Sitsi sõnul on laual ...

Mitte pagulaskriis, vaid pagulasõnnistus

Kõrgem usuteaduslik seminar ja Eesti Kirikute Nõukogu korraldasid 26. septembril seminari «Võõristame või võõrustame? Eesti, Euroopa ja Lähis-Ida rändluskogemusi». Kohale oli tulnud paarkümmend inimest erinevatest konfessioonidest ning riikidest – baptistidest õigeusklikeni ning brittidest liibanonlasteni. Eestlastest rääkimata. Aga midagi oli tulijates ühist – nad uskusid sügavalt iga inimese jumalanäolisusse ja väärikusse. Nad olid veendunud, et Piibel kutsub meid üles ...

Kui homme oleks maailma lõpp, rajaksin ma täna koguduse

Tauno2

Peapiiskopi poolt välja kuulutatud reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud õunapuude istutamise kampaania on ilmatu vahva. Inimesed on selle innukalt vastu võtnud ning leidnud selle kaudu oma ühenduse luterluse ja luteri kirikuga Eestimaal. Ärevamaks muutuval ajal on vaja just taolist lihtsat ja praktilist viisi, kuidas suhestuda sellise keerulise teemaga, nagu seda on inimese ja Jumala vaheline suhe, mida siis esindab kirik. Kuid reformatsiooniaasta saab ühel hetkel ...

Pool rehkendust

Jürgenstein,Toomas 2013

Kindlasti mäletavad paljud Oskar Lutsu «Kevadest» jutuajamist õpetaja Lauri toas, kuhu Toots tuleb oma taskutes olnud asjade ja põues salaja kooli toodud kutsika järele. Toots lubab tarbetuid asju mitte enam kooli tuua ja ütleb, et kui ta järgmiseks päevaks kahte rehkendust teha ei jõua, teeb ühe. Õpetaja Laur on sellega nõus, kuid lisab peaasjana, et Toots ülesande lahendust kelleltki maha ei kirjutaks, vaid koduse töö ikka ise teeks. Mulle meenus see nii raamatust kui ...

Unustamata tänada

Tänamise teemat pole võimalik ületähtsustada. Lapsevanemana tean, millist järjepidevust nõuab aitäh-sõna meeldetuletamine. Et see tuleks õigel ajal ja südamest, mitte käsu sunnil. Kirikuaastas on püha, mis tuletab ristirahvale meelde kohustust tänada. Tänada Loojat salve jõudnu eest. Mitte üksnes kapsaste-kaalikate, vaid kõige-kõige eest. Siin ilmas pole miski endastmõistetav ja vaid sellele, kes külvab, saab osaks loota lõikust, sellest kõneldi lõikustänupüha eel, 8. ...

Uus president on ametisse astunud

Kaljulaid3

10. oktoobril vannutati ametisse Eesti Vabariigi viies president Kersti Kaljulaid. Seekord sai Eesti presidendi alles kuuendal katsel. 3. oktoobril riigikogus toimunud hääletusvoorus sai Kaljulaid aga tervelt 81 häält, mis näitab suurt erakondadeülest usaldust tema suhtes. Ka avalikkuses võeti Kaljulaidi presidendiks valimine üldiselt hästi vastu. Märgiti tema senist edukat karjääri, head reputatsiooni ja laia silmaringi. Muuhulgas on bioloogiat ja ärijuhtimist õppinud ...

Riigimehelikkusest

Lõikustänupüha järgsel esmaspäeval, mil riigikogu ees andis ametivande Eesti uus president, räägiti Põlvamaa palvushommikusöögil riigipea ametist ja riigimehelikkusest. Teist aastat korraldas Põlva maavalitsus koostöös maakonna kogudustega palvushommikusöögi, kuhu oli palutud piirkonna erinevate elualade inimesi. Et kõnelda ajakajalistel ja igavikulisematel teemadel, nautida head muusikat (viiulit mängis Põlva päritolu Tartu Elleri muusikakooli õpilane Lota-Loviisa Rohtla, ...

Rapla Maarja-Magdaleena kiriku pühitsemise 115. aastapäev

raplas õunapuu

2. oktoobril tähistati piduliku jumalateenistusega praeguse Rapla Maarja-Magdaleena kiriku pühitsemise 115. aastapäeva. On tähelepanuväärne, et samaaegselt vana kiriku lammutamisega kerkisid uue ja suursuguse pühakoja müürid ainult kahe aastaga. Sajandi ehituses osales aktiivselt kogu kihelkond. Aastapäeval jutlustas piiskop Tiit Salumäe, kes andis jumalateenistuse järel neljale koguduse ustavale töötegijale – organist Kristi Hinsbergile, koorijuht Kaia Väljamäele ning ...

Lühiuudised

orel3-300x200

Kaarli kiriku Walckeri oreli kapitaalremondist Jaanuaris alanud Eesti suurima Walckeri oreli kapitaalremondi esimeses etapis on parandatud oreli mängupult ja esimene manuaal. Töid tegi Mäeväli Orelitöökoda OÜ. Remondi tegemiseks käivitati 2013. aastal annetuskampaania «Viled hüüdma», mille tulemusena on kogutud pea 70 000 eurot. See on hea stardiraha järgnevatel aastatel ees seisvale tervikremondile, mille kogumaksumus ulatub umbes 250 000 euroni. Tänulik Kaarli kogudus ...

Helje Šljahova: suur armastus kivide vastu tõi mind Venemaale

1952. aastal Leningradi ülikooli geoloogiat õppima minnes ei teadnud Helje Šljahova (85), et loob kodu ja veedab oma pika elu sünnimaast kaugel, aga nüüd, eluõhtusse jõudnud, on Petroskoi luterliku koguduse aktiivne ning ainus eesti rahvusest liige rahul, et Jumalal selline plaan tema eluga oli. Meie kokkusaamine on meeldejääv. Olen jõudnud siseneda Petroskoi Püha Vaimu kirikusse, et osa saada soome-ugri luterlike vaimulike konverentsist. Jõudmata interjöörile pilkugi ...

Me oleme teelised …

Üle kergelt kolletava viljapõllu sirutub taeva poole Torma kiriku hõbedane torn. Kirik on olnud sellel kohal juba üle 700 aasta, praegune Noa laeva sarnane ehitis juba peaaegu 250 aastat. 14. augustil oli kirik taas pidusäras, tähistati hõbeleeripüha. Kirikuaias esines ja jumalateenistusel mängis Kaitseliidu Jõgeva maleva ning Torma valla ühendorkester Kristi Talistu juhatusel. 25 aastat tagasi, 1991. aastal käis Torma Maarja koguduses leeris 35 inimest. Viidi läbi kolm ...

Martna kirikus peeti kuldleeripüha

Sellel suvel said Martnas taas kokku leerilapsed, kelle konfirmatsioonist möödus 50 aastat. Toona, 1966. aastal, oli leeris viis noort. Leeriõpetust andis köster Johannes Niilisk ning leerilapsi õnnistas 31. juulil Ridalas ja Martnas õpetajaametit pidanud Toomas Paul. Õpetaja Toomas Paul oli ka nüüd, kuldleeripühal Martna koguduse keskel ja oma jutluses mainis ta, et oli ise siis leerilastega pea samaealine. Küllap oli sügaval nõukogude ajal kiriku liikmeks hakkamine ...

Ruhnu kogudusel uus hingekarjane

torrim

Ruhnu Püha Magdaleena kogudust teenib 1. augustist Saarde praosti Anti Toplaane alluvuses Pärnu Eliisabeti koguduse diakon Jaanus Torrim (pildil). Diakon Torrim külastas saart esimest korda märtsis, et tutvuda kohalike oludega. Vastuvõtjaks oli vallavanem Jaan Urvet, kes on ka koguduse liige ja kellega kohe tekkisid head suhted. Varasemast elust on Torrimil paigaga vaid niipalju sidemeid, et kirikumuusika osakonnas õpetas ta Ruhnu organisti Indrek Kaarelaidi. Muigel suul ...

Jaani kirikul on kasvamas kaks õunapuud

Jaani_6unapuu_2609

Lõikustänupüha jumalateenistuse järel istutasid peapiiskop Urmas Viilma, koguduse õpetaja Jaan Tammsalu ja Tallinna linnapea ülesandeid täitev Taavi Aas Tallinna Jaani kiriku ette kaks õunapuud reformatsiooni 500. aastapäeva ja Jaani kiriku 150. aastapäeva puhul. Jaani kiriku peauksest kahel pool on muruplatsid, mis seni tühjalt seisnud, sinna puud istutatigi. Õpetaja Tammsalul oli ammu mõttes sinna midagi ilusat panna. Nüüd otsustatigi peapiiskopi üleskutsele vastates ...