Slava Ukraine

Lehenumber 28. september 2016 Nr 38 Archives - Eesti Kirik

Lauluga sümbolit taastama

Sügis algas Taaralinnas rõõmsalt lauldes. Linna vanim, Maarja kogudus kutsus linlasi kogudusemajja konverentsile ja kirikusse kontserdile, et juhtida tähelepanu taastamist ootavale pühakojale. «Su vägi on ju otsata, mis tahad, see peab sündima, Sa oled kaunis, Issand,» kõlab kiriku lauluraamatu esimene laul. Et laul meile nii omaseks elu osaks on muutunud, selles on suur teene kunagisel Tartu Maarja koguduse õpetajal Adalbert Hugo Willigerodel (1816–1893). Tänavu veebruaris ...

Reformatsiooniaasta toetub koostööle riigi, kiriku ja omavalitsustega

Siseminister Hanno Pevkur ja EKNi president Andres Põder allkirjastasid 21. septembril ühise pöördumise, kus kutsutakse kõiki Eesti elanikke osalema reformatsiooni 500. aastapäeva ettevõtmistes. Pöördumise teksti lugesid ette roomakatoliku ja luterliku kiriku juhid: Philippe Jourdan ja Urmas Viilma. (Loe pöördumise teksti 2. lk.) Pidulikul toimingul osalesid ka teised EKNi liikmeskirikute esindajad. Siseminister märkis, et juubeli puhul on meil põhjust tagasi vaadata meie ...

Valimistest positiivselt

Seekordsed presidendivalimised on olnud mitmes mõttes ka positiivsed. Esiteks oli kandidaatide kampaania aeg erakordselt pikk ja põhjalik. Kui varasematel valimistel kas ei ole kampaaniat valijameeste seas ning nädalate kaupa vastastikuseid väitlusi meediakanalites pea tehtudki või kestsid need vaid paar päeva, siis sel korral said kandidaadid mitmeid kuid omavahel debattida. Tutvustati oma seisukohti nii küsimustes, mis kuuluvad presidendi tööülesannete hulka, kui ka ...

Oikumeeni äärel

Andres Põder

Viiekümnendate keskel ilmuma hakanud sari «Seiklusjutte maalt ja merelt» osutus äärmiselt populaarseks. Selle esikväljaanne kandis tähendusrikast pealkirja «Oikumeeni äärel». Inimestele, kelle silmapiir järjest enam ahenes, avanes raamatute kaudu võimalus osa saada kogu tuntud maailmast, kiigata isegi üle selle serva. Paljuski oli see asendustegevus. Olime kolgas, kus meie huvi ja initsiatiiv võsastus. Jõudes hiljuti ordinatsiooni 40. aastapäevani (19. september – toim.), ...

Pöördumine Eestimaa elanike poole seoses reformatsiooni 500. aastapäevaga

Ref500_logo_tsitaadiga

On sümboolse tähendusega, et saame meenutada 500 aasta taguseid reformatsioonisündmusi kaks aastat pärast seda, kui tähistasime kaheksa sajandi möödumist Liivi- ja Eestimaa pühendamisest neitsi Maarjale, ning aasta enne Eesti Vabariigi 100. juubelisünnipäeva. Need juubeliaastad on meile andnud ja annavad jätkuvalt rohkesti võimalusi rääkida meie rahva ja riigi kujunemise sajanditepikkusest loost, mille tugevaks aluseks on olnud ristiusk. 16. sajandil Eestimaa aladele ...

Kes otsib maavälist elu, kes presidenti

Päikeserikkad sügispäevad said endale eelmisel nädalal ka vormilise legitiimsuse, sest algas astronoomiline sügis. Selles sügises märkan enam jõulisi värve ja teisalt selget kirkust. Seda nii looduses, ühiskonnas kui ka inimestes. Justkui suur Maaler oleks unustanud pooltoonid ja harmoonilised üleminekud. Pooltooniks on raske pidada uudist, et Hiina edelaosa mägises piirkonnas pandi üles maailma suurim raadioteleskoop, et otsida maavälist elu, või et NASA uuendas pärast ...

Üks küsimus

Millise tagasivaatava hinnangu annad valijamehena laupäeval, 24. septembril toimunud tulemusteta presidendivalimistele? Tanel Ots, Jüri koguduse õpetaja ja Saku vallavolikogu esimees, parteitu: Eks ma läksin nädalavahetusele vastu suurte lootustega, et Eesti saab endale uue presidendi. Seetõttu olin ka koos paljude valijameestega nördinud, kui valimised ebaõnnestusid. Parteitute ja sõltumatute leeri kuulujana olin ka pisut kurb, et nn tühja panemises ehk tühjade ...

Haljala kirikutorn UNESCO maailmapärandisse

22. septembril toimus Haljala rahvamajas Haljala Püha Mauritiuse koguduse ja kohaliku gümnaasiumi ühisette­võtmisel astronoomidele F. G. W. Struvele ja G. T. Sablerile pühendatud Mauritiuse konverents. Haljala kihelkonna esmamainimisest möödus sel aastal 775 aastat. Sel puhul peeti Haljala koguduse nimepäeval kõrgetasemeline ja sisutihe konverents saalitäiele huvilistele, kelle hulgas oli ka külalisi Soomest ja Saksamaalt. Kohal viibis koguduse pikaajaline toetaja Thomas ...

Paavst palvetas rahu eest maailmas

20. septembril tähistati Itaalia väikelinnas Assisis 30 aasta möödumist ülemaailmsest rahupalvepäevast. Paavst Franciscus palvetas seal kogu maailma rahu eest koos kristlike kirikute juhtide ja teiste religioonide esindajatega. Samuti kohtus püha isa praeguse maailma vägivallaohvritega, sealhulgas kristlastega, kes on kannatada saanud araabia maades, ning ka Nice’i terroriaktis kannatanutega. Palvusest võtsid osa üle maailma erinevad kogudused ja kirikud, et ühineda selle ...

Lühiuudised

Petseri95_laululeht_17sept2016

Brošüür Petseri Peetri koguduse ajaloost Seoses EELK Petseri Peetri koguduse 95. ja kirikuhoone 90. aastapäevaga koostas koguduse hooldajaõpetaja Andres Mäevere brošüüri (fotol), mis sisaldab ülevaadet koguduse ajaloost aastatel 1921–2016. Rohke fotomaterjal pakub ülevaadet siinse eesti luterliku kogukonna elust. Ära on toodud kõigi kogudust teeninud vaimulike pildid, samuti organistid ning maakaart koguduse piiridega. «Et rääkida luterlikust kirikust Petseris, tuleb ...

Eenok Haamer: kas Eesti muinasusund on kasvanud üle ristiusuks?

Mustvee koguduse õpetaja ja usuteaduse instituudi õppejõud Eenok Haamer (81) on 1970ndatest aastatest uurinud eesti rahvausundit ja keskendunud küsimusele, miks on eesti rahvas olnud nii kiindunud Maarjasse. Mullu sügisel toimunud konverentsil «Maar­jamaa – ajaloo teadmusega eilsest homsesse» peetud ettekandes võttis ta oma seisukoha kokku järgmiselt: «Maarja on eesti rahvale olnud üks Jumala nimedest ja tema kaudu avaldub eesti rahva siiras usk ja usaldus Jumala vastu. Kui ...

Reis Latgalesse ja Valgevenesse viib mõtted minevikku

Reisielamuse saamiseks ei pea tingimata minema kaugetesse maadesse eksootikat otsima. Piisab hea seltskonnaga lähiriikides rändamisest, kui silmi lahti hoida ning püüda kohalikku elu ja inimesi mõista ajaloolist ja kultuurilist tausta tundma õppides. Minu jaoks oli just selliseks elamuseks tänavusuvine reis Latgalesse (Ida-Läti) ja Vitsebski oblastisse Valgevenes koos Liivi Sõprade Seltsi rahvaga. Reisisihiks olnud piirkonnad jagavad ühist ajalugu – mõlemad on kuulunud ...

Eriliste inimeste leerilaager

EELK laagrikeskuses toimus 16.–19. septembrini esimene osa intellektipuudega inimeste leerilaagrist. Tegu oli juba teise suurema leerilaagriga, mis on viimastel aastatel intellektipuudega inimestele korraldatud. Esimene selline laager toimus eelmisel aastal. Laagri peakorraldaja oli intellektipuudega inimeste töö koordinaator EELKs õpetaja Tiina Ool Kuressaarest. Teda aitasid laagri korraldamisel Kirsti Malmi, Minna Nikki ja Kaido Soom. Samuti oli igal leerilapsel oma ...

Kuldleeripüha Torma koguduses

1966. a konfirmeeriti Torma koguduses 12 inimest. Ateistliku võimu survel ei tuldud enam leeri suurte hulkadena. Koguduse õpetajaks oli siis Jaan Muru (koguduse õpetaja 1964–1983), keda paljud mäletavad kui soliidset, tarka ja südamlikku inimest. Torma Maarja koguduses peeti kuldleeripüha jumalateenistus neile, kes leeriõnnistuse said 50 aastat tagasi. Koos nendega rõõmustas ja tähistas oma konfirmatsioonipäeva ka üks 1950. aastal leeris käinu, keda õnnistas peapiiskop ...

Leeriaastapäev Tallinna Kaarli kirikus

kaarli_leer

Iga meie elupäev on kallihinnaline kingitus, mille eest tuua kiitust ja tänu Jumalale. 18. septembri jumalateenistus Tallinna Kaarli kirikus möödus Jumalale rohket tänu andes ja kiitust tuues. Üheskoos käesoleva aasta leeriaastapäevalistega vaadati tänus ja palves tagasi möödunud aastatele ning paluti Jumala õnnistavaid käsi meie kõigi elutee üle ka edaspidiseks. Pildil on Kaarli koguduse leeriaastapäevalised, kellel leeriõnnistuse saamisest on möödunud 25, 15 või 5 ...