Slava Ukraine

Lehenumber 5. oktoober 2016 Nr 39 Archives - Eesti Kirik

Eesti rahva ja maa auks

Eelmisel nädalal avati Tartus Raadil suure pidulikkusega 10 aastat ehitatud ja 107 aastat oodatud Eesti Rahva Muuseumi (ERM) maja, mille õnnistas peapiiskop Urmas Viilma. Külastajatele avatud 1. oktoobrist, toimus hoone ametlik esitlus mihklipäeval, 29. septembril. Tänu rahvusringhäälingule, kes tegi sündmusest reaalajas otseülekande, jõudis see huvilisteni üle Eesti ja maailma. Kahjuks just hetkel, kui peapiiskop Viilma sõna sai, jõudis teleprogrammis kätte õhtuste uudiste ...

Reformatsioonikongress kui vaimuliku mõtte mootor

Usuteaduse instituut korraldab 70. aastapäeva puhul 25.–26. oktoobrini Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogus esindusliku kongressi «Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid». Kongressil käsitletakse usupuhastuse vaimsust ja keskseid arusaamu üldiselt, räägitakse reformatsiooni mõjust Eestis sajandite jooksul ja otsitakse ühistele ideedele väljundeid tänases olustikus. Avaettekanne, mille peab instituudi dekaan prof Randar Tasmuth, on pühendatud usuteaduse ...

Usk ja lootus õunapuus

Ref500_logo_tsitaadiga

Reformatsiooni 500. aastapäeva rõõmsates värvides logo – haljendav ja ilusaid vilju kandev õunapuu – on inspireeritud soovist tähistada eelseisvat aastapäeva mitte ainult luterlikule kirikule olulise sündmusena, vaid oikumeeniliselt, koos õdede ja vendadega teistest kirikutest. Õunapuusse on peidetud soov mõelda ja rääkida reformatsioonist mitte ainult kui minevikus toimunust, vaid kui millestki, mis puudutab igaüht meist ka praegu ja tulevikus. Teisisõnu, soov tõsta ...

Vastutus mineviku ja tuleviku ees

Viilma,Urmas_peapiiskop

Ristikirikul on 2000aastane ajalugu. Me oleme selle üle uhked ja peame seda omal kombel Jumala soosingu märgiks ning tõestuseks, et oleme õigel teel. See on justkui vastus Jeruusalemma Suurkohtu liikme, kõrgelt hinnatud variser Gamalieli sõnadele kohtu ette toodud algkristlaste kohta: «Jätke need inimesed rahule ja laske neil olla – sest kui see nõu või tegu on inimestest, siis see läheb tühja, aga kui see on Jumalast, ei suuda teie seda hävitada –, et teist ei saaks ...

Väärtustele kindlaks jäämise hind

Anna-Liisa Vaher

«Kuni pole maetud viimane sõdur, seni kestab sõda,» mõtlen neile sõnadele, kui ühel augustikuu õhtul koos mõne kaasvõitlejaga koondume, et umbkaudugi tuvastada järjekordne teadaolev metsavenna matmispaik. See kiiruga loodud välihaud asub minu naabrimehe õues, vana ning ammu algosakesteks pudenenud küüni põranda all. Kunagist abihoonet tähistab praegu vaid mõni üksik maakivi, mis müüridest alles jäänud. Endine küünipõrand on aastakümneid kaetud rohelise ning hoolikalt ...

Rahvuslik ja üleilmne

Eesti Rahva Muuseumi suurejoonelised avamispidustused andsid näiliselt tunnistust sellest, et eestlaste rahvustunne ja oma rahvuskultuuri säilitamise soov on tugevad. Ent tegelikkus pole alati nii kena, kui fassaadi järgi tunduda võib. Nädala alguses ilmus näiteks ERRi portaalis intervjuu silmapaistva noorteadlase Margus Niitsooga, kes kinnitas, et tal polevat usku rahvusriigi kontseptsiooni ega eestikeelse teaduskeele tulevikku. Vastupidi – inimkonna kui terviku hüve ...

Hea tahtega tüli lahendamas

Eesti Rahva Muuseumi avamine kujunes oodatult suursündmuseks. Tõrvatilgaks meepotis oli paljudele aga püsinäituse üks interaktiivne eksponaat, mis pidi selgitama reformatsiooniaegset pildirüüstet. Kui külastaja lõi märgistatud kohta jalaga, purunes ekraanil kildudeks neitsi Maarja kujutis. Arusaadavalt põhjustas eksponaat iseäranis kristlastes pahameelt. Selles nähti pühaduseteotust. Teiste meelest võis seda ühtlasi tõlgendada ka naisi ja emasid solvavana või heakskiiduna ...

Pühapäevakoolid alustavad taas

Ligi sajas EELK koguduses alustab selgi sügisel uut hooaega pühapäevakool. Näiteks Juurus alustas pühapäevakool 2. oktoobril. Seal käib õpetaja Helle Andersoni sõnul 10 erinevas vanuses last viiest perest. Kõigi vanemad on koguduse liikmed. Tunnid toimuvad pastoraadis samaaegselt jumalateenistusega kirikus. «Õpime piiblilugusid, laulame, joonistame, meisterdame, mängime ja isegi näidendit oleme teinud,» selgitab Anderson. Talle teeb rõõmu see, et koguduses on palju ...

Lühiuudised

katrin helena melder

Valla teenetemärgi sai koguduse õpetaja Järva-Jaani vald tähistas 25. aastapäeva üle nädala kestnud ettevõtmistega, mille hulka kuulusid ka tänujumalateenistus ja kontsertaktus. Pidulikul koosviibimisel kultuurimajas tänati valla tublisid inimesi, teiste seas 13 aastat kogudust teeninud õpetaja Katrin-Helena Melderit (fotol). Lisaks tööle koguduses on ta EELK Misjonikeskuses projektijuht, aga ka kohalikus gümnaasiumis õpetaja ja alates 2010. aastast valla haridus- ja ...

Thomas Vaga: tööta ja palveta

Istume taasiseseisvumispäeval Põlva kirikuaias ja laseme päikesel end hellitada. Rohi on rohukarva roheline ja taevas taevakarva sinine – maailm meie ümber on täiuslik. Just on lõppenud Võru praostkonna misjonipäevade kavas olnud meenutushommik ja paslik on möödunule mõelda. Minu vestluskaaslasteks on Eesti Kongressi liige, Ameerika idarannikul paikneva Lakewoodi koguduse õpetaja Thomas Vaga ja tema õde Dagmar Pöntiskoski. 8. märtsil 1938 Kuressaares sündinud Thomas Vaga on ...

Mida Jumal meilt ootab looduskeskkonna suhtes?

Jumala hoolitsus on suures osas avaldunud selles, et ta on meid varustanud kõigega, mida me eluks vajame. Meil on elupaik, toit, riie ning palju mitmesuguseid maavarasid ja loodusmaterjale, millest teha kõikvõimalikke vajalikke ja mittevajalikke asju. Jumala loodud maailm on pakkunud meile palju head, vajalikku ja rõõmustavat. Viimase poolsajandi jooksul oleme aga tunnistajaks probleemidele, mis panevad muretsema. Kas räägime ökoloogilisest kriisist? Keskkonnaprobleemid on ...

Pühtitsa kloostri iguumenja Filareta: keda Jumalaema tahab siia tuua, selle ta tingimata ka toob − tema on siin perenaine

Pärimus räägib, et XVI sajandil ilmutas Kuremäel end Jumalaema isiklikult. 125 aasta eest rajati samasse paika Pühtitsa nunnaklooster. Eesti Kirik võttis juubeli puhul ühendust kloostri juhi iguumenja Filaretaga (kodanikunimega Oksana Kalatšova), et uurida, kuidas unikaalsel kloostril läheb. Võib-olla olin teie juurde sisenedes veidi närvis ja, ütlen ausalt, kui tulite ust avama, arvasin esmalt, et olete iguumenja abiline. Tavaliselt on tähtsate isikute juures nii, et keegi ...

Kiriku ja avaliku sektori koostöö Hiiumaal

Triin Simson juhendas koostöös töötukassaga Kärdlas neli kuud kestnud tööharjutust. Kogemus oli positiivne, nõnda alustas uus grupp tööd 3. oktoobril. Kätlin Liimets 12. augustil lõppes Hiiumaal Kärdla koguduse ruumides neli kuud toimunud tööharjutus, mida vedas juhendajana MTÜ Hiiumaa EELK Diakooniakeskuse juhataja, Käina koguduse diakon Triin Simson. Diakooniakeskus osales tööharjutuse juhendaja avalikul konkursil ja nelja kuu jooksul arendati pikaajaliste töötute ...

Keilas taas kellahelin

1. oktoobri pärastlõunal alanud tänu- ja pühitsusjumalateenistusega viidi lõpule Keila Miikaeli kiriku kellasüsteemide uuendamine. Nüüd seisab nii Keila koguduse kui ka kohaliku kogukonna jaoks ees uus ajajärk: üle linna kostuva kellahelina omaksvõtmine ja selle tähenduse kinnistumine. Kolme kellaga Keila kirikus on kelli kasutatud vähemalt alates 15. sajandist. Selle kohta annab teateid harukordne «Keila kirikuvöörmündrite arveraamat 1472 1553». Nimetatud allikale toetudes ...

Konverentsil kõneldi kristlikust demokraatiast

Konverents «Kristliku demokraatia perspektiiv Euroopas» otsis vastust teravatele poliitilistele küsimustele Eesti avalikus ruumis. Kõneldi sellest, milline on kristlik peremudel, millele vastandub samasooliste kooselu; missugused on religioonialaste algteadmiste omandamise võimalused eri kooliastmetes; kas erakoolid, mille hulgas on ka kristlikke koole, on riigi toeta jätkusuutlikud; millised poliitilised jõud seisavad Eestis kristliku maailmavaate eest jne. Konverents ...